Design for your baby!

Comments

Transcription

Design for your baby!
NO-Bruksanvisning Voksi Classic
GB - User manual Voksi Classic
SE-Instruktionsbok Voksi Classic
DK-Brugsanvisning Voksi Classic
Design for your baby!
4
Ill 1
NO - side 2-6
5
Voksi Classic har ulike brettemetoder avhengig av lengde
på barnet og temperatur. Den deles inn i babybretting,
standard bretting opp til ca to år og treårsbretten. I tillegg
har vi sommerbretten. Produktet kan ved hjelp av en bæreplate gjøres om til en praktisk bærebag for barn opp til 9
kg. I tillegg kan en bytte ut ull dynen med en sommerdyne
i ren bomull.
9
3
7
7
2
10
8*
6
11
5
3
8*
2
Innside av Voksiposen / Inside and underside of the Voksi bag
Insida av Voksipåsen/ Inderside af Voksiposen
6
GB - pa7-11
Voksi Classic bags have several folding methods that are
dependent on the length of the child and the temperature,
i.e. a baby fold, a standard fold for children up to the age
of around 2 and a fold for three-year-olds. There is also a
summer fold. This product can be transformed into a
practical carrying bag for children weighing up to 9 kg with
the help of a carrying board. The woollen duvet can also
be replaced with a pure cotton summer duvet.
7
10
7
3
5
2
stolpe
9
8*
1
4
1
5
3
2
8*
Underside av Voksiposen / Underside of the Voksi bag
Undersida av Voksipåsen / Underside af Voksiposen.
SE – sidan 14-18
Voksi Classic har olika vikningsmetoder beroende på
temperatur och barnets längd. De delas in i Babyvikning,
standardvikning och treårsvikning. Förutom dessa finns
sommarvikningen. Produkten kan med hjälp av en bärplatta
göras om till en praktisk babylift för barn upp till 9 kg. Man
kan även byta ut ulldynan mot en sommardyna i ren bomull.
* Snorpar 8 er plassert inne i dynen og må taes ut ved treårsbretten
* The pair of no. 8 ties have been placed inside the duvet and they need to be
taken out if using the fold for three-year-olds.
* Snörningspar 8 är placerade inuti dynan och ska dras ut vid treårsvikning.
* Snorpar 8 er placeret inde i dynen og må strækkes ud gennem de forberedte huller når
man skal lave treårsfoldningen.
Ill 2
1-1
Ill 3
DK - side 19-23
Voksi Classic har forskellige foldevarianter afhængig af barnets
størrelse og temperatur. Man skelner mellem babyfoldning,
standard foldning op til ca. to år og treårsfoldning. Her ud
over har vi sommerfoldning. Voksi Classic kan ved hjælp af en
bæreplade fungere som en praktisk lift for børn op til 9 kg. Om
sommeren kan man udskifte vinterdynen ud med let sommerdyne i ren bomuld.
1
ill 1
Ill 4
Ill 10
2-2
8-8
Ill 5
Ill 11
2-2
3-3+4
Ill 12
Ill 6
3-3+4
5-5+6
Ill 13
Ill 7
7-7
5-5+6
Ill 8
Ill 14
1-1
11
Ill 9
Ill 16
Ill 15
6-9
6+9
1-1
ill 2
6-9
4-10
ill 3
Monteringsvideo
3.0 Treårsbretten
Monteringsvideo av brettemetodene finner du på
www.voksi.com
3.1
3.2
3.3
3.4
1.0 Babybretten
1.1 Legg posen ut på et flatt underlag. Se ill. 1
1.2 Fotdelen brettes inn til der konturene på
sideklaffene begynner.
1.3 Enden av fotdelen brettes tilbake til snorpar
1 som er påsydd stolpen på trekkets utside.
1.4 Knyt en enkelknute (med snorpar 1) til
stolpen i enden av fotdelen. Se ill. 2
1.5 Brett sideklaffene på begge sider inn. Se ill. 3
1.6 Knyt deretter snorene 2-2, under stolpen, i
bunn sammen med en sløfeknute. Se ill. 4
1.7 Snorene 3-3 tres under stolpen og knyttes i
en sløfeknute sammen med løkke 4. Se ill. 5
1.8 Knytt deretter snorene 5-5 sammen med
løkke 6 i en sløyfeknute. Se ill. 6
1.6 Snorene i hodeenden 7-7 strammes inn mot
babyens hode og knyttes slik at babyen ikke
kan falle ut av Voksiposen. Plasser alltid
snorene 7-7 tilbake i lommen slik at babyen
ikke kan få tak i disse. Se ill. 7
2.0 Standardbrett
2.1
2.2
2.3
2.4
Legg posen ut på et flatt underlag. Se ill. 1
Fotdelen brettes inn. Se ill. 8
Brett sideklaffene på begge sider inn. Se ill. 3
Snorene 2-2 tres under stolpen, over snorpar
1 og knyttes med en sløfeknute. Se ill. 4
2.5 Snorene 3-3 tres under stolpen og knyttes i
en sløfeknute sammen med løkke 4. Se ill. 5
2.6 Knytt deretter snorene 5-5 sammen med
løkke 6. Se ill. 6
2.7 Snorene i hodeenden 7-7 strammes inn mot
barnets hode og knyttes slik at barnet ikke
kan falle ut av Voksiposen. Plasser alltid
snorene 7-7 tilbake i lommen slik at barnet
ikke kan få tak i disse. Se ill. 7
3.5
3.6
3.7
1.6
Legg posen ut på et flatt underlag. Se ill. 1
Fotdelen brettes opp til snorpar 1-1. Se ill. 9
Brett sideklaffene på begge sider inn. Se ill. 3
Snorpar 8-8 er plassert inne i trekket, på
dynen. Se ill. 1 Ta snorene ut av trekket.
Knyt deretter snorene 8-8 i bunn under
stolpen, sammen med en sløfeknute. Se ill. 10
Snorene 2 2 tres under stolpen og festes med
en sløyfeknute. Se ill. 11
Snorene 3-3 tres under stolpen og knyttes i
en sløfeknute sammen med løkke 4. Se ill. 12
Knytt deretter snorene 5-5 sammen med
løkke 6. Se ill. 13
Snorene i hodeenden 7-7 strammes inn mot
barnets hode og knyttes slik at barnet ikke
kan falle ut av Voksiposen. Plasser alltid
snorene 7-7 tilbake i lommen slik at barnet
ikke kan få tak i disse. Se ill. 7
4.0 Sommerbretten
4.1 Brett ut posen. Se ill. 1
4.2 Åpne lommen til innerdynen. Se ill. 1 nr 11
4.3 Løsn dynen på innsiden av trekket i
nederkant (2 knuter)
4.4 Brett innerdynen innenfor posen. Se ill. 14
Da blir det dobbel bunn og kun et tynt trekk
over barnet som passer godt til milde
temperaturer.
4.5 Fortsett montering etter ønsket valg; Babybretten, Standarbretten eller Treårsbretten.
5.0 Vinterbretten
5.1 Følg montering etter ønsket valg: Babybretten, Standarbretten eller Treårsbretten
5.2 Løsn løkke 4 og 6, knytt deretter snorparene
uten løkkene. Fest snorpar 3 under stolpen.
5.3 Løkke 6 og 9 skal sammen på følgende
måte: Tre løkke 6 inn i løkke 9. Deretter
tres løkke 9 inn i løkke 6. Se ill. 15
5.4 Fest løkke 4 på treproppen 10. Se ill. 16
6.0 Hull til vognseler
6.1 Det er sydd forsterkninger rundt seks mulige
huller til seler.
6.2 Forsterkningene er sydd inn på undersiden av
yttertrekket, i innerdynen (ulldynen og
sommerdynen) og på innsiden av yttertrekket.
6.3 Finn ut hvilke forsterkninger som passer til
din sele.
2
3
6.4 Klipp kun de hullene som passer din sele.
6.5 Klipp en rett linje innenfor de sydde
forsterkningene, både på undersiden av ytter
trekket, i innerdynen og på innsiden av trekket.
6.6 Ved å klippe hull i Voksiposen, kan det bli
noe varmetap der de nye hullene er laget. For
å unngå dette anbefaler vi at det legges et
teppe mellom barnet og hullene.
7.0 Vaskeanvisning yttertrekk bomull
7.1 Yttertrekket kan vaskes på 60 grader.
7.2 Bruk ikke vaskemidler som inneholder
blekemiddel.
7.3 Yttertrekket skal heller ikke bløtlegges eller
vaskes med fargevaskemiddel. Da trekket er
farget med miljøvennlige stoffer, kan trekket
falme noe ved vask.
7.4 Kontroller og følg alltid vaskeanvisning på
produktet.
8.0 Rengjøring yttertrekk skinn
8.1 Yttertrekk av skinn skal tørkes med en våt
klut. Inner delen av trekket kan løsnes med
glidelåsen og vaskes, se 7.0.
