SAKSPROTOKOLL - VALG AV MEDLEMMER

Transcription

SAKSPROTOKOLL - VALG AV MEDLEMMER
Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:
Kommunestyret
04.12.2015
86/15
Resultat:
Innstilling vedtatt
Arkivsak:
Tittel:
15/3775
SAKSPROTOKOLL - VALG AV MEDLEMMER TIL ELDRERÅD OG RÅDET
FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE
Behandling:
Følgende omforente forslag fra alle partier (avtalevalg) ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådet:
Medlem:
Synnøve Formo (MDG)
Vara:
Kristin O. Søreng (MDG)
Medlem:
Gullveig Nordalen
Vara:
Øystein Nordborg
Medlemmer fra pensjonistforeningene i Modum:
Medlem:
Peter Christensen
Vara: Reidun Baarud
Medlem:
Synnøve Evensen
Vara: Arne Pedersen
Medlem:
Solveig Andersen
Vara: (Ordfører etterspør kandidat)
Råd for likestilling av funksjonshemmede:
Medlem:
Marius Aasand Larsen (AP)
Vara:
Finn Resch(H)
Medlem fra de funksjonshemmede organisasjoner:
Leder:
Jørgen Korsvik (Diabetesforbundet i Modum)
Vara:
Sigmund Mossige (Modum lokallag for utv.hemmede)
Nestleder:
Lise Lotte Hovde(Modum lag av LHL)
Vara:
Gro Anita Brostigen Lie(Mental Helse)
Medlem:
Bjørn Hære(Mental helse)
Vara:
Simen Smetbak(Norges blindeforbund, Midtfylke)
Medlem:
Else Marie Aasmundrud(ADHD Modum, Sigdal og Krødsherad)
Vara:
Odd Arne Sundhaugen(Modum- og Sigdal hørselslag)
Vedtak:
Eldrerådet:
Medlem:
Synnøve Formo (MDG)
Vara:
Kristin O. Søreng (MDG)
Medlem:
Gullveig Nordalen
Vara:
Øystein Nordborg
Medlemmer fra pensjonistforeningene i Modum:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Peter Christensen
Synnøve Evensen
Solveig Andersen
Vara: Reidun Baarud
Vara: Arne Pedersen
Vara: (Ordfører etterspør kandidat)
Råd for likestilling av funksjonshemmede:
Medlem:
Marius Aasand Larsen (AP)
Vara:
Finn Resch(H)
Medlem fra de funksjonshemmede organisasjoner:
Leder:
Jørgen Korsvik (Diabetesforbundet i Modum)
Vara:
Sigmund Mossige (Modum lokallag for utv.hemmede)
Nestleder:
Lise Lotte Hovde(Modum lag av LHL)
Vara:
Gro Anita Brostigen Lie(Mental Helse)
Medlem:
Bjørn Hære(Mental helse)
Vara:
Simen Smetbak(Norges blindeforbund, Midtfylke)
Medlem:
Else Marie Aasmundrud (ADHD Modum, Sigdal og Krødsherad)
Vara:
Odd Arne Sundhaugen(Modum- og Sigdal hørselslag