Tilbudsliste 152 - Pepita bokmarked

Comments

Transcription

Tilbudsliste 152 - Pepita bokmarked
Pepita A/S
Tilbudsliste nr. 152
Darresgt 2,
Telefonvakt: kl. 08.00 – 18.00
O175 OSLO.
BØKER LEVERES pr. POST eller KAN HENTES
Tlf. 22 20 61 62
ETTER AVTALE på vårt kontor i Darresgt. 2
Bankgirokonto nr.: 9235 14 34807
Hjemmeside: http://www.pepita-bokmarked.no/
Foretaks nr.: 961 383 307
e-post: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS ! Våre tilbudslister nr. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 og 151 gjelder fortsatt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ved kjøp over kr. 1.000,- gir vi 10 % kvantumsrabatt ! (Unntatt priser med * )
Husk å oppgi reservebestilling da bestilte bøker kan være utsolgt !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innhold i denne listen:
HISTORIE ...................................................... Side
Historie tidsskrifter ......................
"
Fly og Luftfartshistorie .................
"
Skips og Sjøfartshistorie ……….
"
BØKER om BØKER / Litteraturhistorie
"
ORDBØKER / SPRÅK / OPPSLAGSVERK "
Mat / Drikke / Kokebøker / Kosthold …..
"
NETTOPP INNKOMMET / TILBUD ……….. "
Bestillingsblankett på siste side
1
9
10
10
14
16
17
20
B - post
TILBUDSLISTER pr. e-post SENDES GRATIS
til alle som sender sin e-postadresse til: [email protected]
TILBUDSLISTER i VANLIG POST: (se vedlagte giroblankett)
På grunn av økte kostnader til trykking og porto vil disse for fremtiden bare bli sendt til
abonnenter. PRIS: kr. 125,- (inklusive m.v.a.) for 10 stk. fortløpende tilbudslister.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEGNFORKLARING:
Kv.0=Ny bok,
Kv.1=Som ny bok, Kv.2=Pent lest bok,
Kv.3=Lest bok noe slitasje,
Kv.4=Sterk slitasje, Kv.5=Sterkt slitt/beskadiget bok,
o= m. omslag,
P=heftet/paperback/
pocket,
Pr.ib.=privat innbinding
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORIE : (Se også: - Krigslitteratur - Lokallitteratur - Biografier - Kunst)
Det mystiske og uforklarlige:
52/001 Blundell, Nigel: - VERDENS STØRSTE MYSTERIER – (Fortidens myter og
mysterier) Fredhøys 1987 (222 s., ill.) kv.2 P kr.
52/001a Ebon, Martin: - HEKSEKUNST – praktiseres i dag – N.oppslagsverk u.å.(160 s.) kv.1 P ”
1
80,90,-
MYSTIKKENS VERDEN
52/002 - Astrologi - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1 ................................
52/002b - Mystiske steder - Gyld.1990 (159 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1……………..
52/002c - Psykiske krefter - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1……………..
52/002d - Tid og rom - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1 .......................
52/002f - Åndskraft mot materie - Gyld.1992 (142 s., stort format, rikt fargeill.) kv.1 ……
"
"
"
"
"
125,125,125,125,125,-
Cappelens serie om gammel overlevert folketro/-viten:
52/003a - Fikse råd til hjemmebruk – Cap.2000 (128 s., ill.) kv.0 …………………..……… ”
52/003b - Fiske og jakt – Norske folketradisjoner - Cap.1998 (160 s., ill.) kv.0 …………. ”
52/003c - FORELDRE OG BARN GJENNOM TIDENE – Cap.1993 (107 sider, ill.) kv.0 …
”
52/003d - Gamle folkelige værvarsler – 1.700 værtegn fra hele landet – C.1997 (160 s.,ill.) kv.0
52/003e - Gamle norske visdomsord – Norske ordspråk i utvalg – Cap.1997 (110 s., ill.) kv.0
52/003h - Jul I Norge – Gamle og nye tradisjoner – Cap.1997 (124 s., ill.) kv.0 ………… ”
52/003j - Kjærlighetsmagi - Folketro om forelskelse, erotikk og ekteskap –
Cap.1994 (140 s., ill.) kv.0 ….
”
52/003k - Livets høytider - Skikker og overtro fra vugge til grav – Cap.1997 (112 s., ill.) kv.0
52/003l - Merkedager og gamle skikker – Cap.1997 (124 s., ill.) kv.0 …………………….
”
52/003o - Oldemors gjestebud – Cap.1996 (143 s., ill.) kv.0 ……………………………….. ”
52/003p - Vetter og skrømt i norsk folketro – Cap.1995 (144 s., ill.) kv.0 ………………… ”
52/003q - Visdomsord fra fjern og nær – Cap.1997 (136 s., ill.) kv.0 ……………………… ”
52/003 Alle Folketro-bøkene (12 forskjellige) nye og uleste, selges under ett for …...... kr.
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100980,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORISK LITTERATUR :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/006a - ASCHEHOUGS VERDENSHISTORIE I-VIII – Red. Arne Ording og Thorleif Dahl.
Asch.1958 (4.868 s., rikt ill., med flere kart) Komplett i 8 skinnryggbind kv.2 kr.
580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/006a - CAPPELENS NORGESHISTORIE I/XV - Komplett i 15 bind.
Cap.1978 (ca. 7.500 s., rikt illustrert) kv.1 o
kr.
880,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/006b - CAPPELENS VERDENSHISTORIE I/XX - komplett i 20 bind + Historisk Atlas
i alt 21 bind. Cap.1982-87. (Ca. 6000 s., stort form., meget rikt ill., også i farger)
kv.1 o ................................................................................................................. * kr. 1.280,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/007 - DE FRYKTLØSE – Oppdagelsesferdene som endret vår verden – (fra de
tidligste tider til i dag) DB 1980 (384 s., stort format, rikt ill. i farger og s./hv.) kv.1 ”
52/007a - DE TOK ET NORGE MED SEG - Nordmanns-Forbundet gjennom 50 år Dreyer u.å.(1957) (302 s., ill.) kv.2 "
180,80,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/007b - DET MODERNE NORGE I/VII - 7 bind komplett: - Ressursene våre - Samliv og
nærmiljø - Vareflom og massemedia - Tro, tanke, form - Makt og styring - Arbeid
for alle ? - Vår plass i verden - Gyld,1982/184 (ca. 2.350 s., rikt ill.) kv.2 o ...... kr.
280,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/008 - DET NORSKE STORTING GJENNOM 150 ÅR I/III – Bd. 1. Fra riksforsamlingen til
1869 - 2. 1870-1908 - 3. 1908-1964 – Gyld.1964 (1.340 s.,stort format, ill.) kv.2 kr.
210,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/009 - DE TUSEN HJEMS BIBLIOTEK med følgende bøker: - Verdens Historie I/III Norges Historie I/II - Verdens Litteraturhistorie - Norges Litteraturhistorie Verdens Kunsthistorie - Norges Kunsthistorie - De store religioner Verdens Geografi I/II - Livet og dets krefter - Moderne naturvitenskap Moderne teknikk - Helse og hygiene - Fremmedordbok - Oppslagsbok/
register - 18 ensartede bind med brun skinnrygg. Gyld.1939 kv.2 ....……. kr.
2
480,-
52/009a - EDDA-KVEDE – Gudekvede – Kjempekvede – Omsett av Ivar Mortensson
Egnund, DNS 1985 (251 s., m. Merknader, ordliste og namneliste) kv.2 P ”
60,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/009b - FAGORGANISASJONEN I NORGE I/IV - Oslo 1949. (2.748 s., rikt illustrert) kv.2
Komplett i 4 store shirtingsryggbind kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/010 - FINLANDS LINJE – Kommentar til ett okänt folks okända historia 1904-1975 (Gjennom revolusjon og to kriger) Stocholm 1979 (271 s, rikt ill.) kv.1 o "
52/010a - Forsvaret og samfunnet - Oslo Militære Samfunn 150 år - 1975(379s.,ill.)kv.2 o … "
52/011 - Historiens mesterprøve II - Norges håndtverkerforbund 1985 (250s., ill.) kv.1 ……. "
180,80,45,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/012 - HÅNDVERKSLIV I/II - et verk om håndverk og husflid I/II - red.: Jul Sundsvik,
(fra vikingtiden til i dag) 2 store flotte informative bøker, utgitt ved
Norgers Håndverkerforbunds 75 års jubileum 1958 (769 s., rikt ill.) kv.1 o kr.
280,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- HISTORIENS FOLK OG RIKER 52/013a Bind 1: - før 3.000 f.Kr. Menneskets forhistorie –G.1991(176s.,stort A4-form.,fargeill.)kv.1
52/013b Bind 2: - 3.000-1.500 f.Kr. Gudekongenes tid – G.1991(176s.,stort A4-form.,fargeill.)kv.1
52/013c Bind 3: - 1.500-600 f.Kr. Barbarene kommer – G.1991(176s.,stort A4-form.,fargeill.)kv.1
52/013d Bind 4: - 600-400 f.Kr. Åndslivet blomstrer - G.1991(176 s., stort A4-form., fargeill.) kv.1
52/013e Bind 6: - 200-600 e.Kr. Folkeslag på vandring - G.1991(176s.,stort A4-form.,fargeill.)kv.1
52/014 - Kampens gang LO (i Danmark) gjennom 75 år 1898-1973 -Kbh.1973(525s.ill.)kv.2 o ”
52/015 - KONGESPEILET – En oversettelse ved A. W. Brøgger. Asch.1947 (237 s., med
litteraturliste, ordforklaringer og register + 1 fargeplansje) kv.2 ”
52/016 - KONGESPEILET – m. innledende essay av Sverre Bugge - DNB 2000 (243 s.) kv.0 o "
52/018 - KVINNENES KULTURHISTORIE I/II - 2 bind, Univ.forlaget 1985
(700 s. stort A4-format, rikt ill.) kv.2 o
kr.
52/019 - NORGES HISTORIE komplett i 13 store bind - Fremstillet for det norske folk
af A. Bugge, E. Hertzberg, Osc. Alb. Johnsen, Yngvar Nielsen, J. E. Sars,
A. Taranger. Asch.1909/13 (ca. 5.000 s., stort format, rikt ill. med fargeblansjer)
kv.2 Beige, dekorerte helshirtingsbind. (Meget pene) GAMMELT PRAKTVERK ! kr.
75,75,75,75,75,80,180,150,180,-
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/020 - NORRØN SAGA I/V - m/tegninger fra Island av Johannes Larsen og forord av
Vera Henriksen, Asch.1989 (ca. 2.000 s., stort format., rikt ill. + mange kartsider
og ættetavler) Komplett i 5 store originale, flotte gulldekorerte helshirtingsbind med gullsnitt. PRAKTVERK ! kv.1 o ....................................... kr.
880,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/021 - NORSK SOSIALISME I DOKUMENTER – Sentrale tekster i arbeiderbevegelsens
historie fra 1850 til 1970 – ved Einar Lorenz (157 s.) kv.2 P ”
52/022 Snorre Sturlason: - SNORRES KONGESAGAER - med de gamle illustrasjonene
av: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen,
Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. DNB1981 (735 sider, illustrert) kv.1 o .. "
52/025 - Tanker om Aarsagen til de Norske Jern-Værkers nærværende tilstand - (anonymt
utgitt av Jens Gram i 1774) faksimileutgave NTH 1967 (40 s.) kv.1 (1.000 eksempl.) ”
52/026 - The Life and Times of Washington - (eng.) 1969 (75s. stort form., rikt fargeill.) kv.1 o “
52/027 - VERDEN I DAG samtidsleksikon 1983 - KF 1983(637 s.,rikt ill.)kv.2 o(Ny 475,-)
”
52/028 - VI HAR GÅTT UNDER FANER OG FLAGG - Et utvalg av arbeiderbevegelsens
faner utgitt til AOFs jubileum 1931 – 1981 - Oslo 1981 (192 s., stort format, med
flotte fargefotos av fanene og s/hv. bilder av begivenheter) kv.1 o PRAKTBOK ! ”
52/029 - VIKINGTOG OG VIKINGTID – En innføring i bilder og tekst for undervisningsbruk –
Schibst.1970 (80 s., stort folioformat, gjennomgående fargeill.) kv.1/2 P ”
3
45,150,80,80,80,180,80,-
52/030 - 85 ÅR FOR BEDRE KÅR – (med etterkrigstidens lengste streik i Norge 1982)
Vinmonopolets Arbeiderforening & Vin og brennevinsarbeidernes forning, Oslo –
De Facto 2010 (331 s., stort format, rikt ill.) kv.0 o PRAKTBOK ! ........................ kr.
180,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPULÆRE FØDSELSDAGSGAVER :
52/032 - Årets største begivenheter - Årbøker (ca. 275 s. stort A4-format, rikt ill.)
1950 utgaven kr. 480,1951 utgaven kr. 280,Senere utgaver Pris: kr.90,-/stk. i kv.2/2 o
Vi har på lager de fleste årganger fra 1950 til 2000 Vi tar gjerne mot mankolister på årbøker.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/034 Aanensen, Ellen: - Ikke send meg til en kone doktor - Fra 3 års fengsel
til fri abort - Okt.1981 (375 s., ill.) kv.1 o "
80,52/036 Aartun, Kjell: - RUNER I KULTURHISTORISK SAMMENHENG – En fruktbarhetskultisk tradisjon – Pax 1994 (139 s., ill.) kv.1 P o "
125,52/037 Aass, Christen: - DRØMMEN OM ÆRE OG RIKDOM – Med normannafolket i
østerled – Kolofon 2002 (179 s., ill.) kv.1 P “
90,52/039 Agerholt, Anna Caspari: - Den norske kvinnebevegelses historie - G.1937 (327 s.,ill.) kv.2 60,52/040 Andersen, Roy: - 1905 – Spillet bak kulissene – Asch.2005 (364 s., ill.) kv.0 o (Ny !) ”
150,52/043 Aukrust/Eriksen: - Kunnskap om kultur - Folkloristiske dialoger -N.1999(204s.ill.)kv.2 P ”
80,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/044 Bergh/Bjørnhaug/Halvorsen / Olstad: - LO`s HISTORIE 1899-2009 I/III - Pax 2009
(1.616 s., stort folioformat, rikt ill.) kv.0 o Nye uleste i gavekassett. (Nypris kr.1.280,-) kr.
580,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/045 Bergsgård, Arne: - Nasjonaliteten i Europeisk historie - Asch.1946 (358 sider ) kv.2
52/046 Bergsgård, Arne: - Året 1814 - Asch.1943 (378 s.,ill.) kv.2 ....................................
52/047 Berntsen, Harald: - SØRMARKA – Fagorganisasjonens høyskole 1939-1989 –
Tiden 1989 (336 s., rikt ill.) kv.2 o
52/048 Bjørklund, C.J.: - 1. Maj och førsta majdemonstrasjonerna - Sth.1966 (188 s.)
kv.2 o Med hilsen fra forfatteren !
52/049 Blehr, Sigurd: - Mot frigjørelsen I/II - Utdrag av statsminister OttoBlehrs
politiske korrespondanse 1891-1903 med innledende historisk
oversikt - 2 pene bind, Camm.1946 (650 s.) kv.2 ……………
”
"
75,50,-
”
150,-
"
80,-
"
150,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/050 Blindheim, Charlotte & Birgit Heyerdahl-Larsen: - KAUPANGFUNNENE - bind II.
Gravplassene i Bikjeholbergene / Lamøya - Del A. Gravskikk – Univ. Oldsaksaml.1995 (146 s., stort format, rikt ill. + 86 plansjer i s/hv. og farg.) kv.1 orig.o. kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/051 Brochmann, Odd: - GJENREISNINGEN OG DET NORSKE I VÅR BYGGESKIKK Fortidsminnesmerker XX Grøndahl 1940 (48 s., rikt ill.) kvf.2 P
"
52/052 Brovold, Odd: - Til sitt nye hjemland (25. november 1905 på Vippetangen) - og
- Kongens hjemkomst (7. juni 1945 på Honnørbryggen) - Oslo Havn i 100 år
med utgangspunkt i de to store nasjonale begivenheter) OH 2005 (122 s.,
rikt tekstede billedkavalkader) 2 bind. i kassett kv.0 o ......................................... "
80,-
90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/053 Bugge, Alexander: - Illustrert VERDENSHISTORIE for hjemmet Komplett i 8 store, pent dekorerte grønne helshirtinsbind.
(ca.4.200 sider rikt illustrert) A.1920/29 kv.2 (Meget pen) .............. kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/054 Bugge/Steen: - NORSK KULTURHISTORIE I/V - Billeder av folkets
dagligliv gjennom årtusener - Fra hulen til gården - Fra heksebål til frihetstid
- Fra tunet til bystredet - Fra rokken til fabrikken - og - Fra i går til i dag Komplett i 5 bind, Cap.1939 (ca. 2.000 s., rikt ill.) kv.2 rød skinnrygg og hj.
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
52/055 Brøgger, Kr. Fr.: - Livskunstnere - Glimt fra renessansen - Nasj.f.1945 (339 s.,ill.) kv.2 ”
52/056 Brøndsted, Johannes: - VIKINGENE – Gyld.1961 (294 s. + 32 billedplansjer
+ stort utbrettskart) kv.1 medbundet omslag "
52/058 - Statsråd Edvard Hagerup Bulls Dagbøker fra 1905 - Gyld.1955 (232 s.) kv.2 P
"
52/060 Burke, John: - An Illustrated History of England - (eng.)1987 (382 s.stort f., rikt ill.)kv.2 “
52/061 Burkert, Walter: - OLDTIDENS MYSTERIEKULTER – Pax 1997 (160 s., ill.) kv.0 o ”
52/067 Christensen, Chr. A.R.: - Det hendte i går- En skildring av mellomkrigstidens Norge
(1920-1933) - kavalkade i tekst og bilder (Tan.1933 (276 s. stort format rikt ill.) kv.2 ”
52/068 Christensen, Chr.A.R.: - Et tredjedels århundre - en oversikt over verdensutviklingen siden 1900 - Tanum 1939 (100s.) kv.2
"
52/078 Dahl, Hans Fredrik: - Hallo - Hallo ! - Kringkastingen i Norge 1920-1940 Cap.1975 (426 s., stort format, ill.) kv.2 o "
52/080 Dallin, David J. / Boris I. Niclaevsky: - SLAVEARBEID I SOVJET-RUSSLAND –
Capp.1948 (295 s., ill.) kv.2 Vedlagt “motskrift” av utenriksministerAndrei Vysjinski “
80,125,45,180,180,90,28,125,180,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/080 Damslora / Lill-Ann Jensen: - BILDET SOM VÅPEN – Norsk arbeiderbevegelses
bruk av bildet I kamp og agitasjon – Tiden 1984 (233 s., stort format, rikt ill. i
farger og s./hv.) kv.2 …....................................................................................... kr.
250,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/085 Desroches-Noblecourt: - Tutankhamen - (eng.) 1971 (222 s., ill.) kv.2 P ..................
52/086 Dokka, Hans Jørgen: - EN SKOLE GJENNOM 250 ÅR - Den norske allmueskolefolkeskole-grunnskole 1739-1989. NKS-F.1988. (224 s., stort form., ill.) kv.0 o
"
kr.
28,225,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/088 Elster, Torolf: - De merkelige år - Utgitt av Arbeiderbladet til 75 års jubileet 1959 Tiden 1959 (479 s., ill.) kv.2 o
52/089 Elster, Torolf: - Hverdag i gate og grend - Tiden 1956 (423 s., rikt ill.) kv.2 o ………
52/090 Elster, Torolf: - Vårt eget århundre - Asch.1963 (390 s.) kv.2 o ..................................
52/091 Erichsen, Rolf Werner: - For ytringsfrihet under ansvar - Norsk Presseforbund
1910-1960 - Eide 1960 (279 s., ill.) kv.2
"
"
"
125,90,80,-
"
60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/092 Eriksen/Harket/Lorentz: - JØDEHAT – Antisemittismens historie fra antikken til i dag Damm 2005 (1. opplag) (690 s., ill.) kv.0 o
kr.
250,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/093 Estes, Clarissa Pinkola: - KVINNER SOM LØPER MED ULVER - Myter og fortellinger om villkvinne-arketypen - Eide 1991 (501 s.) kv.2
52/094 Falkberget, Johan: - Jeg så dem - (minnetegninger og livsskisser av mennesker
fra "Bergstaden Røros") 1. UTGAVE, A.1963 (133 s.,ill.) kv.2
52/095 Fett, Trygve: - Stofa ok streti - Trekk fra byggeskikk og byplanmønster i nordisk
middelalder, med utgangspunkt i Oslo - (diplomoppg.) E.F.1974 (211 s. ill.) kv.1 P
52/096 Finstad, Hans Chr.: - Fra drakamp til samspill - (omkring Bortenregjeringens
dannelse i 1965) L.st.1970 (164s.ill.) kv.2 o
52/097 Finstad, Inger-Lise: - NORSKE DAMER GJENNOM 100 ÅR – (billedkavalkade)
Schibst.1999 (88 s., stort format, gjennomill.) kv.1 o
52/098 Freuchen, Peter: - DE SYV HAV – fra sagn til virkelighet –
Nasjonalforlaget 1958 (423 s., ill., + register 9 s.) kv.2
52/100 Furre, Berge: - Norsk historie 1905-1940 - Orion 1971 (342 s., ill.) kv.2 P ...............
52/101 Gaarder, Inger Margrethe: - TROLLSKAP OG DRAUGEMÅL – Om vetter i norske
sagn og folkeeventyr – Cap.1992 (142 s., ill. av norske kunstnere) kv.1
52/102 Gejerstam, Gustaf af: - Antecningar om arbetarførhållanden i Stockholm - (1894)
Sth.1973 (139 s., ill.) kv.2 P
52/103 Gierløff, Christian: - Folket som utvandrer - Asch.1925 (304 s.) kv.2 P ......................
52/105 Gjerløw, Olaf: - Norges politiske historie fra 1814 til i dag I/III 3 bind, Tanum 1936 (889 s., ill.) kv.2
5
"
180,-
"
125,-
"
80,-
"
35,-
”
150,-
”
"
150,45,-
”
150,-
"
"
45,125,-
kr.
200,-
GRIMBERG-UTGAVER:
52/120 Langeland m. fl.: - Bind 29 – KINA, JAPAN. KOREA – C.1988 (591 s.) kv.2 o (rød) "
80,52/121 Langeland m. fl.: - Bind 30 – INDIA og SØRØSTASIA – C.1988 (624 s.) kv.2 o (rød) "
80,52/122 Bjøl, Erling: - Verdenshistorien etter 1945 I/III - 1. Duellen uten ende - 2. De rikes samfunn - 3. Revolusjonens og sultens verden - 3 bind, C.1979(1.724s.,rikt ill.)kv.1 o(sort r.) 180,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/129 Gripsland. Torbjørn: - NORSKE PIONERER I SJU VERDENSDELER - Kvinner
og menn, kirker og menigheter i Aitutaki, Antarktis, Australia, Brasil, Danmark,
Grønland, Hawaii, Israel, Natal, New Zealand, Russland, Spania, Sveriege,
Sør-Korea og USA – Emigrantforlaget 2010. (294 s., rikt ill.) kv.0 dekorert orig.bd. kr. 200,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/131 Haakenstad, Liv Marit: - SLEKTSGRANSKING – med dataveiledning – SLEKTSPROGRAM – SLEKTSSTEVNE – SLEKTSBOK - Orion 2006 (191 s.,ill.) kv.0 ”
52/132 Haakon VII taler - 1905-1946 - Et utvalg og en bibliografi - Nasj.hj.1947(174 s,ill.)kv.2 ”
52/133 Hallberg, Paul Tage: - DEN STOLTE SLITER – Skog- og landarbeiderne 1900 til
1990 – en kamp for likeverd – FF1993 (660 s., stort form., rikt ill.) kv.0 o ”
52/134 Hansen, Norman Hall: - Billeder fra enevældens historie - Kbh.1949 (112 s.) kv.2 P ”
52/135 Henriksen, Vera:- HELLIG OLAV – Historien om vår nasjonalhelgen, kongen som
ble en myte og et symbol - og et speilbilde av menneskers tro og følelser, kultur og
tradisjon gjennom et årtusen. Asch.1985 (326 s., stort form. ill.) kv.1 o PRAKTBOK ! kr.
180,45,180,45,200,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/136 Henriksen, Vera: - MOT EN VERDENS YTTERSTE GRENDE - Vest for storhavet Grønland og Vinland – (Om den norrøne oppdagelsen av det gåtefulle Grønland
og det sagnomsuste Vinland) Asch.1988 (384 s. s., stort format, rikt ill.) kv.1 ... ”
52/137 Henriksen, Vera: - UNDER SEIL MOT DET UKJENTE - Øyer i havødet - Færøyene
og Island – (Norrøne ferder) Asch.1978 (351 s., stort format, rikt ill.) kv.1 ”
52/138 Herrmann, Richard: - BAK DEN SVARTE DØREN – Historie, mennesker og
politikk i Downing Street - Cap.1970 (301 s.) kv.2 o ”
52/139 Herrmann, Richard: - DA BALLEN BLE RUND – og andre historier om engelsk fotball Cap.1976 (301 s.) kv.2 o ”
52/140 Herrmann, Richard: - GAMMEL KRONE FOR EN NY TID – Da solen gikk ned over
det britiske verdensrike - Cap.1995 (579 s.. Ill.) kv.2 ”
52/141 Herrmann, Richard: - LIVET MED ELIZABETH – Historien om Tudor-dynastiet på
den engelske tronen – Cap.1994 (376 s., ill.) kv.2
”
52/142 Herrmann, Richard: - MARIA STUART OG HENNES VERDEN – En kongelig
slektshistorie - Cap.1990 (500 s., ill.) kv.2 ”
52/143 Herrmann, Richard: - MINE GLEDERS BY – London gjennom 2000 år - Cap.1991
(336 s., ill.) kv.1 o ”
52/144 Herrmann, Richard: - SEKS SKUDD VED STENGETID OG ANDRE MORD –
Skjebner fra «Rett nr. 1» Old Baily – 1. UTGAVE, Cap. 1985 (324 s., ill.) kv.2 o ”
52/145 Herrmann, Richard: - VICTORIA – en dronning for sin tid - Cap.1990 (447 s.,ill.) kv.2 o ”
52/146 Herteig, Asbjørn: - BRYGGEN I BERGEN – Bergen u.å. (86 s., med ill. og tegn.) kv.1 ”
52/147 Hesstvedt, Knut: - NORGE VED SKILLEVEIEN – En kultur-cycklisk studie og et politisk
perspektiv – Brann 1945 (384) kv.2 ”
52/148 Heyerdahl, Thor: - I ADAMS FOTSPOR – En erindringsreise –
Stenersen 1998 (331 s., ill. i farger og s/hv.) kv.0 o ”
52/149 Hobshawm, Eric: - KAPITALENS TIDSALDER 1848-1875 II - Resultater –
Pax 1972 (206 s.) kv1 P ”
52/150 Hobshawm, Eric: - REVOLUSJON I EUROPA 1789-1848 - II – Resultater –
Pax 1978 (213 s,) kv.1 P ”
52/150 Hoff, Stein: - DRØMMEN OM GALAPAGOS - En ukjent norsk utvandrerhistorie,
Grøndahl 1985. (211 sider, stort format, rikt illustrert) kv.1 o ”.
6
180,180,80,90,90,80,80,125,100,80,100,70,150,38,38,180,-
52/152 Holmsen, Andreas: - Norges Historie - fra de eldste tider til eneveldets innførelse
i 1660 - Univ.forl. 1965 (231 s., ill.) kv.2 P "
52/154 Homer: - ILLIADEN – til norsk v. Eirik Vandvik DNS 1965 (417 s.) kv.2 P ………….. ”
52/156 Hoyle, Rafael: - Archaelogiia Mundi PERU – (tysk) 1978 (239 s., rikt fargeill.) kv.2 P ”
52/157 Innes, Hammond: - CONQUISTADORENE – (Spanias erobring av Amerika) med
kommentarer ved Henning Siverts. Gyld.1970 (333 s., ill., med fargeplansjer) kv.2 o "
52/158 Jelinek, J.: - Billedleksikon om mennesket i førhistorisk tid Tiden 1975 (562 s., rikt ill. med fargeplansjer) kv.2 "
52/159 Jensen, Jørgen: - SKOVLANDETS FOLK I BRONZEALDEREN – (Danmark 1800400 f.Kr.) Kbh.1979 (119 s., stort form.) rikt ill.) kv.2 o "
52/162 Jensen, O.: - Verdenshistorie i fortellinger - Cap.1912 (105 s., ill.) kv.2/3 ............... "
52/163 Johansen, Herman Strøm: - FRA JERNETS SAGA – Litt om fremstilling og bruk av
jern og stål gjennom tidene …- Trondheim 1969 (178 s., stort format, rikt ill.) kv.1 ”
52/164 Johansen, Per Ole: - Brennevinskrigen - En krønike om forbudstidens Norge (morsom bok om en spesiell epoke) Gyld.1985 (188 s. stort form., rikt ill.) kv.0 o
"
52/165 Johansen, Per Ole: - MENSTADKONFLIKTEN 1931 – (under storlockouten i 1931
sloss politifolk og arbeidere utenfor Menstad lager og losseplass, Norsk Hydros
utskipningshavn i Skiensfjorden) Tiden 1981 (381s. + billedplansjer) kv.1 P ….. "
52/166 Kamsvåg, John L.: - MED NÅL OG TRÅD GJENNOM 100 ÅR – Bekledningsarbeiderforbundet 1890-1990 – Oslo 1990 (524 s., rikt ill.) kv.0 o ”
52/167 Kaurin og Lunden: - Kulturbilleder - Jordbruk, sjøfart, handel, byer fra Egypterne til
middeladeren - Tan.1944 (280s.,ill.) kv.2 "
52/168 Knudsen, Magnus: - Dr. JOHNSONS ENGLAND – Gyld.1964 (185 s., ill.) kv.2 P ..
“
52/169 Korsell, John: - GLADE RALLERE OG RARE FOLK – Bladk.(1943) (128 s.) kv.2 P ”
52/170 Leirfall, John: - VEST I HAVET – Vesterhavsøyane gjennom tusen års norsk
historie – DNS 1977 (168 s., ill., + kart) kv.2 o ”
52/172 Laacche, Rolv: - TORVSLAGET -17. Mai 1829 - Et hundreårsminne – Asch. 1929
(129 sider, illustrert + kart) kv.2 Originalt brunt dekorert helshirtingsbind. kr.
52/173 Lindefjell-Hauge, Nanna: - ANTIKKENS GUDER OG HELTER - Mytologiske skisser
og fritt fortalte sagn med navne- og slektsregister –
med innledning av Emil Smith. Cap.1947 (232 s., ill.) kv.2 o ”
52/174 Lindtvedt, Torleif / Finn P. Nyquist: - PÅ HJUL I NORGE – En billedkavalkade fra
Osebergvognen til parkometeret – (en fantastisk dokumentasjon over biler
norske veier. Grøndahl 1971 (200 s., stort format, gjennomillustrert) kv. 2 o ..... ”
52/175 Lovoll, Odd S.: - DET LØFTERIKE LANDET – En norskamerikansk historie Universitetsforlaget 1983 (230 s., stort form., rikt ill.) kv.0 o "
52/176 Lunden, Mimi Sverdrup: - De frigjorte hender - Et bidrag til forståelse av kvinners
arbeid i Norge etter 1814 - Tanum 1941 (216 s. rikt ill.) kv.2 .. "
52/177 Magnusson, Magnus: - LANDLORD OR TENANT – A View of Irish History –
(eng.) 1978 (155 s., ill.) kv.1 o ”
52/178 Magnusson, Magnus: - LIV OG TRO I VIKINGTIDEN – DNB 1978 (128 s., stort
folioformat, gjennomillustrert i farger) kv.1 o PRAKTBOK ! ”
52/179 Maurseth, Per: - FRA MOSKVATESER til KRISTIANIA-FORSLAG – Det Norske
Arbeiderparti og Komintern 1921-februar 1923 Pax 1972 (216 s.) kv.2 P ”
52/180 Messel, Jan: - Samling og strid - Norsk Tjenestemannslag 1947-97 -(459s.,ill.)kv.0 o ”
52/182 Millard, Alan: - SKATTER FRA BIBELSK TID – Eide 1989 (180 s., stort format,
gjennomgående fargeill.) kv.1 o ”
52/184 Moksnes, Aslaug: - KVINNER PÅ BARRIKADENE – 8 essays om kvinnenes kamp
under Den franske revolusjon – LR 1974 (79 s., ill.) kv.2 P ”
52/190 Norborg, Sverre: - NORGE I VESTERLED – Folkeboken om norsk utvandring –
Oslo 1974 (100 s., rikt ill.) kv.1 o ”
52/191 Olrich, Hans: - RIDDERLIV OG KORSTOGSKULTUR – Kbh.1924 (148 s., ill.) kv.1 P "
7
38,50,28,125,125,80,45,125,180,70,125,45,45,75,125,180,125,125,180,45,80,180,60,60,180,90,125,125,-
52/193 Otnes, Per: - Slutten på etterkrigstida - Pax 1973 (186 s.) kv.2 P .............................
"
28,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/194 Paasche, Fredrik: - Minneutgave I/IV - komplett i 4 bind: - Kong Sverre Artikler og taler - Kristendom og kvad, Lilja - Snorre Sturlason og
Sturlungene - Asch.1948 (1.275 s.) kv.1 sort skinnrygg og hjørner kr.
480,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/196 Paasche, Fredrik: - Landet med de mørke skibene - (Vikingferdene) Asch.1938
(337 s., ill. + kart) kv.2 ... "
52/197 Paturi, Felix: - Prehistoric Heritage – (dokumentasjon og beskrivelse av steinalder
og megalittkulturer) (eng.)1979 (280 s., rikt ill.) kv.1 o ”
52/198 Pedersen, Oscar: - HÅNDVERKSLIV I GAMLE DAGER – Nasj.f.1932 (162 s., ill.) kv.2 ”
52/199 Raabe, Jens: - VERDENSHANDELENS HISTORIE – Asch.1912 (140 s., ill.) kv.2 … ”
52/200 Ribskog, Øivin: - KREMMERE – Dagdriverliv på landevegen – (mellomkrigsåra)
Universitetsforlaget 1963 (122 s.) kv.1 P ”
52/201 Remar, Frits: - KONGENS BESTE MANN – Komplottet mot Tordenskiold –
Green 1970 (240 s., ill. med trefningskart, personliste, skipsliste og stedsliste) kv.1 o ”
52/203 Salisbury, Harrison E.: - DEN RUSSISKE REVOLUSJON 1900-1930 - Cap.1979
(287 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 o STOR PRAKTBOK ! kr.
52/204 Salisbury, Harrison E.: - I skyggen av Kina - Cap.1967 (208 s.) kv.2 o ....................
"
52/205 Salisbury, Harrison E.: - Russland i revolution 1900-1930 - Kbh.1979
(237 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 o PRAKTBOK ! "
52/207 Sande, Lars Chr.(red.): - NORSEMEN FOLLOW THE TRAIL – (Norsk utvandring til
Amerika) Dreyer u.å. (eng.) (160 s., rikt ill.) kv.1 o ”
52/208 Sandvig, Anders: - I PRAKSIS OG PÅ SAMLERFERD – (hvordan de Sandvigske
samlinger på Lillehammer ble til) Tanum 1943 (189 s., stort format, rikt ill.) kv.2 P o ”
52/209 - JACOB SCHØNNINGS DAGBØKER – fra Stortinget v1895-97 og fra Regjeringen
1903-05 – Tanum 1950 (448 s., + portrett) kv.2 ”
52/211 Sebak, Per Kristian: - «... VI BLIVER NEPPE NOGENSINNE MANGE HER» Jøder i Bergen 1851-1945 – VB 2008 (299 s., stort form., ill.) kv.1 o ”
52/212 Seip, Anne-Lise: - EILERT SUNDT - Fire studier – Univ.f. 1983 (84 s.) kv.1 P
orig.omslag, Med hilsen: «Tove og Erik Bye – Med varm hilsen - Anne-Lise Seip ! "
52/213 Skar, Alfred: - På vei mot den gryende dag - Norsk Kommuneforbund gjennom
50 år - Tiden 1969 (263 s. ill.) kv.2 "
52/217 Smith, Emil: - Disse fjerne år - (1896-1914) Tanum 1936 (267 s.storform., rikt ill.) kv.2 "
52/219 Snorre: - Olav Trygvessons saga - Gyld.1929 (160 s., ill.) kv.2 brun skinnrygg …….. "
52/219 Solsjenitsyn, Alexander: - GULag-arkipelet – 5. Straffarbeidet – 6. Deportasjonen –
7. Stalin er borte – Tiden 1976 (590 s.) kv.2 P 3 bøker i en "
52/221 Stangerup, Hakon: - AVISENS HISTORIE I/III - i de lande der skabte den :
England, Frankrig, Tyskland og USA - (fra den spe begynnelse på 1500-tallet
til TV-alderen) Cap. 1973 (1.080 s., rikt ill.) kv.1, Komplett i 3 bind .................. kr.
125,125,125,60,80,125,180,50,125,125,90,125,180,180,40,60,60,150,200,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/222 Steen, Sverre: - Langsomt ble landet vårt eget - Cap.1972 (182 s., ill.) kv.2 ..........
52/223 Stoklund, Bjarne: - TINGENES KULTURHISTORIE – Etnologiske studier i den
materielle kultur – Københavns Universitet2003 (233 s., riikt ill.) kv.0
52/224 Sundt, Eilert: - OM GIFTERMÅL I NORGE – Univ.f.1996 (244 s.) kv.0 P .................
52/225 Sundt, Eildert: - OM HUSFLIDEN I NORGE – utvalg og innledning ved
H.O. Christophersen. Verker i utvalg 8,. Gyld.Fakkel 1975 (243 s.) kv.2 P
52/226 Thon, Eivind: - CITY I PUNDETS GULLALDER – Koloniseringens og de store
investeringers epoke – Asch.1946 (272 s., ill.) kv.2
52/227 Thorud, Margit: - Nork Jern- og Metallarbeiderforbund 1891-1951 - (578 s., ill.) kv.2
52/228 Torgersen, Johan: - Mennesket - Vidunder og problembarn i livets historie Asch.1956 (422 s., ill.) kv.1 P (uoppskåret)
8
"
75,-
”
”
125,125,-
”
125,-
”
”
80,50,-
"
50,-
52/231 Tveterås, Harald: - Et norsk kulturforlag gjennom hundre år - Aschehoug 18721972 -Asch.1972 (382 s., ill.) kv. 2 o
52/232 Urdal, Nils: - Syketrygden i femti år - Historien om en grunnleggende sosial
reform - Oslo 1961 (369 s., ill.) kv.2
52/233 Ustvedt, Yngvar: - INN I DET UKJENTE - Fra de store oppdagelsers tid –
DNB 1983 (251 s., stort format, rikt ill., med fargeplansjer) kv.2 o
52/234 Ustvedt, Yngvar: - Opprørere - Profiler og skjebner fra sosialismens historie Tiden1979 (251 s.) kv.1 P
52/236 Visted, Krisdtoffer: - VOR GAMLE BONDEKULTUR – Cap.1923 Ny forøket utgave
(374 s., ill. med 216 bilder og 4 fargeplansjer) pr.ib. kv.2/3
"
60,-
"
45,-
”
125,-
"
45,-
”
180,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/238 Wallem, Dr. Fredrik B.: - Det Norske Studentersamfund gjennom hundrede
aar 1813-1913 I/II - 2 store bind, Asch.1916 (1.209 s., rikt ill.) kv.2
(vedlagt kvittering fra F. Bruns bokhandel i Trondheim datert 19.05.1941) kr.
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/239 Warner, Townsend: - A BRIEF SURVEY OF BRITISH HISTORY – (eng.) 1937
(284 s., ill.) kv.2 “
52/241 Whitehouse/ Wilkins: - SIVILISASJONENS RØTTER - Hva arkeologene kan fortelle om
tidligere samfunn – Cap.1989 (206 s., stort form., rikt fargeill.) kv.1 o PRAKTBOK ! ”
52/242 Wiig, Birgit: - Kvinner selv: - Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid Cap.1984 (392 s., ill.) kv.2 o
"
52/243 Wiig, Kjell Arnljot: - Spillet om tronen - (omkring kongevalget 1905)
Cap.1980 (206 s., rikt ill.) kv.1
"
52/244 Wilson, Edmund: - Skriftene fra Rødehavet - Dreyer u.å. (134 s.) kv.2 o ................. "
52/244a Wilson, James: - JORDEN SKAL GRÅTE – USAs historie med indoianernes øyne Spartacus Forlag 2003 (512 s.) kv.1 o ”
52/245 Winther, Lise: - Da partipisken smalt i Asker - (EF konflikten 1972/73) Pax.1973 kv.2 P "
52/245 Woodham-Smith, Cecil: - THE GREAT HUNGER – IRELAND 1845-1849 –
(eng.) 1992 (510 s., ill.) kv.2 P "
52/246 Wyller, Thomas Chr.: - REGJERINGSSKIFTET SOMMEREN 1945 – Univ.f.1963
(220 s.) kv.1 P ”
52/247 Zachariassen, Aksel: - Fra Marcus Thrane til Martin Tranmel - AOF1962(528s.)kv.2 P 45,52/248 Zachariassen, Aksel: - På forpost - Oslo Arbeidersamfund 100 år
1864-1964 - (570 s. ill.) kv.2 Med hilsen fra forfatteren ! "
52/249 Zeck, Hans F.: - Nordsjølandene - en historisk oversikt - CF 1943 (264 s.) kv.2 ….. "
52/250 Ørvik, Nils: - Kampen om Arbeiderpartiet - Venstrefløyen og vestorienteringen Gyld.1977 (219 s) kv.2 P "
75,180,75,125,75,150,28,80,45,125,60,45,-
TIDSSKRIFTER - ÅRBØKER :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/255 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XLIII 1937-38 – (34 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,52/256 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XLIV 1938-39 – (27 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,52/257 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XLV 1939-40 – (22 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,52/258 - NORSK FOLKEMUSEUM – Aarsberetning XVII 1937-38 – (21 s., ill. med bilder
av nyervervelser) kv.2 P ”
45,52/259 BY OG BYGD, utgis av Norsk Folkemuseum - hver utgave er på ca. 200 sider, illustrert
og inneholder forskjellige artikler vedr. norsk by og bygdekunst, folkeliv og skikker fra de
forskjellige landsdeler. Fra 1955 innbundet med shirtins rygg. For tiden er følgende på lager:
(Ved bestilling oppgi best.nr. og Bind nr.)
Bind X 1955/56 kv.2 ............... kr. 60,Bind XI 1957 kv.1 .................
" 60,9
Bind XII 1957/58 kv.1 .............
Bind XV 1961 kv.1 ..................
Bind XVII 1963/64 kv.1 ..........
Bind XIX 1966 kv.1 ................
Bind XXIV 1973 kv.1 ...............
Bind XXVII 1978 (255 s.) kv.1
Bind XXXIII 1989/90/91 kv.1 ..
"
"
"
"
"
"
"
60,60,60,60,60,75,60,-
Bind XIV 1960 kv.1 ................
Bind XVI 1962 kv.1 .................
Bind XVIII 1964/65 kv.1 .........
Bind XXII 1970 kv.1 ...............
Bind XXV 1974/75 kv.1 .........
Bind XXVIII 1979 kv.1 ............
"
"
"
"
"
"
60,60,60,60,60,60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/260 NORSKE FORTIDSMINNESMERKER - ÅRBØKER (ca. 250/350 s., ill.) :
Store tidsskrifter med en mengde illustrert, historisk informasjon.
Ved bestilling oppgi bestillingsnummer og år:
Vi mottar gjerne mankolister.
1953 kv.2 P o kr. 60,- 1954 kv.2 P o kr. 60,1957 kv.2 P o kr. 60,- 1958 kv.2 P o kr. 60,1959 kv.2 P o kr. 60,- 1960 kv.2 P o kr. 60,1961 kv.2 P o kr. 60,- 1962 kv.2 P o kr. 60,1963 kv.2 P o kr. 60,- 1964 kv.2 P o kr. 60,1965 kv.2 P o kr. 60,- 1966/67 kv.2 P o kr.60,1968 kv.2 P o kr. 60,- 1969 kv.2
kr. 60,- 1969 kv.2 P o kr. 60,- 1970 kv.2
kr. 60,1970 kv.2 P o kr. 60,- 1971 kv.2 P o kr. 60,1972 kv.2 P o kr. 60,- 1978 kv.2 P o kr. 60,1980 kv.2 P
kr. 60,- 1983 kv.2 P
kr. 60,1984 kv.2 P kr. 60,- 1986 kv.2 P
kr. 60,1989 kv.2 P
kr. 60,- 1991 kv.2 P
kr. 60,1992 kv.2 P kr. 60,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/261 TIDSSKRIFTER og ÅRBØKER FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE :
Ved bestilling oppgi bestillingsnummer og år: Vi mottar gjerne mankolister.
Nr. 2/1977 - I samme båt ? Faglig kamp og industrielt samarbeid etter 1945 (158s.)kv.2 P
Nr. 1/1979 - Arbeiderbevegelsen og offentligheten - (222 s.) kv.2 P .......................... kr.
Nr. 2/1980 - Organisasjon - (186 s., ill.) kv.1 P .............................................................. kr.
45,45,45,-
FLY og LUFTFARTSHISTORIE :
(se også krigslitteratur, polarlittteratur og biografier) :
52/263 Arnesen, Odd: - Mot blå horisonter - Flygingens historie 1903-40 med vekt
på norske flypionerer) FH 1942 (159 s., ill.) kv.2 kr.
52/264a Balchen, Bernt: - KOM NORD MED MEG - (Nord- og Syd-polen, Grønland m.m.)
Gyld.1958. (259 sider, illustrert, kart) kv.2 ”
52/264b Durham/Knight: - Boken om Balchen - Steensb.1950 (296 s.) kv.2 ............................ "
52/264 Gibbs-Smith: - Utviklingen av flyet - Faktum 1982 (48s stort form., rikt fargeill.) kv.1 ”
52/265 Lindberg, Charles: - Non-stop Paris 33 timer - (den første transatlantiske flyvning
i 1927) NF 1953 (364 s. + 16 sider ill.) kv.2 pen "
52/266 Ljone, Oddm.: - KAN FLYET KOMME … - Flyambulansetjeneste i Norge og
Barentshavet, Ess 1958 (267 s.) kv.1 ”
52/267 Riiser-Larsen, Hj.: - Femti år for kongen - (med kapitler fra ekspedisjoner i Arktis
og Antarktis) Gyld.1957 (272 s.) kv.2
"
52/269 Sutton, Felix: - VI VAR MED DET FØRSTE FLYET – Forlagsh.1964 (190 s., ill.) kv.2 o "
125,150,125,60,125,80,80,60,-
SKIP og SJØFARTSHISTORIE :
(se også krigslitteratur, polarlitteratur og biografier) :
52/271 Norsk Sjøfartsmuseums årbøker. Innholdsrike temabøker med rikt illustrerte
artikler om kystkulturen, sjøfarten langs kysten og i fjerne farvann.
Ved bestilling oppgi bestillingsnummer og år - Vi mottar gjerne mankolister
1975 (184 s.) kv.1 P
kr. 70,1976 (182 s.) kv.1 P
kr.70,- 1977 (176 s.) kv.0 P kr. 70,1978 (191 s.) kv.0 P
kr. 70,1982 (227 s.) kv.1 P
kr. 70,- 1983 (252 s.) kv.1 Pkr. 70,10
1985 (186 s.) kv.0 P
1990 (229 s.) kv.1 P
1995 (237 s.) kv.0 P
1999 (237 s.) kv.0 P
2002 (234 s.) kv.0 P
2005 (234 s.) kv.0 P
kr. 70,kr. 60,kr. 60,kr. 60,kr. 6,-0,kr. 60,-
1987 (186 s.) kv.0 P
1991 (216 s.) kv.0 P
1997 (216 s.) kv.0 P
2000 (222 s.) kv.0 P
2003 (237 s.) kv.0 P
2006 (237 s.) kv.0 P
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
70,60,60,60,60,60,-
1988 (229 s.) kv.1 P kr.
1992 (261 s.) kv.0 P kr.
1998 (261 s.) kv.0 P kr.
2001 (196 s.) kv.0 P kr.
2004 (175 s.) kv.0 P kr.
70,60,60,60,60,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/272 - Det marine Norge 2020 - Scenarier for kystens fremtid - Ec.2002 (207s., ill.) kv.0 o ”
52/272a - FERIE og FRITIDSHAVNER – Havnetips for norskekysten fra Halden til Tromsø –
Svenskekysten fra Svinesund til Marstrand – Redningsselskapet 2001 (512 s.,
med 413 norske og 25 svenske havneskisser, fargeill. og med kart) kv.0 P o .. ”
52/272b - I storm og stille hav - Festskrift til Redningsselskapets 95 år 1986 (160 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 o "
125,125
80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/273 - NORGE PÅ HAVET I/II - Komplett i 2 STORE PRAKTBIND – (stort verk om Norsk
skipsfart fra de eldste tider til i dag) ved Nils P. Vigeland, medarb.: H. Shetelig,
O. Bergersen, Rolf Scheen, Hans Bogen, F. Devold, B. Rasmussen, Th. Hauge.
Nasjonalforl.1952. (1.270 s., stort folioform., meget rikt ill. i farger og s/hv.) kv.1
Originale gulldekorerte blå skinnryggbd. m. opphøyde bånd. (Meget pene !) kr. 580,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/274 - NORGES SKIBSFØRERE 1933-1935 – (flere tusen minibiografier med portretter)
Dreyer 1935 (589 s. gjennomill. med portretter og fotoplansjer i s./hv. og farg.) kv.2 kr.
880,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/274a - NORSK SJØFART I/II – Red.: Brit Berggreen, Arne Emil Christensen og Bård
Kolltveit. Innledning ved Thor Heyerdahl. Dreyer 1989. (328 + 383 s., stort form.,
gjennomill., med et fyldig register) kv.1 o Komplett i 2 STORE PRAKTBIND ! kr.
680,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/275 - Norsk Oljemuseum Årbok 1996 - (90 s., ill.) kv.1 P ................................................ "
45,52/275a - Når havet kaller - Festskrift til Redningsselskapet 1981 (162 s. stort format, rikt fargeill.) kv.0 o "
80,52/276 - Samling af Norske Love og Bestemmelser vedkommende Handel og Søfart Kra.1878 (382 s.) kv.2/3 brun skinnrygg og hj. kr. 180,52/277 - SJØFOLK FORTELLER – Hverdagshistorier fra seilskutetiden – Tan.1977(125 s.,ill.)kv.1 80,52/277a - SJØFORTELLINGER – Noveller fra havet – Utvalgt av Dag H. Christensen,
DNB 1976 (253 s.) kv.2
”
75,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/277b - TRADE WINDS – A History of Norwegian Shipping – (fra steinalderen til i dag)
Red. Bård Kolltveit, Dreyer 1990 (398 s., stort format, rikt ill. med bl.a. fargekarter,
gamle og nye skipsstyper m.m. i farger og s/hv.) kv.0 o STOR PRAKTBOK !
kr.
280,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/278 Aarestad / Obrestad: - Oljearbeidarar - Billedkavalkade fra Nordsjøen, Grønd.1977
(100 s. stort A4-format,75 ill.) kv.2
52/279 Abranson, Erik: - STOLTE SKIP FRA SEIL TIL ATOMKRAFT – Schibsted 1977
(122 s., stort format, gjennomillustrert i farger og s/hv.) kv.2
52/279a Akselson, Aksel: - VÅRE YNGSTE VIKINGER – Skoleskibet «Sørlandet»s tokt til
Chicago i tekst og bilder – Tanum 1933 (96 s., stort format, ill.) kv.2
52/280 Berg, Adolph: - UNDER HVITE SEIL – Historier fra Bergen og de syv hav – med
tegninger av Fredrik Frantze, 1. UTGAVE, Eide 1944 !27 s., ill.) kv.2 P original o
52/281 Bombard, Alain: - Frivillig Skibbrudden - Over Atlanteren i gummibåt Gyld.1953 (216 s., ill.) kv.2 P
52/282 Borgen, Erling: - Hilmar Rekstens eventyr - Cap.1981 (210 s., ill.) kv.1 o ..................
52/284 Brochmann, Caspar: - Det største racet - Berge Viking jorden rundt Cap.1982 (143 s. stort format, fargeill.) kv.0 o
11
"
75,-
”
125,-
”
125,-
”
125,-
"
"
60,60,-
"
90,-
52/284a Brochmann, Georg: - NORGE OG SKIPSFARTEN < Dreyer 1949 (66 s., ill) kv.2 P
52/285 Brochmann, Georg: - Skibsbygning og sjøfart - Den tekniske utvikling gjennom
tiderne og i vore dage - Asch.1924 (206 s., rikt ill. med bilder og
skipstegninger) kv.2 dekorert helbind .............................................
52/286 Bryn/Schyberg/Østmoen: - Jorden rundt med Ho-Ho - 1. UTGAVE, Gyld.1938
(263 s., ill. + utbrettskart) kv.2 striebind
52/286a Bryn/Schyberg/Østmoen: - Jorden rundt med Ho-Ho - Gyld.1949 (246 s., ill.) kv.2
"
50,-
"
100,-
"
"
125,70,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/287 Brøgger / Shetelig: - THE VIKING SHIPS – Their Anestry and Evolution – (utviklingen fra helleristningenes båter til vikingskipene I strid og fred, og deres etter
kommende norske båttyper) Dreyer 1951 (248 s., rikt ill. I s/hv og fargeplansjer)
kv.2 grønt helskinnsbind med gull ryggdekor og permramme ............................. kr.
200,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/288 Bugge, Jacobus: - På tokt med korvetten Nordstjernen - (fra en reise til
Vestindia, Sør-Amerika og Middelhavet 1869-70) - Tanum 1943
(244 s., ill.med samtidige fotos og ill.) kv.2 ..................................... "
150,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/288 Dannevig / Eyden / Hansen & Langstrøm: - KYSTRUTA OSLO – BERGEN Fabritius 1981 (166 s., stort format, rikt ill.) kv.0 o PRAKTBOK ! kr.
300,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/290 Dannevig, Hartvig W.: - VISEN FORTELLER SØRLANDSKYSTENS SAGA –
(historisk tekst og sjømannsviser) Gyld,1975 (87 s., stort format, rikt ill.) kv.1 P ”
52/291 Ditlev-Simonsen: - En sjøgutt ser tilbake - Cap.u.å. (277 s., ill.) kv.2 o ....................... "
52/292 Egeland, John O.: - Eventyr og virkelighet i skipsfartens tjeneste - (en oversikt
over norsk skipsfart og dens aktører fra seilskipstiden til i dag)
Sten.1984 (263 s.) kv.2 Med hilsen fra forfatteren ! ......................................... kr.
150,90,180,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/293 Egeland, John O.: - Kongeveien I/II - Norsk skipsfart fra århundreskiftet
til den annen verdenskrig - 2 bind, Asch.1973 (899 s., m.personreg. og tabeller) kv.1 o Hilsen fra forfatter på 1. binds forsatsblad ! STANDARDVERK !
kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/294 Egeland, John O.: - Vi skal videre - Norsk skipsfart 1945-1970 - Asch.1971
(351 s.) kv.1 Hilsen fra forfatter på 1. binds forsatsblad ! STANDARDVERK !
kr.
52/295 Evans, Peter: - Onassis - Liv og Levnet til Ari Onassis - Hj.1987(394s.,ill.)kv.2 o …. "
52/296 Fossum, Kristian: - SJØULVER OG SJØULKER – på Dronning Elisabeths tid –
Tanum 1947 (193 s.) kv.2 ”
180,80,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/297 Graumont & Hensel: - ENCYCLOPEDIA OF KNOTS AND FANCY ROPE WORK Stort verk om knuter og tauarbeid. (eng.)1972 (690 s., stort form., gjennomill.) kv.2 o kr. 280,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/297a Gøthesen, Gøthe: - UNDER SEIL - Sjømannsliv i seilskutetiden - Grøndahl 1982.
(160 s, stort format, rikt illustrert) kv.01 Dekorert kunstskinnbind PRAKTBOK ! kr.
250,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/298 Hall/Tomalin: - Havet tok ham - Donald Crowhursts reise på Atlanterhavet 19681969 (249 s., ill.) kv.2 "
60,52/299 Hanisch / Nerheim: - Norsk oljehistorie I - Fra vantro til overmot - 1992(523s.,ill.)kv.0 o 150,52/299a Harr, Karl Erik: - FABLENES FARKOST – Loggbok fra ei jekt – Cap.1997
(196 s., rikt ill.) kv.0 o
”
180,52/300 Hauge og Stavrum: - STOREULV – En uautorisert biografi om JOHN FREDRIKSEN Gyld.2011 (381 s.) kv.2 P "
60,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/300a Hegland, John Rustung: - NORTRASHIPS FLÅTE I/II - Krigsseilasen 1940-1945
Komplett i 2 bind, Bind 1: Krigsseilasen under den allierte defensiv 1940-1941
12
(291 sider) Bind 2: Krigsseilasen under den allierte offensiv 1942-1945 (470 s.)
Dreyer 1976. (761 s., stort form., rikt ill. + mange kart) kv.1 ................................ kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/300a Hegland, John Rustung: - NORTRASHIPS FLÅTE I/II - Krigsseilasen 1940-1945
Komplett i 2 bind, Bind 1: Krigsseilasen under den allierte defensiv 1940-1941
(291 sider) Bind 2: Krigsseilasen under den allierte offensiv 1942-1945 (470 s.)
Dreyer 1976. (761 s., stort form., rikt ill. + mange kart) kv.2 o (Utgått fra bibliotek) kr. 280,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/301 Holmstrøm, Ragnar: - Menn ombord - (damperen "Arcadias" krigsforlis)
H&L 1945 (100 s.) kv.2
"
52/302 Hovda, Per: - NORSKE FISKEMED - Landsoversyn og to gamle médbøker.
Universitetsforlaget 1961. (380 s.) kv.1 P o ”
52/302a Hölzel, Wolfgang: - KLIPPERSCHIFFE DES 19. JAHRHUNDERT – (82 s.
+ 24 s. billedplansjer + lomme med 7 store utbrettstegninger av klippere) kv.1 o ”
52/303 Hydle, Havdan: - Kampen mot havet - Redningssaken i Norge gjennom 100 år Gyld.1954 (94 s., ill.) kv.2 "
52/303a Høegh, Leif: - I SKIPSFARTENS TJENESTE – Gyld.1970 (193 s., ill.) kv.2 o
Med hilsen fra Leif Høegh ! ”
52/303b Jessen, Burchard: - MASKINIST MANNERS – genrebilder fra sjøliver –
Asch.1905 (168 s.) kv.2 P "
52/304 Johannessen, Arve: - KYSTEN VÅR – Fra Svenskegrensen til Lindesnes –
EGM 1983 (312 s., stort form., rikt ill + kart) kv.2 P o ”
52/155 Johnson, Pål Espolin: - HURTIGRUTA - Cap. 1978 (121 s., stort form., rikt ill.) kv.1 o ”
52/305 Jones, William H.S.: - Hvite seil - (en av de siste "Kap Hornere" "British Isles"
seilaser 1905-09) Eide 1957 (318 s., ill.) kv.2 "
52/306 Kent, Charles: - Amerika rundt - Asch.1926 (178 s., ill.) kv.2 ..................................
"
52/308 Kloster, Knut Utstein: - Perler på en snor - Eventyret om norsk tankfart Gyld.1953 (159 s., ill.) kv,2 Med hilsen fra forfatteren !
kr.
52/309 Landstrøm, Bjørn: - SKIPET – En oversikt over skipets historie fra den primitive flåten
til den atomdrevne ubåten med rekonstruksjoner i ord og bilder – Gyld.1961
(309 s., stort format, gjennomgående fargeill.) kv.2 STOR PRAKTBOK ! ....... ”
52/310 Larsen, A.K.: - Båter og mannfolk - (fiske på Canadas vestkyst under og etter
krigen) Tiden1957 8220 s., ill.) kv.2 o "
52/311 Leitch, Michael: - THE ROMANCE OF SAIL – (en flott bok om seilskipenes opphav
og utvikling fra oldtiden til i dag) (eng.) 1975 (125 s., stort format,
gjennomgående ill. I farger og s./hv.) kv.1 o …......................................... ”
52/312 Lillegaard, Leif B.: - Familiebåten - Cap.1984 (153 s.) kv.0 o ...............................
"
52/313 Lillegaard, Leif B.: - HAV-NORGE - Cap.1980 (158 s., stort form, ill.delvis i farger) kv.1 "
80,180,180,80,180,125,125,125,80,80,180,180,125,90,125,125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/314 Lillegaard, Leif B.: - OVER ALLE HAV – (rederiet Wilhelm Wilhelmsen 125 år 1861-1986) Athenum1986 (191 s., stort format, rikt ill.)
kr.
200,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/315 Ljone, Oddmund: - MENN FRA HAVET – (om redningsdåder på Hustadvika)
Ess u.å.(1960) (250 s., ill.) kv.1
52/316 Ljone, Oddmund: - SKØYTA GÅR UT – (om redningsskøytenes innsatser, bl.a.
med et kapittel om Vest-Grønland i 1949) 1. UTGAVE, LS 1973 (222 s.) kv.2 o
52/318 Nielsen, Niels Stange: - 50 ÅR PÅ HAVET – Tanum 1946 (179 s.) kv.2 ……………
52/319 Nordanger, Trygve: - FULL STORM - En saga om menn og skip - (om 4 redningsbragder i Nordsjøen stormdagene i januar 1937: TRYM -VENUS, KARMTLEDA, NORDLAND-LYRA og VENI-JUPITER) - NF 1981 (276 s., ill.) kv.2 o ....
52/320 Norland, M.: - STAVANGER OG STAVANGERNE I DE HVITE SEILS TID –
Sandsgaard f. 1974 (282 s., ill.) kv.2
13
”
80,-
”
”
125,125,-
"
180,-
”
180,-
52/321 Paus, Tor: - Fra Spitfire til "Oilfire" - Høyt spill om dype hull - Historien om Bjørn
Rinde og Nordsjøoljen - Grønd.1970 (157 s., ill.) kv.1 o
"
125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/322 Pettersen, Lauritz: - Bergen og sjøfarten III - Fra kjøpmannsrederi til selvstendig
næring - 1860-1914 - Bergen 1981 (334 s., ill.) kv.1 o
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/326
52/328
52/329
52/330
Rasmussen, A.H.: - Sagaen om SARI MARAIS - Cap. 1957 (189 s., ill. Ulf Aas) kv.2 ”
REKSTEN, AUDUN: - Slik var det - Gyld.1983 (158 s., ill.) kv.1 o ............................ "
REKSTEN, HILMAR: - Opplevelser - Asch.1979 (178 s.) kv.2 o ............................
"
Riise, Arill: - BLÅ FJORDAR, BLÅTT BLOD - Kongelig turisme på Vestlandet DNS. 1994. (134 s., rikt ill. i s/hv. og farger) kv.1 o STOR PRAKTBOK ! ”
52/331 Robertson, Dougal: - Survive the Savage Sea - (eng.) 1973 (223 s., ill.) kv.2
Med hilsen fra forfatteren ! "
52/332 Sannes, Tor Borch: - Kongeskipet NORGE - med et kapittel om norske kongeskip gjennom 1.000 år, NMF 1981 (208 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 "
52/333 Stavseth, Reidar: - LOSKAPTEINEN – Skildringer fra det ordnede losvesenets
første dager – Tanum 1942 (199 s.) kv.2 "
52/333a Stavseth, Reidar: - Nordover med hurtigruten - Historie og hverdagsbilder gjennom nitti år - Tanum 1983 (304 s., ill. + utbrettskart) kv.1 o "
52/334 Svensson, Sam: - SEIL GJENNOM TIDENE - illustrert av Gordon Macfie.
