Øktplan 2. periode 2015

Transcription

Øktplan 2. periode 2015
Periodeplan TX-NIF vår 2015 (7-11 år)
Periodeplan TX-NIF vår 2015 (7-11 år)
Uke Periode
Dato
Lek/oppvarming
Stasjoner/TR
TR/Poss./2:2
Læring
Syklus
15
Ferdighet
16
Ferdighet
Uke 15
Uke 16
Uke 17
Uke 18
Uke 19
Uke 20
Uke 21
Uke 22
Uke 23
Uke 24
Uke 25
18
Turnering
Possession
3-5 mot 3-5
Possession/2:2 3-5 mot 3-5
Possession/2:2 3-5 mot 3-5
Ballkontroll
3-5 mot 3-5
Possession
3-5 mot 3-5
Possession/2:2 3-5 mot 3-5
Possession/2:2 3-5 mot 3-5
Spillerbestemt
Spillerbestemt
Spillerbestemt
Spillerbestemt
Turnering
Turnering
Turnering
Regler oppførsel og spill
Regler oppførsel og spill
Regler oppførsel og spill
Regler oppførsel og spill
Regler oppførsel og spill
Regler oppførsel og spill
Regler oppførsel og spill
Medbestemmelse
Golden-8
Stiv heks
Stiv heks
Grunnskolen
Golden-8
Grunnskolen
Grunnskolen
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Hauk og due
Hauk og due
Hauk og due
Ballkontroll
Stige/1:1/pasning
Stige/1:1/pasning
Stige/1:1/pasning
Ballkontroll
Stige/1:1/pasning
Stige/1:1/pasning
17
07.apr
09.apr
10.apr
13.apr
14.apr
16.apr
17.apr
20.apr
21.apr
23.apr
24.apr
27.apr
28.apr
30.apr
01.mai
04.mai
05.mai
07.mai
08.mai
11.mai
12.mai
14.mai
15.mai
17.mai
18.mai
19.mai
21.mai
22.mai
25.mai
26.mai
28.mai
29.mai
01.jun
02.jun
04.jun
05.jun
08.jun
09.jun
11.jun
12.jun
15.jun
16.jun
18.jun
19.jun
22.-26.6
29.jun
Gladiator
Golden-8
Gladiator
Gladiator
Nappe haler
Golden-8
Nappe haler
Nappe haler
Spenst/1:1/pasning
1.touch
Spenst/1:1/pasning
Spenst/1:1/pasning
Stige/1:1/pasning
Score mål
Stige/1:1/pasning
Stige/1:1/pasning
1.touch
Possession
Possession/2:2
Possession/2:2
Score mål
Possession
Score mål
Score mål
Ikke 3-års pasning
Ut av pasningsskygge
Alle i angrep og forsvar
Ikke 3-års pasning
Treffe mål v/avslutning
Ut av pasningsskygge
Treffe mål v/avslutning
Alle i angrep og forsvar
19
Helligdag
Ferdighet
20
Ferdighet
21
Skolefri?
Nasjonaldag
Turnering
22
23
2.pinsedag
Ferdighet
Ferdighet
24
Medbestemmelse
25
Turnering
26
27
Fotballskole
Sommerferie
Haien kommer
Haien kommer
Haien kommer
Haien kommer
Golden-8
Ballsidighet
Ballsidighet
Stafett
Golden-8
Stafett
Stafett
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Hermegåsa
Valgfritt
Hermegåsa
Hermegåsa
Smålagsspill
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
Turnering
Turnering
Turnering
Turnering
Pasninger
Spenst/1:1/pasning
Spenst/1:1/pasning
Stige/1:1/keeper
Pasning
Stige/1:1/keeper
Stige/1:1/keeper
Spillerbestemt
Spillerbestemt
Spillerbestemt
Spillerbestemt
Turnering
Turnering
Turnering
Turnering
Possession
Possession/2:2
Possession/2:2
Pasning
Possession
Possession/2:2
Possession/2:2
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
3-5 mot 3-5
Drible m/fart el. Pasning
Ut av pasningsskygge
Drible m/fart el. Pasning
Slå og gå i sprint
Ut av pasningsskygge
Motta ballen rettvendt
Motta ballen rettvendt
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
Repetisjon
Ferdighet - Pasning
Ferdighet - Ballkontroll
Medbestemmelse
Turnering
Ferdighet - 1.touch
Ferdighet - Score mål
Turnering
Ferdighet - Pasning
Ferdighet - Score mål
Medbestemmelse
Turnering
Øktplan 1
Man./Tor./Fre.
Tid
13:30
14:45/15:00
14:50/15:05
15:05/15:20
15:20/15:35
15:35/15:50
16:20
16:30
Tema
Mat/lekser/løkke
Samling
Lek
Stasjoner
TR/2 mot 2/possession
Smålagsspill
Rydde og samling
Ferdig
Øktplan 2
Tirsdag
Tid
14:00
14:45/15:00
14:50/15:05
15:00/15:15
15:10/15:25
15:35/15:50
16:20
16:30
Tema
Mat/lekser/løkke
Samling
Golden-8
Teknisk repertoar
Possession
Smålagsspill
Rydde og samling
Ferdig
Pedagogikk/læringsteori
Selvstendighet
Sosiokulturell
Erfaring
Modell og behavioristisk
Modell, erfaring og økologisk
Behavioristisk, økologisk og kognitiv
Selvstendighet og kognitivt
Pedagogikk/læringsteori
Selvstendighet
Sosiokulturell
Modell og behavioristisk
Modell, erfaring og behavioristisk
Økologisk og behavioristisk
Behavioristisk, økologisk og kognitiv
Selvstendighet og kognitivt
Regler/arbeidsoppgaver/læring
Spill
Oppførsel
Lavt press og kort igangsetting
Vaske hender i garderobe og å sitte og spise
Innspark innen 3 sek. Og evt. gratis
Riktig utstyr, inkludert vannflaske og varme klær
En pasning før mål
Følge med når treneren snakker og rekke opp hånda
Ikke 3-års pasning = harde pasninger
Konsentrasjon (fokus) og innsats = vi gjør så godt vi
Alle i angrep og alle i forsvar
kan, og vi er her for å bli bedre fotballspillere
Alltid være spillbar = ut av pasningsskyggen
Alle hjelper til med å få ut og å rydde utstyr
Treffe mål når vi avslutter
Være snille og greie = hjelpe alle med å ha det gøy
Motta ballen sidevendt/rettvendt
Rask samling
Drible med fart eller pasning
Ikke skyte ballen i mål ved samling
Slå og gå i sprint
Vi bruker innstemme slik at vi kan gjøre lekser