9.0 Rengjøring av ulldynen.
9.1 Ved letter rengjøring av ulldynen, legges denne
i fryseren et par timer, i en tett plastpose.
9.2 Deretter støvsuges dynen.
9.3 Dynen henges ut til lufting.
10.0 Rens av skitten ulldyne
1o.1 Er dynen skitten skal denne renses.
11.0 Vaskeanvisning sommerdyne
11.1 Sommerdynen kan vaskes på 40 grader
eller renses.
11.2 Den skal ikke klorblekes.
11.3 Sommerdynen kan tørketromles.
11.4 Sommerdynen skal vaskes før bruk.
12.0 Rengjøring av bæreplate
12.1 Ved vask av bæreplaten taes trekket av
platen.
12.2 Bæreplaten skal vaskes på samme måte som
ulldynen. Se 9.0 og 10.0
12.3 Skal ikke tørketromles.
Kontroller alltid vaskeanvisning på produktet.
Les mer om vasking av din Voksi pose på
www.voksi.com.
13.0 Montering av innerdyne før rengjøring
13.1 Løsn alle knutene på snorene.
13.2 Voksiposen er også festet i trekket med tre
snorer på innsiden av trekket. To er i fotenden og en er i toppen av hodeenden.
13.3 Når alle snorer er løsnet trekkes dynen ut
av trekket.
13.4 Knyt alle snorene på dynen før vask slik at
disse ikke blir ødelagt.
14.0 Montering av innerdyne etter rengjøring
14.1
14.2
14.3
14.4
Etter vask legges dynen flatt se ill 1:
Løsn alle knutene på snorene.
Legg dynen inn i trekket.
Fest snorene på innsiden av dynen, to i
fotenden og en i toppen av hodeenden.
14.5 Trekk de 6 (eller 8 ved bruk av treårsbretten)
snorene ut av hullene. Pass på at snorene
kommer ut av riktige hull. Husk å trekke ut
snor 4 i venstre sømside.
15.0 Advarsel
15.1 Ved bruk av Voksiposen er det viktig at ute
temperatur og værforhold alltid taes til
vurdering, slik at barnet er riktig kledd når
barnet ligger i Voksiposen.
15.2 Snorpar 7 skal alltid knyttes slik at hodeenden skaper en beskyttende kant.
15.3 Snorpar 7 skal alltid puttes tilbake i lommen
slik at barnet ikke kan leke med eller svelge
disse.
4
5
15.4 Ved bruk av voksiposen skal alltid innerdynen i hodeenden være festet i trekke med
en sløyfeknute på innsiden av trekket.
15.5 Ved knytting av voksiposen skal alltid
snorene gjennom stolpen. Vi anbefaler at
man fester snorparene over nærmeste søm
på stolpen.
15.6 Ved vask av Voksiposens deler, les alltid
vaskeanvisningen nøye. Voksiposen er laget
av ull, som krever spesiell vask eller rens.
15.7 Ved bruk av sommerdyne skal denne vaskes
før bruk for å passe optimalt til voksiposen.
15.8 Vær oppmerksom på fare ved åpen ild eller
andre varmekilder slik som elektriske ovner,
gassovner etc. i nærheten av Voksiposen.
15.9 Benytt kun reservedeler og tilbehør levert
eller godkjent av produsent.
15.10 For bruk av voksiposen som bærebag se
egen bruksanvisning. Denne kan lastes ned
på www.voksi.com
15.11 Kun babybretten skal benyttes når
Voksiposen brukes som bærebag.
15.12 Når Voksiposen brukes som bærebag er det
viktig at tyngdepunktet på posen er nederst,
altså ved bena til barnet. Dette medfører at
barnets hode alltid er det høyeste punktet.
15.13 Voksiposen som bærebag skal ikke brukes
alene i bil. Der skal barnet sikres i
nødvendig sikkerhetsutstyr som f.eks
BeSafe bilstoler.
15.14 Bæreplaten med seler skal kontrolleres
regelmessig for slitasje og eller skade.
Send inn ditt bilde av barn i Voksiposen til
[email protected] Gode biler kan kvalifisere til en
overraskelse i posten.
6
Contact
Norway and other countries
Contact
Sweden, Denmark, Germany
HTS as, 3535 Krøderen
HTS Safety ab, 553 02 Jönköping
Tel: +47 32 15 08 00 Fax: +47 32 14 76 46 Tel: +46 36 18 16 90 Fax: +46 36 18 16 99
Mail: [email protected] www.voksi.com
Mail: [email protected] www.voksi.com