Konfirmant 2016 - Informasjonsbrosjyre for NMU

Transcription

Konfirmant 2016 - Informasjonsbrosjyre for NMU
Påmelding:
Du fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og sender det til:
Kateketen i Modum
Modum kirkekontor
Kapellveien 1
3340 Åmot
Vi trenger underskrift fra foreldre/foresatte på påmeldingsskjemaet for å
kunne offentliggjøre navnet på konfirmanten i aviser og
menighetsbladet våren 2016.
Skjemaet kan også lastes ned på www.modumkirke.no, under
«Konfirmasjon» med link til påmeldingskjemaet.
Skjemaet skannes og sendes til [email protected]
Giro på kr. 400,- sendes ut på epost etter påmeldingen.
Pengene går til undervisningsmateriell, bevertning o.l.
Hvis du er døpt utenfor Modum eller i et annet
kirkesamfunn må du legge ved kopi av dåpsattest.
Dersom du ikke er døpt finner vi sammen et tidspunkt for dåp
i en gudstjeneste i god tid før konfirmasjonsdagen. Du kan
også velge å bli døpt i det kirkesamfunnet du tilhører.
Noe du lurer på?: Ring kateket Arild Løvik på 93 42 37 54
eller prest Runar J. Liodden på 47 97 49 89
Påmeldingsfristen er ved oppstart i august,
men send gjerne påmeldingen før fredag 19. juni 2015!
Hilsen
Arild Løvik & Runar J. Liodden
Kjære 8.klassing!
Velkommen til å være konfirmant i kirken!
Opplegget starter når du begynner i 9. klasse til høsten.
Å være kirkelig konfirmant gir deg en
mulighet til å lære mer om hvor verdifull du er
og om de store spørsmålene i livet!
Hvorfor er jeg akkurat slik jeg er?
Blir man helt borte etter døden?
Har Gud vært liten?
Hvor kommer alt det gode fra?
(stilt av ungdommer i Modum)
Du vil også lære mer om hvem Jesus er, og
hvilken betydning han kan ha for hverdagen din!
Konfirmasjonsopplegget inneholder:




Konfirmantleir
Temasamlinger
Gudstjenester
Temakvelder sammen med foreldre & foresatte
Undervisningen:
Parti
Tidspunkt
Sted
Vikers/Geith Tirsdag kl. 14.45 – 15.30
Menighetssenteret
Vikersund
Tirsdag kl. 15.45 – 16.30
Rud
Tirsdag kl. 17.00 – 17.45 Rud kirke
Snarum
Onsdag kl. 15.15 – 16.00
Snarum kirke
For spørsmål om undervisningsgrupper og tidspunkter –
kontakt Arild Løvik på telefon 934 23 754.
Oppstart tirsdag 18. august og onsdag 19. august!
Til foreldre og foresatte!
Dere inviteres til temakvelder med viktig informasjon,
interessante foredrag, sang & musikk, konkurranser og
fellesskap med andre tenåringer og voksne.
Vi håper dere blir med konfirmanten deres til
kirken på gudstjenester.
Kateketen er hovedansvarlig for konfirmanttiden og
underviser sammen med prestene i Modum. Diakonen og
organister deltar også sammen med frivillige medarbeidere.
Sett allerede av dagene for presentasjon av konfirmantene og
konfirmasjonen i følgende gudstjenester:
Parti
Heggen
(Geithus)
Rud
Vestre Spone
Snarum
Heggen
(Vikersund)
Presentasjon
2015
23.august kl.11 i Heggen kirke
Konfirmasjon
2016
22. mai kl.10.30
23.august kl. 17 i Rud kirke
5. juni kl.11.00
6. september. kl. 17 i V.Spone kirke 5. juni kl.10.30
30.august kl. 11 i Snarum kirke
22. mai kl.12.30
28.mai kl.12.00
6. september kl. 11 i Heggen kirke
29.mai kl.11.00
For mer info
 sjekk www.konfirmant.no
og www.modumkirke.no