Presentasjonsbrosjyre konfirmasjon i Nanset 2016

Transcription

Presentasjonsbrosjyre konfirmasjon i Nanset 2016
ing:
il vi ha
Påmeld
-18:00 v om
0
:0
4
Menigheten ønsker at konfir1
l
k
ken. K
11. juni
ning i kir et av
manttiden skal være en god og Torsdag
iv
r
k
s
n
n
i løp
nt-i
lærerik tid for alle konfirmante- konfirma et kirke en tur g og mer
ans
ldin
ne, fylt med fine opplevelser,
innom N agen for påme od tid til å
d
id
e
r
væ g
å ha
erfaringer og kunnskap til å ta
etterm
. Det vil også hyggelig
n
jo
s
a
r
e
t
med seg videre i livet.
inform
e
D
ørsmål.
sten.
stille sp erandre før hø
n på
Av menighetens ansatte og
hv
ere gå in anthilst på
d
n
a
k
,
konfirmantledere kan dere
firm
asser
t ikke p .no . Under kon riHvis de
forvente at:
e
sk
k
n
nsetkir
a for in
www.na ner dere skjem
* Vi gjør vårt beste for at
fin
konfirmanttiden skal være lærerik logoen
ing.
es
påmeld
ret send e
ving og
og minneverdig
rmantå
fi
e
n
p
o
k
lø nd
sjon om
ges fort
* Vi sammen med konfirmantene
Informa t / SMS, og leg —og på Naner
os
lager god undervisning og flotte
ut på ep nes hjemmesid tside på facee
n
k
a
aktiviteter
ir
m
k
r
nfi
ut på
et sin ko
h
ig
n
e
Av konfirmantene forventes det at: set m
spunkt
nske tid re
ø
* Du deltar på all undervisning og alle book.
å
il
t
de
ing
r anledn Det er fint hvis ordeaktiviteter
Dere ha
.
n
li
jo
e
nd g f
firmas
* Du deltar på minst 8 gudstjenester i
ativer. E estene er
n
r
for kon
e
lt
a
n
pp to
løpet av konfirmanttiden
sgudstje .
setter o
masjon
r
st
fi
u
n
g
o
u
k
* Du møter presis til timene og tar med ling på
tia
remøte
ld
e
r
o
f
Bibel. Gir beskjed ved fravær.
klart til
Av de foresatte forventes det at:
* Dere gir oss beskjed hvis det er noe
* Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i
konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.
VELKOMMEN TIL KONFIRMASJONSTID I NANSET KIRKE!
Hilsen Ida (konfirmantlærer) og Sindre Olav (konfirmantprest)
Ta kontakt hvis dere lurer på noe: 99 36 86 89
Kontaktinformasjon:
Trosopplærer
Ida Marie Lepperød
Hallesby
mobil: 993 68 689
epost: [email protected]
VELKOMMEN SOM
KONFIRMANT I NANSET!
NÅ ER DET ENDELIG DIN TUR!
EN VIKTIG TID - ET VIKTIG VALG!
VIKTIGE DATOER:
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og
kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer
jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv.
Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for
å lære mer om Gud, deg selv og om
HVA ER KONFIRMASJON?
andre mennesker.
Presentasjonsgudstjeneste (obligatorisk for hele familien!)
Nanset kirke, søndag 23.8 kl. 10.00 (Konfirmantene møter kl. 09.30)
JEG ER IKKE DØPT –
KAN JEG KONFIRMERES?
Du er velkommen til å delta i
konfirmantopplegget selv om du ikke
er døpt. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.
HØSTEN 2015—VALGMULIGHETER
1) TenSing-prosjekt m. konsert
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre
sterk». Konfirmasjonshandlingen
er en forbønnshandling hvor vi
ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det
viktigste med konfirmanttiden er
å bli bedre kjent med den kristne
tro, der Gud sier ja til oss og vil
være en del av våre liv.
Nanset tensing inviterer deg til å være
med hver tirsdag kveld fra 18.30-21.00 for å sette opp en konsert i Bølgen
3. november. I tillegg er du med i en aktivitetsgruppe som du velger selv:
drama, dans, teknikk (lys og lyd), PR/Foto eller minikor. I høstsemesteret er
all undervisningen i Tensing. På våren deltar du i:
2) Undervisningsgrupper
Vi møtes til samlinger hver 14. dag rett etter skoletid. Her er det rikelig
med muligheter til å stille spørsmål! Det blir garantert også bli noen spennende diskusjoner, for det er slettes ikke sikkert at vi er enige i alt! Hvis du
ikke velger Tensing på høsten, har du også undervisingsgrupper i høstsemesteret.
3) Konfirmasjonsundervisning for elvene på Frøy
Diakon Mari Løchen (tlf 92428243) har hovedansvar for konfirmantene fra
Frøy. Det er eget opplegg som starter i november. Mer informasjon kommer etter sommeren—men påmelding kan likevel skje nå på nett:
www.nansetkirke.no
Foreldremøte rett etter gudstjenesten, ferdig kl.12.00.
Undervisningsoppstart
Tirsdag 18.8, kl 18:00: Oppstart for Tensingkonfirmantene.
Torsdag 3.9 kl 14:15: Oppstart for Undervisningsgruppen(e)
Weekend på Oksøya leirsted 28.—30. august.
Avreise fredag ettermiddag fra Helgeroa havn; mer info kommer. Her møter du konfirmanter og ledere fra både Nanset, Langestrand og Larvik.
Opplevelser for livet, spennende undervisning, og god stemning — sammen med venner og ledere. Denne leiren er et av årets høydepunkter!
Konsert Nanset TenSing / Tensing-konfirmantene
Bølgen, 3. november Høstens store mål for Tensing og de konfirmantene
som er med på tensingprosjektet. Undervisningsgruppa går sammen på
konserten til TenSing.
Pysj-cup/natt-cup
Stavernshallen, fredag 6. november. Natturnering i volleyball, der gode kostymer, heiarop og godt humør er like viktig som det å være det beste laget. Det er vandrepokaler for beste lag, heiagjeng og utkledning, og konkurransen om disse er stor. Konfirmanttidens trøtteste arrangement!
Ung messe
Lørdag 21.11 og søndag 22.11 er det gudstjenesteverksted og Ung messe i
kirken. Obligatorisk oppmøte for alle - Også foreldre og foresatte! :)
Konfirmantenes fasteaksjon, Tirsdag 15.3 kl 17-19 2016.
Vi samler vi inn penger til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, sammen med
konfirmanter fra menigheter over hele landet.
Samtalegudstjeneste i april 2016
Denne gudstjenesten er avslutningen på undervisningsdelen av konfirmantåret. Her er konfirmantene med på å lage ei gudstjeneste som viser
frem noe av det vi har arbeidet med i løpet av året som ligger bak.
Konfirmasjonsdatoer i Nanset 2016
VÅR 2016 - ETTER JUL
Lørdag 30. april 2016
kl 11:00 og kl 13:00
Alle følger gruppeundervisning i kirken etter skoletid og et par samlinger
som er lagt til helg.
søndag 1. mai 2016
kl 11:00
Detaljert semesterplan får dere ved oppstart og på foreldremøtet i august