Tilbudsliste 162 - Pepita bokmarked

Comments

Transcription

Tilbudsliste 162 - Pepita bokmarked
Pepita A/S
Tilbudsliste nr. 162
Økern Torgvei 6 – Bygg nr. 5,
Telefonvakt: kl. 08.00 – 18.00
O580 OSLO.
BØKER LEVERES pr. POST eller KAN HENTES
Tlf. 22 20 61 62
ETTER AVTALE på vårt kontor i Darresgt. 2
Bankgirokonto nr.: 9235 14 34807
Hjemmeside: http://www.pepita-bokmarked.no/
Foretaks nr.: 961 383 307
e-post: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS ! Våre tilbudslister nr. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 og 161 gjelder fortsatt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ved kjøp over kr. 1.000,- gir vi 10 % kvantumsrabatt ! (Unntatt priser med * )
Husk å oppgi reservebestilling da bestilte bøker kan være utsolgt !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innhold i denne listen:
HISTORIE ...................................................... Side
Historie tidsskrifter ......................
"
Fly og Luftfartshistorie .................
"
Skips og Sjøfartshistorie ……….
"
BØKER om BØKER / Litteraturhistorie
"
ORDBØKER / SPRÅK / OPPSLAGSVERK "
Mat / Drikke / Kokebøker / Kosthold …..
"
NETTOPP INNKOMMET / TILBUD ……….. "
Bestillingsblankett på siste side
1
8
9
9
13
14
15
18
B - post
TILBUDSLISTER pr. e-post SENDES GRATIS
til alle som sender sin e-postadresse til: [email protected]
TILBUDSLISTER i VANLIG POST: (se vedlagte giroblankett)
På grunn av økte kostnader til trykking og porto vil disse for fremtiden bare bli sendt til
abonnenter. PRIS: kr. 125,- (inklusive m.v.a.) for 10 stk. fortløpende tilbudslister.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEGNFORKLARING:
Kv.0=Ny bok,
Kv.1=Som ny bok,
o= m. omslag,
Kv.2=Pent lest bok,
P=heftet/paperback/ pocket,
Kv.3=Lest bok noe slitasje,
Pr.ib.=privat innbinding
HISTORIE : (Se også: - Krigslitteratur - Lokallitteratur - Biografier - Kunst)
Det mystiske og uforklarlige:
62/001 Ebon, Martin: - HEKSEKUNST – praktiseres i dag – N.oppslagsverk u.å.(160 s.) kv.1 P ”
MYSTIKKENS VERDEN
62/002 - Astrologi - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1 ................................ "
62/002b - Mystiske steder - Gyld.1990 (159 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1…………….. "
62/002c - Psykiske krefter - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1…………….. "
1
90,90,90,90,-
62/002d - Tid og rom - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1 .......................
62/002f - Åndskraft mot materie - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1 ……
"
"
90,90,-
Cappelens serie om gammel overlevert folketro/-viten:
62/003a - Fikse råd til hjemmebruk – Cap.2000 (128 s., ill.) kv.0 …………………..……… ”
90,62/003b - Fiske og jakt – Norske folketradisjoner - Cap.1998 (160 s., ill.) kv.0 …………. ”
90,62/003c - FORELDRE OG BARN GJENNOM TIDENE – Cap.1993 (107 sider, ill.) kv.0 …
”
90,62/003d - Gamle folkelige værvarsler – 1.700 værtegn fra hele landet – C.1997 (160 s.,ill.) kv.0 90,62/003e - Gamle norske visdomsord – Norske ordspråk i utvalg – Cap.1997 (110 s., ill.) kv.0
90,62/003h - Jul I Norge – Gamle og nye tradisjoner – Cap.1997 (124 s., ill.) kv.0 ………… ”
90,62/003j - Kjærlighetsmagi - Folketro om forelskelse, erotikk og ekteskap –
Cap.1994 (140 s., ill.) kv.0 ….
”
90,62/003k - Livets høytider - Skikker og overtro fra vugge til grav – Cap.1997 (112 s., ill.) kv.0
90,62/003l - Merkedager og gamle skikker – Cap.1997 (124 s., ill.) kv.0 …………………….
”
90,62/003o - Oldemors gjestebud – Cap.1996 (143 s., ill.) kv.0 ……………………………….. ”
90,62/003p - Vetter og skrømt i norsk folketro – Cap.1995 (144 s., ill.) kv.0 ………………… ”
90,62/003q - Visdomsord fra fjern og nær – Cap.1997 (136 s., ill.) kv.0 ……………………… ”
90,62/003 Alle Folketro-bøkene (12 forskjellige) nye og uleste, selges under ett for …...... kr. 880,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORISK LITTERATUR :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/006 - ASCHEHOUGS VERDENSHISTORIE I-VIII – Red. Arne Ording og Thorleif Dahl.
Asch.1958 (4.868 s., rikt ill., med flere kart) Komplett i 8 skinnryggbind kv.2
kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/006a - CAPPELENS NORGESHISTORIE I/XV - Komplett i 15 bind.
Cap.1978 (ca. 7.500 s., rikt illustrert) kv.1 o
kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/006b - CAPPELENS VERDENSHISTORIE I/XX - komplett i 20 bind + Historisk Atlas
i alt 21 bind. Cap.1982-87. (Ca. 6000 s., stort form., meget rikt ill., også i farger)
kv.2 o ................................................................................................................. * kr. 1.180,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/007 - DE TOK ET NORGE MED SEG - Nordmanns-Forbundet gjennom 50 år Dreyer u.å.(1957) (302 s., ill.) kv.2 "
80,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/007a - DET MODERNE NORGE I/VII - 7 bind komplett: - Ressursene våre - Samliv og
nærmiljø - Vareflom og massemedia - Tro, tanke, form - Makt og styring - Arbeid
for alle ? - Vår plass i verden - Gyld,1982/184 (ca. 2.350 s., rikt ill.) kv.2 o ...... kr.
280,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/008 - DET NORSKE STORTING GJENNOM 150 ÅR I/III – Bd. 1. Fra riksforsamlingen til
1869 - 2. 1870-1908 - 3. 1908-1964 – Gyld.1964 (1.340 s.,stort format, ill.) kv.2 "
180,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/009 - EDDA-KVÆDE - Norrønne fornsongar - Paa nynorsk ved Ivar Mortensson Egnund.
DNS 1928 (326 s.) kv.1 medbundet omslag
kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/009a - EDDA-KVEDE – Gudekvede – Kjempekvede – Omsett av Ivar Mortensson
Egnund, DNS 1985 (251 s., m. Merknader, ordliste og namneliste) kv.2 P ”
80,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/010 - FORBLØFFENDE FAKTA – Det pussige- Det fantastiske – Det uforklarlige DB1991 (448 s., stort format, rikt ill. i farger og s./hv. + register) kv.1 ”
62/010a - Forsvaret og samfunnet - Oslo Militære Samfunn 150 år - 1975(379s.,ill.)kv.2 o … "
62/010b - HARALD HARDRÅDE – (red.Arno Berg) P.J. Nordhagen, Knut Berg, Kolbjørn
Skaare, Håkon Christie, Per Sveaas Andersen. Utg. av Selskabet for Oslo
Byes Vel. Oslo u.å. 126 s., illustrert + kart.) kv.2 P …...................................
”
2
180,80,125,-
62/011 - Historiens mesterprøve II - Norges håndtverkerforbund 1985 (250s., ill.) kv.1 …….
"
45,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/012 - HÅNDVERKSLIV I/II - et verk om håndverk og husflid I/II - red.: Jul Sundsvik,
(fra vikingtiden til i dag) 2 store flotte informative bøker, utgitt ved
Norgers Håndverkerforbunds 75 års jubileum 1958 (769 s., rikt ill.) kv.1 o kr.
280,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/013 - ISLANDSKE ÆTTESAGAER – Eirik Raudes saga – En saga om grønlendingene Sigmund Brestesons saga – Gisles saga – Sagaen om Hønsa-Tore –
Gyld.1973 (242 s.) kv.1 ........................................................................................ "
62/013 - JERNBANEMINNER - (i serien “Arbeidsfolk forteller”) T.1962 (197 s., m. stedregister) “
62/014 - Kampens gang LO (i Danmark) gjennom 75 år 1898-1973 -Kbh.1973(525s.ill.)kv.2 o ”
62/015 - KONGESPEILET – En oversettelse ved A. W. Brøgger. Asch.1947 (237 s., med
litteraturliste, ordforklaringer og register + 1 fargeplansje) kv.2 ”
62/016 - KONGESPEILET – m. innledende essay av Sverre Bugge - DNB 2000 (243 s.) kv.0 o "
62/017 - KVINNENES KULTURHISTORIE I/II - 2 bind, Univ.forlaget 1985
(700 s. stort A4-format, rikt ill.) kv.2 o
kr.
80,180,80,180,150,180,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/018 - NORGES KULTURHISTORIE I/VIII - komplett i 8 bind, Bd. 1. Vår fjerne fortid Bd. 2. Kaupang og katedral – Bd. 3. Fra forfall til ny vekst – Bd. 4. Det gjenfødte Norge – Bd. 5. Brytningsår – blomstringstid – Bd. 6. Et folk i fred og krig Bd. 7. I velstandens tegn – Bd. 8. Underveis mot nye tider – Asch.1979/81
(2.741 s., rikt ill. i farger og s/hv.) kv.1 Originale dekorerte kunstskinnbind ........ kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/019 - NORGES KUNSTHISTORIE I/VII – Red.: Knut Berg, Peter Anker, Per Palme og
Stephan Tschudi-Madsen. Gyld.1981/83. (ca.3.100 s., rikt ill. i farger og s./hvitt)
kv.1, Originalbind i burgunder kunstskinn, blindtrykk på frems.Komplett i 7 bind kr. 680,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/022 - SOGA OM HØNSE-TORE – DNS 1972 (69 s.) kv.1 P ............................................ ”
62/023 - Tanker om Aarsagen til de Norske Jern-Værkers nærværende tilstand - (anonymt
utgitt av Jens Gram i 1774) faksimileutgave NTH 1967 (40 s.) kv.1 (1.000 eksempl.) ”
62/024 - The Life and Times of Washington - (eng.) 1969 (75s. stort form., rikt fargeill.) kv.1 o “
62/025 - VERDEN I DAG samtidsleksikon 1983 - KF 1983(637 s.,rikt ill.)kv.2 o(Ny 475,-)
”
62/026 - VI HAR GÅTT UNDER FANER OG FLAGG - Et utvalg av arbeiderbevegelsens
faner utgitt til AOFs jubileum 1931 – 1981 - Oslo 1981 (192 s., stort format, med
flotte fargefotos av fanene og s/hv. bilder av begivenheter) kv.1 o PRAKTBOK ! ”
62/027 - VIKINGTOG OG VIKINGTID – En innføring i bilder og tekst for undervisningsbruk –
Schibst.1970 (80 s., stort folioformat, gjennomgående fargeill.) kv.1/2 P ”
62/029 - VINLAND DET GODE – Av Eirik Raudes saga en saga om grønlendingene –
vakkert illustrert med tresnitt av Hans Gerhard Sørensen.
Fabritius 1964 (75 s., stort format, rikt ill.. med kart) kv.1 P o .............................. ”
62/030 - 85 ÅR FOR BEDRE KÅR – (med etterkrigstidens lengste streik i Norge 1982)
Vinmonopolets Arbeiderforening & Vin og brennevinsarbeidernes forning, Oslo –
De Facto 2010 (331 s., stort format, rikt ill.) kv.0 o PRAKTBOK ! ........................ kr.
80,
80,80,80,180,80,125,180,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPULÆRE FØDSELSDAGSGAVER :
62/032 - Årets største begivenheter - Årbøker (ca. 275 s. stort A4-format, rikt ill.)
1951 utgaven kr. 280,Senere utgaver Pris: kr. 80,- pr. stk. i kv.2/2 o
Vi har på lager de fleste årganger fra 1950 til 2000 Vi tar gjerne mot mankolister på årbøker.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/034 Aanensen, Ellen: - Ikke send meg til en kone doktor - Fra 3 års fengsel
til fri abort - Okt.1981 (375 s., ill.) kv.1 o "
3
60,-
62/036 Aartun, Kjell: - RUNER I KULTURHISTORISK SAMMENHENG – En fruktbarhetskultisk tradisjon – Pax 1994 (139 s., ill.) kv.1 P o "
125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/037 Aase, Roger Karsten: - FRIMURERNES HEMMELIGHETER – Fortalt fra innsiden Kagge F.2009 (473 s.) kv.0 o kr.
200,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/038 Aass, Christen: - DRØMMEN OM ÆRE OG RIKDOM – Med normannafolket i
østerled – Kolofon 2002 (179 s., ill.) kv.1 P “
62/039 Agerholt, Anna Caspari: - Den norske kvinnebevegelses historie - G.1937 (327 s.,ill.) kv.2
90,60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/040 Allen, C.F.: - CHRISTIERN DEN ANDEN – Konge i Danmark, Norge, Sverig
1513-1523 – København 1867 (890 s.) kv.2 1. til 8. bog komplett
sambundet i et noe slitt skinnryggbind med feilfri materie
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/041 Alnæs, Karsten: - HISTORIEN OM NORGE I/V - Komplett i 5 bind, Gyld.2002
(ca. 1.800 s., rikt illustrert) kv.0 o NYE ULESTE ! kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/042 Andersen, Roy: - 1905 – Spillet bak kulissene – Asch.2005 (364 s., ill.) kv.0 o (Ny !) ”
62/043 Aukrust/Eriksen: - Kunnskap om kultur - Folkloristiske dialoger -N.1999(204s.ill.)kv.2 P ”
150,80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/044 Bergh/Bjørnhaug/Halvorsen / Olstad: - LO`s HISTORIE 1899-2009 I/III - Pax 2009
(1.616 s., stort folioformat, rikt ill.) kv.0 o Nye uleste i gavekassett. (Nypris kr.1.280,-) kr.
