Matematikk Norsk Naturfag Naturfag Engelsk Historie Samfunnsfag

Transcription

Matematikk Norsk Naturfag Naturfag Engelsk Historie Samfunnsfag
Matematikk
Norsk
Naturfag
Naturfag
OO
Vi tilbyr både de to praktiske
mattekursene du trenger på
yrkesfag og de mattekursene du
trenger for å få generell
studiekompetanse.
I matematikktimene veksler vi
mellom tavleundervisning og
oppgaveløsing. Du får god
individuell oppfølging og må
jobbe hardt for å nå dine mål.
Vi tilbyr norsk for yrkesfag og norsk
for studieforberedende. I norsk
lærer du å bli en mer bevisst
språkbruker. Du får kunnskap om
ulike sjangre, litteratur- og
språkhistorie. VI skriver og
diskuterer mye i norsktimene og
lærer av det og ulike foredrag.
Eksamensform: skriftlig
Eksamensform: skriftlig og muntlig
Faget dekker læreplanen I naturfag
for VG1 – studieforberedende
utdanningsprogram. Deltakere som
ønsker kompetanse i naturfag 2
(yrkesfag) eller naturfag 3
(påbygging) må tilpasse seg
årsplanen til Naturfag 5 (SF).
Eksamensform: muntlig praktisk
Samfunnsfag
Engelsk
Historie
Engelsk er et verdensspråk og i
engelsktimene lærer vi mer om
verden, språk og litteratur.
Engelsk er et fellesfag for både
elever på yrkesfag og elever på
studiespesialiserende.
Mesteparten av tiden jobber vi
sammen i gruppen. Men du må
også sette av tid til å arbeide på
egen hånd for å utvikle og øve
muntlige og skriftlige ferdigheter.
I historie lærer du om
menneskehetens historie, primært
fra et europeisk perspektiv, fra
jordbruksrevolusjonen, via
antikken og middelalderen til
opplysningstiden, revolusjoner, de
to verdenskrigene og nyere
konflikter som Israel-Palestina.
Undervisningen er en blanding av
lærerforedrag, oppgaveløsing,
egenskriving og diskusjoner.
Eksamensform:
skriftlig og muntlig
Eksamensform: muntlig
I samfunnsfag lærer du om
samfunnet i dag. Viktige temaer er
sosialisering og kultur, politikk,
demokrati og globale forhold.
Undervisningen er en blanding av
lærerforedrag, oppgaveløsing,
egenskriving og diskusjoner.
Eksamensform: muntlig
Service og samferdsel
Ved å velge Service og samferdsel
kan du få jobber innenfor salg,
servicenæringen, reiseliv, logistikk
og kontorvirksomhet. Vi tilbyr
undervisning i programfagene på
VG1.
Eksamensform: skriftlig eller
muntlig for skriftlig
Oppfølging og rådgiving
Skolen har egen oppfølgingsleder
og rådgiver som hjelper og støtter
den enkelte elev i å legge
forholdene til rette for å kunne
gjennomføre skolen.
Oppfølgingsleder samarbeider med
hjelpeapparatet i saker som angår
elevenes livssituasjon. Rådgiver
hjelper til å planlegge utdanning.
………………………..……
Slik finner du oss
Grønland voksenopplæringssenter
Adresse:
Kontakt:
Telefon:
Faks:
Kontakt:
T-bane:
Trikk:
Buss:
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Grønland voksenopplæringssenter
Nordahl Bruns gate 5, 0165 Oslo
Elin Dingsør eller Ingrid Tengmark
22943345
22943341
[email protected]
Stortinget
Nr. 11, 17 og 18 til Tullinløkka
Nr. 33, 37 og 46 til Nordahl Brunsgt.
Karriereveiledning
Er du usikker på hva du vil jobbe
med, kan du ta kontakt med
rådgiver, som kan tenke høyt
sammen med deg og hjelpe deg
noen skritt på veien mot et
karrierevalg.
……………………………….
Realkompetansevurdering
Med noen års yrkeserfaring
innenfor samme bransje kan du
søke om å bli
realkompetansevurdert. Kanskje får
du et kortere læringsløp frem mot
fagbrevet.
……………………………….
Praksiskandidat
En praksiskandidat tar hele
utdanningen sin i praksis.
Praksiskandidater trenger ikke
fellesfagene for å ta fagbrev.
Grønland voksenopplæringssenter
Er du interessert i å begynne på
skolen vår?
Ta kontakt med rådgiver/oppfølgingsleder:
Ingrid Tengmark, 22 94 33 45
Avd. Sentrum
«Mulighetenes skole»
Avdeling Sentrum er en oppfølgingsskole for fengslene i
Oslo. Elever tilknyttet kriminalomsorgen har fortrinnsrett.
Vi har inntak hele året. Det er også mulig å ta enkeltfag slik
at skolegangen kan kombineres med f.eks. en deltidsjobb.
Velkommen til å søke plass hos oss!

Similar documents