Gårdsbruk på Vestre Snarum, Løken GNR.151, BNR.15/17 selges

Transcription

Gårdsbruk på Vestre Snarum, Løken GNR.151, BNR.15/17 selges
Gårdsbruk på Vestre Snarum, Løken GNR.151, BNR.15/17 selges
Kommune:
Modum
Beliggenhet: Eiendommen har adkomst fra Snarumsveien, ved Hovde, Modum. Gårdsbruket ligger idyllisk til i
landlige omgivelser, ca. 5 km fra avkjøring fra RV280, ved Sysle. Kort avstand til Snarumselva.
Nærmeste senter er Vikersund, ca. 1 mil. Barneskole på Sysle, 1-7 kl, ungdomsskole i Vikersund 8-10
kl og videregående skole på Åmot, ca. 2,5 mil unna. Skolebarna fraktes med buss.
Adkomst
Følg rv. 280 fra Vikersund mot Krøderen, og følg skilting til Hovde Gård ved Sysle. Etter ca 5 km er det
angitt avkjøring til Hovde gård til høyre. Forsett ca. 100m, og ta av til venstre, ved postkassene. Gården
ligger ca. 100m fra riksveien.
Areal:
Eiendommen har et samlet areal på 114,7 da., herav dyrka 54,3 daa, skog/havnehage 52,1 da. Annet
areal, tun 8,3 da
Ca. 25 da ble planert ut i 1996, og det totale arealet ble da 54,3 da. Jordsmonnet er leire. I dag er ca. 15
da gras for høyproduksjon. Enga var ny i 2010, og har en frøblanding tilpasset hest. I havnehagen er det
en bekk som renner igjennom eiendommen. Havnehagen egner seg godt som beite i sommerhalvåret. I
dag er det 6 hester på gården.
Bygninger:
Bygningsmassen består av våningshus, driftsbygning og stabbur. Det er privat vannforsyning,
avløpsanlegg og adkomstvei.
Våningshuset har grunnflate på 111m² og er satt opp i 1936, og har 2 etg. 1. etg. Har vindfang/gang,
vaskerom, WC, 2 stuer, og kjøkken.
I 2.etg, 80m², er det soverom (5) og bad/WC. Det er kleskott på 4 av soverommene, samt et ekstra kott
på gangen i 2. etg.
Det full kjeller. I kjelleren er det bakerovn.
Våningshuset ble rustet opp første gang i 1991, med nytt kjøkken og en del omgjøringer i romløsningen
i første etasje. Det ble også satt ned elementer i den vestre pipa. I 2003 ble det satt i gang med
opprusting utvendig, med tilbygg av nytt vaskerom og terrasse mot øst. I tillegg ble bygningen kledd
med ny sveitserpanel, alle vinduer ble skiftet ut og ny Zanda takstein ble lagt på taket. Alle takrenner og
beslag ble også fornyet.
På kjøkken er det kombinert oljekamin og vedfyring, samt varmepumpe. I den ene stuen er det
pelletskamin, og i den andre stuen vedovn. På vaskerommet er det varmekabler i gulv.
I 2. etg er det stort sett panelovner, med unntak på det ene soverommet hvor det står en vedovn.
Driftsbygning er satt opp i 1924, og ble renovert i 1997, da den vestre delen, låvedelen, ble revet og satt
opp igjen med stålbuer. Låven har samme mål som det opprinnelige bygget med unntak av låvebru.
Låven har 3 porter på 4m høyde. I tillegg er det garasje for personbil i eget rom med fjernstyrt
garasjeportåpner.
I fjøset/stallen ble det i 2007 støpt nytt betonggulv og satt inn 3 hestebokser, hvor den ene er beregnet
for hoppe med føll. I tillegg er det isolert salrom. Oppvarming er varmepumpe. I kjelleren er det
mulighet for hestene, som går på utegang for det meste, og å søke ly mot vær og vind, samt ha tilgang
på vann.
Stabbur er satt opp i 1920, og ble renovert i 2010, med nytt tak,,Zanda takstein, og nye takrenner med
nedløp.
Verditakst:
Kr. 3 340 000,- + omkostninger
Annet:
Løken blir lagt ut for salg, fordi eierne skal overta slektsgården et annet sted på
Snarum.
Gården er konsesjonsbelagt og uten odel.
Kontakt:
Anne Marit og Leif Runar Skålien, e-post [email protected]
mobil 90 65 60 57 eller 47 85 08 81.