1963. (107 s., ill. i farger) kv.1 o ”
52/335 Thorsen, Kjell (kaptein) - CHRISTIAN RADICH - Det store Amerikatoktet (1976) Cappelen 1977 (128 sider, stort format, rikt ill.) ”
52/336 Trautner, Nils: - KNOPER OG STIKK – Og litt av det båtfolk bør kunne om bruk og
behandling av tauverk, spleising og takling – Schibst.1993 (81 s., rikt ill.) kv.1
”
52/337 Tunis, Edwin: - SKIBE GENNOM TIDERNE – (dansk) 1952 (76 s., stort form., ill.) kv.2 o "
52/337a Tønnessen, Johan N.: - NORSK STYRMANDSFORENING I 50 ÅR 1910-1960 Oslo 1960 (366 s., stort format. Ill.) kv.1 "
52/337b Utne, Frithjof: - UNDER TOLF FLAGG – (et liv på sjøen fra 1904-1962)
EGM 1961 (200 s., ill.) kv.2 o "
52/338 Zachariassen, Aksel: - FRA TRELLEKÅR TIL FRIE MENN – Norsk Sjømannsforbund gjennom 40 år – (Med en mengde stoff fra seilskutetiden
og de første forsøk på organisering).Tiden 1950 (680 s., ill.) kv.2 ”
SPENNINGSROMANER FRA KRIGEN TIL SJØS :
52/339 Callison, Brian: - ANGREP VED DAGGRY – Gyld.1973 (254 s.) kv.2 .....................
”
52/339a Callison, Brian: - CALLURIAS UNDERGANG – Gyld.1987 (218 s.) kv.1 .................. ”
52/339b Callison, Brian: - DØDEN GÅR OMBORD – Gyld.1971 (185 s.) kv.1 ..................... ”
52/339c Callison, Brian: - ET SKIP DØR – Gyld.1976 (189 s.) kv.1 ....................................... ”
52/339d Callison, Brian: - JUDASSKIPET – Gyld.1978 (196 s.) kv.1 ................................... ”
52/339e Callison, Brian: - KAPTEIN TRAPPS FRED – Gyld.1979 (196 s.) kv.1 .................... ”
52/339f Callison, Brian: - KAPTEIN TRAPPS KRIG – Gyld.1975 (176 s.) kv.1 ..................... ”
52/339g Callison, Brian: - KAPTEIN TRAPP VENDER TILBAKE – Gyld.1988 (226 s.) kv.1 .. ”
52/339h Callison, Brian: - MARERITTET – Gyld.1977 (213 s.) kv.1 ...................................... ”
52/339i Callison, Brian: - SEKSTANTEN – Gyld.1982 (230 s.) kv.1 ..................................... ”
52/339j Callison, Brian: - SVERDFISK – Gyld.1983 (220 s.) kv.1 ......................................... ”
52/339k Callison, Brian: - VANVIDDET PÅ AURIGA – Gyld.1981 (254 s.) kv.1 ..................... ”
Alle 12 bøker under ett Kr.
90,80,80,180,180,125,90,125,150,125,125,90,180,125,180,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BØKER OM BØKER - LITTERATURHISTORIE :
(Se også: Biografier - Historie - Politikk og samfunn)
52/340 - Boken om bøker - 2. årg., Steenske 1927 (194 s., ill.) (nr.161 av 1500 eks.)kv.2
14
"
60,-
52/341 - Det norske bokeventyret - DNB gruppen (Den norske bokklubb) gjennom 25 år DNB 1986 (140 s., rikt ill.) kv.2 P
52/342 - Diktning og demokrati - Camilla Collet 150 år - Full kvinnestemmeret 50 år 1813 - 1913 - 1963 - Asch.1963 (119 s.) kv.2 P
52/344 - Forfatternes litteraturhistorie I/II - 2 bind, Gyld.Fakkel 1980 (432 s.) kv.2 P …….
52/346 - Gyldendals magasin nr. 8 - Antologi - (Haavardsholm, Madsen, Sørensen,
Marinos, Vartio, Peterson, Källberg, Vian, Grey, Figs) Kbh.1972 (127 s.)kv.1 P
52/347 - HOLBERGS HISTORIER – fortalt av Jens Kruse – Gyld.1973 (198 s.) kv.1 P ……
52/347 - KONTRAPUNKT I/IV - Norsk Litteraturhistorie fra norrøn til vår egen tid (red. Daniel Haakonsen) 4 bind., Gyld.1975/79 (1.175 s., ill) kv.2 P
"
28,-
"
"
45,90,-
"
”
28,60,-
"
180,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/350 - NORGES LITTERATURHISTORIE I-VI - 6 bind, (red. Edvard Beyer)
Cap.1983 (ca.3.500 s., gjennomill.) kv.1
kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/356 - SAMTIDEN gjennom 75 år – (1890-1965) Asch.1964 (290 s.) kv.2 o …………….
”
75,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/357 - VERDENS LITTERATURHISTORIE I/XII - Cap.1981 (ca. 8.500 s., rikt ill.)
Komplett i 12 bind, kv.2 o
kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/358 - VÅR TIDS KUNST OG DIKTNING i Skandinavia I/III - 3 bind
(Danmark, Norge og Sverige) Tanum 1948 (750 s., ill.) kv.2 P
"
52/359 Aarnes, Asbjørn: - DET POETISKE FENOMEN – Tanum 1963 (148 s.) kv.2 P …… ”
52/360 Aarnes. Sigurd AA.(red.): - ”LASERNE” - Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814 – Asch.1994 ( 380 s.) kv.1 ”
52/361 Andersen, Per Thomas: - NORSK LITTERATURHISTORIE – Universitetsf. 2001
(614 s., stort format, rikt ill.) kv.2 o "
52/362 Berg, Mie (red.): - Massemedier i Norge - Gyld.Fakkel 1975 (359 s.) kv.2 P ........... "
52/362 Berg/Haavardsholm: - PARTISKHET – samtaler med 6 forfattere – G.1975(105s.)kv.1 P
52/366 Bing, Jon: - Boken er død ! Boken leve ! - og andre essay om informassjonspolitikk - Univ.F. (110 s.) kv.1 o "
52/370 Birn, Randi: - JOHAN BORGEN - En litterær biografi - G.Fakkel 1977 (178 s.) kv.3 P ”
52/376 Christensen, Lars Saaby (red.): - Signaler 86 - litterær årsrevy - Cap.1986(174s.)kv.2P
52/377 Christensen, Lars Saaby (red.): - Signaler 87 - litterær årsrevy - Cap.1986(174s.)kv.2P
52/377 Coward/Raastad: - DIKTERE OG DIKTERKUNST – Fabr.1977 (305 s., ill.) kv.1 P .. ”
52/380 Dahl, Hans Fredrik: - Fra Gutenberg til Gjerde - Asch.1981 - (113 s.) kv. 1 ............. "
52/381 Dahl, Willy: - Stil og struktur - Univ.f.1965 (155 s.) kv.1 P m. hilsen fra forfatteren !
"
52/386 Diesen, Einar: - Fra petit til leder - kv.2 P Med hilsen fra forfatteren ! ...................... “
52/388 Eckhoff, Lorentz: - De tre kulturformer i ADELSMANNEN - Gyld.1938 (237 s.) kv.2 P ”
52/391 Elseth, Egil: - Visjon og virkelighet I/II - Streiftog i norsk og europeisk diktning 2 bind, Asch.1974 (1.051 s., ill.) kv.3 ... "
52/401 Høgdahl, Hugo: - Norske ex libris og andre bokmerker - Fra biskop Arne Sigurdsson til
Gerhard Munthe - (vikingtiden til 1900) Oslo 1946 (189 s., ill.) kv.1 P (uoppskåret) "
52/402 - JAMES JOYCE - Portrett av kunstneren som ung mann - EGM 1948 (310 s.) kv.2 "
52/405 Kristensen, Svein Møller: - LITTERATURFORSKNINGENS MÅL OG MIDLER –
Cap.Ugle 1971 (78 s.) kv.2 P ”
52/408 Lassen, /Pauss: - Læsebok i Modersmaalet - (for gymnasierne) Kra.1885(366s.)kv.2 ”
52/414 Lundqvist, Artur: - Europas litteraturhistorie 1918-1939 - Gyld.1948 (464s.) kv.2
"
52/415 Madsen, Peter (red.): - Linjer i dansk prosa 1965-75 - antologi - Pax1977(424s.)kv.2 P
52/417 Mehlum, Anders: - Skapende ord - Kreativ skriving i grunnskolen -C.1982(152s.)kv.1 P
52/419 Modvig, Gunnar: - Eros, kunst og socialitet - En analyse af de erotiske hovedmotivers
udvikling i Sophus Claussens forfatterskab -1974 (165 s.) kv.2 P (uoppskåret) "
15
150,38,90,180,45,38,45,38,28,28,45,38,90,90,38,75,90,90,45,180,80,35,38,45,-
52/420 Myklebust, Tor: - Drømmen om Amerika - Den amerikanske roman gjennom 50 år Gyld.1953 (173 s.) kv.2 P "
52/423 Nyberg, Professor H.S.: - ORIENTERING I SPRÅKVETENSKAP – St.h.1943(185s.)kv.2 P
52/429 Schulerud, Mentz: - Iduns epler - ill. av Ellen Auensen, u.å. (141 s.) kv.2 P .............. "
52/439 Worren, Arne (red.): - Oligarkienes svanesang - artikler om latinamerikanske
romaner - Asch.1988 (229 s.)kv.1 P "
52/441 Zetterholm, Tore: - LEVENDE LITTERATUR – fra Gilgamesj til Bob Dylan –
(en annerledes litterraturhistorie) DNB 1986 (333 s., stort form., rikt fargeill.) kv.1 ”
45,38,38,38,180,-
ORDBØKER / SPRÅK / OPPSLAGSVERK :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/454 - ARBEIDERNES LEKSIKON I/III – Red.: Jakob Friis og Trond Hegna.
Pax 1974 (1.126 s., ill., + registre) kv.2 P Komplett i 3 bind. kr.
200,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/454 - NORSK NAVNELEKSIKON - med 5.264 oppslagsnavn Anderson & Butenschøn 2003 (512 sider) kv.0 "
180,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/457 - NORSK RIKSMÅLSORDBOK I/IV - komplett i 4 store bind (som nye !) Utgitt av
Det Norske Akademi for Sprog og litteratur. 1983 utg. (ca. 3.800 sider) kv.1 o
kr.
980,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/458 - SKIKK OG BRUK - Hovedredaktør Waldemar Brøgger. Tegninger av
Hammarlund. Hovedfotograf. Bjørn Winsnes. Fargeplansjer og interiør,
illustrasjoner av Odd Borchmann. J.W.Cappelens Forlag 1960 (594 sider,
stort format, gjennomillustrert farger og sort/hvitt) kv.1 PRAKTBOK ! Som ny ! * kr. 1.480,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/459 - TEKNOLOGISK FORLAGS ALLER STØRSTE KRYSSORDLØSER –2000(1.323s.)kv.1
52/460 - THE CONCISE ENGLISH DICTIONARY – 1968 (1.348 s.) kv.1 …………………… “
52/461 Berulfsen, Bjarne: - FREMMEDORD og SYNONYMER FOR KRYSSORDLØSEREN –
Kunnskapsforlaget 1986 (ca.500 s.) kv.2 ”
52/462 Borgstrøm, Carl Hj.: - INNFØRING I SPRÅKVIDENSKAP –Univ.f.1958
(164 s., + 2 store utbrettskart) kv.2 ”
52/463 Cronin & Dillon: - TEACH YOURSELF IRISH – (eng.1961 (243 s.) kv.2 o ................. ”
52/464 Leire/Lundeby/Torvik: - SPRÅKET VÅRT FØR OG NÅ – Gyld.1990 (216 s., ill.) kv.2 o ”
125,80,8050,80,45,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/465 Roeim, Jørn (Red.): - DEN STORE SITATBOKEN - Nær 11.000 sitater, aforismer,
ordspråk og bevingede ord - Ex Libris 2000 (528 sider) kv.1 kr.
225,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/465a Sivertsen, Birger: - NORSK NAVNELEKSIKON – FORNAVN med 5.264 oppslagsnavn - Anderson & Butenschøn 2003 (512 s.) kv.1
52/466 Svarteberg, Ståle: - RIMORDBOK – m.over 50.000 ord - Orion 2007 (574 sider) kv.0
52/467 Vinje, Finn-Erik: - MODERNE NORSK – Råd og regler for praktisk språkbruk –
Universitetsforlaget 1988 (359 s.) kv.2
52/468 Vågslid: - NORSK NAVNEBOK – Døypenavn med tydingar – EF 1930 (256 s.) kv.2
52/469 Vågslid, Einar: - STADNAMNTYDINGAR – Universitetsforlaget 1963 (272 s.) kv.2 P
”
"
180,150,-
”
”
”
80,125,150,-
"
"
"
"
"
60,60,60,60,60,-
Gyldendals (Kunnskapsforlagets) blå ordbøker:
52/482
52/483
52/486
52/487
52/488
- Norsk - Engelsk - kv2 ..........................................................................................
- Engelsk - Norsk - kv.2 .........................................................................................
- Norsk - Fransk - kv.2 ............................................................................................
- Fransk - Norsk - kv.2 ............................................................................................
- Norsk - Italiensk - kv.2 ............................................................................................
16
52/489
52/490
52/491
52/492
- Italiensk - Norsk - kv.2 ............................................................................................
- Norsk fremmedordbok - kv.2 .................................................................................
- Norsk rettskrivingordbok - kv.2 ............................................................................
- Spansk - Norsk - & - Norsk – Spansk – Rød skoleordbok - kv.1 ........................
"
"
"
"
60,60,70,60,-
MAT og DRIKKE / KOKEBØKER :
52/867 - Bokklubbens temakokebøker - (red. Åse Strømstad): - Fjærfe på menyen Hjemmebakst - Mat for to - Mat i ovn og gryte - Mine egne oppskrifter - Ost i
varme og kalde retter - Raskt og letlaget - Selskapsmat - Søtt og surt i glass og
flaske - i alt 9 bøker, DNB 1987 (855 s., rikt fargeill.) kv.1/2 .........................
kr.
52/868 - Bokklubbens internasjonale kokebok - 1.000 menyer - Praktisk
sammenleggbare oppskriftsblokker - DNB 1988 (291 s. + 290 fargeill.) kv.1 ..
"
52/872 - CAPPELENS KOKEBOK – Ny utgave – Redaktør: Aase Strømstad. Cap.1991
(697 s., gjennomill. i farger) kv. 1 o
"
52/872 - DEN STORE PASTA KOKEBOKEN - Spektrum forlag 1994 (305 s., stort format,
gjennomgående fargeillustrert) kv.1 o ”
52/873 - Den store vegetarkokeboken - En inspirerende innføring i det grønne
kjøkken - EL 1990 (256 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 o "
52/875 - Det gode NORSKE kjøkken - med oppskriftene fra Gyldendals store kokebok –
(red Ingrid Espelid Hovig) Gyld.1992 (367 s. stort format, rikt fargeill.)kv.1 o "
52/876 - Dreyers KOKEBOK i bilder - Den komplette kokeboken - Dreyer 1968
(200 s. stort format, riktfargeill.) kv.1 "
52/879 - FORFATTERNE GÅR TIL BORDS – (mat fra klassiske litterære verker med
oppskrifter) DNB 1973 (256 s., stort format ill.) kv.2 o ”
52/884 - FRA BESTEMORS KJØKKEN - Mat og mattradisjoner fra Møre og Romsdal Kom forlag 1992 (162 sider, Stort format, riktfargeillustrert) kv.1
Kr.
52/884 - Hamlyn All Colour Indian Cookbook - (eng.) 1992(118 s.stort format,rikt fargeill.)kv.1 o
180,90,180,125,150,150,125,90,180,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/886 - HUSMORENS STORE KOKEBOK I/III - et verk om kokekunst, 3 bind,
Norsk Kunstforlag 1963 (950 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2
kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/888 - KAKER - (for alle anledninger) TL 1985 (176 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 …… "
52/889 - MATGLEDE SOM ALDRI FØR - Spennende stor billedkokebok for alle anledninger med mer enn 750 av verdens beste matretter og drikker i farger,
SP 1977 (348 s. stort format, 600 fargebilder - kv.2 (pen) ....................... "
52/891 - VÅRT NORSKE KJØKKEN - med oppskrifter fra kokkenes mesterlaug (red.Kjell E. Innli) KOM 1993 (224 s. stort format, rikt fargeill.) kv.1 PRAKTBOK "
60,150,150,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/892 Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Baking -Desserter Egg og grønnsaker - Fisk og skalldyr - Forretter - Fugl - Får, lam og vilt Gjør det selv - Huske-glemme-bok - Kalv - Koldtbord - Okse - Selskaper Supper og sauser - Svinekjøtt - 15 bind, Gyld 1972 (ca.3.700 s., ill.) kv.2
kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/893
52/894
52/895
52/896
52/897
52/898
52/899
52/900
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Desserter - ......................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Egg og grønnsaker - ……
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Forretter - ........................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Fugl - ...............................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek – Huske-glemmebok - …….
