2016 Invitasjon For deg som har vokst opp i utlandet

Transcription

2016 Invitasjon For deg som har vokst opp i utlandet
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, inviterer til:
Seminar for deg som har vokst opp i utlandet, 8. – 10. april!
Mange har opplevd stor verdi i sin flerkulturelle oppvekst. Samtidig har mange også opplevd
skyggesider av den. 8.-10. april inviterer Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, til dager hvor
undervisning og samtaler i grupper står i fokus.
Gjennom et dagsprogram som inneholder faglig fundert undervisning og erfaringsdeling i
grupper, håper vi å bidra til at veier videre i livet kan bli bedre.
Institutt for Sjelesorg har det faglige og kursledelse.
Som gruppeledere og foredragsholdere deltar:
Psykiater Ole Jøssang, psykolog Kari Halstensen, psykolog Ingun Møgedal Brustugun,
instituttprest Gunnar Fagerli og instituttlektor Arne Tord Sveinall.
Tilsvarende kurs har vært arrangert tidligere ved IfS og fått svært gode tilbakemeldinger!
Påmelding til Institutt for Sjelesorg innen 15. mars 2016.
E-post: [email protected], telefon: 32 74 98 30 eller www.sjelesorg.no
Kurset arrangeres i forståelse med flere misjonsorganisasjoner. Disse vil dekke oppholdet for
den enkelte kursdeltaker fra organisasjonen. Institutt for Sjelesorg fakturerer
organisasjoner/kirker direkte for deltakere fra deres sammenheng. Er du usikker på
organisasjons – eller kirketilhørighet, og om oppholdet dekkes, så spør om dette ved
påmelding.
Vennlig hilsen
staben ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad