Høyr Lars Egil Fredriksen på Volda bedehus!

Comments

Transcription

Høyr Lars Egil Fredriksen på Volda bedehus!
Høyr Lars Egil Fredriksen på Volda bedehus!
Det er ikkje ofte vi på bedehuset får introdusere eit – for oss – nytt
og ukjent namn på talaren som skal gjeste oss, men den gleda har vi
i dag. Eg måtte få vite litt meir enn namnet Lars Egil Fredriksen, så
eg sende han ein e-post og fekk tilsendt eit bilde med ein smilande
ungdom. Han har fått eit kall til å vitne om den frelsa han sjølv gled
seg over å eige. Internett er ein god ting: Ved søk på namnet kan du
finne at han var i fylket sør om oss på møteveke i oktober. Dei har
lagt ut eit vitnemål frå «en glad gutt frå Hobøl», som det står. Rett
nok fekk han «kristendommen inn med morsmelka, men kom etter
hvert bort fra Gud. – Det ble stadig mer som bandt meg til et annet
liv», kan vi lese. På kristen vidaregåande skule fekk han kome
tilbake til Gud, og på bibelskulen i Stavanger fekk Guds ord verke
slik at han opplevde noko nytt i sitt eige liv som han fekk trong til å
vitne om. I e-post skriv han at det ligg på han å få formidle noko av
dette med «evigheten og evighetsalvoret». Vi vonar mange ønskjer
høyre meir frå Lars Egil i desse møta som Misjonssambandet har
frå onsdag til søndag i neste veke. Følg annonseringa!
Internett-stykket sluttar slik: Fotball har vært sentralt i Lars Egils liv, og det er fortsatt en stor
interesse. – Men det er noe annet som har kommet på førsteplassen nå, smiler han fornøyd. – Tida på
Fjelltun har skapt en kursendring i livet mitt, fortsetter han. – Etter å ha møtt Jesus, har jeg fått lyst til å
bruke hele livet mitt for Gud, avslutter Lars Egil frimodig og glad.
Reidulf Lillebø

Similar documents