Dato og tidspunkt Varighet Eksamenskode Eksamen

Transcription

Dato og tidspunkt Varighet Eksamenskode Eksamen
- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen
Oppdatert 13/10-14
- Bruk «CTRL+F» for å få muligheten til å søke i dokumentet.
- Hvis ikke annet er oppgitt så starter eksamen med lengde 1-5 timer: Kl. 09:00 og eksamen 1-4 døgn: Kl: 12:00
- 1 Dag= 24 timer, 3 dager= 72 timer, 4 Dager= 96 timer
Ta kontakt med oss på [email protected] eller 08999 for spørsmål rundt eksamen.
*1: 6179 Forretningsjus: 4849E har siste eksamensmulighet Vår 2015, 5057E har siste eksamensgjennomføring Vår 2016
*2: 6180 Personalledelse- HRM *4850E/F Siste eksamensgjennomføring Høst 2015
*3: 6178 Driftsregnskap og budsjettering 4847E har siste eksamensmulighet Vår 2015
*4: 6194 Styrearbeid i teori og praksis 5018E har siste eksamensmulighet Høst 2015
*5: 6171 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 4841E Har siste eksamensmulighet Høst 2015
Dato og
tidspunkt
07.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
Varighet Eksamenskode Eksamen
1 dag
3 timer
3 timer
4 timer
4 timer
4 timer
4 timer
5 timer
6209
8088
8089
6172
8091
6185
8092
6186
Selskapsrett
Prisstrategi
Produktutvikling
Markedsføring
Markedsføringskanaler
IKT for økonomer
Merkeledelse
Mikroøkonomi
Påmeldingsfrist Eksamensform Hjelpemidler
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
Ingen hjelpemidler
Stedbasert
Stedbasert
Ikkekommuniserbar kalkulator
Stedbasert
Stedbasert
Ikkekommuniserbar kalkulator
14.11.2014
3 dager
6180
Personalledelse - HRM 15
Studiepoeng
*2= Se oversikt i toppen
av dokumentet
15.10.2014
Hjemmeeksamen Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
kommunikasjon med andre personer.
14.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
1 dag
3 timer
4 timer
6192
8093
6190
Arbeidsrett
Forbrukeradferd
Finansiell styring
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
19.11.2014
4 timer
6191
15.10.2014
19.11.2014
4 timer
6171
15.10.2014
Stedbasert
20.11.2014
20.11.2014
4 timer
3 timer
6179
8104
15.10.2014
15.10.2014
Stedbasert
Stedbasert
21.11.2014
1 dag
6188
21.11.2014
3 dager
6195
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
4 timer
4 timer
4 timer
6189
6211
6176
Statistikk
Grunnleggende
bedriftsøkonomi og
regnskap
*5= Se oversikt øverst i
dokumentet
Forretningsjus
*1= Se oversikt i toppen
av dokumentet
Innføring i kontraktsrett
Strategisk ledelse og
foretaksetikk
Praktisk
regnskapsforståelse
Samfunnsvitenskapelig
metode
Bedriftsbeskatning
Makroøkonomi
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Stedbasert
Stedbasert
Ikkekommuniserbar kalkulator
Alle trykte og skrevne notater, kalkulator
Stedbasert
og skrive/ tegnesaker
28.11.2014
28.11.2014
1 dag
4 timer
8090
6187
Markedsanalyse
Organisasjon og ledelse
15.10.2014
15.10.2014
Ikkekommuniserbar kalkulator
15.10.2014
Ikkekommuniserbar kalkulator og
lovsamling
Lovsamling
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
15.10.2014
Ikkekommuniserbar kalkulator
Lovsamling og kalkulator
Ikkekommuniserbar kalkulator
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Stedbasert
Ingen hjelpemidler
Avansert kalkulator. Regnskapslov samt
utdrag av aksjelov og skattelov. (For
eksempel: Jarøy skattelovsamling)
01.12.2014
4 timer
6178
Finansregnskap
m/analyse
Bacheloroppgave
markedsføring
Bacheloroppgave Ledelse
Bacheloroppgave Regnskap
Driftsregnskap og
budsjettering
*3= Se oversikt i toppen
av dokumentet
01.12.2014
02.12.2014
4 dager
4 timer
6420
6208
Examen philosophicum
Personbeskatning
15.10.2014
15.10.2014
03.12.2014
04.12.2014
4 timer
4 timer
6207
6174
Årsregnskap med skatt
Matematikk
15.10.2014
15.10.2014
04.12.2014
1 dag
6193
15.10.2014
05.12.2014
1 dag
6173
08.12.2014
4 timer
6177
Prosjektledelse
Arbeids- og
organisasjonspsykologi
Finansiering og
investering
08.12.2014
4 timer
6213
15.10.2014
09.12.2014
1 dag
6194
Pengekrav og konkurs
Styrearbeid i teori og
praksis. *4= Se oversikt
øverst i dokumentet
Ikkekommuniserbar kalkulator
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Stedbasert
Lovsamling, skattesatser og kalkulator
Ikkekommuniserbar kalkulator,
Stedbasert
lovsamling
Stedbasert
Ikkekommuniserbar kalkulator
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
Ikkekommuniserbar kalkulator og
Stedbasert
rentetabell
Ikkekommuniserbar kalkulator,
Stedbasert
lovsamling
15.10.2014
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.
28.11.2014
4 timer
6175
01.12.2014
8094
01.12.2014
6196
01.12.2014
6212
15.10.2014
Stedbasert
15.10.2014
Bachelor
15.10.2014
Bachelor
15.10.2014
Bachelor
15.10.2014
Stedbasert
15.10.2014
15.10.2014
12.12.2014
3 dager
6216
HRM
15.10.2014
Alle hjelpemidler er tiltatt, unntatt
Hjemmeeksamen kommunikasjon med andre personer.