NAT1002

Transcription

NAT1002
Naturfag
Fellesfag studieforberedende utdanningsprogram
Fagkode Fagnavn
NAT1002 Naturfag, fellesfag
Utdanningsprogram
Studieforberedende, Vg1.
Fellesfag for Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, 140 årstimer.
Privatister som skal ha generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5- regelen, skal avlegge
eksamen i NAT1002 Naturfag.
Privatistordning:
Eksamen har 45 minutter forberedelse.
Eksaminasjonen varer inntil 45 minutter og inneholder praktiske øvelser.
Hjelpemidler til eksamen:
Til muntlig-praktisk eksamen: I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt unntatt bruk av
PC og verktøy som tillater kommunikasjon. Det lov å ta med seg notater som er gjort under
forberedelsesdelen.
Eksamensavgift:
Det betales 1 avgift for eksamen i NAT1002 Naturfag.
Generelt leseforslag:
Eksamen i det enkelte fag tar utgangspunkt i læreplanen. Derfor må privatisten sette seg
godt inn i læreplanen for det aktuelle faget. Læreplaner finnes på www.udir.no.
Læreplanen er delt inn i 6 hovedområder:
Årstrinn
Vg1
Hovedområder
Forskerspiren
Bærekraftig
utvikling
Ernæring
og helse
Stråling og
radioaktivitet
Energi for
framtiden
Bioteknologi
Privatister må sette seg godt inn i kompetansemålene i alle hovedområdene i læreplanen.
Revidert september 2015
Forslag til lærebøker:
Det finnes flere lærebøker i naturfag. Bøkene er litt forskjellig i hvordan lærestoffet
presenteres og hvor mye repetisjonsstoff som er tatt med fra 10. klasse.
Det er viktig at lærebøker du velger dekker kompetansemålene i læreplanen.
Du kan sjekke ut lærebøker på de ulike forlags nettsider.
Ndla, Nasjonal Digiatal LæringsArena har læringsressurser til alle kompetansemålene for
naturfag.
Generell vurderingsveiledning:
Det nasjonale Naturfagsenteret har utarbeidet et forslag til vurderingskriterier for fagene
biologi, fysikk, geofag, kjemi og naturfag.
Privatister anbefales å gjøre seg kjent med disse vurderingskriteriene.
2