Kjære 8 - Den norske kirke i Modum

Transcription

Kjære 8 - Den norske kirke i Modum
Påmelding:
Du fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og sender det til:
Kateketen i Modum
Modum kirkekontor
Kapellveien 1
3340 Åmot
Vi trenger underskrift fra foreldre/foresatte på påmeldingsskjemaet for å
kunne offentliggjøre navnet på konfirmanten i aviser og
menighetsbladet våren 2016.
Skjemaet kan også lastes ned på www.modumkirke.no, under
«Konfirmasjon» med link til påmeldingskjemaet.
Skjemaet skannes og sendes til [email protected]
Giro på kr. 400,- sendes ut på epost etter påmeldingen.
Pengene går til undervisningsmateriell, bevertning o.l.
Hvis du er døpt utenfor Modum eller i et annet
kirkesamfunn må du legge ved kopi av dåpsattest.
Dersom du ikke er døpt finner vi sammen et tidspunkt for dåp
i en gudstjeneste i god tid før konfirmasjonsdagen. Du kan
også velge å bli døpt i det kirkesamfunnet du tilhører.
Noe du lurer på?: Ring prest Runar Liodden på 47 97 49 89
eller kateket Arild Løvik på 93 42 37 54
Påmeldingsfristen er ved oppstart i august,
men send gjerne påmeldingen før fredag 19. juni 2015!
Hilsen
Runar J. Liodden & Arild Løvik
Kjære 8.klassing!
Velkommen til å være konfirmant i kirken!
Opplegget starter når du begynner i 9. klasse til høsten.
Å være kirkelig konfirmant gir deg en unik mulighet til å lære
mer om hvor verdifull du er og om de store og viktige
spørsmålene i livet!
Hvorfor er jeg akkurat slik jeg er?
Hva skjer når man dør? Er det et liv etterpå?
Hvorfor er vi her på jorda? Kan alt tilgis?
Hvorfor er det krig? Hvor kommer alt det gode fra?
(stilt av ungdommer i Modum)
Du vil også lære mer om hvem Jesus er, og
hvilken betydning han kan ha for livet ditt!
Til foreldre og foresatte!
Dere er de viktigste personene i tenåringens liv selv om dere
ikke hører det hele tiden. Vi ønsker å stå sammen med dere og
ha et godt og aktivt samarbeid i konfirmanttiden.
Vi møtes på gudstjenester og tre temakvelder med viktig
informasjon, interessante foredrag, sang & musikk og
fellesskap med de andre voksne og konfirmantene.
I etterkant av de ukentlige undervisningssamlingene i Åmot
kirke får dere tilsendt et nyttig og overkommelig opplegg til
samtale og fellesskap for hele familien med samme tema.
Dere får også et månedlig oppdrag med å lære tenåringen en
bit av kjernestoffet i den kristne tro utenat (Den gylne regel,
de ti bud, Herrens bønn med mer)
Konfirmasjonsopplegget inneholder:
 Undervisningssamlinger etter skoletid
 Et enkelt og meningsfullt opplegg for hele familien
 Konfirmantleir – 16.-18. oktober på Gulsrud leirsted
 Gudstjenester hvor du kan bidra på ulike måter
 Temakvelder sammen med foreldre & foresatte
Hvis tenåringen din har særskilte behov ønsker vi å legge
godt til rette for han eller henne.
Undervisning skjer etter skoletid i tre eller fire grupper:
Sett av søndagene for presentasjonen av konfirmantene og
konfirmasjonen i følgende gudstjenester:
Parti
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Tidspunkt
Tirsdager 13.35 –14.35
Tirsdager 14.35 – 15.35
Onsdager 13.35 –14.35
Onsdager 14.35 – 15.35
Sted
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Felles oppstart i Åmot kirke: Onsdag 19.august kl.13.35
Kateket Arild Løvik er hovedansvarlig for konfirmanttiden,
men prest Runar Liodden har undervisningen med tenåringene
på SMU. Andre ansatte og frivillige medarbeidere deltar også.
Gruppe
Presentasjon 2015
Geithus (SMU)
Åmot
Nykirke
Vestre Spone
23. august kl.11 i Heggen kirke
23. august kl. 11 i Åmot kirke
30. august kl. 11 i Nykirke kirke
6. september kl. 17 i Vestre
Spone kirke
Konfirmasjon 2016
22. mai
29. mai
5. juni
5. juni
For mer info  www.konfirmant.no &
www.modumkirke.no