480,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/045 Bergsgård, Arne: - Nasjonaliteten i Europeisk historie - Asch.1946 (358 sider ) kv.2
62/046 Bergsgård, Arne: - Året 1814 - Asch.1943 (378 s.,ill.) kv.2 ....................................
62/047 Berntsen, Harald: - SØRMARKA – Fagorganisasjonens høyskole 1939-1989 –
Tiden 1989 (336 s., rikt ill.) kv.2 o
62/048 Bjørklund, C.J.: - 1. Maj och førsta majdemonstrasjonerna - Sth.1966 (188 s.)
kv.2 o Med hilsen fra forfatteren !
62/049 Blehr, Sigurd: - Mot frigjørelsen I/II - Utdrag av statsminister OttoBlehrs
politiske korrespondanse 1891-1903 med innledende historisk
oversikt - 2 pene bind, Camm.1946 (650 s.) kv.2 ……………
”
"
75,50,-
”
150,-
"
80,-
"
150,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/050 Blindheim, Charlotte & Birgit Heyerdahl-Larsen: - KAUPANGFUNNENE - bind II.
Gravplassene i Bikjeholbergene / Lamøya - Del A. Gravskikk – Univ. Oldsaksaml.1995 (146 s., stort format, rikt ill. + 86 plansjer i s/hv. og farg.) kv.1 orig.o. kr.
200,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/051 Brochmann, Odd: - GJENREISNINGEN OG DET NORSKE I VÅR BYGGESKIKK Fortidsminnesmerker XX Grøndahl 1940 (48 s., rikt ill.) kvf.2 P
"
62/052 Brovold, Odd: - Til sitt nye hjemland (25. november 1905 på Vippetangen) - og
- Kongens hjemkomst (7. juni 1945 på Honnørbryggen) - Oslo Havn i 100 år
med utgangspunkt i de to store nasjonale begivenheter) OH 2005 (122 s.,
rikt tekstede billedkavalkader) 2 bind. i kassett kv.0 o ......................................... "
62/053 Brøndsted, Johannes: - VIKINGENE – Gyld.1961 (294 s. + 32 billedplansjer
+ stort utbrettskart) kv.1 medbundet omslag "
80,-
90,125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/054 Bugge, Alexander: - Illustrert VERDENSHISTORIE for hjemmet Komplett i 8 store, pent dekorerte grønne helshirtinsbind.
(ca.4.200 sider rikt illustrert) A.1920/29 kv.2 (Meget pen) .............. kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/055 Brøgger, Kr. Fr.: - Livskunstnere - Glimt fra renessansen - Nasj.f.1945 (339 s.,ill.) kv.2 ”
62/056 Brøndsted, Johannes: - VIKINGENE – Gyld.1961 (294 s. + 32 billedplansjer
+ stort utbrettskart) kv.1 medbundet omslag "
4
80,90,-
62/058
62/060
62/061
62/068
- Statsråd Edvard Hagerup Bulls Dagbøker fra 1905 - Gyld.1955 (232 s.) kv.2 P
"
Burke, John: - An Illustrated History of England - (eng.)1987 (382 s.stort f., rikt ill.)kv.2 “
Burkert, Walter: - OLDTIDENS MYSTERIEKULTER – Pax 1997 (160 s., ill.) kv.0 o ”
Christensen, Chr.A.R.: - Et tredjedels århundre - en oversikt over verdensutviklingen siden 1900 - Tanum 1939 (100s.) kv.2
"
62/078 Dahl, Hans Fredrik: - Hallo - Hallo ! - Kringkastingen i Norge 1920-1940 Cap.1975 (426 s., stort format, ill.) kv.2 o "
62/080 Dallin, David J. / Boris I. Niclaevsky: - SLAVEARBEID I SOVJET-RUSSLAND –
Capp.1948 (295 s., ill.) kv.2 Vedlagt “motskrift” av utenriksministerAndrei Vysjinski “
45,180,180,28,125,180,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/080 Damslora / Lill-Ann Jensen: - BILDET SOM VÅPEN – Norsk arbeiderbevegelses
bruk av bildet I kamp og agitasjon – Tiden 1984 (233 s., stort format, rikt ill. i
farger og s./hv.) kv.2 …....................................................................................... kr.
200,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/085 Desroches-Noblecourt: - Tutankhamen - (eng.) 1971 (222 s., ill.) kv.2 P .................. "
62/088 Elster, Torolf: - De merkelige år - Utgitt av Arbeiderbladet til 75 års jubileet 1959 Tiden 1959 (479 s., ill.) kv.2 o
"
62/089 Elster, Torolf: - Hverdag i gate og grend - Tiden 1956 (423 s., rikt ill.) kv.2 o ………
"
62/090 Elster, Torolf: - Vårt eget århundre - Asch.1963 (390 s.) kv.2 o .................................. "
62/091 Elster, Torolf: - ØST OG VEST – Etterkrigstidens problemer – Tiden 1948 (247 s., ill.)kv.0
62/092 Eriksen, Tore Linné: - NORSK HSTORIE FØR 1850 – og – NORGE OG VERDEN
fra 1850 til 1940 - 2 bind, Gyld.1997 (620 s., rikt ill.) kv.2 P ”
62/093 Estes, Clarissa Pinkola: - KVINNER SOM LØPER MED ULVER - Myter og fortellinger om villkvinne-arketypen - Eide 1991 (501 s.) kv.2 "
62/094 Falkberget, Johan: - Jeg så dem - (minnetegninger og livsskisser av mennesker
fra "Bergstaden Røros") 1. UTGAVE, A.1963 (133 s.,ill.) kv.2 "
62/095 Fett, Trygve: - Stofa ok streti - Trekk fra byggeskikk og byplanmønster i nordisk
middelalder, med utgangspunkt i Oslo - (diplomoppg.) E.F.1974 (211 s. ill.) kv.1 P "
62/096 Finstad, Hans Chr.: - Fra drakamp til samspill - (omkring Bortenregjeringens
dannelse i 1965) L.st.1970 (164s.ill.) kv.2 o
"
62/097 Finstad, Inger-Lise: - NORSKE DAMER GJENNOM 100 ÅR – (billedkavalkade)
Schibst.1999 (88 s., stort format, gjennomill.) kv.1 o ”
62/098 Freuchen, Peter: - DE SYV HAV – fra sagn til virkelighet –
Nasjonalforlaget 1958 (423 s., ill., + register 9 s.) kv.2 ”
62/100 Furre, Berge: - Norsk historie 1905-1940 - Orion 1971 (342 s., ill.) kv.2 P ............... "
62/101 Gaarder, Inger Margrethe: - TROLLSKAP OG DRAUGEMÅL – Om vetter i norske
sagn og folkeeventyr – Cap.1992 (142 s., ill. av norske kunstnere) kv.1 ”
62/102 Gejerstam, Gustaf af: - Antecningar om arbetarførhållanden i Stockholm - (1894)
Sth.1973 (139 s., ill.) kv.2 P
"
62/103 Gierløff, Christian: - Folket som utvandrer - Asch.1925 (304 s.) kv.2 P ...................... "
62/105 Gjerløw, Olaf: - Norges politiske historie fra 1814 til i dag I/III 3 bind, Tanum 1936 (889 s., ill.) kv.2
”
62/105 Gottschalk, Per: - HANNIBALS VERDEN – En reise i fortiden – (de puniske kriger og
bakgrunnen for dem) Gyld.1975 (204 s., ill., m. Kart, Tidstavle, Bibliografi, Register) kv.2 P
28,125,90,80,80,90,180,125,80,35,150,150,45,150,45,125,180,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/108 Graham-Campbell, James: - VIKINGENES VERDEN - Tiden 1981 (220 s., stort
format, rikt ill I farger og s/hv.) kv.1 o PRAKTBOK ! kr.
200,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRIMBERG-UTGAVER:
62/120 Langeland m. fl.: - Bind 29 – KINA, JAPAN. KOREA – C.1988 (591 s.) kv.2 o (rød) "
80,62/122 Bjøl, Erling: - Verdenshistorien etter 1945 I/III - 1. Duellen uten ende - 2. De rikes samfunn - 3. Revolusjonens og sultens verden - 3 bind, C.1979(1.724s.,rikt ill.)kv.1 o(sort r.) 180,5
62/131 Haakenstad, Liv Marit: - SLEKTSGRANSKING – med dataveiledning – SLEKTSPROGRAM – SLEKTSSTEVNE – SLEKTSBOK - Orion 2006 (191 s.,ill.) kv.0 ”
180,62/132 Haakon VII taler - 1905-1946 - Et utvalg og en bibliografi - Nasj.hj.1947(174 s,ill.)kv.2 ”
45,62/133 Haavikko, Paavo: - FINLANDS LINJE – Kommentar til ett okänt folks okända historia
1904-1975 - (Gjennom revolusjon og to kriger) Stocholm 1979 (271 s, rikt ill.) kv.1 o "
180,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/134a Hansen, Thorkild: - SLAVETRILOGI I/III – (Om den dansk/norske Slavetrafikken
på 1700-tallet) Bind: 1. SLAVENES KYST - Bind: 2. SLAVENES SKIP Bind: 3. SLAVENES ØYER – med tegninger av Birte Lund Gyld.1968/70
(990 s., ill.) kv.1 medbundet omslag Komplett i 3 bind .....................................
kr.
380,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/138 Herrmann, Richard: - BAK DEN SVARTE DØREN – Historie, mennesker og
politikk i Downing Street - Cap.1970 (301 s.) kv.2 o ”
62/142 Herrmann, Richard: - MARIA STUART OG HENNES VERDEN – En kongelig
slektshistorie - Cap.1990 (500 s., ill.) kv.2 ”
62/143 Herrmann, Richard: - OVER TIL LONDON - Cap.1967 (190 s.,ill.) kv.2 ...................... ”
62/145 Herrmann, Richard: - VICTORIA – en dronning for sin tid - Cap.1990 (447 s.,ill.) kv.2 o ”
62/146 Herteig, Asbjørn: - BRYGGEN I BERGEN – Bergen u.å. (86 s., med ill. og tegn.) kv.1 ”
62/147 Hesstvedt, Knut: - NORGE VED SKILLEVEIEN – En kultur-cycklisk studie og et politisk
perspektiv – Brann 1945 (384) kv.2 ”
62/148 Heyerdahl, Thor: - I ADAMS FOTSPOR – En erindringsreise –
Stenersen 1998 (331 s., ill. i farger og s/hv.) kv.0 o ”
62/151 Hodne, Bjarne: - Å LEVE MED DØDEN – Folkelige forestillinger om døden og
de døde – Asch.1980 (160 s., ill.) kv.1 "
62/152 Holmsen, Andreas: - Norges Historie - fra de eldste tider til eneveldets innførelse
i 1660 - Univ.forl. 1965 (231 s., ill.) kv.2 P "
62/154 Homer: - ILLIADEN – til norsk v. Eirik Vandvik DNS 1965 (417 s.) kv.2 P ………….. ”
62/156 Hoyle, Rafael: - Archaelogiia Mundi PERU – (tysk) 1978 (239 s., rikt fargeill.) kv.2 P ”
62/158 Jelinek, J.: - Billedleksikon om mennesket i førhistorisk tid Tiden 1975 (562 s., rikt ill. med fargeplansjer) kv.2 "
62/159 Jensen, Jørgen: - SKOVLANDETS FOLK I BRONZEALDEREN – (Danmark 1800400 f.Kr.) Kbh.1979 (119 s., stort form.) rikt ill.) kv.2 o "
62/162 Jensen, O.: - Verdenshistorie i fortellinger - Cap.1912 (105 s., ill.) kv.2/3 ............... "
62/164 Johansen, Per Ole: - Brennevinskrigen - En krønike om forbudstidens Norge (morsom bok om en spesiell epoke) Gyld.1985 (188 s. stort form., rikt ill.) kv.0 o
"
62/165 Kamsvåg, John L.: - MED NÅL OG TRÅD GJENNOM 100 ÅR – Bekledningsarbeiderforbundet 1890-1990 – Oslo 1990 (524 s., rikt ill.) kv.0 o ”
62/166 Kaurin og Lunden: - Kulturbilleder - Jordbruk, sjøfart, handel, byer fra Egypterne til
middeladeren - Tan.1944 (280s.,ill.) kv.2 "
62/167 Keilhau, Wilhelm: - DEN NORSKE PENGEHISTORIE – A.1952 (284 s.) kv.3 (m. notater)
62/168 Kjennerud, I. Reichborn: - ELSKOV OG OVERTRO – Fra vår gamle trolldomsmedisin –
Univ.F. 1985 (109 s., ill. i farger og s/hv. m. akvareller og vignetter av Kaja Thorne) kv.1
62/169 Knudsen, Magnus: - Dr. JOHNSONS ENGLAND – Gyld.1964 (185 s., ill.) kv.2 P ..
