Plan for uke 12 7. trinn

Transcription

Plan for uke 12 7. trinn
Plan for uke 12
Presteheia
skole
7. trinn
Gjøre på skolen på mandag og/eller til neste gang du har faget:
Rle: Jødedommen. Vi går først gjennom leksa: Film presentasjon ”Livet er herlig”. Nytt:
Rollespill. Arbeidsoppgave på eget ark.
Norsk: ZS: Les s. 160-162 Gjør oppg. 1 og 2 s. 161. Les s. 158. Gjør oppg. 15 og 17.
Musikk: Musikalen.
Gjøre på skolen på tirsdag og /eller til neste gang du har faget
Matte: Kap 2. Måling og enheter. Abakus 7B.
Rødt/gult: Jobb videre med volum, desiliter og centiliter.
Hjemmearbeid for alle til torsdag: Minimum 5 nummer videre.
Engelsk: Lydlike ord – arbeidsark. Verbøving.
Aldersblanding: Idrett og Skole ute har fått egne beskjeder om hvilket utstyr de trenger å ha
med.
Gjøre på skolen på onsdag og /eller til neste gang du har faget:
Samf.: Vi bruker timen på fremføring av foredragene om land i Asia. Nytt: Midgard side 173-175.
Afrika. Oppgave 2 side 188. Kart til oppgaven blir utdelt på skolen.
Norsk: ZS: Les s. 163-165. Gjør oppg.5a-e. Du får eget ark til å skrive inn det du finner ut.
Naturfag: Vi ser film om stoffenes faser. Oppsummering av forsøkene vi hadde på fredag.
Norsk: Oppgaveark om komma.
Matte:
Rødt/gult: Jobb videre.
Hjemmearbeid for alle til fredag: Minimum 5 nummer videre.
Engelsk: a)Les og oversett s.118-119 i TB. Husk å lese for en voksen. b) Skriv inn glosene
c) WB s. 131.
Kroppsøving: Ta med tøy til innendørs aktiviteter.
Gjøre på skolen på fredag og /eller til neste gang du har faget:
Matte: Rødt/gult: Jobb videre
Naturfag: Les s. 168-171. Ark: oppgaver om partikler. Skal være ferdig til onsdag i neste uke!
Vi gjennomgår og oppsummerer læringsmåltesten.
Sangling.
Husk å gjøre leksene ferdig til neste dag og / eller senest til neste gang du har faget!
Mandag
Norsk
Musikal
og
RLE
Tirsdag
Engelsk
Norsk
Onsdag
Torsdag
Arbeidsplan,
bibliotek
Og
Engelsk
Fredag
Naturfag
og
Matematikk
og
samfunnsfag
Musikk:
Musikal
Arbeidsplan
Aldersblanding
naturfag
Matematikk
og kroppsøving
Læringsmåltest
gjennomgås.
Sangling
Slutt: 14.15
Slutt 14.15
Slutt 12.45
Slutt 14.15
Slutt 13.30
og
Matematikk
Læringsmål: uke 12 og 13
FAG
Norsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
Engelsk
LÆRINGSMÅL
Gloser
RLE.
Musikk
Sosiale
læringsmål
7. trinn
Kan Kan
Kan
noe lite
godt
Jeg kan å sette komma etter leddsetninger.
Jeg kan å sette komma foran og etter forklarende tillegg.
Jeg kan planlegge en faktatekst.
Jeg kan bruke og henvise til kilder.
Jeg kan skrive en faktatekst.
Jeg kan bruke avsnitt.
Jeg kan regne med, liter, desiliter og hektoliter
Jeg vet hva som menes med kubikkdesimeter.
Jeg kan mer om tonn, kilo, hekto og gram
Jeg kan mer om å finne prosent av et tall.
Jeg kan regne prosent med lommeregner.
Jeg kan forklare hva en partikkelmodell er.
Jeg kan forklare om partiklene når stoffer er i de tre ulike fasene.
Jeg kan forklare hva et atom er.
Jeg kan forklare hva et molekyl er.
Jeg vet hva et grunnstoff er.
Jeg vet hvilke naturressurser Afrika er rik på
Jeg vet hva en plantasje er.
Jeg vet hva som dyrkes i Afrika.
Jeg kan plassere viktige steder i Afrika på kart.
Jeg vet noe om levekårene i Afrika.
Jeg vet hvem Nelson Mandela er.
Jeg kan lese og oversette teksten.
Sterke verb: to shoot, to show, to shut, to sing, to sink, to sit, to
sleep, to speak, to spend, to stand.
Uke 12: struck (av strike)= slo, impression= inntrykk, time
changes= tidssoner, hospitable = gjestfri, boiling= kokende,
horrifying= forferdelig, stunned= svimeslått, målløs.
Jeg vet hva holocaust er.
Jeg vet hva antisemittisme betyr.
Jeg vet hvem Aristoteles var.
Jeg vet hva det vil si å være et forbilde.
Jeg jobber godt med skriving av manus og planlegging av
musikalen.
Jeg tar imot studentene på en positiv måte og respekterer
dem som en del av voksengruppa.
Leser
mye
Leser
litt
Leser
ikke
Du skal lese i boka di hver dag, ca 20 min.
Norsk
Kommentarer:
Elev/foresatte/lærer
INFO
Foreldrekonferanser: Minner om konferanser denne uka.
Foreldremøte på Oddemarka, se egen innkalling.
Skoleball for neste års 8. trinn på Lovisenlund fredag 25.03., se eget skriv for info og påmelding.
Minner om foreldreundersøkelsen. Se eget skriv.
Skoleovertakelse: I uke 13 kommer studenter fra UIA. De skal drifte skolen i uke 14-15. Mer info om dette kommer i
løpet av uka.
Grethe Elise, Jorunn, Norunn, Petter og Katalin.
Se også skolens hjemmeside: www.minskole.no/presteheia
SETT: