MASTERDOKUMENT-7.5 (Page 2)

Transcription

MASTERDOKUMENT-7.5 (Page 2)
NYHETER
TORSDAG 18. NOVEMBER 2010
■ MODUM
■ LIER
Ny leder for Modum Frp
Kollisjon
ringen av
partiets
politikk,
sier Wold
(bildet).
Odd
Georg
Hansen
har sagt ja
til å være Modum Frps ordfø-
Morten Wold (43) er valgt
til ny leder for Modum Frp.
43-åringen fra Vikersund overtar vervet fra Odd Georg Hansen (46) fra Åmot.
– Det er en løsning for partiet for å dele oppgavene. Jeg
ser fram til å samarbeide med
Odd Georg Hansen i driften av
lokallaget og markedsfø-
rerkandidat ved kommunevalget neste år.
Morten Wold jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver for Fremskrittspartiet sentralt. Når han nå tar på seg vervet som leder, sier han samtidig nei til å stille på listen over
toppkandidatene for partiet
ved kommunevalget neste år.
– Vårt mål er å bygge et så
slagkraftig lokallag som mulig, slik at vi kan gjøre et godt
valg i 2011, og forhåpentligvis
få etablert et borgerlig flertallssamarbeid i Modum. Det
er mitt håp at Senterpartiet vil
finne tilbake til den borgerlige
siden etter valget, sier Wold.
Nominasjonskomiteen i Modum Frp arbeider fortsatt med
sammensetningen av sitt liste-
Hłyere og tettere. Slike krav m
trolig kommunen g med p n r
private utbyggere inviteres med
p fremtidens byutviklingsprosjek
ter.
FOTO: SVEN-ERIK RØED
– Det er en veldig høy andel og
viser at det er stort trykk på Spikkestad, sier Jordanger.
For uten ABB-tomtene der Trysilhus allerede har bygd, har
grunneierne ABB Eiendom planer
om å bygge enda mer.
– Vi eier tre felt på den andre siden av skolen langs Gamle Drammensvei, der er det planlagt 45 boliger, sier konserndirektør i ABB
eiendom Knut Hogsnes.
ABB Eiendom eier også et felt i
tilknytning til det gamle Elopakbygget.
Den tomten er regulert til leiligheter, kontorbygg og forretningslokaler.
Hvor mange boliger det kan bli
her er ennå ikke avklart, men dersom man velger et alternativ tilsvarende H. Strøm Eiendom kan det
bli opp mot 70 leiligheter der.
– Vi har ingen konkret detaljplan
for dette feltet, så det er ennå usikkert hva det vil bli der, sier Hogsnes.
SKAL TREKKE SKOLEBARN
Også utbyggeren Trysilhus har planer om å bygge flere boliger. Selskapet har allerede bygd 44 leiligheter ved den nye barneskolen,
der gikk salget langt raskere enn
forventet. Nå skal de bygge 54 boliger på Ulvsrudsletta rett overfor
barneskolen. Her skal de bygge 12
eneboliger og 42 leiligheter.
– Vi har endret litt i forhold til utgangspunktet. Det kom politiske
signaler om at de ønsket leiligheter for barnefamilier, det har vi nå
gjort noe med, sier prosjektutvikler Geir Olai Jordanger i Trysilhus
Areal. Han er overrasket over at
hele 43 prosent av de som kjøpte
leilighet i det første feltet kom fra
andre kommuner.
TEKST: KRISTINE G. KJELSRUD
[email protected]
To biler kolliderte ved rundkjøringen på Ringeriksveien ved
Kjellstad i Lier like før klokken
15.00 tirsdag ettermiddag.
Én person klaget over nakkesmerter som følge av ulykken,
men det er klart hvor alvorlige
skadene er.
Ulykken skal ha skjedd etter
at en personbil kjørte inn i en annen bakfra.
Starter forum for
å lokke utbyggere
pikkestad
BYGGER OPP: Kartet viser hvor de største
utbyggingsplanene er. Noe er allerede påbegynt.
I tillegg kommer en rekke mindre prosjekter
hvor det skal bygges 20–25 boliger på mindre
felter.
GRAFIKK: JAN RASMUSSEN
forslag, som skal endelig vedtas av nominasjonsmøtet 1. februar.
7
ØNSKER SEG BY
Spikkestad-ordfører Rune Kjølstad
er svært positiv til utbyggingsplanene og ser fram til en fortetning
av Spikkestad.
– Det er bred politisk enighet i
kommunen om en urban utvikling
av Spikkestad. Det er positivt, sier
Kjølstad.
All utvikling skal konsentrere
seg rundt jernbanen og de nærliggende områdene.
– Spikkestad har fantastiske kvaliteter som gjør området attraktivt. Vi har marka, jernbanen og
forhåpentligvis en firefelts motorvei fram til E-18 om noen år. Du bor
på landet, men likevel sentralt,
sier ordføreren.
TEKST: HENNING AARSET
[email protected]
■ DRAMMEN: Drammen kommune kommer til å være helt avhengig av å samarbeide med private investorer i den videre byutviklingen.
Derfor har kommunen i samarbeid med Byen Vår Drammen og
Drammen Næringslivsforening
nylig etablert noe man har kalt
«Byutviklingsforum Drammen».
Forumet skal være en viktig møteplass for profesjonelle aktører
som utvikler og realiserer byggeprosjekter i byen, blant annet
eiendomsutviklere, besittere, entreprenører og arkitekter.
GI RÅD
Mandag 6. desember på formiddagen inviteres det til første møte i
byforumet.
Kommunens folk skal fortelle
om byutviklingen og kvalitetskrav
slik man ser det i dag mens utbyggere og andre får anledning til å
komme med gode råd til kommunen.
– Vi må i fremtiden diskutere
hvordan vi skal legge bedre til rette
for privat investeringslyst, blant
annet ved å se nærmere på hva
som er fornuftige kvalitetskriterier
i byutviklingen fremover, sier byplansjef Jomar Lygre Langeland
(bildet).
HØYERE OG TETTERE
Kriterier som dermed kan bli endret er kravene til høyde, tetthet
og p-plasser.
– Dere er ikke redd for at næringslivet skal diktere byutviklingen?
– Nei, vi skal nå legge opp til et
godt samarbeid med næringslivet,
svarer Langeland.
TEKST: HEGE BREEN BAKKEN
[email protected]
Skadd i kollisjon
FOTO: THEA PHAM TRAN
■ DRAMMEN: En mann ble sendt
med ambulanse til legevakten for
sjekk etter at to biler frontkolliderte i krysset mellom Konnerudgata og Professor Smiths Allé tirsdag ettermiddag.
– En bil kom fra Professor
Smiths Allé og en annen fra 2.
Strøm Terasse, og kolliderte da
begge skulle svinge ned mot sentrum i Konnerudgata, opplyser
politibetjent Øyvind Moldvær til
dt.no på stedet.
En mannlig passasjer ble kjørt
til legevakten for sjekk.
Han skal ha klaget over smerter
i hodet. Bilen mannen satt i, en
BMW, er å regne som totalvraket.
Den andre bilen, en Volvo, fikk
mindre skader i sammenstøtet.
Det oppsto lange køer i området
som følge av ulykken.