“
62/172 Laacche, Rolv: - TORVSLAGET -17. Mai 1829 - Et hundreårsminne – Asch. 1929
(129 sider, illustrert + kart) kv.2 Originalt brunt dekorert helshirtingsbind. "
62/173 Lindefjell-Hauge, Nanna: - ANTIKKENS GUDER OG HELTER - Mytologiske skisser
og fritt fortalte sagn med navne- og slektsregister –
med innledning av Emil Smith. Cap.1947 (232 s., ill.) kv.2 o ”
62/174 Lindqvist, Herman: - NAPOLEON - (Den utrolige historien om mannen som forandret
Europa) Schibst.2005 (528 s., ill. m.fargeplansjer) (Bokhandlerpris; 398,-) kv0 o "
62/175 Lovoll, Odd S.: - DET LØFTERIKE LANDET – En norskamerikansk historie Universitetsforlaget 1983 (230 s., stort form., rikt ill.) kv.0 o "
6
80,80,80,80,100,70,150,180,38,50,28,125,80,45,180,125,45,45,125,45,150,125,180,180,-
62/177 Magnusson, Magnus: - LANDLORD OR TENANT – A View of Irish History –
(eng.) 1978 (155 s., ill.) kv.1 o ”
62/182 Millard, Alan: - SKATTER FRA BIBELSK TID – Eide 1989 (180 s., stort format,
gjennomgående fargeill.) kv.1 o ”
62/184 Moksnes, Aslaug: - KVINNER PÅ BARRIKADENE – 8 essays om kvinnenes kamp
under Den franske revolusjon – LR 1974 (79 s., ill.) kv.2 P ”
80,180,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/186 Neubecker, Ottfried: - HERALDIK – Kilder, brug, betydning – Oversat og bearbejdet for Skandinavien af Nils G. Batholdy. København 1979 (287 s., stort
format, gjennomillustrert i farger og s/h.) kv.1 o STORT STANDARDVERK ! … kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/191 Olrich, Hans: - RIDDERLIV OG KORSTOGSKULTUR – Kbh.1924 (148 s., ill.) kv.1 P "
62/193 Otnes, Per: - Slutten på etterkrigstida - Pax 1973 (186 s.) kv.2 P ............................. "
62/196 Paasche, Fredrik: - Landet med de mørke skibene - (Vikingferdene) Asch.1938
(337 s., ill. + kart) kv.2 ... "
62/197 Paturi, Felix: - Prehistoric Heritage – (dokumentasjon og beskrivelse av steinalder
og megalittkulturer) (eng.)1979 (280 s., rikt ill.) kv.1 o ”
62/198 Pedersen, Oscar: - HÅNDVERKSLIV I GAMLE DAGER – Nasj.f.1932 (162 s., ill.) kv.2 ”
62/199 Raabe, Jens: - VERDENSHANDELENS HISTORIE – Asch.1912 (140 s., ill.) kv.2 … ”
62/200 Ribskog, Øivin: - KREMMERE – Dagdriverliv på landevegen – (mellomkrigsåra)
Universitetsforlaget 1963 (122 s.) kv.1 P ”
62/201 Remar, Frits: - KONGENS BESTE MANN – Komplottet mot Tordenskiold –
Green 1970 (240 s., ill. med trefningskart, personliste, skipsliste og stedsliste) kv.1 o ”
62/203 Salisbury, Harrison E.: - DEN RUSSISKE REVOLUSJON 1900-1930 - Cap.1979
(287 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 o STOR PRAKTBOK ! kr.
62/204 Salisbury, Harrison E.: - I skyggen av Kina - Cap.1967 (208 s.) kv.2 o ....................
"
62/205 Salisbury, Harrison E.: - Russland i revolution 1900-1930 - Kbh.1979
(237 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 o PRAKTBOK ! "
62/208 Sandvig, Anders: - I PRAKSIS OG PÅ SAMLERFERD – (hvordan de Sandvigske
samlinger på Lillehammer ble til) Tanum 1943 (189 s., stort format, rikt ill.) kv.2 P o ”
62/209 - JACOB SCHØNNINGS DAGBØKER – fra Stortinget v1895-97 og fra Regjeringen
1903-05 – Tanum 1950 (448 s., + portrett) kv.2 ”
62/212 Seip, Anne-Lise: - EILERT SUNDT - Fire studier – Univ.f. 1983 (84 s.) kv.1 P
orig.omslag, Med hilsen: «Tove og Erik Bye – Med varm hilsen - Anne-Lise Seip ! "
62/213 Skar, Alfred: - På vei mot den gryende dag - Norsk Kommuneforbund gjennom
50 år - Tiden 1969 (263 s. ill.) kv.2 "
62/217 Smith, Emil: - Disse fjerne år - (1896-1914) Tanum 1936 (267 s.storform., rikt ill.) kv.2 "
62/218 Snorre: - Olav Trygvessons saga - Gyld.1929 (160 s., ill.) kv.2 brun skinnrygg …….. "
62/219 Snorre Sturlason: - SNORRES KONGESAGAER - med de gamle illustrasjonene
av: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen,
Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. DNB1981 (735 sider, illustrert) kv.1 o .. "
125,28,125,125,125,60,80,125,180,50,125,90,125,180,40,60,60,150,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/220 Solsjenitsyn, Aleksander: - GULAG-ARKIPELET 1918-1956 I/VII – komplett 7
deler i 3 bind, Tiden 1974/76 (991 + 549 + 590 = 2.130 sider, illustrert) kv.1/2 P kr.
580,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/220a Solsjenitsyn, Alexander: - GULAG-arkipelet – 5. Straffarbeidet – 6. Deportasjonen –
7. Stalin er borte – Tiden 1976 (590 s.) kv.2 P 3 bøker i en "
150,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/221 Stangerup, Hakon: - AVISENS HISTORIE I/III - i de lande der skabte den :
England, Frankrig, Tyskland og USA - (fra den spe begynnelse på 1500-tallet
til TV-alderen) Cap. 1973 (1.080 s., rikt ill.) kv.1, Komplett i 3 bind .................. kr.
200,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/222 Steen, Sverre: - Langsomt ble landet vårt eget - Cap.1972 (182 s., ill.) kv.2 ..........
7
"
75,-
62/225 Sundt, Eildert: - OM HUSFLIDEN I NORGE – utvalg og innledning ved
H.O. Christophersen. Verker i utvalg 8,. Gyld.Fakkel 1975 (243 s.) kv.2 P ”
62/225a Sundt, Eilert: - OM SÆDELIGHETSTILSTANDEN I NORGE I/II - komplett i 2 bind,
Pax 1968 (720 s.) kv.2 P "
62/226 Thon, Eivind: - CITY I PUNDETS GULLALDER – Koloniseringens og de store
investeringers epoke – Asch.1946 (272 s., ill.) kv.2 ”
62/227 Thorud, Margit: - Nork Jern- og Metallarbeiderforbund 1891-1951 - (578 s., ill.) kv.2 ”
62/228 Torgersen, Johan: - Mennesket - Vidunder og problembarn i livets historie Asch.1956 (422 s., ill.) kv.1 P (uoppskåret)
"
62/231 Tveterås, Harald: - Et norsk kulturforlag gjennom hundre år - Aschehoug 18721972 -Asch.1972 (382 s., ill.) kv. 2 o
"
62/232 Urdal, Nils: - Syketrygden i femti år - Historien om en grunnleggende sosial
reform - Oslo 1961 (369 s., ill.) kv.2
"
62234 Ustvedt, Yngvar: - Opprørere - Profiler og skjebner fra sosialismens historie Tiden1979 (251 s.) kv.1 P "
62/236 Visted, Krisdtoffer: - VOR GAMLE BONDEKULTUR – Cap.1923 Ny forøket utgave
(374 s., ill. med 216 bilder og 4 fargeplansjer) pr.ib. kv.2/3 ”
62/236 Vullum, Erik: - HVORLEDES NORGE BLEV FRIT – A.1914 (343 s., stort form.) kv.2 P ”
125,180,80,50,50,60,45,45,180,90,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/238 Wallem, Dr. Fredrik B.: - Det Norske Studentersamfund gjennom hundrede
aar 1813-1913 I/II - 2 store bind, Asch.1916 (1.209 s., rikt ill.) kv.2
(vedlagt kvittering fra F. Bruns bokhandel i Trondheim datert 19.05.1941) kr.
200,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/239 Warner, Townsend: - A BRIEF SURVEY OF BRITISH HISTORY – (eng.) 1937
(284 s., ill.) kv.2 “
62/241 Weise, J.P.: - ROMERSKE KEISERE - Ny utgave ved dosent Emil Smith.
Steensb.1942 (445 s., ill.) kv.2 "
62/241 Whitehouse/ Wilkins: - SIVILISASJONENS RØTTER - Hva arkeologene kan fortelle om
tidligere samfunn – Cap.1989 (206 s., stort form., rikt fargeill.) kv.1 o PRAKTBOK ! ”
62/242 Wiig, Birgit: - Kvinner selv: - Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid Cap.1984 (392 s., ill.) kv.2 o
"
62/243 Wiig, Kjell Arnljot: - Spillet om tronen - (omkring kongevalget 1905)
Cap.1980 (206 s., rikt ill.) kv.1
"
62/244 Wilson, Edmund: - Skriftene fra Rødehavet - Dreyer u.å. (134 s.) kv.2 o ................. "
62/244a Wilson, James: - JORDEN SKAL GRÅTE – USAs historie med indoianernes øyne Spartacus Forlag 2003 (512 s.) kv.1 o ”
62/245 Winther, Lise: - Da partipisken smalt i Asker - (EF konflikten 1972/73) Pax.1973 kv.2 P "
62/245 Woodham-Smith, Cecil: - THE GREAT HUNGER – IRELAND 1845-1849 –
(eng.) 1992 (510 s., ill.) kv.2 P "
62/246 Wyller, Thomas Chr.: - REGJERINGSSKIFTET SOMMEREN 1945 – Univ.f.1963
(220 s.) kv.1 P ”
62/247 Zachariassen, Aksel: - Fra Marcus Thrane til Martin Tranmel - AOF1962(528s.)kv.2 P 45,62/248 Zachariassen, Aksel: - På forpost - Oslo Arbeidersamfund 100 år
1864-1964 - (570 s. ill.) kv.2 Med hilsen fra forfatteren ! "
62/249 Zeck, Hans F.: - Nordsjølandene - en historisk oversikt - CF 1943 (264 s.) kv.2 ….. "
62/250 Ørvik, Nils: - Kampen om Arbeiderpartiet - Venstrefløyen og vestorienteringen Gyld.1977 (219 s) kv.2 P "
75,90,180,75,125,75,150,28,80,45,125,60,45,-
TIDSSKRIFTER - ÅRBØKER :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/255 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XLIII 1937-38 – (34 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P
62/256 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XLIV 1938-39 – (27 s., ill. med bilder
8
”
45,-
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,62/257 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XLV 1939-40 – (22 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,62/258 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XVII 1937-38 – (21 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,62/259 BY OG BYGD, utgis av Norsk Folkemuseum - hver utgave er på ca. 200 sider, illustrert
og inneholder forskjellige artikler vedr. norsk by og bygdekunst, folkeliv og skikker fra de
forskjellige landsdeler. Fra 1955 innbundet med shirtins rygg. For tiden er følgende på lager:
(Ved bestilling oppgi best.nr. og Bind nr.)
Bind X 1955/56 kv.2 ............... kr. 60,Bind XI 1957 kv.1 .................
" 60,Bind XII 1957/58 kv.1 .............
" 60,Bind XIV 1960 kv.1 ................
" 60,Bind XV 1961 kv.1 ..................
" 60,Bind XVI 1962 kv.1 .................
" 60,Bind XVII 1963/64 kv.1 ..........
" 60,Bind XVIII 1964/65 kv.1 .........
" 60,Bind XIX 1966 kv.1 ................
" 60,Bind XXII 1970 kv.1 ...............
" 60,Bind XXIV 1973 kv.1 ...............
" 60,Bind XXV 1974/75 kv.1 .........
" 60,Bind XXVII 1978 (255 s.) kv.1
" 75,Bind XXVIII 1979 kv.1 ............
" 60,Bind XXXIII 1989/90/91 kv.1 ..
" 60,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/260 NORSKE FORTIDSMINNESMERKER - ÅRBØKER (ca. 250/350 s., ill.) :
Store tidsskrifter med en mengde illustrert, historisk informasjon.
Ved bestilling oppgi bestillingsnummer og år:
Vi mottar gjerne mankolister.
1953 kv.2 P o kr. 60,- 1954 kv.2 P o kr. 60,1957 kv.2 P o kr. 60,- 1958 kv.2 P o kr. 60,1959 kv.2 P o kr. 60,- 1960 kv.2 P o kr. 60,1961 kv.2 P o kr. 60,- 1962 kv.2 P o kr. 60,1963 kv.2 P o kr. 60,- 1964 kv.2 P o kr. 60,1965 kv.2 P o kr. 60,- 1966/67 kv.2 P o kr.60,1968 kv.2 P o kr. 60,- 1969 kv.2
kr. 60,- 1969 kv.2 P o kr. 60,- 1970 kv.2
kr. 60,1970 kv.2 P o kr. 60,- 1971 kv.2 P o kr. 60,1972 kv.2 P o kr. 60,- 1978 kv.2 P o kr. 60,1980 kv.2 P
kr. 60,- 1983 kv.2 P
kr. 60,1984 kv.2 P kr. 60,- 1986 kv.2 P
kr. 60,1989 kv.2 P
kr. 60,- 1991 kv.2 P
kr. 60,1992 kv.2 P kr. 60,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/261 TIDSSKRIFTER og ÅRBØKER FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE :
Ved bestilling oppgi bestillingsnummer og år: Vi mottar gjerne mankolister.
Nr. 2/1977 - I samme båt ? Faglig kamp og industrielt samarbeid etter 1945 (158s.)kv.2 P
Nr. 1/1979 - Arbeiderbevegelsen og offentligheten - (222 s.) kv.2 P .......................... kr.
Nr. 2/1980 - Organisasjon - (186 s., ill.) kv.1 P .............................................................. kr.