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Gjør det selv - ..................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Kalv - ...............................
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Okse - .............................
17
"
”
"
"
"
"
"
"
28,28,28,28,28,28,28,28,-
52/901
52/902
52/903
52/905
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Selskaper - ..................... "
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Supper og sauser - …….
"
Bang-Hansen, Odd (red.): - Det nye Kjøkkenbibliotek - Svinekjøtt - ...................... "
Bois, Ruby le: - Classic CAJUN – Hot and Spicy Lousiana cooking –
(eng.) 1996 (64 s., stort form., gjennomgående fargeill.) kv.1 o ”
52/906 Bratteli, Randi: - Moderne skikk og bruk - Gyld.1985 (124 s., ill .) kv.2 ................. "
52/908 Brown, Michael & Sybil: - Food & Vine of France - Bordeaux to the Pays
Basque - a gastronomic guide - (eng.) 1980 (240 s., ill.) kv.1 o "
52/909 Carrier, Robert: - All verdens livretter -G.1963(276 s.stort A4-format,ill.)kv.2 o ….
"
52/910 Coudert, Jo: - The I Never Cooked Before Cook Book - (eng.)1965(220s.) kv.2 P … "
52/913 Eidem, Paul Lorck: - Fiskerens kokebok - ute og hjemme - ABU u.å. (101 s., ill.) kv.2 ”
52/914 Eliassen, Bjørg: - Vi dypfryser - Tanum 1965 (335 s. stort format, rikt ill.) kv.2 …….. "
52/917 Espelid, Ingrid: - BESTE SKJELL OG SKALLDYR - Gyld.1991 (80 s., fargeill.) kv.1 ”
52/918 Espelid Hovig/Norum: - God mat: god ærnæring - G.1987 (128 s., ill.) kv.0 ............. "
52/920 Grossman, Harold J.: - Grossman`s Guide to Wines, Spirits and Beers (eng.) 1964 (564 s., ill.) kv.2 o "
52/921 Hausman, Patricia: - Mat mot kreft - Tiden 1987 (112 s.) kv.2 P ................................ "
52/923 Heide-Steen, Harald/Valente: - A tavola !! - En guide over gode ristoranter i
Roma, Firenze, Lazio, Umbria og Toscana - G.1986 (119 s., ill.) kv.1 "
52/924 Heide-Steen, Harald/ Valente/Ivo Caprino: - Delicatissimo ! - Hjemmelaget
italiensk mat - Gyld.1984 (120 s. stort format, fargeill.) kv.0 o
"
52/925 Henrikson og Tunberger: - I vingården - (en bok om vinens historie, dyrkning,
distrikter, anvendelser, oppskrifter, m.m.) DNB 1985 (213 s., rikt fargeill.) kv.0 o "
52/926 Hernes, Gudmund: - MIKROMAT - Univ.forl.1986 (102 s., rikt fargeill.) kv.1 .............. "
52/926a Hensley/Løwe: - ØKOLOGISK MAT – ekte & enkelt – Basert på økologiske råvarer
du finner i norske butikker – Flux 2006 (224 s.,stort form., gjennomg. fargeill.) kv.0 o ”
52/927 Hobhouse, Caroline: - Great European Chefs - Eighteen Master Chefs of
Great Britain and Europe - (en mengde praktoppskrifter og anretningstips)
(eng.)1990 (224 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 o PRAKTBOK .........
kr.
52/928 Holm, Tora: - Soppretter - Gyld.1970 (75 s., ill.) kv.2 P ...........................................
"
52/929 Hughes-Gilbey, Ann: - Fransk kjøkken på sitt beste - DNB u.å. (96 s.
stort format, rikt fargeill.) kv.0 "
52/930 Høst og Milberg: - MATLÆRE – Kokebok for barne- og fortsettelsesskolen –
Asch.1932 (174 s., ill.) kv.2 EN MATKLASSIKER ! "
52/931 Jacobsen / Sverdrup: - DEN STORE NORSKE KAKEBOKEN – Tanum 1964
(318 s., stort format, rikt fargeill.) kv.2 ”
52/932 Johnsen, Hugh: - VIN – Schibst.1985 (200 s., med kart) kv. 0 o ……………………… ”
52/932a Johnston, Mireille: - ETKJØKKEN I SOLEN – Mat fra Provence – Gyld.1979(241s.)kv.2 ”
52/933 Kristen-Johanssen, Erik: - Om Røde Bordeaux-viner og litt til - S.1971 (97s.,ill.)kv.1 ”
52/934 Krüger/Wolter: - God mat fra fryseren - Asch.1977 (72 s., fargeill.) kv.2 P ................ "
52/936 Lundberg, Stig: - VIN - lagring - utvalg - behandling - EGM 1984 (114 s., ill.) kv.1 … "
52/937 Nodeland, Kari Flø: - GOURMET BERGENSIANA – Mat og minner fta Bergen Panorama Publ.2003 (100 s., stort form., gjennomg. ill) lv.1 o PRAKTBOK ! "
52/942 Pharo, Aase Kilander: - Hva skal vi ha til middag ? - Gyld.1976 (155 s., ill.) kv.1
"
52/944 Prent, Tom: - VINBOKEN - Omm norske vinvaner og vanlige viner - Gyld.1984
(191 s. stort format) kv.1 o "
52/945 Protz, Roger: - The Ultimate Encyclopedia of Beer - The Complete Guide
to the World`s Great Brews - (eng.) 1995 (224 s. stort format rikt fargeill.) kv.0 o kr.
52/946b Rock, Gini: - Det grønne kjøkken - over 200 spennende oppskrifter - NKS 1985
(200 s., ill.) kv.1 P "
52/947 Salvesen, Geir: - Hvit, rød og het - en usnobbet vinbok - Sch.1993 (96 s., ill.)kv.0 .. "
18
28,28,28,60,150,125,180,28,60,60,45,45,125,45,45,90,90,50,150,180,45,90,125,90,38,80,45,28,45,180,38,80,180,38,45,-
52/948 Samsing, Kristina: - Kristinas kokebok - Vegetariske retter til hverdag og fest NB 1985 (fargeill.) kv.1
52/950 Svensson, Haakon: - Vin og brennevin - Cocktails og andre mixed drinks,
fruktvin, sider og øl, samt bemerkninger om de forskjellige drikkevarers anvendelse - Cap.1961 (314 s., ill. av Hammarlund) kv.2 ....
52/951 Tardini, Ellis: - Slankeretter - Menu1976 (95 s. stort form., rikt fargeill.) kv.2 o ……..
52/951 Thiis, Minna: - Desserter, kaker og konfekt - Damm 1968 (259 s., ill.) kv.2 .............
52/953 Thiis, Minna: - Fisk og kjøtt - Damm 1950 (232 s.,ill.)kv.2 .......................................
52/954 Thiis, Minna: - Saft og sylt - Damm u.å (139 s.,ill.) kv.2 ...........................................
52/955 Thiis, Minna: - Supper og småretter - Damm 1949 (213 s.,ill.) kv.2 o ......................
52/957 Waugh, Alec: - Wines and Spirits - TL 1969 (208 s. stort format, rikt fargeill.) kv.2 ..
52/959 Zabert, Arnold: - BAKEGLEDE og KAKEKUNST - Sikker vei til vellykket baking 1.000 fargefotos, 2.000 oppskriftsidéer, DNB 1987 (286 s., stort format,
rikt fargeillustrert) kv.1 Originalt dekorert kartongbind) STOR PRAKTBOK !
"
60,-
"
"
"
"
"
"
"
180,75,90,90,90,90,80,-
"
180,-
"
"
"
"
"
"
"
38,38,38,38,38,38,38,-
Fredhøys store 100 kokebokserie (alle i stort format og rikt fargeill.):
52/962
52/963
52/964
52/965
52/966
52/967
52/969
Howells, Marion: - 100 Fondue og andre selskapsretter - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 …
Karlsen, Per Chr.: - 100 retter Food Processor - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 ............
Kerr, Alison: - 100 Lettlagde fristelser - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 ...........................
Kent, Grace Teed: - 100 Meksikanske retter - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 ................
Krogsbøl, Hedvig: - 100 Norske Fiskeretter - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 .................
MacMillan, Norma: - 100 Pizzaretter til hverdag og fest - Fredh.1988 (64 s.) kv.
Newman, Rhona: - 100 retter For To - Fredh.1988 (64 s.) kv.1 .............................
HJEMMETS KOKEBOKKLUBB (Storformatige A4 tema-kokebøker) :
52/980 - DESSERTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .............................................
52/981 - FERDIG PÅ FORHÅND - (64 sider, fargeill.) kv.1 ............................
52/981a - FESTMAT - (64 sider, fargeill.) kv.1 ................................................
52/982 - FINE RETTER AV FUGL - (64 sider, fargeill.) kv.1 ............................
52/982a - FISKERETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
52/982b - FISK OG SKALLDYR - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..............................
52/983 - FJÆRKRE - (64 sider, fargeill.) kv.1 ................................................
52/983a - FORMKAKER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
52/984 - FORRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .............................................
52/985 - GJÆRBAKST - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...........................................
52/987 - GRØNNSAKER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ........................................
52/993 - KJØTTFARSE- OG PØLSERETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .......
52/994 - LAMMEKJØTT - (64 sider, fargeill.) kv.1 ........................................
52/995 - LEKRE POTETRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..........................
52/996 - LETTE SOMMERRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ......................
52/998 - LIVRETTER FRA MANGE LAND - (64 sider, fargeill.) kv.1 ............
52/999 - MAT FOR TRAVLE - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...................................
52/1000 - MAT MED TRADISJON - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...........................
52/1001 - MAT TIL HVERDAG OG FEST - (64 sider, fargeill.) kv.1 ................
52/1002 - OKSE OG KALVEKJØTT - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................
52/1003 - OVNSRETTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
52/1004 - PASTA - (64 sider, fargeill.) kv.1 .....................................................
52/1006 - SALATER - (64 sider, fargeill.) kv.1 .................................................
52/1007 - SMØRBRØD OG KOLDTBORD - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..............
52/1011 - SOMMERMAT - (64 sider, fargeill.) kv.1 .........................................
19
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,-
52/1012
52/1013
52/1014
52/1015
52/1016
52/1017
- SVINEKJØTT - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...........................................
- SYLTING OG DYPFRYSING - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...................
- VARIER MED LAM OG SVIN - (64 sider, fargeill.) kv.1 ..................
- VI FÅR GJESTER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ...................................
- 52 SØNDAGSMIDDAGER - (64 sider, fargeill.) kv.1 ......................
- HJEMMETS KJØKKENKALENDER 1986 - med oppskrifter og
menyforslag for hver dag - (192 s., fargeill.) kv.1
"
"
"
"
"
38,38,38,38,38,-
"
38,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TILBUD - NETTOPP INNKOMMET
BILDENDE KUNST / ARKITEKTUR :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2001 Brochman, Odd: - BYGGET I NORGE I/II – (Norske byggverk fra de tidligste tider
til i dag) Gyld.1981 (617 s., rikt ill.) kv.1 Komplett i 2 store bind
kr.
380,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2002 - OLAF GULBRANSSON – Hans liv fortalt av Dagny Bjørnson Gulbransson –
1. UTGAVE, Dreyer 1969 (211 s., stort form., rikt ill. med Gulbranssons tegninger) ”
52/2003 Stenstadvold, Håkon: - LITT OM KUNSTEN I OSLO - Gustav Vigelands og
Edvard Munchs by – Olso kommune 1961 (96s., ill.) kv.2 P o “
52/2004 Vreim, Halvor: - NORSK TREARKITEKTUR – Ny utvidet utgave. Gyld.1947
(210 s., stort format, rikt ill.) kv.2 ”
180,75,180,-
GEOGRAFI / REISE :
52/2005 - DET STORE NORGESATLAS – Oslo 1992 (224 s., Kjempeformat 27x37 cm, rikt
fargeillustrert, m. stort register og oversikt over kommunevåpen, avsander, ytterpumkter, fylker, størst, høyest, lengst, minst og mye mer) kv. 1 o PRAKTBOK ! kr.
180,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2006 - GEOGRAFISK LEKSIKON I/VI - Hovedredaktør Gunnar Wicklund-Hansen.
Det største og mest omfattende oppslagsverk om geografi som noen gang
er utkommet på norsk. Cap.1980/82 (ca. 2.500 s., stort format, gjennomgående
fargeill.) kv.1/2 o Komplett i 6 store bind med vareomslag. PRAKTVERK ! kr.
680,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2007 - TARVELIG, MEN GJESTFRITT – Den Norske Turistforening gjennom 125 år –
DNT 1993 (87 s., stort format, rikt ill i farger og s/hv.) kv.1 ”
52/2007a Anderson, Ian F.: - TO INTRODUCE THE ORKNEYS AND SHETLANDS –
(eng.) u.å. (228 s., ill., med register) kv.2 ”
52/2008 Ingstad, Helge: - APACHEINDIANERNE – Gyld.Fakkel 1972 (229 s., ill.) kv.2 P …. ”
140,80,75,-
GEOLOGI :
52/2009 Bøving-Petersen, J.O.: - VOR KLODES SAKA – Gyld.1912 (287 s., rikt ill.) kv.2 .... ”
52/2010 Holtedal, Olaf: - FRA NATURENS STORE VERKSTED – Asch.1951 (120 s., ill.) kv.2 ”
80,80,-
HOBBY / HÅNDTVERK / HÅNDARBEID / MOTOR :
52/2011 - Teknologisk forlags STORE BILBOK – 1981 (532 s., stort format, rikt ill.) kv.1
“
52/2012 - VÅRT EGET HUS – Finansiering, Bygging, oppussing, Vedlikehold Teknologisk forlag 1987 (789 s., rikt ill.) kv.1 o “
52/2013 Harbin, Robert: - ORIGAMI – The Japanese Art of Paper Folding – (eng.) 1971,
(248 s., stort format, rikt ill.) kv.1 o ”
20
180,180,80,-
HUMOR :
52/2014 Storm P.: - AKTUELLE Storm P. – Hj.1974 (159 s., ill.) kv.1 P ..............................
52/2015 Storm P.: - Storm P. og hundene – Hj.1975 (160 s., ill.) kv.1 P .............................
”
”
50,50,-
JAKT / FISKE / FRILUFTSLIV / NATUR:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2101 - DAMMS STORE BOK OM SPORTSFISKE – Sportsfiskets historie, Fiskens miljøer,
Spinn og agnfiske, Meitefiske, Fluefiske, Dorging, Isfiske, Bygg din egen stang,
Sportsfiskerens kokebok – Damm 2004 (599 s., sttort format, gjennomgående
fargeill.) kv. 1 STOR PRAKTBOK ! …………………………………………………. kr.
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2102
52/2103
52/2104
52/2105
52/2106
52/2107
52/2108
52/2109
52/2110
52/2111
Backer, Andreas: - MED BEKSØM OG FISKESTANG – H&L 1949 (191 s., kart) kv.2 ”
150,Dahl, Knut: - VILLMANNSLIV OG FRILUFTSFERDER – Cap.1943 (166 s., ill.) kv.2 P "
90,Grå Ugle (Wa-Sha-Quon-Asin): - Ødemarkens pilgrimer - Cap.1937 (228 s.,ill.) kv.2 "
90,Grå Ugle (Wa-Sha-Quon-Asin): - SAJO OG BEVERUNGENE – Tan.1975(128 s.,ill.)kv.2 125,Lorentzen, Jan-Erik: - MEITEMARK OG METAFYSIKK – En annerledes bok om
sportsfiske – med tegninger av Jan O., Asch.1990 (87 s., ill.) kv.2 P
”
60,Mauset, Ole: - JEGERENS TROFEER – (Utstopping)Landbr.f.2000(128s.,rikt fargeill.)” 180,Preuthun, J.: - ØRRETFISKE I ELV OG VATN – Cap.1944 (237 s., ill.) kv.2 ……... ”
125,Røsok: - FRA STEGG TIL STØRJE –50 år med hagle og fiskestang – u.å.(175s,ill.)kv.0 o 125,Sjöström / Smedman - FLUEBINDING - Oversatt av Ragnar Frislid. Cap.1985.
