Høyfrekvente ord 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7

Transcription

Høyfrekvente ord 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7
Høyfrekvente ord
1. trinn
25 første ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.
2. trinn
100 første ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.
3. trinn
101-200 ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.
4. trinn
201-300 ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.
5. trinn
301-400 ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.
6. trinn
401- 500 ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.
7. trinn
Repetisjon av
alle 500 ord




Lese ordene
som
ordbilder.
Vite hva
ordene betyr
Skrive
ordene
riktig.
Lage
setninger
med ordene,
muntlig og
skriftlig.

Similar documents