45,45,45,-
FLY og LUFTFARTSHISTORIE :
(se også krigslitteratur, polarlittteratur og biografier) :
62/264a Balchen, Bernt: - KOM NORD MED MEG - (Nord- og Syd-polen, Grønland m.m.)
Gyld.1958. (259 sider, illustrert, kart) kv.2 ”
62/264b Durham/Knight: - Boken om Balchen - Steensb.1950 (296 s.) kv.2 ............................ "
62/266 Ljone, Oddm.: - KAN FLYET KOMME … - Flyambulansetjeneste i Norge og
Barentshavet, Ess 1958 (267 s.) kv.1 ”
180,125,80,-
SKIP og SJØFARTSHISTORIE :
(se også krigslitteratur, polarlitteratur og biografier) :
62/270 Norsk Sjøfartsmuseums årbøker. Innholdsrike temabøker med rikt illustrerte
artikler om kystkulturen, sjøfarten langs kysten og i fjerne farvann.
Ved bestilling oppgi bestillingsnummer og år - Vi mottar gjerne mankolister
1975 (184 s.) kv.1 P
kr. 70,1976 (182 s.) kv.1 P
kr.70,- 1977 (176 s.) kv.0 P kr. 70,9
1978 (191 s.) kv.0 P
1985 (186 s.) kv.0 P
1990 (229 s.) kv.1 P
1995 (237 s.) kv.0 P
1999 (237 s.) kv.0 P
2002 (234 s.) kv.0 P
2005 (234 s.) kv.0 P
kr. 70,kr. 70,kr. 60,kr. 60,kr. 60,kr. 6,-0,kr. 60,-
1982 (227 s.) kv.1 P
1987 (186 s.) kv.0 P
1991 (216 s.) kv.0 P
1997 (216 s.) kv.0 P
2000 (222 s.) kv.0 P
2003 (237 s.) kv.0 P
2006 (237 s.) kv.0 P
kr. 70,kr. 70,kr. 60,kr. 60,kr. 60,kr. 60,kr. 60,-
1983 (252 s.) kv.1 Pkr. 70,1988 (229 s.) kv.1 P kr. 70,1992 (261 s.) kv.0 P kr. 60,1998 (261 s.) kv.0 P kr. 60,2001 (196 s.) kv.0 P kr. 60,2004 (175 s.) kv.0 P kr. 60,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/271 - Det marine Norge 2020 - Scenarier for kystens fremtid - Ec.2002 (207s., ill.) kv.0 o ”
62/271a - FERIE og FRITIDSHAVNER – Havnetips for norskekysten fra Halden til Tromsø –
Svenskekysten fra Svinesund til Marstrand – Redningsselskapet 2001 (512 s.,
med 413 norske og 25 svenske havneskisser, fargeill. og med kart) kv.0 P o .. ”
62/271b - I storm og stille hav - Festskrift til Redningsselskapets 95 år 1986 (160 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 o "
125,125
80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/272 - NORGES SKIBSFØRERE 1933-1935 – (flere tusen minibiografier med portretter)
Dreyer 1935 (589 s. gjennomill. med portretter og fotoplansjer i s./hv. og farg.) kv.2 kr.
680,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/273 - NORSK SJØFART I/II – Red.: Brit Berggreen, Arne Emil Christensen og Bård
Kolltveit. Innledning ved Thor Heyerdahl. Dreyer 1989. (328 + 383 s., stort form.,
gjennomill., med et fyldig register) kv.1 o Komplett i 2 STORE PRAKTBIND ! kr.
580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/274 - Norsk Oljemuseum Årbok 1996 - (90 s., ill.) kv.1 P ................................................ "
62/275 - Når havet kaller - Festskrift til Redningsselskapet 1981 (162 s. stort format, rikt fargeill.) kv.0 o "
62/276 - SJØFOLK FORTELLER – Hverdagshistorier fra seilskutetiden – Tan.1977(125 s.,ill.)kv.1
62/277 - SJØFORTELLINGER – Noveller fra havet – Utvalgt av Dag H. Christensen,
DNB 1976 (253 s.) kv.2
”
45,80,80,75,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/277a - TRADE WINDS – A History of Norwegian Shipping – (fra steinalderen til i dag)
Red. Bård Kolltveit, Dreyer 1990 (398 s., stort format, rikt ill. med bl.a. fargekarter,
gamle og nye skipsstyper m.m. i farger og s/hv.) kv.0 o STOR PRAKTBOK !
kr.
200,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/278 Aarestad / Obrestad: - Oljearbeidarar - Billedkavalkade fra Nordsjøen, Grønd.1977
(100 s. stort A4-format,75 ill.) kv.2
62/279 Abranson, Erik: - STOLTE SKIP FRA SEIL TIL ATOMKRAFT – Schibsted 1977
(122 s., stort format, gjennomillustrert i farger og s/hv.) kv.2
62/279a Akselson, Aksel: - VÅRE YNGSTE VIKINGER – Skoleskibet «Sørlandet»s tokt til
Chicago i tekst og bilder – Tanum 1933 (96 s., stort format, ill.) kv.2
62/280 Bombard, Alain: - Frivillig Skibbrudden - Over Atlanteren i gummibåt Gyld.1953 (216 s., ill.) kv.2 P
62/281 Borgen, Erling: - Hilmar Rekstens eventyr - Cap.1981 (210 s., ill.) kv.1 o ..................
62/282 Brochmann, Caspar: - Det største racet - Berge Viking jorden rundt Cap.1982 (143 s. stort format, fargeill.) kv.0 o
62/283 Brochmann, Georg: - NORGE OG SKIPSFARTEN < Dreyer 1949 (66 s., ill) kv.2 P
62/284 Brochmann, Georg: - Skibsbygning og sjøfart - Den tekniske utvikling gjennom
tiderne og i vore dage - Asch.1924 (206 s., rikt ill. med bilder og
skipstegninger) kv.2 dekorert helbind .............................................
62/285 Bryn/Schyberg/Østmoen: - Jorden rundt med Ho-Ho - 1. UTGAVE, Gyld.1938
(263 s., ill. + utbrettskart) kv.2 striebind
62/285a Bryn/Schyberg/Østmoen: - Jorden rundt med Ho-Ho - Gyld.1949 (246 s., ill.) kv.2
62/286 Brøgger / Shetelig: - THE VIKING SHIPS – Their Anestry and Evolution – (utviklingen fra helleristningenes båter til vikingskipene I strid og fred, og deres etter
10
"
75,-
”
125,-
”
125,-
"
"
60,60,-
"
"
90,50,-
"
100,-
"
"
125,70,-
kommende norske båttyper) Dreyer 1951 (248 s., rikt ill. I s/hv og fargeplansjer)
kv.2 grønt helskinnsbind med gull ryggdekor og permramme ............................. "
62/287 Bugge, Jacobus: - På tokt med korvetten Nordstjernen - (fra en reise til
Vestindia, Sør-Amerika og Middelhavet 1869-70) - Tanum 1943
(244 s., ill.med samtidige fotos og ill.) kv.2 ..................................... "
180,150,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/288 Dannevig / Eyden / Hansen & Langstrøm: - KYSTRUTA OSLO – BERGEN Fabritius 1981 (166 s., stort format, rikt ill.) kv.0 o PRAKTBOK ! kr.
300,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/288a Dannevig, Hartvig W.: - VISEN FORTELLER SØRLANDSKYSTENS SAGA –
(historisk tekst og sjømannsviser) Gyld,1975 (87 s., stort format, rikt ill.) kv.1 P ”
62/290 Ditlev-Simonsen: - En sjøgutt ser tilbake - Cap.u.å. (277 s., ill.) kv.2 o ....................... "
125,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/291 Egeland, John O.: - Kongeveien I/II - Norsk skipsfart fra århundreskiftet
til den annen verdenskrig - 2 bind, Asch.1973 (899 s., m.personreg. og tabeller) kv.1 o Hilsen fra forfatter på 1. binds forsatsblad ! STANDARDVERK !
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/291a Egeland, John O.: - Vi skal videre - Norsk skipsfart 1945-1970 - Asch.1971
(351 s.) kv.1 Hilsen fra forfatter på 1. binds forsatsblad ! STANDARDVERK !
kr. 180,62/292 Evans, Peter: - Onassis - Liv og Levnet til Ari Onassis - Hj.1987(394s.,ill.)kv.2 o …. "
80,62/293 Fossum, Kristian: - SJØULVER OG SJØULKER – på Dronning Elisabeths tid –
Tanum 1947 (193 s.) kv.2 ”
90,62/293a Goldsmith.Carter, George: - SEILFARTØYER – Sch.1973(159s.,fargeill.,m.register)kv.2 P 60,62/293b Göthesen, Göthe: - MED IS OG PLANK I NORDSJØFART – Grøndahl 1986
(168 s., stort form., rikt ill.) kv.2 medbundet omslag (UTGÅTT FRA BIBLIOTEK) "
125,62/294 Hall/Tomalin: - Havet tok ham - Donald Crowhursts reise på Atlanterhavet 19681969 (249 s., ill.) kv.2 "
60,62/295 Hanisch / Nerheim: - Norsk oljehistorie I - Fra vantro til overmot - 1992(523s.,ill.)kv.0 o 150,62/296 Harr, Karl Erik: - FABLENES FARKOST – Loggbok fra ei jekt – Cap.1997
(196 s., rikt ill.) kv.0 o
”
180,62/297 Hauge og Stavrum: - STOREULV – En uautorisert biografi om JOHN FREDRIKSEN Gyld.2011 (381 s.) kv.2 P "
60,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/298 Hegland, John Rustung: - NORTRASHIPS FLÅTE I/II - Krigsseilasen 1940-1945
Komplett i 2 bind, Bind 1: Krigsseilasen under den allierte defensiv 1940-1941
(291 sider) Bind 2: Krigsseilasen under den allierte offensiv 1942-1945 (470 s.)
Dreyer 1976. (761 s., stort form., rikt ill. + mange kart) kv.1 ................................ kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/299 Holmstrøm, Ragnar: - Menn ombord - (damperen "Arcadias" krigsforlis)
H&L 1945 (100 s.) kv.2
62/300 Hovda, Per: - NORSKE FISKEMED - Landsoversyn og to gamle médbøker.
Universitetsforlaget 1961. (380 s.) kv.1 P o
62/301 Hölzel, Wolfgang: - KLIPPERSCHIFFE DES 19. JAHRHUNDERT – (82 s.
+ 24 s. billedplansjer + lomme med 7 store utbrettstegninger av klippere) kv.1 o
62/302 Hydle, Havdan: - Kampen mot havet - Redningssaken i Norge gjennom 100 år Gyld.1954 (94 s., ill.) kv.2
62/302a Høegh, Leif: - I SKIPSFARTENS TJENESTE – Gyld.1970 (193 s., ill.) kv.2 o
Med hilsen fra Leif Høegh !
62/302b Jessen, Burchard: - MASKINIST MANNERS – genrebilder fra sjøliver –
Asch.1905 (168 s.) kv.2 P
62/303 Johannessen, Arve: - KYSTEN VÅR – Fra Svenskegrensen til Lindesnes –
EGM 1983 (312 s., stort form., rikt ill + kart) kv.2 P o
62/304 Johnson, Pål Espolin: - HURTIGRUTA - Cap. 1978 (121 s., stort form., rikt ill.) kv.1 ..
11
"
80,-
”
180,-
”
180,-
"
80,-
”
180,-
"
125,-
”
”
125,90,-
62/305 Jones, William H.S.: - Hvite seil - (en av de siste "Kap Hornere" "British Isles"
seilaser 1905-09) Eide 1957 (318 s., ill.) kv.2 "
62/306 Kent, Charles: - Amerika rundt - Asch.1926 (178 s., ill.) kv.2 ..................................... "
62/306a Kent, Charles: - UNDER NORSK FLAGG - Asch.1925 (181 s., ill.) kv.2 ................... "
62/307 Larsen, A.K.: - Båter og mannfolk - (fiske på Canadas vestkyst under og etter
krigen) Tiden1957 8220 s., ill.) kv.2 o "
62/308 Leitch, Michael: - THE ROMANCE OF SAIL – (en flott bok om seilskipenes opphav
og utvikling fra oldtiden til i dag) (eng.) 1975 (125 s., stort format,
gjennomgående ill. I farger og s./hv.) kv.1 o …......................................... ”
62/309 Lillegaard, Leif B.: - Familiebåten - Cap.1984 (153 s.) kv.0 o ...............................
"
62/310 Lillegaard, Leif B.: - HAV-NORGE - Cap.1980 (158 s., stort form, ill.delvis i farger) kv.1 "
62/311 Ljone, Oddmund: - MENN FRA HAVET – (om redningsdåder på Hustadvika)
Eide 1956 (289 s., ill.) kv.1 ”
62/311a Ljone, Oddmund: - MENN FRA HAVET – (om redningsdåder på Hustadvika) Ess u.å.
(250 s., ill. med fotografier tatt under redningsaksjonen ved "Rokta"s forlis) kv.1 ”
62/311b Ljone, Oddmund: - SKØYTA GÅR UT – (om redningsskøytenes innsatser, bl.a.
med et kapittel om Vest-Grønland i 1949) 1. UTGAVE, LS 1973 (222 s.) kv.2 o ”
80,80,80,125,90,125,125,80,80,125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/312 Myran, Henrik & Kåre Fasting: - HERFRA GÅR SKIBE - Aksjeselskapet Bergens
Mekaniske Verksteder 1855-1955 – Bergen (1955) (261 s., stort format, ill.
med fotos, fargeplansjer og tegninger, med fortegnelsee over skip bygget ved
avd. Solheimsviken (400 skip) og avd. Laksevåg (411 skip) kv.2 ....................... kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/312a Nielsen, Niels Stange: - 50 ÅR PÅ HAVET – Tanum 1946 (179 s.) kv.2 ……………
62/313 Nordanger, Trygve: - FULL STORM - En saga om menn og skip - (om 4 redningsbragder i Nordsjøen stormdagene i januar 1937: TRYM -VENUS, KARMTLEDA, NORDLAND-LYRA og VENI-JUPITER) - NF 1981 (276 s., ill.) kv.2 o ....
