RE VIDEREGÅENDE SKOLE: LÆREBØKER/UTSTYR Helse

Comments

Transcription

RE VIDEREGÅENDE SKOLE: LÆREBØKER/UTSTYR Helse
RE VIDEREGÅENDE SKOLE: LÆREBØKER/UTSTYR
Helse- og oppvekstfag – videregående trinn 1 (Vg1)
Fag
NORSK
ENGELSK
Forlag
Aschehoug
Gyld.
År
2013
2006
Forfatter
Gitmark, C.
Langseth m.fl.
MATEMATIKK
MATEMATIKK
Aschehoug
2013
NATURFAG
PROGRAMFAG
PROGRAMFAG
PROGRAMFAG
TOPPIDRETT
Cap.Damm
Asch.
Asch.
Asch.
Gyld.
2009
2009
2009
2009
2008
Heir, O.
Kalkulator, se
under
Halvorsen m.fl.
Guldal m.fl.
Guldal m.fl.
Guldal m.fl.
Fiskerstrand,Å.
Boktittel
Norsk for yrkesfag 1
Workshop. Engelsk vg1
helse-og sosialfag
Matematikk for yrkesfag
Kosmos YF
Helse og yrke
Helse og samspill
Helse og livsstil
Veien til toppidrett
Ordbok: Skolens PC’er har installert ordbokprogrammet iFinger.
Kalkulator: Snakk med faglærer før du kjøper kalkulator.
Bærbar Pc: Alle skolens elever har bærbar PC
Annet utstyr: Ringperm m/skilleark A4, fargeblyanter, nødvendige skrivesaker og skriveblokker, joggesko/treningstøy for uteog innebruk. Joggesko for innebruk må ikke ha såle som lager merker!