(151 s, rikt ill. i farger of s/hv.) kv.1 P ”
90,Sundseth, Dag: - JAKTHISTORIER – Villmarksliv 1998 (108s.,ill.Aasmundsrad) kv.0 o” 180,-
KRIGSLITTERATUR :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2112 - NORGE I KRIG - Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945 - Hovedredaktør Magne
Skodvin. Innhold: Bind 1: - OVERFALL - (255 s., ill.) Bind 2: - NYORDNING (244 s., ill.) Bind 3: - VERDENSKRIG - (280 s., ill.) Bind 4: - HOLDNINGSKAMP –
(256 s., ill.) Bind 5: - HVERDAGSLIV - (285 s., ill.) Bind 6: - HJEMMEFRONT (280 s., ill.) Bind 7: - UTEFRONT - (276 s., ill.) Bind 8: - FRIGJØRING - (296 s., ill.)
Asch.1984/87 (ca. 2.170 sider, stort A4-format, rikt ill.) kv.1 o PRAKTVERK !
kr.
580,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2113 - VÅRE FALNE 1939-1945 I/IV - Utgitt av Den norske Stat 1949-1951 (3.010 sider,
stort format, med ca. 14.000 portretter og 15.000 persondata) kv.2 originale
røde skinnryggbind (Meget pene !) KOMPLETT i 4 STORE PRAKTBØKER ! * kr. 1.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2114 Arneberg, Sven T.: - TRAGEDIE I KARELEN – Norske skijegere I den finske
Fortsettelseskrigen 1941-44 – Grøndahl 1993 (266 s., stort format, ill.) kv.1 o kr.
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2115 Bergsaker, Robert: - SPENNINGENS ÅR – FF1970 (186 s.) kv.2 Medbundet
omslag, brett i perm. Med hilsen fra forfatteren ! ”
52/2116 Carlsen, Ingvald B.: - Kirkefronten i Norge - Asch.1945 (211 s.) kv.2 …….............. "
52/2117 Lund, Maria Konow: - UNGDOMSTID I FANGELEIR (Ravensbrück) – Biografien om
Inger Gulbrandsen – Gyld.1998 (155 s., ill.) kv.1
“
52/2118 Manus, Max: - DET VIL HELST GÅ GODT - 1. UTGAVE, Stensb.1946 (221s.,ill.) kv.2 ”
52/2119 Mogens, Victor: - TYSKERNE, QUISLING OG VI ANDRE – Oslo 1945 (298 s.) kv.2 ”
52/2120 Ottosen, Kristian: - LIV OG DØD – Historien om Sachsenhausen-fangene –
Aschehoug 2004 (394 s., ill., med alfabetisk fortegnelse
over norske fanger i Sachsenhausen) kv.2 o ...................... ”
52/2121 Pearlman, Moshe: - BOKEN OM EICHMANN – Gyld.1961 (238 s.) kv.2 P ….......... ”
21
180,80,125,180,180,125,100,-
52/2122 Pressac, Jean-Claude: - KREMATORIENE I AUSCHWITZ – Massedrapenes
maskineri – Aventura 1993 (179 s., + 44 billedplansjer) kv.1 P o kr.
200,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2123 Skre, Rolv. R.: - BJØRN WEST I AKTIV INNSATS – (Masfjordfjellene 20.10.19448.5.1945) Gyld.1946 (179 s., ill., med Mannskapsliste og Kontaktliste) kv.2 “
52/2124 Steven, Stewart: - DOBBELTSPILL – Avslørende beretning om hvordan USA leverte
“beviser” til Stalins utrenskninger under den kalde krigen – Asch.1975 (200 s.) kv.2 P “
125,60,-
KRIMINOLOGI :
52/2125 - KRIMINALITET I NORGE I/IV - 1993/1996 (436 + 432 + 445 + 448 sider)
kv.1 o og 1 Originalbind, de 2 første med vareomslag, De 4 første bindene ! kr.
480,-
LOKALLITTERATUR :
52/2126 - VÅRT GAMLE KRAGERØ – Kragerø P.f.1982 (107 s., tekstet fotokavalkade) kv.1 ”
52/2127 Fasting, Kåre: - HUNDREÅRSKAVALKADE BERGENS TIDENDE 1868-1968 –
Bergen 1968 (389 s., stort form., ill.) kv.1 ”
52/2128 Herteig, Asbjørn: - BRYGGEN I BERGEN – Bergen u.å. (86 s., med ill. og tegn.) kv.1 ”
52/2129 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO (bok 1) - Hovedstadsvandringer med skissebok Schibst.1987 (85 s., ill.) kv.1 "
52/2130 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO bok 2 - Hovedstadsvandringer med skissebok Schibst.1987 (85 s., ill.) kv.1 "
52/2131 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO bok 3 - Hovedstadsvandringer med skissebok Schibst.1987 (85 s., ill.) kv.1 "
52/2132 Næsheim, Alf: - KRISTIANIA i OSLO bok 4 – Hovedstadsvandringer med skissebok –
Schibst,1991 (95 s., ill.) kv.2 P “
52/2133 Solheim, Torolv: - EI STRILEKRØNIKE – DNS 1978 (205 s.) kv.1 o ………………. ”
180,90,100,80,60,80,80,125,-
LYRIKK / DIKT :
52/2135 Johannesen, Georg: - DIKT I SAMLING – Cap.2004 (150 s.) kv.1 P ……………...
”
60,-
PLANTER (Flora) / Botanikk / Hage :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2136 - ALT OM STUEPLANTER I/XXV - Stell og trivsel - Blomster i potter - Grønne planter Kaktus - Sukkulenter - Løker og frø - Blomster på bordet - Møbler med planter Vår i huset - Sommerblomster - Krydder i potter - Pynt med blomster - Eksotiske
planter - Blomster i miljø - Orkideer - Mitt grønne vindu - Tørkede blomster Blomster til høytid - Binde blomster - Vakre blomsterrom –
25 pene bøker, Allers 1983 ( ca. 1.625 s., rikt fargeill.) kv.1 (som nye).............. kr.
480,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2137 Lindman, C.A.M.: - NORDENS PLANTER I/X – Komplett i 10 bind.Teksten gransket
og revidert av professor Magnus Fries. Norsk utg. ved førstelektor Birger
Grenager. (Denne vakre floraen ble utgitt av den svenske botaniker Carl Axel
Magnus Lindman (1856-1928) i årene 1901-05. De vakre farveplansjene er for
ca. 2/3 vedkommende basert på kobberstikkene fra en eldre svensk flora:
"Svensk Botanik" av Johan Wilhelm Palmstruck som kom i årene 1803-43.
Gyld.1977. (675 s. + 663 fargeplansjer) kv.2 Dekorerte originalbd. .................. kr.
680,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2138 Marcussen, M.: - Helbredende urter - Kbh.1976 (96 s.) kv.2 P ...............................
22
"
90,-
RELIGION :
52/2139 - Koralbok for den norske kirke - Asch.1957 (261 s. stort format) kv.2 .................. "
125,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2140 - BIBELEN - DEN HELLIGE SKRIFT I ORD OG BILDER I/IV - Komplett i 4 bind.
Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse. Under redaksjon av: Biskop,
dr. theol. Kaare Støylen og professor, dr. theol. Magne Sæbø.
Det Norske Bibelselskap 1978 (ca. 1.800 s., stort format, gjennomill. i farger)
kv.1 (Som ny !) Originale gulldekorert burgunder velourbind. PRAKTVERK ! kr.
880,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2141
52/2142
52/2143
52/2144
52/2145
52/2146
52/2147
52/2149
52/2148
52/2150
52/2151
52/2152
52/2153
52/2154
VERDENS HELLIGE SKRIFTER :
- BAAL – Gudenes konge i Ugarit – DNB 2008 (254 s.) kv.0 o …………………….. kr.
- BAHÁ`Í-TROENS SKRIFTER – DNB 2007 (321 s.) kv.0 o ………………………… kr.
- BHAGAVDGITA – og andre hinduistiske skrifter – DNB 2001 (323 s.) kv.0 o ........ kr.
- DE RETTVISES HAGER – Al Nawawis overleveringer om Profreten Muhammed –
DNB 2008 (403 s.) kv.0 o kr.
- GRESKE MYTER OG MYSTERIER – DNB 2003 (349 s.) kv.0 o ………………… kr.
- I BEGYNNELSEN – Skapelsesmyter fra hele verden – DNB 2000 (379 s.) kv.0 o kr.
- JORDEN VÅR MOR – Indianske myter og legender fra Nord-Amerika –
DNB 2002 (438 s.) kv.0 o kr.
- KEBRA NEGASI – Etiopiernes hellige bok – DNB 2008 (252 s.) kv.0 o ………… kr.
- KONFUTSE – Samtaler – DNB 2008 (327 s.) kv.0 o ……………………………… kr.
- KORANEN - DNB 2000 (502 s.) kv.0 o ……………….................................…….. kr.
- MYTER FRA MESO-AMERIKA – DNB 2007 (329 sider) kv.0 o ………………….. kr.
- ORFEUS – og tekster fra den orfiske tradisjon – DNB 2009 (448 s.) kv.0 o ……. kr.
- RAMAYANA – Et utvalg fra de gammelindiske epos om Prins Rama –
DNB 2006 (182 s.) kv.0 o kr.
- YEROBA – Et vestafrikansk folks myter og dikt – DNB 2007 (283 s.) kv.0 o …….. kr.
180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,-
SJAKK :
52/2155 - POSTSJAKK - 1., 2., og 3. årgang, fra juni 1945 - desember 1947 - offisielt
organ for Norsk Postsjakkforbund - komplett innbundet - kv.1
"
80,52/2156 Barda, Olaf: - SJAKK – Historikk – teori – strategi – Dreyer 1950 (224 s.) kv. 2 ..... "
80,52/2157 Falk, A.: - Jeg spiller sjakk - Asch.1955 (48 s.) kv.2 P ..........................................
"
45,52/2158 Heiestad, Sigurd: bind 2. - e2 - e4 - Damm 1977 (109 s.) kv.2 P ...........................
"
45,52/2159 Heiestad, Sigurd: bind 3. - d2 - d4 - Damm 1977 (109 s.) kv.2 P ............................ "
45,52/2160 Hovind, C.O.: - SJAKK FOR ALLE - Cap.1943 (334 s. stort format, ill.) kv.2 .......... ”
180,52/2161 Pandolfini, Bruce: - Weapons of Chess - (eng.)1989 (286 s.) kv.1 P ...................... "
45,52/2162 Znosko-Borovsky, E.A.: - How to play the Chess Openings - (eng.)1937 (166 s.) kv.3 “
45,52/2163 Westberg, Jostein: - Den første sjakkboken - Gyld.1976 ( 99 s.) kv.2 P ................
"
45,-
SKJØNNLITTERATUR :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2201 - DE FIRE STORE - Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie - Samlede verker i 16 bind
med ensartet rød skinnrygg, Gyld.1941 (ca.9.000 s.) kv.1 o kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2202 - TUSEN OG EN NATT I/VI - (norsk utg. v. Harald Brøgger) komplett i
6 store bind, Libri Arte 1996 (ca.2.500 s.. stort form., rikt ill.) kv.2 kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2203 Asbjørnsen, P. Chr.: - NORSKE HULDRE-EVENTYR OG FOLKESAGN I/II - 2 bind,
ill. av Ridley Borchgrevink, Asch.1934 (467 s.,stort form., rikt ill.) kv.2 brun skinnrygg kr. 380,23
52/2204 Asbjørnsen, Moe, Nauthella m.fl.: - EROTISKE FOLKEEVENTYR –
Univ.f.1986 (156 s., ill.) kv.2 o ”
52/2205 Bjørneboe, Jens: - BLÅMANN – Pax 1977 (183 s.) kv.2 P ..................................... ”
150,60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2206 Bjørnson, Bjørnstjerne: - VERKER I SAMLING I/III - Forord av Edvard Beyer.
ill. av Snorre Kyllingmark, DNB 1993 ( 1.418 s., stort form., rikt ill.) 3 bind komplett kr.
250,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2207 Blake, Michael: - DANSER MED ULVER – Hj.1991 (341 s.) v,1 o …………………
”
60,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2208 Braaten, Oskar: - Samlede verker I/X – kompl. i 10 bind, A.1978 (ca. 2.200 s.) kv.1 kr.
480,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2209 Bull. Jacob B.: - Romaner og folkelivsskildringer I/XXIV – Komplett i 24 bind,
Gyld.1936/37 (ca.3.800 s.) kv.2 brun skinnrygg
kr.
980,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2210 Bull. Jacob B.: - Romaner og folkelivsskildringer I/XII – Komplett i 12 bind,
Gyld.1968 (ca.2.800 s.) kv.1/2
kr.
580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2211 Chase, James H.: - LOKKEFUGLEN OG DEN BLODIGE BIL – Cap.1959(226s.)kv.2 P
52/2212 Dass, Petter: - Nordlands Trompet - og Wessel, Johan Herman: - Kierlighet uden
strømper - og fortellinger på vers - Gyld.1941 (240 s., ill.) kv.2 rødt kunstskinnb. "
52/2213 Dickens, Charles: - DAVID COPPERFIELDS LIVSHISTORIE I/II – Komplett i 2 bind
med de originale illustrasj. av Phiz. Asch.1913 (840 s., ill.) kv.2 Brun skinnrygg og hj. "
52/2214 Dickens, Charles: - DOMBEY & SØN - Komplett i 2 bind med de originale illustrasjoner av Phiz. Asch.1916 (831 s., ill.) kv.2 Orig.brune gulldek. helshirtingsbind "
52/2215 Dickens, Charles: - PICKWICK-KLUBBENS ETTERLATTE PAPIRER I/II – Komplett
i 2 bind m. de originale ill. av Phiz. Asch.19112 (738 s., ill.) kv.2 Brun skinnr. og hj. "
52/2216 Dickens, Charles: - TO BYER – Asch.1906 (367 s.) kv.2 brunt gulldek. helshirtingsbind. "
60,125,180,150,180,90,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2217 Dumas, Alexandre: - De tre musketterer I/XXIV - komplett i 24 bind Dovre f. u.å. (ca.4.000 s.) kv.1/2 kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2218 Duun, Olav: - SKRIFTER I SAMLING I/XII - komplett i 12 bind. Norli/Tanum 1981.
Utgiver Rolv Thesen. (ca. 3.500 sider) kv.1
kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2219
52/2220
52/2221
52/2222
Elster, Torolf: - PIKEN MED LINHÅRET - 1. UTGAVE, Tiden 1957 (208 s.) kv.2 P
Fønhus, Mikkjel: - Det raser i Haukefjellet - 1. UTGAVE, A.1965 (132 s.) kv.2 o
Fønhus, Mikkjel: - I susen av Storelva - 1. UTGAVE, Asch.1974 (169 s.) kv.1 ……
Fønhus, Mikkjel: - JERV - Fortellingen om treføtningsjerven og Heine Juvet –
1. UTGAVE, Aschehoug 1949. (140 sider) kv.1/2
"
"
"
150,175,150,-
”
150,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2223 Fønhus, Mikkjel: - MENN UNDER NORDLYSET – (fra en reise til Svalbard)
1. UTGAVE, Asch.1948 (167 s.) kv.2
kr.
250,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2224
52/2225
52/2226
52/2227
52/2228
Fønhus, Mikkjel: - Reinsbukken på Jotunfjell - A.1979 (206 s.) kv.2 P (storskrift) ..
Fønhus, Mikkjel: - Skoggangsmann - HEF 1974 (151 s.) kv.2 o ........................
