Lagervareskadedyr

Comments

Transcription

Lagervareskadedyr
Lagervareinsekter
- biologi og arter
Bjørn Arne Rukke
Avdeling for skadedyrkontroll
Folkehelseinstituttet
Skadeomfang
•
300 arter, 20 stor økonomisk betydning
•
Ødelegger for store verdier
– 10% av lagret korn + store bekjempelseskostnader
– Mer enn de spiser
Hvor kommer de fra?
•
Tropisk/subtropisk opprinnelse
– Tilpasset tørre, varme omgivelser
• Idealtemperatur 25-35°C
– Lav kuldetoleranse
• Reproduksjon/utvikling stanser ved 15°C
• Unntak «norske arter»
•
Kommer med varer eller på egenhånd
– Inn med matvarer og gjenstander av dyre-/planteopprinnelse
– Fra infiserte områder innendørs, noen få utenfra
Hva angripes?
•
Vegetabilske næringsmidler
– Uforedlet
– Foredlede produkter
•
Animalske næringsmidler
– Tørket/røkt kjøtt: spekeskinke, fenalår mm
– Tørket/røkt fisk: tørrfisk, klippfisk mm
• Noen spesialister, andre generalister
Hva angripes?
•
Indre spisere (internal feeders)
– Inne i kornet fram til voksent individ
•
Ytre spisere (external feeders)
– Spiser fra utsiden av kornet, gjennom frøkappen
•
Spisere av skadet kornpartikkel (scavengers)
– Må ha skadet frøkappe (mekanisk/andre skadedyr)
•
Sekundære skadedyr
– Næringsmidler i nedbrytning, fuktige og/eller med mugg tilstede
Kornsnutebille
Tobakksbille
Sagtannet melbille
Stor melbille
Forebygging/bekjempelse
•
Fokus på integrert skadedyrkontroll
– Bør etableres bekjempelsesprogram
•
I alle deler av produksjonslinjen
– Skadedyrteknikere ofte viktige bidragsytere i siloer, møller, bakerier, butikker og boliger
Forekomst i Norge
•
Henvendelser til Folkehelseinstituttet
Art
Latinsk navn
Sum
Stokkmaur
Camponotus sp.
481
Hodelus
Pediculus humanus capitis
419
Flått
Ixodidae
351
Fleskeklanner
Dermestes lardarius
315
Brun pelsbille
Attagenus smirnovi
298
Tørrfruktmøll
Plodia interpunctella
298
Ikke-dyr
Ikke-dyr
269
Veggedyr
Cimex lectularius
254
Vepsebolklanner
Reesa vespulae
238
Sølvkre
Lepisma saccharina
233
Fugleloppe
Ceratophyllus sp.
210
Svart jordmaur
Lasius niger
208
Museumsbille
Anthrenus museorum
189
Brunsvart melbille
Tribolium destructor
159
Kakerlakk, tysk
Blattella germanica
148
Stikkmygg
Culicidae
143
Klesmøll
Tineola bisselliella
143
Stripet borelbille
Anobium punctatum
138
Brødbille
Stegobium paniceum
133
Støvlus, brun
Lepinotus patruelis
132
Fruktfluer
Drosophilidae
130
Sebraklanner
Trogoderma angustum
126
Brunrotte
Rattus norvegicus (Berkenhout)
120
Art
Innbilte dyr
Melmøll
Stikkeveps
Mark-kakerlakk
Flekket tyvbille
Husflue
Tusenbein
Sagtannet melbille
Sauemaur
Tobakksbille
Trebukker
Boklus
Flaggermus
Zoonoser
Spyfluer
Husfly
Australsk tyvbille
Fjærmygg
Spretthaler
Hønseloppe
Stikk
Springfluer
Løpebiller
Hoggorm
Latinsk navn
Innbilte dyr
Ephestia kuehniella
Vespidae
Ectobius lapponicus
Ptinus fur
Musca domestica
DIPLOPODA
Oryzaephilus surinamensis
Formica fusca-gruppen
Lasioderma serricorne
Cerambycidae
Liposcelis sp.
Chiroptera
Zoonoser
Calliphoridae
Caradrina clavipalpis
Ptinus tectus
Chironomidae
COLLEMBOLA
Ceratophyllus gallinae
Stikk
Sphaeroceridae
Carabidae
Vipera berus
Sum
117
116
104
98
96
95
88
79
72
71
71
70
70
68
67
67
66
66
65
65
65
64
63
63
Forekomst i Norge
•
Innsendte prøver til FHI fordelt på substrat
Kornprodukter
600
Trevirke
550
Frukt/Grønnsaker
500
Tekstiler, pels, lær, fiber
Nytelses/legemidler
450
Dyriske næringsmidler
400
Ingen opplysninger
350
Møbler, innbo
Vannlevende
300
Dyrefor
250
Åtsel/kompost/ekskrementer/avfall
200
Nøtter
Frittlevende
150
Prydgjenstander/prydplanter
100
Andre substrat
Museumsgjenstander
50
Belgfrukter
0
*
*
* *
1
*
*
*
Papir/bøker/papp
Hele korn – indre spisere
•
Ris-/ maissnutebille (Sitophilus oryzae/zeamais)
– 2-3 mm
– Larver i mais, ris og andre frø, voksne også i annet