62/314 Norland, M.: - STAVANGER OG STAVANGERNE I DE HVITE SEILS TID –
Sandsgaard f. 1974 (282 s., ill.) kv.2
62/315 Paus, Tor: - Fra Spitfire til "Oilfire" - Høyt spill om dype hull - Historien om Bjørn
Rinde og Nordsjøoljen - Grønd.1970 (157 s., ill.) kv.1 o
”
125,-
"
180,-
”
180,-
"
125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/316 Pettersen, Lauritz: - Bergen og sjøfarten III - Fra kjøpmannsrederi til selvstendig
næring - 1860-1914 - Bergen 1981 (334 s., ill.) kv.1 o
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/317
62/318
62/319
62/320
62/321
62/322
62/323
62/324
62/325
62/326
62/327
62/328
Rasmussen, A.H.: - Sagaen om SARI MARAIS - Cap. 1957 (189 s., ill. Ulf Aas) kv.2 ”
REKSTEN, AUDUN: - Slik var det - Gyld.1983 (158 s., ill.) kv.1 o ............................ "
REKSTEN, HILMAR: - Opplevelser - Asch.1979 (178 s.) kv.2 o ............................
"
Riise, Arill: - BLÅ FJORDAR, BLÅTT BLOD - Kongelig turisme på Vestlandet DNS. 1994. (134 s., rikt ill. i s/hv. og farger) kv.1 o STOR PRAKTBOK ! ”
Robertson, Dougal: - Survive the Savage Sea - (eng.) 1973 (223 s., ill.) kv.2
Med hilsen fra forfatteren ! "
Sannes, Tor Borch: - Kongeskipet NORGE - med et kapittel om norske kongeskip gjennom 1.000 år, NMF 1981 (208 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 "
Seligman, Adrian: - MED CAP PILAR PÅ VERDENSHAVENE -Qvist 1948(293s.)kv.2 “
Solemdal, M.: - FORTUNA AV BERGEN – (1. Verdenskrig) Some 1931 (144 s.) kv.2 P “
Solemdal, M.: - MINERVA SEILER PÅ VESTINDIA – Steenske F.1936 (157 s.) kb.2 ”
Stavseth, Reidar: - LOSKAPTEINEN – Skildringer fra det ordnede losvesenets
første dager – Tanum 1942 (199 s.) kv.2 "
Stavseth, Reidar: - Nordover med hurtigruten - Historie og hverdagsbilder gjennom nitti år - Tanum 1983 (304 s., ill. + utbrettskart) kv.1 o "
Svensson, Sam: - SEIL GJENNOM TIDENE - illustrert av Gordon Macfie.
12
90,80,80,180,180,125,80,80,80,90,125,-
62/329
62/335
62/336
62/337
62/338
1963. (107 s., ill. i farger) kv.1 o ”
Thorsen, Kjell (kaptein) - CHRISTIAN RADICH - Det store Amerikatoktet (1976) Cappelen 1977 (128 sider, stort format, rikt ill.) ”
Tunis, Edwin: - SKIBE GENNOM TIDERNE – (dansk) 1952 (76 s., stort form., ill.) kv.2 o "
Tønnessen, Johan N.: - NORSK STYRMANDSFORENING I 50 ÅR 1910-1960 Oslo 1960 (366 s., stort format. Ill.) kv.1 "
Utne, Frithjof: - UNDER TOLF FLAGG – (et liv på sjøen fra 1904-1962)
EGM 1961 (200 s., ill.) kv.2 o "
Zachariassen, Aksel: - FRA TRELLEKÅR TIL FRIE MENN – Norsk Sjømannsforbund gjennom 40 år – (Med en mengde stoff fra seilskutetiden
og de første forsøk på organisering).Tiden 1950 (680 s., ill.) kv.2 ”
150,125,90,180,125,180,-
BØKER OM BØKER - LITTERATURHISTORIE :
(Se også: Biografier - Historie - Politikk og samfunn)
62/340 - Boken om bøker - 2. årg., Steenske 1927 (194 s., ill.) (nr.161 av 1500 eks.)kv.2
62/341 - Det norske bokeventyret - DNB gruppen (Den norske bokklubb) gjennom 25 år DNB 1986 (140 s., rikt ill.) kv.2 P
62/342 - Diktning og demokrati - Camilla Collet 150 år - Full kvinnestemmeret 50 år 1813 - 1913 - 1963 - Asch.1963 (119 s.) kv.2 P
62/344 - Forfatternes litteraturhistorie I/II - 2 bind, Gyld.Fakkel 1980 (432 s.) kv.2 P …….
62/346 - Gyldendals magasin nr. 8 - Antologi - (Haavardsholm, Madsen, Sørensen,
Marinos, Vartio, Peterson, Källberg, Vian, Grey, Figs) Kbh.1972 (127 s.)kv.1 P
62/347 - HOLBERGS HISTORIER – fortalt av Jens Kruse – Gyld.1973 (198 s.) kv.1 P ……
62/348 - KONTRAPUNKT I/IV - Norsk Litteraturhistorie fra norrøn til vår egen tid (red. Daniel Haakonsen) 4 bind., Gyld.1975/79 (1.175 s., ill) kv.2 P
62/349 - LESEBOK FOR FOLKESKOLEN – ved Nordahl Rolfsen. Riksmåls og byutgave
5. del. Dybwad 1926 (308 s., ill.) kv.2 (noe slitasje) ...........................................
"
60,-
"
28,-
"
"
45,90,-
"
”
28,60,-
"
180,-
"
80,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/350 - NORGES LITTERATURHISTORIE I-VI - 6 bind, (red. Edvard Beyer)
Cap.1983 (ca.3.500 s., gjennomill.) kv.1
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/356 - SAMTIDEN gjennom 75 år – (1890-1965) Asch.1964 (290 s.) kv.2 o …………….
”
62/358 - VÅR TIDS KUNST OG DIKTNING i Skandinavia I/III - 3 bind
(Danmark, Norge og Sverige) Tanum 1948 (750 s., ill.) kv.2 P
"
62/359 Aarnes, Asbjørn: - DET POETISKE FENOMEN – Tanum 1963 (148 s.) kv.2 P …… ”
62/360 Aarnes. Sigurd AA.(red.): - ”LASERNE” - Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814 – Asch.1994 ( 380 s.) kv.1 ”
62/361 Andersen, Per Thomas: - NORSK LITTERATURHISTORIE – Universitetsf. 2001
(614 s., stort format, rikt ill.) kv.2 o "
62/362 Berg, Mie (red.): - Massemedier i Norge - Gyld.Fakkel 1975 (359 s.) kv.2 P ........... "
62/362 Berg/Haavardsholm: - PARTISKHET – samtaler med 6 forfattere – G.1975(105s.)kv.1 P
62/366 Bing, Jon: - Boken er død ! Boken leve ! - og andre essay om informassjonspolitikk - Univ.F. (110 s.) kv.1 o "
62/370 Birn, Randi: - JOHAN BORGEN - En litterær biografi - G.Fakkel 1977 (178 s.) kv.3 P ”
62/376 Christensen, Lars Saaby (red.): - Signaler 86 - litterær årsrevy - Cap.1986(174s.)kv.2P
62/377 Christensen, Lars Saaby (red.): - Signaler 87 - litterær årsrevy - Cap.1986(174s.)kv.2P
62/377 Coward/Raastad: - DIKTERE OG DIKTERKUNST – Fabr.1977 (305 s., ill.) kv.1 P .. ”
62/380 Dahl, Hans Fredrik: - Fra Gutenberg til Gjerde - Asch.1981 - (113 s.) kv. 1 ............. "
62/381 Dahl, Willy: - Stil og struktur - Univ.f.1965 (155 s.) kv.1 P m. hilsen fra forfatteren !
"
62/386 Diesen, Einar: - Fra petit til leder - kv.2 P Med hilsen fra forfatteren ! ...................... “
62/388 Eckhoff, Lorentz: - De tre kulturformer i ADELSMANNEN - Gyld.1938 (237 s.) kv.2 P ”
13
75,150,38,90,180,45,38,45,38,28,28,45,38,90,90,38,-
62/389 Edström, Vivi: - ASTRID LINDGREN – En studie av forfatterskapet –
Damm 1997 (311 s., ill.) kv.2 P o ”
62/391 Elseth, Egil: - Visjon og virkelighet I/II - Streiftog i norsk og europeisk diktning 2 bind, Asch.1974 (1.051 s., ill.) kv.3 ... "
62/401 Høgdahl, Hugo: - Norske ex libris og andre bokmerker - Fra biskop Arne Sigurdsson til
Gerhard Munthe - (vikingtiden til 1900) Oslo 1946 (189 s., ill.) kv.1 P (uoppskåret) "
62/402 - JAMES JOYCE - Portrett av kunstneren som ung mann - EGM 1948 (310 s.) kv.2 "
62/405 Kristensen, Svein Møller: - LITTERATURFORSKNINGENS MÅL OG MIDLER –
Cap.Ugle 1971 (78 s.) kv.2 P ”
62/414 Lundqvist, Artur: - Europas litteraturhistorie 1918-1939 - Gyld.1948 (464s.) kv.2
"
62/415 Madsen, Peter (red.): - Linjer i dansk prosa 1965-75 - antologi - Pax1977(424s.)kv.2 P
62/417 Mehlum, Anders: - Skapende ord - Kreativ skriving i grunnskolen -C.1982(152s.)kv.1 P
62/419 Modvig, Gunnar: - Eros, kunst og socialitet - En analyse af de erotiske hovedmotivers
udvikling i Sophus Claussens forfatterskab -1974 (165 s.) kv.2 P (uoppskåret) "
62/420 Myklebust, Tor: - Drømmen om Amerika - Den amerikanske roman gjennom 50 år Gyld.1953 (173 s.) kv.2 P "
62/423 Nyberg, Professor H.S.: - ORIENTERING I SPRÅKVETENSKAP – St.h.1943(185s.)kv.2 P
62/434 Schulerud, Mentz: - Iduns epler - ill. av Ellen Auensen, u.å. (141 s.) kv.2 P .............. "
62/439 Worren, Arne (red.): - Oligarkienes svanesang - artikler om latinamerikanske
romaner - Asch.1988 (229 s.)kv.1 P "
62/441 Zetterholm, Tore: - LEVENDE LITTERATUR – fra Gilgamesj til Bob Dylan –
(en annerledes litterraturhistorie) DNB 1986 (333 s., stort form., rikt fargeill.) kv.1 ”
125,75,90,90,45,80,35,38,45,45,38,38,38,180,-
ORDBØKER / SPRÅK / OPPSLAGSVERK :
62/454 - ARBEIDERNES LEKSIKON I/III – Red.: Jakob Friis og Trond Hegna.
Pax 1974 (1.126 s., ill., + registre) kv.2 P Komplett i 3 bind. kr.
62/454 - NORSK NAVNELEKSIKON - med 5.264 oppslagsnavn Anderson & Butenschøn 2003 (512 sider) kv.0 "
62/459 - TEKNOLOGISK FORLAGS ALLER STØRSTE KRYSSORDLØSER –2000(1.323s.)kv.1
62/460 - THE CONCISE ENGLISH DICTIONARY – 1968 (1.348 s.) kv.1 …………………… “
62/462 Borgstrøm, Carl Hj.: - INNFØRING I SPRÅKVIDENSKAP –Univ.f.1958
(164 s., + 2 store utbrettskart) kv.2 ”
62/463 Cronin & Dillon: - TEACH YOURSELF IRISH – (eng.1961 (243 s.) kv.2 o ................. ”
62/464 Leire/Lundeby/Torvik: - SPRÅKET VÅRT FØR OG NÅ – Gyld.1990 (216 s., ill.) kv.2 o ”
62/465a Sivertsen, Birger: - NORSK NAVNELEKSIKON – FORNAVN med 5.264 oppslagsnavn - Anderson & Butenschøn 2003 (512 s.) kv.1 ”
62/466 Svarteberg, Ståle: - RIMORDBOK – m.over 50.000 ord - Orion 2007 (574 sider) kv.0 "
62/467 Vinje, Finn-Erik: - MODERNE NORSK – Råd og regler for praktisk språkbruk –
Universitetsforlaget 1988 (359 s.) kv.2 ”
62/468 Vågslid: - NORSK NAVNEBOK – Døypenavn med tydingar – EF 1930 (256 s.) kv.2 ”
62/469 Vågslid, Einar: - STADNAMNTYDINGAR – Universitetsforlaget 1963 (272 s.) kv.2 P ”
180,180,125,80,50,80,45,180,150,80,125,150,-
Gyldendals (Kunnskapsforlagets) blå ordbøker:
62/482
62/483
62/486
62/487
62/488
62/489
62/490
- Norsk - Engelsk - kv2 ..........................................................................................
- Engelsk - Norsk - kv.2 .........................................................................................
- Norsk - Fransk - kv.2 ............................................................................................
- Fransk - Norsk - kv.2 ............................................................................................
- Norsk - Italiensk - kv.2 ............................................................................................
- Italiensk - Norsk - kv.2 ............................................................................................
- Norsk fremmedordbok - kv.2 .................................................................................
