Bokliste Programfag innen matematikk 2015/2016

Transcription

Bokliste Programfag innen matematikk 2015/2016
Bokliste Programfag innen matematikk 2015/2016
Spesiell informasjon angående kalkulatorer:
Alle elever som har elevstatus i matematikk og realfag får låne angitt kalkulator. Ved
skoleårets slutt skal kalkulator leveres sammen med lærebøkene, følge reglementet for utlån
av lærebøker. Manglende innlevering av kalkulator vil utløse et erstatningskrav fra skolens
side selv om eleven skal ha matematikk eller realfag påfølgende skoleår.
Eleven må holde seg selv med batterier til kalkulatoren.
Fag
Matematikk
praktisk VG1
(1P)
Boktittel
Forlag /
ISBN / Pris
Utgivelsesår
(30.06.2015)
Matematikk VG1 (1P eller 1T)
Sinus matematikk
CappelenDamm 978-82-0242-744-3
1P
2014
Kr. 627
Kalkulator til
1P
Casio fx-9750
Matematikk
teoretisk VG1
(1T)
Sinus matematikk
1T
Kalkulator til
1T
Casio fx-9750
Matematikk
praktisk VG2
(2P)
Kr. 700
CappelenDamm
2014
978-82-0242-745-0
Kr. 627
Kr. 700
Matematikk VG2 (2P, R1 eller S1)
Sinus matematikk
CappelenDamm 978-82-02-43287-4
2P
2014
Kr. 495
Kalkulator til
2P
Casio fx-9750
Matematikk
realfaglig VG2
(R1)
Sinus matematikk
R1
Kalkulator til
R1
Casio fx-9750
Kr. 700
CappelenDamm
2013
978-82-02-40205-1
Kr. 668
Kr. 700
Side 1 av 2
Bilde
Matematikk
samfunnsfaglig VG2
(S1)
Kalkulator til
S1
Matematikk
realfaglig VG3
(R2)
Sinus matematikk
S1
CappelenDamm
2013
Casio fx-9750
978-82-02-40207-5
Kr. 660
Kr. 700
Matematikk VG3 (R2 eller S2)
Sinus matematikk
CappelenDamm 978-82-0245-709-9
Kr. 660
R2
2015
Kalkulator til
R2
Casio fx-9750
Matematikk
Samfunnsfaglig VG3
(S2)
Kalkulator til
S2
Sinus matematikk
S2
Kr. 700
CappelenDamm
2015
Casio fx-9750
978-82-0245-712-9
Kr. 660
Kr. 700
Side 2 av 2