– Hunn gnager hull i frøkappen og legger egg
– Utvikling inne i frø – vanskelig å oppdage
Foto: Olaf Leillinger
•
Kornsnutebille (Sitophilus granarius)
– 4-9 mm
– Blant viktigste skadegjørere i lagret korn
– Helt domestisert, kan ikke fly
Foto: Udo Schmidt
Skadet korn - melbiller
•
Rismelbille/kastanjebrun melbille (Tribolium confusum/castaneum)
Brunsvart melbille (Tribolium destructor)
– 2,5-4,5 mm og 4-6 mm
– Mel - illeluktende, grått og muggent
– Også i kornblandinger, nøtter, fôr, kjeks mm
– Brunsvart melbille vandrer mye
Il: Preben Ottesen
Il: Preben Ottesen
Skadet korn - melbiller
•
Sagtannet melbille/nøttebille (Oryzaephilus surinamensis/mercator)
– 3 mm
– Vanligst i korn og melvarer, også animalsk næring
– Vandrer mye
Ill: Preben Ottesen
Skadet korn - melbiller
•
Stor melbille (Tenebrio molitor)
– 12 – 18 mm, larver opptil 30 mm
– Utendørs i Norge, t.o.m. Trøndelag
– Gammelt, fuktig mel- og kornavfall
• Også i morkent, vann- og soppskadet trevirke
ll: Preben Ottesen
Skadet korn - møll
•
Melmøll (Ephestia kuehniella)
– Vingespenn 20-25 mm, larver 15-19 mm
– Hvetemel, også øvrige mølleprodukter mm
– Larverør, næringsmidlene og ekskrementer - illeluktende klumper
Ill: Hallvard Elven
– Tetter utstyr i møller
– Forpupping på eller noe vekk fra matkilden
•
Tørrfruktmøll (Plodia interpunctella)
– Vingespenn 16 mm, larver inntil 13 mm
– I mel- og kornvarer mm
– Forpupping på eller noe vekk fra matkilden
Ill: Hallvard Elven
Belgfrukter – bønner, erter og linser
• Frøbiller
– Bønnefrøbille (Acanthoschelides obtectus), ertefrøbille (Bruchus pisorum),
kinafrøbille (Callosobruchus chinensis) og flekket frøbille (C. maculatus)
– Kompakt, dråpeformet kroppsform, korte dekkvinger
– Utvikling inne i frøet
Ill: Preben Ottesen
Foto: ©entomart
Foto: Udo Schimdt
Foto: Wikimedia
Foto: Reidar Mehl
Foto: Clemson University
Foto: Wikimedia
© Ken Gray Insect Image Collection
Tørket frukt
•
I delvis tørket frukt
– Fikenmøll (Cadra figulilella)
• Vingespenn 16-20 mm, larver 13 mm
– Tørrfruktbille (Carpophilus hemipterus)
• 3 mm
• Korte dekkvinger
Foto: Udo Schmidt
Foto: Caroline Harding
Tørket frukt
•
I heltørket frukt:
– Daddelmøll (Cadra cautella)
• Vingespenn 16-20 mm, larve 14 mm
– Tørrfruktmøll og melmøll
– Sagtannet melbille og nøttebille
Foto: USDA, ARC
Nøtter og mandler
•
Tørrfruktmøll og daddelmøll
•
Sagtannet melbille og nøttebille
•
Kastanjebrun melbille og rismelbille
•
Frokostblandinger og sjokolade kan angripes
– Korn, nøtter og tørket frukt
Foto: Reidar Mehl
Tørket kjøtt og fisk
•
Klannere
– Fleskeklanner (Dermestes lardarius), peruklanner (D. peruvianus),
husklanner (D. haemorrhoidalis), tørrfiskbille (D. maculatus)
•
6-11 mm
Ill: Preben Ottesen
Foto: Preben Ottesen
Foto: Joyce Gross
Foto: Troy Roper
Foto: Josh Watts
Tørket kjøtt og fisk
•
Rødfotet skinkebille (Necrobia rufipes)
•
3,5-7 mm
•
Mest alvorlige art på tørket/røkt fisk og kjøtt
•
Også i ost, bein, åtsel, egyptiske mumier mm
Foto: Jarmo Holopainen
Foto: Wikipedia
Altetere
•
Brødbille (Stegobium paniceum) og tobakksbille (Lasioderma serricorne)
– 2 - 3 mm, larve opptil 5 mm
– Tobakk, kjeks, tørt brød, nøtter, krydder, tørket kjøtt mm
Ill: Preben Ottesen
Altetere
• Tyvbiller
– Flekket tyvbille (Ptinus fur) , australsk tyvbille (P. tectus), messingbille (Niptus hololeucus)
– 2.5-4 mm
– Diverse vegetabilske og animalske tørre matvarer
Ill: Preben Ottesen
Foto: Christoffer Fägerström
Foto: Wikipedia
Andre næringsmiddelskadedyr
•
Biller og sommerfugler og annet i tørre matvarer
– F.eks. rustfarget kornbille, kornmøll, rugmøll, støvlus, sølvkre, kakerlakker
Ill: Kristine Stangeland
•
Ill: Hallvard Elven
I ferske næringsmidler
– F.eks. spyfluer, fruktfluer
Ill: Hallvard Elven
*