14
"
"
"
"
"
"
"
60,60,60,60,60,60,60,-
62/491 - Norsk rettskrivingordbok - kv.2 ............................................................................ "
62/492 - Spansk - Norsk - & - Norsk – Spansk – Rød skoleordbok - kv.1 ........................ "
70,60,-
MAT og DRIKKE / KOKEBØKER :
62/866 - ASCHEHOUGS STORE KOKEBOK – Med: Hverdagsmat og festmenyer –
Over 2.400 oppskrifter – 300 næringskommentarer – Over 1100 fargebilder.
Red.: Aase Strømstad. Asch.1983 (639 s., stort format, gjennomg.fargeill.) kv.2 o kr.
62/867 - Bokklubbens temakokebøker - (red. Åse Strømstad) i alt 9 bøker: - Fjærfe på
menyen - Hjemmebakst - Mat for to - Mat i ovn og gryte - Mine egne oppskrifter Ost i varme og kalde retter - Raskt og letlaget - Selskapsmat - Søtt og surt i
glass og flaske - DNB 1987 (855 s., rikt fargeill.) kv.1/2 .................................... kr.
62/868 - Bokklubbens internasjonale kokebok - 1.000 menyer - Praktisk
sammenleggbare oppskriftsblokker - DNB 1988 (291 s. + 290 fargeill.) kv.1 ..
"
62/872 - CAPPELENS KOKEBOK – Ny utgave – Redaktør: Aase Strømstad. Cap.1991
(697 s., gjennomill. i farger) kv. 1 o
"
62/872 - DEN STORE PASTA KOKEBOKEN - Spektrum forlag 1994 (305 s., stort format,
gjennomgående fargeillustrert) kv.1 o ”
62/873 - Den store vegetarkokeboken - En inspirerende innføring i det grønne
kjøkken - EL 1990 (256 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 o "
62/875 - Det gode NORSKE kjøkken - med oppskriftene fra Gyldendals store kokebok –
(red Ingrid Espelid Hovig) Gyld.1992 (367 s. stort format, rikt fargeill.)kv.1 o "
62/876 - Dreyers KOKEBOK i bilder - Den komplette kokeboken - Dreyer 1968
(200 s. stort format, riktfargeill.) kv.1 "
62/879 - FORFATTERNE GÅR TIL BORDS – (mat fra klassiske litterære verker med
oppskrifter) DNB 1973 (256 s., stort format ill.) kv.2 o ”
62/884 - Hamlyn All Colour Indian Cookbook - (eng.) 1992(118 s.stort format,rikt fargeill.)kv.1 o
180,-
180,90,180,125,150,150,125,90,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/886 - HUSMORENS STORE KOKEBOK I/III - et verk om kokekunst, 3 bind,
Norsk Kunstforlag 1963 (950 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/888 - KAKER - (for alle anledninger) TL 1985 (176 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 …… "
62/889 - MATGLEDE SOM ALDRI FØR - Spennende stor billedkokebok for alle anledninger med mer enn 750 av verdens beste matretter og drikker i farger,
SP 1977 (348 s. stort format, 600 fargebilder - kv.2 (pen) ....................... "
62/891 - VÅRT NORSKE KJØKKEN - med oppskrifter fra kokkenes mesterlaug (red.Kjell E. Innli) KOM 1993 (224 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 PRAKTBOK "
60,150,150,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/892 Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Baking -Desserter Egg og grønnsaker - Fisk og skalldyr - Forretter - Fugl - Får, lam og vilt Gjør det selv - Huske-glemme-bok - Kalv - Koldtbord - Okse - Selskaper Supper og sauser - Svinekjøtt - 15 bind, Gyld 1972 (ca.3.700 s., ill.) kv.2
kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/893
62/894
62/895
62/896
62/897
62/898
62/899
62/900
62/901
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Desserter - ......................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Egg og grønnsaker - ……
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Forretter - ........................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Fugl - ...............................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek – Huske-glemmebok - …….
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Gjør det selv - ..................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Kalv - ...............................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Okse - .............................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Selskaper - .....................
15
"
”
"
"
"
"
"
"
"
28,28,28,28,28,28,28,28,28,-
62/902 Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Supper og sauser - …….
"
62/903 Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Svinekjøtt - ...................... "
62/903 Borgen, Annemartha: - FISK FRA KJØKKENET PÅ KNATTEN –
Gyld.1983 (251 s.) kv.2 o (Utgått fra bibliotek) "
62/906 Bratteli, Randi: - Moderne skikk og bruk - Gyld.1985 (124 s., ill .) kv.2 ................. "
62/908 Brown, Michael & Sybil: - Food & Vine of France - Bordeaux to the Pays
Basque - a gastronomic guide - (eng.) 1980 (240 s., ill.) kv.1 o "
62/909 Carrier, Robert: - All verdens livretter -G.1963(276 s.stort A4-format,ill.)kv.2 o ….
"
62/910 Coudert, Jo: - The I Never Cooked Before Cook Book - (eng.)1965(220s.) kv.2 P … "
62/913 Eidem, Paul Lorck: - Fiskerens kokebok - ute og hjemme - ABU u.å. (101 s., ill.) kv.2 ”
62/914 Eliassen, Bjørg: - Vi dypfryser - Tanum 1965 (335 s. stort format, rikt ill.) kv.2 …….. "
62/917 Espelid, Ingrid: - BESTE SKJELL OG SKALLDYR - Gyld.1991 (80 s., fargeill.) kv.1 ”
62/918 Espelid Hovig/Norum: - God mat: god ærnæring - G.1987 (128 s., ill.) kv.0 ............. "
62/920 Grossman, Harold J.: - Grossman`s Guide to Wines, Spirits and Beers (eng.) 1964 (564 s., ill.) kv.2 o "
62/923 Heide-Steen, Harald/Valente: - A tavola !! - En guide over gode ristoranter i
Roma, Firenze, Lazio, Umbria og Toscana - G.1986 (119 s., ill.) kv.1 "
62/924 Heide-Steen, Harald/ Valente/Ivo Caprino: - Delicatissimo ! - Hjemmelaget
italiensk mat - Gyld.1984 (120 s. stort format, fargeill.) kv.0 o
"
62/925 Henrikson og Tunberger: - I vingården - (en bok om vinens historie, dyrkning,
distrikter, anvendelser, oppskrifter, m.m.) DNB 1985 (213 s., rikt fargeill.) kv.0 o "
62/926 Hernes, Gudmund: - MIKROMAT - Univ.forl.1986 (102 s., rikt fargeill.) kv.1 .............. "
62/926a Hensley/Løwe: - ØKOLOGISK MAT – ekte & enkelt – Basert på økologiske råvarer
du finner i norske butikker – Flux 2006 (224 s.,stort form., gjennomg. fargeill.) kv.0 o ”
62/927 Hobhouse, Caroline: - Great European Chefs - Eighteen Master Chefs of
Great Britain and Europe - (en mengde praktoppskrifter og anretningstips)
(eng.)1990 (224 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 o PRAKTBOK .........
kr.
62/928 Holm, Tora: - Soppretter - Gyld.1970 (75 s., ill.) kv.2 P ...........................................
"
62/929 Hughes-Gilbey, Ann: - Fransk kjøkken på sitt beste - DNB u.å. (96 s.
stort format, rikt fargeill.) kv.0 "
62/930 Innli, Kjell: - MATLEKSIKON – Kom forlag 2007 (1.103 s.) kv.1 …............................. “
62/931 Jacobsen / Sverdrup: - DEN STORE NORSKE KAKEBOKEN – Tanum 1964
(318 s., stort format, rikt fargeill.) kv.2 ”
62/932 Johnsen, Hugh: - VIN – Schibst.1985 (200 s., med kart) kv. 0 o ……………………… ”
62/932a Johnston, Mireille: - ETKJØKKEN I SOLEN – Mat fra Provence – Gyld.1979(241s.)kv.2 ”
62/933 Kristen-Johanssen, Erik: - Om Røde Bordeaux-viner og litt til - S.1971 (97s.,ill.)kv.1 ”
62/934 Krüger/Wolter: - God mat fra fryseren - Asch.1977 (72 s., fargeill.) kv.2 P ................ "
62/936 Lundberg, Stig: - VIN - lagring - utvalg - behandling - EGM 1984 (114 s., ill.) kv.1 … "
62/937 Nodeland, Kari Flø: - GOURMET BERGENSIANA – Mat og minner fta Bergen Panorama Publ.2003 (100 s., stort form., gjennomg. ill) lv.1 o PRAKTBOK ! "
62/942 Pharo, Aase Kilander: - Hva skal vi ha til middag ? - Gyld.1976 (155 s., ill.) kv.1
"
62/944 Prent, Tom: - VINBOKEN - Omm norske vinvaner og vanlige viner - Gyld.1984
(191 s. stort format) kv.1 o "
62/945 Protz, Roger: - The Ultimate Encyclopedia of Beer - The Complete Guide
to the World`s Great Brews - (eng.) 1995 (224 s. stort format rikt fargeill.) kv.0 o kr.
62/946b Rock, Gini: - Det grønne kjøkken - over 200 spennende oppskrifter - NKS 1985
(200 s., ill.) kv.1 P "
62/947 Salvesen, Geir: - Hvit, rød og het - en usnobbet vinbok - Sch.1993 (96 s., ill.)kv.0 .. "
62/948 Samsing, Kristina: - Kristinas kokebok - Vegetariske retter til hverdag og fest NB 1985 (fargeill.) kv.1 "
62/950 Svensson, Haakon: - Vin og brennevin - Cocktails og andre mixed drinks,
fruktvin, sider og øl, samt bemerkninger om de forskjellige drikke16
28,28,60,150,125,180,28,60,60,45,45,125,45,90,90,50,150,180,45,90,180,90,38,80,45,28,45,180,38,80,180,38,45,60,-
62/951
62/952
62/953
62/954
62/955
62/957
varers anvendelse - Cap.1961 (314 s., ill. av Hammarlund) kv.2 ....
Tardini, Ellis: - Slankeretter - Menu1976 (95 s. stort form., rikt fargeill.) kv.2 o ……..
Thiis, Minna: - Desserter, kaker og konfekt - Damm 1968 (259 s., ill.) kv.2 .............
Thiis, Minna: - Fisk og kjøtt - Damm 1950 (232 s.,ill.)kv.2 .......................................
Thiis, Minna: - Saft og sylt - Damm u.å (139 s.,ill.) kv.2 ...........................................
Thiis, Minna: - Supper og småretter - Damm 1949 (213 s.,ill.) kv.2 o ......................
Waugh, Alec: - Wines and Spirits - TL 1969 (208 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 ..
"
"
"
"
"
"
"
180,75,90,90,90,90,80,-
"
"
"
"
"
"
"
38,38,38,38,38,38,38,-
Fredhøys store 100 kokebokserie (alle i stort format og rikt fargeill.):
62/962
62/963
62/964
62/965
62/966
62/967
62/969
Howells, Marion: - 100 Fondue og andre selskapsretter - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 …
Karlsen, Per Chr.: - 100 retter Food Processor - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 ............
Kerr, Alison: - 100 Lettlagde fristelser - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 ...........................
Kent, Grace Teed: - 100 Meksikanske retter - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 ................
Krogsbøl, Hedvig: - 100 Norske Fiskeretter - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 .................
MacMillan, Norma: - 100 Pizzaretter til hverdag og fest - Fredh.1988 (64 s.) kv.
Newman, Rhona: - 100 retter For To - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 .............................
HJEMMETS KOKEBOKKLUBB (Storformatige A4 tema-kokebøker) :
62/980 - DESSERTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .............................................
62/981 - FERDIG PÅ FORHÅND - (64 sider, fargeill.) kv.1 ............................
62/981a - FESTMAT - (64 sider, fargeill.) kv.1 ................................................
62/982 - FINE RETTER AV FUGL - (64 sider, fargeill.) kv.1 ............................
62/982a - FISKERETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
62/982b - FISK OG SKALLDYR - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..............................
62/983 - FJÆRKRE - (64 sider, fargeill.) kv.1 ................................................
62/983a - FORMKAKER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
62/984 - FORRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .............................................
62/985 - GJÆRBAKST - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...........................................
62/987 - GRØNNSAKER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ........................................
62/993 - KJØTTFARSE- OG PØLSERETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .......
62/994 - LAMMEKJØTT - (64 sider, fargeill.) kv.1 ........................................
62/995 - LEKRE POTETRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..........................
62/996 - LETTE SOMMERRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ......................
62/998 - LIVRETTER FRA MANGE LAND - (64 sider, fargeill.) kv.1 ............
62/999 - MAT FOR TRAVLE - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...................................
62/1000 - MAT MED TRADISJON - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...........................
62/1001 - MAT TIL HVERDAG OG FEST - (64 sider, fargeill.) kv.1 ................
62/1002 - OKSE OG KALVEKJØTT - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................
62/1003 - OVNSRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
62/1004 - PASTA - (64 sider, fargeill.) kv.1 .....................................................
62/1006 - SALATER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .................................................
62/1007 - SMØRBRØD OG KOLDTBORD - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..............
62/1011 - SOMMERMAT - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
62/1012 - SVINEKJØTT - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...........................................
62/1013 - SYLTING OG DYPFRYSING - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...................
62/1014 - VARIER MED LAM OG SVIN - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..................
62/1015 - VI FÅR GJESTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...................................
62/1016 - 52 SØNDAGSMIDDAGER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ......................
62/1017 - HJEMMETS KJØKKENKALENDER 1986 - med oppskrifter og
menyforslag for hver dag - (192 s., fargeill.) kv.1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,-
"
38,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17
TILBUD - NETTOPP INNKOMMET
BILDENDE KUNST / ARKITEKTUR :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2001 Brochman, Odd: - BYGGET I NORGE I/II – (Norske byggverk fra de tidligste tider
til i dag) Gyld.1981 (617 s., rikt ill.) kv.1 Komplett i 2 store bind
kr.
380,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2002 - OLAF GULBRANSSON – Hans liv fortalt av Dagny Bjørnson Gulbransson –
1. UTGAVE, Dreyer 1969 (211 s., stort form., rikt ill. med Gulbranssons tegninger) ”
62/2003 Stenstadvold, Håkon: - LITT OM KUNSTEN I OSLO - Gustav Vigelands og
Edvard Munchs by – Olso kommune 1961 (96s., ill.) kv.2 P o “
62/2004 Vreim, Halvor: - NORSK TREARKITEKTUR – Ny utvidet utgave. Gyld.1947
(210 s., stort format, rikt ill.) kv.2 ”
180,75,180,-
GEOGRAFI / REISE :
62/2005 - DET STORE NORGESATLAS – Oslo 1992 (224 s., Kjempeformat 27x37 cm, rikt
fargeillustrert, m. stort register og oversikt over kommunevåpen, avsander, ytterpumkter, fylker, størst, høyest, lengst, minst og mye mer) kv. 1 o PRAKTBOK ! kr.
180,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2006 - GEOGRAFISK LEKSIKON I/VI - Hovedredaktør Gunnar Wicklund-Hansen.
Det største og mest omfattende oppslagsverk om geografi som noen gang
er utkommet på norsk. Cap.1980/82 (ca. 2.500 s., stort format, gjennomgående
fargeill.) kv.1/2 o Komplett i 6 store bind med vareomslag. PRAKTVERK ! kr.
680,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2007 - TARVELIG, MEN GJESTFRITT – Den Norske Turistforening gjennom 125 år –
DNT 1993 (87 s., stort format, rikt ill i farger og s/hv.) kv.1 ”
62/2008 Caspari, Theodor: - FRA RAUMA TIL RHINEN – Reiseskildringer og kulturbilleder
fra gamle dager – (Romsdalen, Gudbrandsdalen, Filefjell, Lyngenfjorden,
Altevann, Hardanger, Vineta, Rhinen) Tegninger av Arnold Thornam, fotografier
av Wilse m.fl. Nasj.f.1933 (190 s., stort format, rikt ill.) kv.2 Originalt brunt skinnryggbind med ryggdekor i gull og blindpreg. ....................................................... ”
140,-
180,-
GEOLOGI :
62/2009 Bøving-Petersen, J.O.: - VOR KLODES SAKA – Gyld.1912 (287 s., rikt ill.) kv.2 .... ”
62/2010 Holtedal, Olaf: - FRA NATURENS STORE VERKSTED – Asch.1951 (120 s., ill.) kv.2 ”
80,80,-
HOBBY / HÅNDTVERK / HÅNDARBEID / MOTOR :
62/2011 - VÅRT EGET HUS – Finansiering, Bygging, oppussing, Vedlikehold Teknologisk forlag 1987 (789 s., rikt ill.) kv.1 o “
62/2012 Harbin, Robert: - ORIGAMI – The Japanese Art of Paper Folding – (eng.) 1971,
(248 s., stort format, rikt ill.) kv.1 o ”
180,80,-
HUMOR :
62/2013 Storm P.: - AKTUELLE Storm P. – Hj.1974 (159 s., ill.) kv.1 P ..............................
62/2014 Storm P.: - Storm P. og hundene – Hj.1975 (160 s., ill.) kv.1 P .............................
”
”
50,50,-
JAKT / FISKE / FRILUFTSLIV / NATUR:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2115 - DAMMS STORE BOK OM SPORTSFISKE – Sportsfiskets historie, Fiskens miljøer,
18
Spinn og agnfiske, Meitefiske, Fluefiske, Dorging, Isfiske, Bygg din egen stang,
Sportsfiskerens kokebok – Damm 2004 (599 s., sttort format, gjennomgående
fargeill.) kv. 1 STOR PRAKTBOK ! …………………………………………………. kr.
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2116
62/2117
62/2118
62/2119
Backer, Andreas: - MED BEKSØM OG FISKESTANG – H&L 1949 (191 s., kart) kv.2 ”
150,Grå Ugle (Wa-Sha-Quon-Asin): - Ødemarkens pilgrimer - Cap.1937 (228 s.,ill.) kv.2 "
90,Holter, Karl: - I VEIDESKOG – Jaktminner – 1 UTGAVE, Gyld.1944 (169 s.) kv.2 ”
180,Lorentzen, Jan-Erik: - MEITEMARK OG METAFYSIKK – En annerledes bok om
sportsfiske – med tegninger av Jan O., Asch.1990 (87 s., ill.) kv.2 P
”
60,62/2120 Mauset, Ole: - JEGERENS TROFEER – (Utstopping)Landbr.f.2000(128s.,rikt fargeill.)” 180,62/2121 Preuthun, J.: - ØRRETFISKE I ELV OG VATN – Cap.1944 (237 s., ill.) kv.2 ……... ”
125,62/2122 Røsok: - FRA STEGG TIL STØRJE –50 år med hagle og fiskestang – u.å.(175s,ill.)kv.0 o 125,-
KRIGSLITTERATUR :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2123 - NORGE I KRIG I/VIII – Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945 Hovedredaktør Magne Skodvin. Innhold: Bind 1: - OVERFALL - (255 s., ill.)
Bind 2: - NYORDNING - (244 s., ill.) Bind 3: - VERDENSKRIG - (280 s., ill.)
Bind 4: - HOLDNINGSKAMP – (256 s., ill.) Bind 5: - HVERDAGSLIV - (285 s., ill.)
Bind 6: - HJEMMEFRONT - (280 s., ill.) Bind 7: - UTEFRONT - (276 s., ill.)
Bind 8: - FRIGJØRING - (296 s., ill.) Asch.1984/87 (ca. 2.170 sider,
stort A4-format, rikt ill.) kv.1 o Komplett i 8 bind. PRAKTVERK ! .................... kr.
580,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2124 Baglemo, Roar: - RINNANS SØNN – Snøfugl 1982 (143 s., ill.) kv.0 o …................. “
62/2125 Bergsaker, Robert: - SPENNINGENS ÅR – FF1970 (186 s.) kv.2 Medbundet
omslag, brett i perm. Med hilsen fra forfatteren ! ”
62/2126 Carlsen, Ingvald B.: - Kirkefronten i Norge - Asch.1945 (211 s.) kv.2 …….............. "
62/2127 Fagerland, Ståle: - ET NAVN TIL LÅNS – Den utrolige historien om en norsk frontkjemper (JARLE SAURSAUNET) – Snøfugl 1997 (197 s., ill.) kv.0 o “
62/2128 Grøneng, Aud Elsa: - FRÅ SVALBARD TIL ODESSA – På flukt gjennom krigen –
DNS 2006 (156 s., ill., med Navneregister) kv.1 “
62/2129 Ljone, Oddmund: - BERGENSFJORD – Skipet som overlevde alt –
Gyld.1982 (228 s.) kv.2 o “
62/2130 Luihn, Hans: - DE ILLEGALE AVISENE - Den frie, hemmelige pressen i Norge
under okkupasjonen - 1. UTGAVE, Univ.F.1960 (291 s.) kv.2 “
62/2131 Lund, Maria Konow: - UNGDOMSTID I FANGELEIR (Ravensbrück) – Biografien om
Inger Gulbrandsen – Gyld.1998 (155 s., ill.) kv.1
“
62/2132 Manus, Max: - DET VIL HELST GÅ GODT - 1. UTGAVE, Stensb.1946 (221s.,ill.) kv.2 ”
62/2133 Mogens, Victor: - TYSKERNE, QUISLING OG VI ANDRE – Oslo 1945 (298 s.) kv.2 ”
62/2134 Müllenheim-Rechberg, Baron Burckhard von: - Slagskipet BISMARCCK –
En overlevendes beretning – Hj.1981 (301 s., ill.) kv.2 ”
62/2135 Ottosen, Kristian: - LIV OG DØD – Historien om Sachsenhausen-fangene –
Aschehoug 2004 (394 s., ill., med alfabetisk fortegnelse
over norske fanger i Sachsenhausen) kv.2 o ...................... ”
100,180,80,150,180,180,150,125,180,180,150,125,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2136 Owren, Nils (Admiral): - SCHARNHORST SKAL SENKES ! - Hj.1983 (212 s., ill.)
kv.2 o Med hilsen fra forfatteren !
kr.
280,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2137 Silver, Eric: - HELTER FRA HOLOCAUST – De satset alt for å redde jødene fra
Hitlers redselsregime – Exodus (1992 (214 s., med kildehenvisninger) kv.0 “
62/2138 Sunde, Asbjørn: - MENN I MØRKET – 1. UTGAVE, Dreyer 1947 (244 s., ill.) kv.2 .. "
19
150,180,-
KRIMINOLOGI :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2139 - KRIMINALITET I NORGE I/IV - 1993/1996 (436 + 432 + 445 + 448 sider)
kv.1 o og 1 Originalbind, de 2 første med vareomslag, De 4 første bindene ! kr.
480,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOKALLITTERATUR :
62/2140 - VÅRT GAMLE KRAGERØ – Kragerø P.f.1982 (107 s., tekstet fotokavalkade) kv.1 ”
62/2141 Engesæter & Thue: - SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE GJENNOM
150 ÅR – (Et oppkomme av interessante fotografier og lokallitteratur) DNS 1988
(399 s., stort format, rikt ill., med Person-, Kommune- og Kilderegister) kv.1 o .. ”
62/2142 Fasting, Kåre: - HUNDREÅRSKAVALKADE BERGENS TIDENDE 1868-1968 –
Bergen 1968 (389 s., stort form., ill.) kv.1 ”
62/2143 Herteig, Asbjørn: - BRYGGEN I BERGEN – Bergen u.å. (86 s., med ill. og tegn.) kv.1 ”
62/2144 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO (bok 1) - Hovedstadsvandringer med skissebok Schibst.1987 (85 s., ill.) kv.1 "
62/2145 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO bok 2 - Hovedstadsvandringer med skissebok Schibst.1987 (85 s., ill.) kv.1 "
62/2146 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO bok 3 - Hovedstadsvandringer med skissebok Schibst.1987 (85 s., ill.) kv.1 "
62/2147 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO bok 4 – Hovedstadsvandringer med skissebok –
Schibst,1991 (95 s., ill.) kv.2 P “
62/2148 Solheim, Torolv: - EI STRILEKRØNIKE – DNS 1978 (205 s.) kv.1 o ………………. ”
180,180,90,100,80,60,80,80,125,-
PLANTER (Flora) / Botanikk / Hage :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2149 - ALT OM STUEPLANTER I/XXV - Stell og trivsel - Blomster i potter - Grønne planter Kaktus - Sukkulenter - Løker og frø - Blomster på bordet - Møbler med planter Vår i huset - Sommerblomster - Krydder i potter - Pynt med blomster - Eksotiske
planter - Blomster i miljø - Orkideer - Mitt grønne vindu - Tørkede blomster Blomster til høytid - Binde blomster - Vakre blomsterrom –
25 pene bøker, Allers 1983 ( ca. 1.625 s., rikt fargeill.) kv.1 (som nye).............. kr.
480,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2150 Lindman, C.A.M.: - NORDENS PLANTER I/X – Komplett i 10 bind.Teksten gransket
og revidert av professor Magnus Fries. Norsk utg. ved førstelektor Birger
Grenager. (Denne vakre floraen ble utgitt av den svenske botaniker Carl Axel
Magnus Lindman (1856-1928) i årene 1901-05. De vakre farveplansjene er for
ca. 2/3 vedkommende basert på kobberstikkene fra en eldre svensk flora:
"Svensk Botanik" av Johan Wilhelm Palmstruck som kom i årene 1803-43.
Gyld.1977. (675 s. + 663 fargeplansjer) kv.2 Dekorerte originalbd. .................. kr.
580,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLARLITTERATUR :
62/2151 Farstad, Arnold: - FØRSTE FISKEBÅT TIL VEST-GRØNLAND - “Faustina”-ekspedisjonen 1924 – Fiake og Fangst 2002 (187 s., ill.) kv.1 P o …............................. “
62/2152 Giæver, John: - MAUDHEIM - To år i Antarktis - Den norsk-britisk-svenske vitenskapelige ekspedisjon til Antarktis 1949-1952. Forord av professor H.U. Sverdrup og
bidrag av Valter Schutt, E.F. Roots, Gordon de Q. Robin og Reinbold v. Essen.
Kart ved Nils Roer. Gyld.1952 (373 s., ill. i farger og s/h., + kart) kv.2 ……….. ”
62/2153 Grøneng, Aud Elsa: - FRÅ SVALBARD TIL ODESSA – På flukt gjennom krigen –
DNS 2006 (156 s., ill., med Navneregister) kv.1 “
20
150,-
180,180,-
62/2154 Røime, Bengr-Arne: - DRØMMEN OM ALASKAGULLET – Fire av de siste norske
gullgravere forteller – Snøfugl 1982 (120 s., ill.) kv.0 o “
125,-
RELIGION :
62/2155 - Koralbok for den norske kirke - Asch.1936 (261 s. stort format) kv.2 (meget pen)"
180,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2156 - BIBELEN - DEN HELLIGE SKRIFT I ORD OG BILDER I/IV - Komplett i 4 bind.
Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse. Under redaksjon av: Biskop,
dr. theol. Kaare Støylen og professor, dr. theol. Magne Sæbø.
Det Norske Bibelselskap 1978 (ca. 1.800 s., stort format, gjennomill. i farger)
kv.1 (Som ny !) Originale gulldekorert burgunder velourbind. PRAKTVERK ! kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERDENS HELLIGE SKRIFTER :
62/2157 - GRESKE MYTER OG MYSTERIER – DNB 2003 (349 s.) kv.0 o ………………… kr.
