KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT"

Transcription

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT"
KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015
Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat
(F) eller er registrert med sykefravær (legeattest) fra den ordinære gjennomføringen. Såkalte berettigete kandidater.
Det er mulig å melde seg opp til en konteksamen for å forbedre en karakter, men eksamen vil kun bli arrangert for
emner der det ved fristens utløp foreligger oppmeldinger fra berettigete kandidater.
Kont arrangeres i to perioder. Emner som ved siste gjennomføring lå i høstsemesteret har kont i juni og emner som
ved siste gjennomføring lå i vårsemesteret har kont i august.
Oppmelding: Gjøres ved å fylle ut skjema for oppmelding til kontinuasjonseksamen. Dette finnes i It`s L og i
resepsjonen.
Skjemaet leveres i resepsjonen, sendes i posten, eller scannes og sendes på mail til [email protected]
Oppmeldingsfrister: 11. Mai (juni-kont) og 1.juli (august-kont).
Vi tar ikke imot oppmeldinger etter disse fristene.
Trekkfrist: Ved skriftlig trekk fra eksamen senest 14 dager før eksamensdagen, slettes meldingen og betalingskrav
frafaller. Etter denne fristen registreres det som eksamensforsøk og avgiften må betales.
Eksamensavgift:
- Emner på 7,5 studiepoeng Kr 1425 (190 pr s.p.)
- Forkurs-emner Kr 1500,- Kandidater som leverte legeattest i forbindelse med ordinær eksamen, betaler ingen avgift.
Bekreftelse:
Alle som melder seg til eksamener som blir arrangert, skal motta skriftlig bekreftselse (pr mail eller brev) og eventuelt
faktura i god tid før eksamensdagen.
Savner du svar på henvendelse eller har øvrige spørsmål om konteeksamen? Kom innom og spør eller send mail til
[email protected]
[email protected]
Forbehold
Hvis det er få oppmeldte til et emne, kan det bli avholdt muntlig eksamen i stedet for skriftlig dersom det er faglig
hensiktsmessig.
Dersom det skulle bli endringer i oppgitte datoer, skal oppmeldte kandidater få beskjed i god tid.
DISSE EKSAMENENE HAR OPPMELDINGSFRIST 11.MAI
Dato
Hjelpemidler
Emnekode
15.jun DB1100
Emnenavn
Databaser
Eksamensform
Skriftlig
Varighet
Kl.9-12
15.jun IS3100
15.jun PG3100
15.jun PG5300
ERP-systemer
Avansert Javaprogrammering 1
Skriftlig
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Web 2.0 og Ajax
Skriftlig
Kl.9-12
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
16.jun
16.jun
16.jun
16.jun
16.jun
BU3200
Markedsføring
BU5100
Entrepenørskap
Skriftlig
Skriftlig
DS3300
Interaksjonsdesign 1
Skriftlig
PG5600
iOS programmering
Skriftlig
PG3400
Programmering i C for Linux
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Alle trykte og skrevne
17.jun FK-TS09 Del
Kjemi
Skriftlig
Kl.9-12
Kalkulator+formelsamling
18.jun
18.jun
18.jun
18.jun
DS5300
IS5200
Interaksjonsdesign 3
Business intelligence
Skriftlig
Skriftlig
RF5100
Lineær algebra
Skriftlig
TK1100
Digital teknologi
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Ingen
Ingen
kalkulator og utdelt formelark
Ingen
19.jun BU3100
Bedriftsøkonomi
Skriftlig
Kl.9-12
Alle trykte og skrevne+kalk.
19.jun DS3800
19.jun FK-TS09 Del
Grensesnittdesign
Skriftlig
Kl.9-12
Ingen
Samfunnslære
Skriftlig
Kl.9-14
Ingen
22.jun BU5200
22.jun PG3300
Forbrukerpsykologi
Skriftlig
Ingen
Programvarearkitektur
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Ingen
Ingen
Merknad
Forkurs for ingeniørutdanning
Forkurs for ingeniørutdanning
Ingen
23.jun DS3100/DS3101 Webutvikling 1
23.jun IS3200
Mobile økosystemer
23.jun PG5500
Embedded systems
Skriftlig
Skriftlig
24.jun BU5300
24.jun PG 4200
IT prosjektledelse
Skriftlig
Algoritmer og datastrukturer
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
25.jun PG1100
Programmering 1
Skriftlig
Kl.9-12
Ingen
26.jun IS5100
26.jun PG5100
26.jun PG5200
Datavarehus og -arkitektur
Skriftlig
Enterpriseprogrammering 1
Skriftlig
Tools programmering
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Ingen
Ingen
Ingen
15.-18.juni DS5700
15.-18.juni DS3110
Optimalisering og struktur
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Content management systems Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
19.-22.juni PJ1100
19.-22.juni DS3500
19.-22.juni DS5500
Kreativt webprosjekt
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Spillprototyping og -testing
Level design 2
Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen
72 timer
72 timer
Alle
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
23.-26.juni DS3900
2D-teknikker for 3D-grafikk
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Skriftlig
Ingen
Ingen
Ingen
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
23.-26.juni DS5200
23.-26.juni DS5400
26.-29.juni DS5600
3D design for mobilt AR
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Game design 2
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Spesialisering omgovelser
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
DISSE EKSAMENENE HAR OPPMELDINGSFRIST 1.JULI
Dato
Emnenavn
Eksamensform
Varighet
Hjelpemidler
03.aug DS 4100/DS4101
03.aug FK-NO/NOA
03.aug PG6100
Webutvikling 2
Skriftlig
Kl.9-12
Norsk for forkurset
Enterpriseprogrammering 2
Skriftlig - ikke PC
Skriftlig
Kl.9-14
Kl.9-12
Ingen
Alle ordbøker
Ingen
04.aug FK-FY09
04.aug PG2100
Fysikk for forkurset
Skriftlig
Programmering 2
Skriftlig
Kl.9-14
Kl.9-12
Formler, tabeller + kalkulator
Ingen
05.aug
05.aug
05.aug
05.aug
DS4450
DS4800
IS 4100
RF3100
Spillhistorie og kultur
Innovasjon og prototyping
CRM Systemer
Matte og fysikk
Skriftlig
Skriftlig
Skriftlig
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Ingen
06.aug
06.aug
06.aug
06.aug
BU4100
DS4300
Sosiale media markedsføring
Interaksjonsdesign 2
Skriftlig
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Ingen
FK-MA
Matematikk for forkurset
Skriftlig
Kl.9-14
Ingen
Formler, tabeller + kalkulator
PG 4300
Ruby on Rails
Skriftlig
Kl.9-12
Ingen
07.aug TK2100
Informasjonssikkerhet
Skriftlig
Kl.9-12
Ingen
10.aug
10.aug
10.aug
10.aug
10.aug
DS2100
DS2200
Animasjon
Digital kultur
Skriftlig
Skriftlig
Ingen
Ingen
IS6100
It og innovasjon
Skriftlig
PG 4100
PG2200
Avansert Java 2
XNA spillprogrammering
Skriftlig
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
Kl.9-12
12.aug IS6200
12.aug PG 4400
Effektevaluering, teknikker og verktøy
Skriftlig
C++ programmering
Skriftlig
Kl.9-12
Kl.9-12
?
Alle trykte og skrevne
13.aug PG4600/PG3200
Mobil utvikling / Android programmering
Skriftlig
Kl.9-12
Ingen
Game AI
Muntlig
10.-13.august BU4200
10.-13.august DS4200
10.-13.august PG2201
Digital markedsføring
Design lab 2
Unity utvikling
Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen
72 timer
72 timer
72 timer
Alle
Alle
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
11.-14.august DS4700
11.-14.august PG6200
Lyssetting rendering og etterarbeid
Hjemmeeksamen
Grafikkprogrammering
Hjemmeeksamen
72 timer
72 timer
Alle
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
3.-6.august
3.-6.august
3.-6.august
Level Design single player
3 D Grafikk 2
Usability for games
Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen
72 timer
72 timer
72 timer
Alle
Alle
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Webutvikling og API-design
Hjemmeeksamen
Kryssplattform design
3D Animasjon
Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen
72 timer
72 timer
72 timer
Alle
Alle
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12
Emnekode
Uke 32
PG 4500
DS4500
DS4600
DS6100
4.-7.august PG6300
7.-10.august DS4400
7.-10.august DS4650
Merknad
Ingen
Ingen
Godkjent kalkulator og utdelt formelark
Ingen
Ingen
Ingen
Dato fastsettes etter oppmeldingsfristens utløp
7.-10.august PJ2100
Iterativt webprosjekt
Hjemmeeksamen
72 timer
Alle
Både ut- og innlevering av oppgave: kl.12