Fag og eksamensordning for programfag Medier og Kommunikasjon

Transcription

Fag og eksamensordning for programfag Medier og Kommunikasjon
Medier og kommunikasjon blir studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017.
Det yrkesfaglige tilbudet blir flyttet til utdanningsprogram for Design og Håndverk.
Du finner mer informasjon om endringene på udir. No
Utdanningsprogram Medier og kommunikasjon
Krav til fag og timefordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram: Se Rundskriv Kunnskapsløftet fag og timefordeling og tilbudsstruktur, under Regelverk og Rundskriv
Revidert desember 2016
Programområde: Vg1 Medier og kommunikasjon:
Fagnavn
Fagkode
Totalt årstimer
Eksamensform for privatister
Vg1 er flyttet til utdanningsprogram Design og Håndverk og har endret navn til Medieproduksjon
Merknad
Programområde: Vg2 Medier og kommunikasjon
Fagnavn
Fagkode
Totalt årstimer
Mediekommunikasjon
MED2001
159
Mediedesign og medieuttrykk MED2002
159
Medieproduksjon
MED2003
159
Tverrfaglig eksamen
MED2004
***
Eksamensform for privatister
Skriftlig
Skriftlig
Skriftlig
Praktisk
Fra skoleåret 2017/2018 flyttes Vg2 til utdanningsprogram Design og Håndverk og endrer navn til Medieproduksjon
Merknad
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Programområde: Vg3 Mediedesign
Fagnavn
Fagkode
Design
MDE3001
Strategi og marked
MDE3002
Prosjektstyring
MDE3003
Tverrfaglig eksamen
MDE3004
Eksamensform for privatister
Skriftlig
Skriftlig
Skriftlig
Praktisk
Fra skoleåret 2018/2019 flyttes Vg3 til utdanningsprogram Design og Håndverk.
Merknad
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen
Totalt årstimer
420
140
365
***
Programområde: Vg3 Programfag innenfor medie og design studieforberedende
Fagnavn
Fagkode
Totalt årstimer
Eksamensform for privatister
Medier og kommunikasjon
MED3001
140
Praktisk
Bilde
MED3002
140
Praktisk
Lyd
MED3003
140
Praktisk
Tekst
MED3004
140
Praktisk
Siste eksamen for privatister er vår 2020. Fagene er flyttet til studieforberedende utdanningsprogram
Merknad
Felles programfag
Valgfritt programfag
Valgfritt programfag
Valgfritt programfag