Fønhus, Mikkjel: - Snøen fyker over Nøsfjell - 1. UTGAVE, A.1957 (194 s.) kv.2
Fønhus, Mikkjel : - UNDER SKAGSNUTEN – 1. UTGAVE,Asch.1973(144 s.)kv.1
Fønhus, Mikkjel: - VEIEN OVER FJELLET - En bok fra de herjete bygdene –
Asch.1969 (138 s.) kv.2
52/2229 Fønhus, Mikkjel: - Villgås flyr mot nord - 1. UTGAVE, A.1968 (123 s.) kv.2 o …….
52/2230 Fønhus, Mikkjel: - VILLMARKSOTEREN - 1. UTGAVE, Asch.1972 (132 s.) kv.1
"
"
"
"
38,75,150,150,-
"
"
"
75,150,125,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2231 Gorki, Maxim: - VERKER I/XII - Komplett i 12 bind. Inneholder: - Barndom - Ut i
verden I-II - Min universitetstid - Moren I-II - Artamonovs verk I-II - Fortellinger I-IV Tiden 1963 (ca. 2,500 sider) Originalbind med rød skinnrygg. kv.2 (Meget pene) kr.
24
580,-
52/2232 Grieg, Nordahl: - KINESISKE DAGE – Gyld.1927 (tredje tusen) 120 s., ill.) kv.2 P
”
80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2233 Hamsun, Knut: - SAMLEDE VERKER I/XV - Komplett i 15 bind: Sult - Mysterier –
Redaktør Lynge - Ny jord - Pan - Siesta - Victoria - I æventyrland - Kratskog –
Sværmere - Stridende liv - Under høststjærnen - Benoni - Rosa - En vandrer
spiller med sordin - Børn av tiden - Segelfoss by - Den siste glæde - Markens
grøde - Konerne ved vandposten - Siste kapitel - Landstrykere - August - Men
livet lever - Ringen sluttet - Ved rikets port - Livets spil - Aftenrøde - Munken
Vendt - Dronning Tamara - Livet ivold - Det vilde kor - På gjengrodde stier i alt 33 bøker i 15 bind. Gyldendal 1954/56 (ca. 5.500 s.) kv.1 .........…......… * kr. 1.180,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2234
52/2235
52/2236
52/2237
Hamsun, Knut: - EN VANDRER SPILLER MED SORDIN – Gyld.1921 (134 s.) kv.1 ”
Hamsun, Knut: - MEN LIVET LEVER I/II – sambundet i et bind, Gyld.1933 (589 s.) kv.2
Hamsun, Knut: - PÅ GJENGRODDE STIER – DNB 1979 (180 s.) kv.1 …………..
”
Hamsun, Knut: - SISTE KAPITEL I/II – sambundet i et bind, Gyld.1933 (570 s.) kv.1 ”
60,80,80,80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2238 Lie, Jonas : - SAMLEDE ROMANER I/XII – Hundreårsutgave komplett i 12 bind
Gyld.1933/34 (ca. 3.000 s., portrett) kv.1/2 Brune dekorerte skinnryggsbind kr.
380,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2239 Holberg, Ludvig: - COMEDIERNE OG DE POPULÆRE SKRIFTER - Festutgaven
1922 komplett i 6 bind, Festutgaven av Holbergs mest sentrale litterære skrifter
ble redigeret af en række af tidens fremtrædende danske og norske litterater med
Francis Bull, Georg Christensen, Carl Roos, S.P.Thomas & A.H.Winsnes i spissen,
i anledning av 200-året for Holbergs debut som dramatisk forfatter. INNHOLD :
Bind 1-3: Comoedier I-III. Bind 4: Epistler og Smaastykker. Bind 5: Peder Paars /
Skæmtedigtene. Bind 6: Niels Klim og Levnetsbrevene.
Aschehoug1922/23 (ca. 3.300 s.) Originale skinnryggbind med forgyldning og
marmorert snitt.. (Noe slitasje på rygger, se foto. Innholdet førsteklasses) ....... kr.
780,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2240 Ingulstad, Frid: - INGEBJØRG OLAVSDATTER - Komplett serie 45 bøker. Kv.1/2 P kr.
880,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2241 Krag, Wilhelm: - SKRIFTER I/IV - komplett 4 bind. INNEHOLDER : I. - Major von
Knarren - II. Romaner: - Stenansigtet - & - Thea Maria - III. - Morten og Silius og
andre noveller fra Sørlandet - IV. - Digte – Asch.1930 (1,203 s. m. portretter som
frontside i alle bind) kv.2 Orig. Grønne, litt slitte skinnryggbind med gulldekor.
kr.
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2242 Krogh, Christian: - ALBERTINE – Med forfatterens forsvarstale I Høyesterett - Den
beslaglagte romanen som utløste en stormede moraldebatt G.Lant.1976(124s.)kv.2P
MacLean, Alistair: - Spenningsromaner 52/M19 MacLean, Alistair: - Den usynlige fiende - Cap.1970 (206 s.) kv.2 .......................... "
52/M19a MacLean, Alistair: - Dødens elv - Cap.1982 (166 s.) kv.2 ...................................... "
52/M20 MacLean, Alistair: - Dødsmikroben - Cap.1972 (230 s.) kv.2 ................................... "
52/M20a MacLean/MacNeill: - Dødstoget - Cap.1989 (253 s.) kv.2 o ................................... "
52/M20b MacLean, Alistair: - Farvel California - Cap.1978 (279 s.) kv.2 ............................... "
52/M20c MacLean, Alistair: - Fritt leide til Golden Gate - Cap.1976 (232 s.) kv.2 .................. "
52/M21 MacLean, Alistair: - Frykten er mitt våpen - Cap.1969 kv.2 ...................................... "
52/M21a MacLean/John Denis: - Gisseltårnet - Cap.1980 (210 s.) kv.2 ................................. "
52/M21b MacLean, Alistair: - Havheksen - Cap.1977 (205 s.) kv.2 ...................................... "
52/M21c MacLean, Alistair: - Inferno i hvitt - Cap.1961 (228 s.) kv.2 ...................................
"
52/M21d MacLean, Alistair: - Kanonene på Navarone - Cap.1968 (263 s.) kv.2 ................... "
52/M23 MacLean, Alistair: - Karneval i Vacares - Cap.1971 (214 s.) kv.2 ............................. "
52/M24 MacLean, Alistair: - Møte i rom sjø - Cap.1971 kv.2 o ............................................. "
52/M25 MacLean, Alistair: - Oljesabotørene - Cap.1980 (208 s.) kv.2 o .............................. "
25
75,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,-
52/M25a MacLean, Alistair: - Operasjon jernteppe - Cap.1969 (215 s.) kv.2 o .....................
52/M25b MacLean, Alistair: - Perleporten - Cap.1973 (287 s.) kv.2 ......................................
52/M25c MacLean, Alistair: - På vei mot døden - Cap.1973 (182 s.) kv.2 ..............................
52/M26 MacLean, Alistair: - Raketten - Cap.1971 (245 s.) kv.2 .............................................
52/M26a MacLean/ MacNeill: - Rød alarm - Cap.1991 (330 s.) kv.2 ......................................
52/M27 MacLean, Alistair: - San Andreas - Cap.1985 (285 s.) kv.2 ......................................
52/M27a MacLean, Alistair: - Santorino - Cap.1987 (212 s.) kv.2 ...........................................
52/M27b MacLean, Alistair: - Sirkus - Cap.1975 (185 s.) kv.2 .............................................
52/M28 MacLean, Alistair: - Siste båt fra Singapore - Cap.1969 (274 s.) kv.2 ......................
52/M29 MacLean, Alistair: - Slusene - Cap.1984 (309 s.) kv.2 o .......................................
52/M30 MacLean, Alistair: - S.O.S. Nordpolen - Cap.1963 (243 s.) kv.2 ..............................
52/M31 MacLean, Alistair: - Styrke 10 fra Navarone - Cap.1969 (191 s.) kv.2 .....................
52/M32 MacLean, Alistair: - Toget til Fort Humbolt - Cap.1974 (192 s.) kv.2 ........................
52/M33 MacLean, Alistair: - Ulysses – Cap.169 (316 s.) kv.2 ................................................
52/M33a MacLean, Alistair: - Ulysses - DNB 1974 kv.1 ..........................................................
52/M34 MacLean, Alistair: - Ørneredet - Cap.1968 (224 s.) kv.2 o ......................................
52/M35 MacLean, Alistair: - Åtte glass - Cap.1969 (251 s.) kv.2 o .......................................
MacLean, Alistair: - i CAPPELENS SPENNINGSSERIE :
52/M40 MacNeill: - Blindt spill - Cap.1998 (278 s.) kv.2 P ...................................................
52/M41 MacLean, Alistair: - Den usynlige fiende - Cap.1976 (206 s.) kv.2 P .......................
52/M43 MacLean, Alistair: - Dødsmikroben - Cap.1986 kv.2 P...........................................
52/M44 MacLean/MacNeill: - Dødstoget - Cap.1990 (253 s.) kv.2 P .................................
52/M46 MacLean, Alistair: - Frykten er mitt våpen - Cap.1984 kv.2 P ...............................
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,-
"
"
"
"
"
28,25,25,28,25,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2243 Mykle, Agnar: - SAMLEDE VERKER I/VII – Komplett i 7 bind, Gyldendal 1994
(2.160 s.) kv.1/2 dekorerte burgunder hellerretsbind kr.
680,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2244 Runeberg, Johan Ludvig: - FENRIK STÅL – med tegninger av Albert Edelfelt,
Stenersen F. 1944 (300 s., stort format, rikt ill.) kv.2 o ”
52/2245 Sandbæk, Vidar: - TRØSTE OSS – 1. UTGAVE, Cap.1979 (261 s.) kv.2 ................. ”
125,80,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2246 Sandemo, Margit: - DE SVARTE RIDDERNE – komplett i 12 bøker, kv.1/2 P …... kr.
380,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2247 Sandemo, Margit: - HEKSEMESTEREN I/XV – komplett i 15 bøker, kv.1/2 P ……. kr.
480,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2248 Sandemo, Margit: - SAGAEN OM ISFOLKET – komplett i 47 bøker, kv.1/2 P ...... * kr. 1.380,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2249 Sandemose, Aksel: - VERKER I UTVALG I/VIII - Komplett i 8 bind. Inneholder:
1.Dans, dans, Roselill - 2. En flyktning krysser sitt spor - 3. Nybyggerne i Alberta og - En sjømann går i land - 4. Klabautermannen – og - Vi pynter oss med horn 5. Det svundne er en drøm - 6. Tjærehandleren – og - Alice Atkinsson og hennes
elskere - 7. Varulven - 8. Murene rundt Jeriko – og - Felicias bryllup Aschehoug 1965/66. (ca. 2.800 s.) Originale blå skinnryggsbind. kv.2 (pene)
kr.
780,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2250 Scott, Gabriel: - UTVALGTE ROMANER I/VIII - Inneholder: bind 1-2: Jernbyrden I/II –
bind 3: Kilden - bind 4: Det gyldne evangelium - bind 5-6: Fant I/II - bind 7:
Helgenen - bind 8: De værgeløse – Asch.1962. (ca. 1.900 s., m. portrett i bind 1)
kv.2, 8 bind komplett, ………………………………………………………………
kr.
480,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2251 Sjolokhov, Mikahil: - NY JORD I/III – 3 bind, Tiden 1960 (725 s.) kv.1 o blå skinnrygg ”
180,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2252 Sjolokhov, Mikhail: - STILLE FLYTER DON I/IV - Tiden 1961 (1.698 sider + kart)
Komplett i 4 bind med blå skinnrygg kv.2 kr.
26
280,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2253 Sjøwall & Wahløø: - MARTIN BECK - SERIEN – Inneholder: 1: Roseanna 2: Mannen
som gikk opp i røk 3: Mannen på balkongen 4: Døden tar buss 5: Brannbilen som forsvant 6: Purk, Purk, sur agurk 7: Udyret fra Säffle 8: Det lukkede rom 9: Politimorderen
10: Terroristene – Piratf.2006 (ca. 2.000 s.) kv.0 P 10 nye bøker komplett i kassett kr. 380,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2254 Skram, Amalie: - SAMLEDE VERKER I/VI – Gyld.1943 (ca. 2.200 s. + 20 ill., for
det meste portretter av Amalie Skram) kv.2 Komplett i 6 bind kr.
380,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2255 Undset, Sigrid: - MIDDELALDERROMANER I/X - komplett i 10 bind, Inneholder:
1. Kristin Lavransdatter – KRANSEN - 2. Kristin Lavransdatter - HUSFRUE I 3. Kristin Lavransdatter - HUSFRUE II - 4. Kristin Lavransdatter - KORSET I 5. Kristin Lavransdatter - KORSET II 6. OLAV AUDUNSSON I HESTVIKEN I 7. OLAV AUDUNSSON I HESTVIKEN II - 8. OLAV AUDUNSSON OG HANS BARN I
9. OLAV AUDUNSSON OG HANS BARN II- 10. VIGA-LJOT OG VIGDIS Aschehoug 1944 (ca. 3.600 s.) kv.2 Originale sorte skinnryggbind .................... kr. 480,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2256 Wergeland, Henrik: - SKRIFTER I/VIII – Red.: Leiv Amundsen og Didrik Arup Seip.
Cap.1958/62. (ca. 3.000 s. + 8 portretter av Wergeland) kv.1/2,
FOLKEUTGAVE - komplett i 8 dekorerte bind ………………… kr.
580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2257 Wildenvey, Hermann: - SAMLEDE DIGTE I/III – komplett i 3 bind, Gyld 1927
(808 s.) kv. 1 (Som nye !) Duegrå, dekorerte helshirtingsbind kr.
280,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2258 Verne, Jules: - VERKER I/V - Omfatter følgende bøker: Bind 1: - En reise til jordens
indre - og - 6 uker i ballong - Bind 2: - Reisen til månen - En ferd rundt månen –
og - Et drama i luften. Bind 3: - En verdensomseiling under havet - og - Dr. Ok's
idé - Bind 4: - En reise gjennom solsystemet - og - Skuddet på Kilimanjaro Bind 5: - Den hemmelighetsfulle øy – DNB 1967/69 (1.307 s., stort form., rikt ill.
med reproduksjoner fra tegningene i de første utgavene) kv.2 (pene)
kv.1 o (Som nye med vareomslag !) Komplett serie i 5 originalbind ….......... kr.
580,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2259 Zappfe, Peter Wessel: - DIKT OG DRAMA – (utvalg ved Fløystad & Christiansen)
(283 s.) kv.1 P ”
150,-
SPORT :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2260 - NORSKE OLYMPISKE UTØVERE I/XVII – Kompl. i 17 bind med: 1. Oscar Mathisen –
2. Tippen Johansen - 3. Sonja Hennie - 4. Laila Schou Nilsen - 5. Birger og Sigmund
Rud - 6. Hjalmar Andersen - 7. Halgeir Brenden - 8. Stein Eriksen - 9. Egil Danielsen –
10. Knut Johannesen - 11. Ingrid Wigernes - 12. Torleif Engan - 13. Åge Storhaug –
14. Gjermund Eggen - 15. Erik Haaker - 16. Per Ivar Moe - 17. Knut Knudsen Bokh.f. / Norges olympiske kommite 1977 (ca. 2.500 s., ill.) kv.1 Dekorerte bind kr. 580,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2261 - NORSKE SKILØPERE - Skihistorisk oppslagsverk: Bind 1. Østlandet Nord –
Bind 2. Østlandet Sør - Bind 3. Telemark, Sørlandet, Vestlandet - Bind 4. Møre,
Romsdal, Trøndelag - Bind 5. Namdal og Nord-Norge – Skiforlaget 1956
(4.283 s., stort form., ill.) kv.2 I alt 5 store bind med blå skinnrygg og hj.
kr.
980,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52/2262 Arntzen, Arthur: - DUTTE (HARALD BERG) – Cap.1976 (133 s., ill.) kv.1 o ............. ”
52/2263 Hedlund, Gunnar: - DETTE ER RIDNING – Dressur – Sprang – Feltritt Cap.1980 (143 s., stort form., gjennomgående ill. I farger og s./hv.) kv.1 o "
52/2264 Urdahl, Laurentius: - HAANDBOG I SKILØBING – (gjenopptrykk av 1893 utgaven)
med illustrationer af A. Bloch og fl., Asch.1993 (113 s., ill.) kv.0 P o “
27
60,125,180,-