Funksjoner – (Maskinoffiser M4 og M1)

Transcription

Funksjoner – (Maskinoffiser M4 og M1)
BOKLISTE FOR SKIPSOFFISERUTDANNINGEN I FAGSKOLE
SKIPSTEKNISK LINJE
SKOLEÅRET 2012- 2013
Funksjoner – (Maskinoffiser M4 og M1)
Tittel
ISBN
Mekanikk og fasthetslære
9788276745528
Termodynamikk og strømningslære9788276745511
Kraftanlegg
9788278970423
Marine dieselmotorer
9788278970249
* Dampteknikk
Kjøpes på skolen
Operasjon og drift av
Funksjonsområde 1 maskinerisystemer
9788299400817
Maritime materialer
9788258405372
Teknisk formelsamling m/tabeller 9788200424505
Fag
Skipsutstyr og hjelpesystemer
Mollier h,s-Diagram
9788241204180
Elektroteknikk med elektronikk
9788205294974
og styringsteknikk
Måle- reguleringsteknikk./
9788205295063
Funksjonsområde 2 Alarm- og sikringssystemer
Maritime elektriske anlegg
9788278970430
Skipshovedfordelingsanlegg
87-7463-259-0
NEK-410 maritime elektriske anl.
Maritime el.anlegg. Forskrifter
Kraftanlegg
9788278970423
Marine dieselmotorer
9788278970249
Funksjonsområde 3 *Dampteknikk
Operasjon og drift av
9788299400817
maskinerisystemer
9788276746471
Funksjonsområde 4 Skipsteknikk
Registreringsbok
For maskinkadetter og
motormannlærlinger
9788207020564
Forfatter
Lund, Ansgar
Lund, Ansgar
Jørgensen/Pedersen
Jørgensen/Pedersen
Pettersen, Yngve
Fiskaa, Geir
Gunnar Buset
Pedersen/Gustavsen/
Kaasa/Olsen
Pedersen, Svein Erik
Kristiansen, Alf
Rolfsen, Nils Andreas
Libak og Rasmussen
Bodi, Kurt
(finnes på nett)
Jørgensen/Pedersen
Jørgensen/Pedersen
Pettersen, Yngve
Fiskaa, Geir
Lund, Ansgar
Kjøpes på skolen*
* Kjøpes gjennom skolen.
Det anbefales at studentene kjøper bærbar PC. PC er et sentralt verktøy i opplæringen.
Kalkulator: Casio CFX – 9850 GC eller det kan kjøpes kalkulatorprogram til PC. Head-sett med mikrofon
Tilleggslitteratur kjøpes etter behov (Forskrifter for maritime elektriske anlegg finnes på nett
under http//www.dsb.no.)
Tilleggslitteratur kan komme senere.
NAUTISK LINJE
SKOLEÅRET 2012 - 2013
Funksjoner (Dekksoffiser kl.4 og 1)
TITTEL
ISBN
FORFATTER
Navigasjon og navigasjonsmidler
9788200450405
Dragsnes/Kjerstad
Oppgaver i navigasjon(Aschehoug) 9788203139291
Elektroniske og akustiske
9788251922883
navigasjonssystemer
Lærebok for GMDSS/GOC
82-92035-11-7
Reeds Maritime Meteorology.
9781408112069
Revised edition
Harald Tombre
Sjøveisregler og brovakthold
9788200450412
Dragsnes
Teknisk formelsamling m/tabeller
9788200424505
Pedersen/Gustavsen/Kaasa/Olsen
9788251922982
Norvald Kjerstad
9788203138676
Robert Chr. Johnsen
Lasteberegninger og beh. av last
9788205309029
Inge Telnes ( I samråd med lærer )
Tanktabeller ASTM D1250-80
Kjøpes på skolen
Load line rules-zones D6083
Kjøpes på skolen
Skipsteknikk
9788276746471
Lund, Ansgar
Lærebok for GMDSS /GOC 5.
utgave
82-92035-11-7
Kjøpes på skolen
Fremføring av skip med
navigasjonskontroll
Lasteteknikk
Norvald Kjerstad
Kjøpes på skolen
Maurice Cornish
87-07-01995-6
Registreringsbok for dekkskadetter Kjøpes på skolen
*
21 Sjøkart Marsteinen til Bergen
Avvent beskjed fra lærer
559 Sjøkart Nordsjøen
Avvent beskjed fra lærer
Internasjonalt kart
Avvent beskjed fra lærer
* Kjøpes gjennom skolen.
Det anbefales at studentene kjøper bærbar PC. PC er et sentralt verktøy i opplæringen.
Kalkulator: Casio CFX – 9850 GC eller det kan kjøpes kalkulatorprogram til PC. Head set med mikrofon
Tilleggslitteratur kjøpes etter behov
Mangler motorbok på Nautisk
Tilleggslitteratur kan komme senere.
Støttefag
Tittel
ISBN
FORFATTER
Etter avtale med lærer
Norsk
Engelsk
Matematikk
Clue kan lastes ned fra:
http://www.clue-international.com/student.asp?site=products
Bøker avtales med lærer
SINUS forkurs for
ingeniørhøgskolen og maritime
høgskoler
Fysikk forkurs
978-82-02-29412-0
Oldervoll, Orskhaug, Vaaje
978-82-05-34245-3
Edel og Viggo Storelvmo
Fysikk forkurs
978-82-05-34245-3
Edel og Viggo Storelvmo
Fysikk Nautisk
linje
Fysikk og
mekanikk
skipsteknisk
linje
Det anbefales at studentene kjøper bærbar PC. PC er et sentralt verktøy i opplæringen.
Kalkulator: Casio CFX – 9850 GC eller det kan kjøpes kalkulatorprogram til PC. Headset med mikrofon
Tilleggslitteratur kjøpes etter behov