Invitasjon til Konfirmantene 2015/2016

Transcription

Invitasjon til Konfirmantene 2015/2016
21. juni. Mer informasjon om konfirmantopplegget kommer før oppstart til de som er
påmeldt.
Finn linken for påmelding.
Påmelding skjer på nettsiden til Riska kirke
www.riskakirke.no
I konfirmasjonstiden får du lov
å oppdage gaven
du har fått, finne
ut hva troen
inneholder og
mulighet til
kontakt med
Gud.
Dersom konfirmanten ikke er døpt, vil vi
legge til rette for at dåp kan finne sted i løpet
av året.
Dåp:
Konfirmasjonsdager 2016: Det er mulig å bytte, men utgangspunktet er:
Lørdag 30. april kl.10.30 (A-klassen)
Lørdag 30. april kl.12.30 (B-klassen)
Søndag 1.mai kl.10.30 (C-klassen)
Søndag 1.mai kl.12.30 (D-klassen)
Velkommen!
Slik hilste Gud
på deg og ønsket
deg velkommen
til sin verden.
Kr 1500,-. Inkluderer konfirmantbibel og
leir med full pensjon.
(Ta kontakt om økonomien er et problem)
Du ble båret
opp, tegnet med
korsmerket, døpt
til Faderens, og
Sønnens og Den
Hellig Ånds
navn. Gjort til
Guds barn og
tatt inn i Guds
store familie.
Noen av dere
har ventet med
dåp, men mange
av dere ble døpt
da dere var små.
En søndag i
kirken - hvit
dåpskjole, dåpslys og sang.
Du husker
neppe den dagen
da du ble Guds
barn i dåpen.
På giroen vil det stå:
Sokneprest Sigve Ims, tlf 475 00 941,
eller på mail:
[email protected]
Hvem svarer på spørsmål?: Sokneprest Bjarne Saltveit, tlf. 920 96 632,
eller på mail:
[email protected]
Påmeldingsfrist:
Påmelding:
Den praktiske siden
spørsmål, tro og tvil.
er å stille seg åpen for livets store
tenkt det for deg. Å være konfirmant
smaken på livet. Livet slik Gud har
Vi håper at konfirmantåret kan gi deg
respekt for at konfirmanter er ulike.
skape gode opplevelser og fellesskap, i
undervisning om aktuelle temaer,
undervisningsopplegg. Vi ønsker å gi
bruker vi et internett basert
konfirmasjonsopplegget i kirken. I år
Alle er hjertelig velkomne til å delta i
som konfirmant i Riska menighet!
I 2015-2016 ønsker vi deg velkommen
Kjære konfirmant!
Gudstjenester i kirken
Som konfirmant skal du være med på ulike gudstjenester, bl.a. konfirmantpresentasjon 13. september og konfirmasjonsgudstjenesten 30. april/1.
mai. Undervisningen vil sikte inn på en naturlig deltagelse på søndagens
gudstjenester i løpet av konfirmantåret.
Konfirmantleir
Årets store happening er konfirmantleir til Holmavatn
30. oktober - 1. november. Gled dere☺! Nærmere info kommer senere.
Noen viktige datoer:
Foreldremøte tirsdag 8. september kl. 19.30
Presentasjonsgudstjeneste søndag 13. september kl. 11.00
Fellesundervisning for alle gruppene onsdag 13. januar kl. 18-20
Tirsdager kl. 18.00-19.30. Oppstart 8. september.
Onsdager kl. 19.00-20.30. Oppstart 2. september.
Torsdager kl. 19.00-20.30. Oppstart 10. september.
Undervisning i 3 grupper
Dette året endrer vi konfirmasjonsopplegget. Konfirmantene blir delt i 3
grupper som møtes ca. annenhver uke. Du kan ved påmelding sette opp
ønske om hvilken gruppe du ønsker. Gruppene er som følger:
Påmelding skjer via internett. Gå inn på www.riskakirke.no og finn fram til
konfirmantmenyen. Her finner du link til påmeldingsskjema. Eller finn
påmeldingslinken på framsiden til hjemmesiden. Du trenger å ha klart
personnummer, dåpsdato og dåpssted, hvilken gruppe du ønsker og hvem
du ønsker å dele rom med på leiren, før du begynner med
påmeldingsskjemaet.
NB! Dersom du har problemer med å få meldt deg på, ta kontakt med oss.
Kjersti Schanche Olsen, tlf 93658508,
mail: [email protected]
Line Bøe Johnsen, tlf 489 97 106,
mail: [email protected]
Tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov
Dette er et fellestiltak for hele Sandnes for de som ønsker tilrettelagt
opplegg for konfirmanter med særskilte behov. Ansvarlige vil være med å
legge til rette for at konfirmanter som trenger det, får skyss og eventuelt
andre nødvendige støttefunksjoner. Undervisningen og konfirmasjonen er i
Bogafjell kirke. Påmelding innen 01.09.15. Informasjon og påmelding
rettes direkte til:
Fasteaksjon
Tirsdag før påske får dere sjansen til å gjøre en god gjerning, å hjelpe de
som ikke har det så godt som oss. Da går vi med bøsser i nærmiljøet vårt.