62/2158 - RAMAYANA – Et utvalg fra de gammelindiske epos om Prins Rama –
DNB 2006 (182 s.) kv.0 o kr.
180,180,-
SJAKK :
62/2159
62/2160
62/2161
62/2162
62/2163
Falk, A.: - Jeg spiller sjakk - Asch.1955 (48 s.) kv.2 P ..........................................
Heiestad, Sigurd: bind 2. - e2 - e4 - Damm 1977 (109 s.) kv.2 P ...........................
Heiestad, Sigurd: bind 3. - d2 - d4 - Damm 1977 (109 s.) kv.2 P ............................
Pandolfini, Bruce: - Weapons of Chess - (eng.)1989 (286 s.) kv.1 P ......................
Westberg, Jostein: - Den første sjakkboken - Gyld.1976 ( 99 s.) kv.2 P ................
"
"
"
"
"
45,45,45,45,45,-
SKJØNNLITTERATUR :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2201 - TUSEN OG EN NATT I/VI - (norsk utg. v. Harald Brøgger) komplett i
6 store bind, Libri Arte 1996 (ca.2.500 s.. stort form., rikt ill.) kv.2 kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2202 Asbjørnsen, Moe, Nauthella m.fl.: - EROTISKE FOLKEEVENTYR –
Univ.f.1986 (156 s., ill.) kv.2 o ”
62/2203 Bjørneboe, Jens: - BLÅMANN – Pax 1977 (183 s.) kv.2 P ..................................... ”
150,60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2204 Bjørnson, Bjørnstjerne: - VERKER I SAMLING I/III - Forord av Edvard Beyer.
ill. av Snorre Kyllingmark, DNB 1993 ( 1.418 s., stort form., rikt ill.) 3 bind komplett kr.
250,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2205 Blake, Michael: - DANSER MED ULVER – Hj.1991 (341 s.) v,1 o …………………
”
60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2206 Boccaccio, Giovanni: - DECAMERONEN I/IV - Komplett illustrert 4 bindsutgave.
Oversatt av Henrik Rytter. Kunstnerisk utsmykning utført av Arent Christensen.
Nasjonalforlaget 1934. (1.020 s., stort format, rikt illustrert) rød rygg. Kv.2 ........ kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2207 Bull. Jacob B.: - Romaner og folkelivsskildringer I/XXIV – Komplett i 24 bind,
Gyld.1936/37 (ca.3.800 s.) kv.2 brun skinnrygg
kr.
880,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2208 Chase, James H.: - LOKKEFUGLEN OG DEN BLODIGE BIL – Cap.1959(226s.)kv.2 P
62/2209 Dass, Petter: - Nordlands Trompet - og Wessel, Johan Herman: - Kierlighet uden
strømper - og fortellinger på vers - Gyld.1941 (240 s., ill.) kv.2 rødt kunstskinnb. "
60,125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2210 Dumas, Alexandre: - De tre musketterer I/XXIV - komplett i 24 bind Dovre f. u.å. (ca.4.000 s.) kv.1/2 kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2211 Elster, Torolf: - PIKEN MED LINHÅRET - 1. UTGAVE, Tiden 1957 (208 s.) kv.2 P
62/2212 Grieg, Nordahl: - KINESISKE DAGE – Gyld.1927 (tredje tusen) 120 s., ill.) kv.2 P
21
"
”
150,80,-
62/2213 Hamsun, Knut: - SAMLEDE VERKER I/XV – Komplett 33 bøker i i 15 bind:
Sult - Mysterier – Redaktør Lynge - Ny jord - Pan - Siesta - Victoria - I æventyrland - Kratskog – Sværmere - Stridende liv - Under høststjærnen - Benoni Rosa - En vandrer spiller med sordin - Børn av tiden - Segelfoss by - Den siste
glæde - Markens grøde - Konerne ved vandposten - Siste kapitel - Landstrykere August - Men livet lever - Ringen sluttet - Ved rikets port - Livets spil - Aftenrøde Munken Vendt - Dronning Tamara - Livet ivold - Det vilde kor - På gjengrodde
stier - Asch.1992 (ca. 5.500 s.) kv.0/1 vareomslag med Hamsun-portretter ..... * kr. 1.480,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2214 Hamsun, Knut: - EN VANDRER SPILLER MED SORDIN – Gyld.1921 (134 s.) kv.1 ”
62/2215 Hamsun, Knut: - MEN LIVET LEVER I/II – sambundet i et bind, Gyld.1933 (589 s.) kv.2
62/2216 Hamsun, Knut: - PÅ GJENGRODDE STIER – DNB 1979 (180 s.) kv.1 …………..
”
60,80,80,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2217 Ingulstad, Frid: - INGEBJØRG OLAVSDATTER - Komplett serie 45 bøker. Kv.1/2 P kr.
880,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2218 Ibsen, Henrik: - SAMLEDE VERKER I/VI + Tilleggsbindet Ibsenbilder (red. Mentz Schulerud) i alt 7 pene bind, Gyld.1978 (ca. 3.250 s., ill.) kv.1 kr.
580,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2219 Jonasson, Jonas: - HUNDREÅRINGEN SOM KLATRET UT GJENNOM VINDUET
OG FORSVANT – Norsk 1. UTGAVE, Pirat 2010 (381 s.) kv.0 o ”
80,62/2220 Kafka, Franz: - ETTERLATTE FORTELLINGER OG SKISSER – Gyld.2000(229s.) kv.2 P 60,62/2221 Kafka, Franz: - MANNEN SOM FORSVANT – Gyld.2000 (260 s.) kv.1 P ................ ”
80,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2222 Krag, Wilhelm: - SKRIFTER I/IV - komplett 4 bind. INNEHOLDER : I. - Major von
Knarren - II. Romaner: - Stenansigtet - & - Thea Maria - III. - Morten og Silius og
andre noveller fra Sørlandet - IV. - Digte – Asch.1930 (1,203 s. m. portretter som
frontside i alle bind) kv.2 Orig. Grønne, litt slitte skinnryggbind med gulldekor.
kr.
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2223 Krogh, Christian: - ALBERTINE – Med forfatterens forsvarstale I Høyesterett - Den
beslaglagte romanen som utløste en stormede moraldebatt G.Lant.1976(124s.)kv.2P
75,-
MacLean, Alistair: - Spenningsromaner 62/M19 MacLean, Alistair: - Den usynlige fiende - Cap.1970 (206 s.) kv.2 ..........................
62/M20 MacLean, Alistair: - Dødsmikroben - Cap.1972 (230 s.) kv.2 ...................................
62/M20b MacLean, Alistair: - Farvel California - Cap.1978 (279 s.) kv.2 ...............................
62/M20c MacLean, Alistair: - Fritt leide til Golden Gate - Cap.1976 (232 s.) kv.2 ..................
62/M21 MacLean, Alistair: - Frykten er mitt våpen - Cap.1969 kv.2 ......................................
62/M21c MacLean, Alistair: - Inferno i hvitt - Cap.1961 (228 s.) kv.2 ...................................
62/M21d MacLean, Alistair: - Kanonene på Navarone - Cap.1968 (263 s.) kv.2 ...................
62/M23 MacLean, Alistair: - Karneval i Vacares - Cap.1971 (214 s.) kv.2 .............................
62/M24 MacLean, Alistair: - Møte i rom sjø - Cap.1971 kv.2 o .............................................
62/M25 MacLean, Alistair: - Oljesabotørene - Cap.1980 (208 s.) kv.2 o ..............................
62/M25a MacLean, Alistair: - Operasjon jernteppe - Cap.1969 (215 s.) kv.2 o .....................
62/M25c MacLean, Alistair: - PARTISANER - Cap.1983 (235 s.) kv.2 ..................................
62/M25c MacLean, Alistair: - På vei mot døden - Cap.1973 (182 s.) kv.2 ..............................
62/M26 MacLean, Alistair: - Raketten - Cap.1971 (245 s.) kv.2 .............................................
62/M27b MacLean, Alistair: - Sirkus - Cap.1975 (185 s.) kv.2 .............................................
62M30 MacLean, Alistair: - S.O.S. Nordpolen - Cap.1963 (243 s.) kv.2 ..............................
62/M31 MacLean, Alistair: - Styrke 10 fra Navarone - Cap.1969 (191 s.) kv.2 .....................
62/M33 MacLean, Alistair: - Ulysses – Cap.169 (316 s.) kv.2 ................................................
62/M33a MacLean, Alistair: - Ulysses - DNB 1974 kv.1 ..........................................................
62/M34 MacLean, Alistair: - Ørneredet - Cap.1968 (224 s.) kv.2 o ......................................
62/M35 MacLean, Alistair: - Åtte glass - Cap.1969 (251 s.) kv.2 o .......................................
45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,60,45,45,45,45,45,45,45,45,45,-
22
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
MacLean, Alistair: - i CAPPELENS SPENNINGSSERIE :
62/M41 MacLean, Alistair: - Den usynlige fiende - Cap.1976 (206 s.) kv.2 P .......................
62/M43 MacLean, Alistair: - Dødsmikroben - Cap.1986 kv.2 P...........................................
62/M44 MacLean/MacNeill: - Dødstoget - Cap.1990 (253 s.) kv.2 P .................................
62/M46 MacLean, Alistair: - Frykten er mitt våpen - Cap.1984 kv.2 P ...............................
62/2224 Runeberg, Johan Ludvig: - FENRIK STÅL – med tegninger av Albert Edelfelt,
Stenersen F. 1944 (300 s., stort format, rikt ill.) kv.2 o
62/2225 Sandbæk, Vidar: - TRØSTE OSS – 1. UTGAVE, Cap.1979 (261 s.) kv.2 .................
"
"
"
"
28,28,28,28,-
”
”
125,80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2226 Sandemo, Margit: - SAGAEN OM ISFOLKET – komplett i 47 bøker, kv.1/2 P ...... * kr. 1.380,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2227 Scott, Gabriel: - UTVALGTE ROMANER I/VIII - Inneholder: bind 1-2: Jernbyrden I/II –
bind 3: Kilden - bind 4: Det gyldne evangelium - bind 5-6: Fant I/II - bind 7:
Helgenen - bind 8: De værgeløse – Asch.1962. (ca. 1.900 s., m. portrett i bind 1)
kv.2, 8 bind komplett, ………………………………………………………………
kr.
480,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2228 Skram, Amalie: - SAMLEDE VERKER I/VI – Gyld.1943 (ca. 2.200 s. + 20 ill., for
det meste portretter av Amalie Skram) kv.2 Komplett i 6 bind kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2229 Undset, Sigrid: - MIDDELALDERROMANER I/X - komplett i 10 bind, Inneholder:
1. Kristin Lavransdatter – KRANSEN - 2. Kristin Lavransdatter - HUSFRUE I 3. Kristin Lavransdatter - HUSFRUE II - 4. Kristin Lavransdatter - KORSET I 5. Kristin Lavransdatter - KORSET II 6. OLAV AUDUNSSON I HESTVIKEN I 7. OLAV AUDUNSSON I HESTVIKEN II - 8. OLAV AUDUNSSON OG HANS BARN I
9. OLAV AUDUNSSON OG HANS BARN II- 10. VIGA-LJOT OG VIGDIS Aschehoug 1944 (ca. 3.600 s.) kv.2 Originale sorte skinnryggbind .................... kr. 480,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2230 Wergeland, Henrik: - SKRIFTER I/VIII – Red.: Leiv Amundsen og Didrik Arup Seip.
Cap.1958/62. (ca. 3.000 s. + 8 portretter av Wergeland) kv.1/2,
FOLKEUTGAVE - komplett i 8 dekorerte bind ………………… kr.
580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2231 Wildenvey, Hermann: - SAMLEDE DIGTE I/III – komplett i 3 bind, Gyld 1927
(808 s.) kv. 1 (Som nye !) Duegrå, dekorerte helshirtingsbind kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2232 Vinje, Aasmund Olavsson: - SKRIFTER I SAMLING I/V - Folkeutgaven ved Olav
Midttun. Cap.1943/48 (ca. 2.000 sider, portretter) kv.2 Komplett i 5 store bind kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2233 Zappfe, Peter Wessel: - DIKT OG DRAMA – (utvalg ved Fløystad & Christiansen)
(283 s.) kv.1 P ”
150,-
SPORT :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2234 - NORSKE OLYMPISKE UTØVERE I/XVII – Kompl. i 17 bind med: 1. Oscar Mathisen –
2. Tippen Johansen - 3. Sonja Hennie - 4. Laila Schou Nilsen - 5. Birger og Sigmund
Rud - 6. Hjalmar Andersen - 7. Halgeir Brenden - 8. Stein Eriksen - 9. Egil Danielsen –
10. Knut Johannesen - 11. Ingrid Wigernes - 12. Torleif Engan - 13. Åge Storhaug –
14. Gjermund Eggen - 15. Erik Haaker - 16. Per Ivar Moe - 17. Knut Knudsen Bokh.f. / Norges olympiske kommite 1977 (ca. 2.500 s., ill.) kv.1 Dekorerte bind kr. 580,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/2235 Arntzen, Arthur: - DUTTE (HARALD BERG) – Cap.1976 (133 s., ill.) kv.1 o ............. ”
62/2236 Hedlund, Gunnar: - DETTE ER RIDNING – Dressur – Sprang – Feltritt Cap.1980 (143 s., stort form., gjennomgående ill. I farger og s./hv.) kv.1 o "
62/2237 Urdahl, Laurentius: - HAANDBOG I SKILØBING – (gjenopptrykk av 1893 utgaven)
med illustrationer af A. Bloch og fl., Asch.1993 (113 s., ill.) kv.0 P o “
23
60,125,180,-

Similar documents