Wolfgang Kampel_Hvor blir energien av

Transcription

Wolfgang Kampel_Hvor blir energien av
Hvor blir energien av?
Wolfgang Kampel
13. Mars 2015
Senter for Idrettsanlegg og –teknologi (SIAT)
Om Anlegget
BB Lek
Terapi
Idrett
Teknologi:
• Ventilasjon
- Varmepumpe
- Bassengvannskondensator
- Etterkjøler
Leverer varme til
- Luft
- Idrettsbasseng
- Dusjvann
med sklie
• Gråvannsgjenvinner
- Bassengvann
- Dusjvann
• Frekvensstyrte pumper
Total Energibruk i 2013
Energibruk fordeling
Energibruk 13
Elektrisk
Termisk
Total
978 394 kWh
908 750 kWh
1 887 144 kWh
Termisk
48 %
Elektrisk
52 %
Total Energibruk i 2013 - månedsvis
250 000
200 000
150 000
Elektrisk
Termisk
100 000
Totalt
50 000
Jan
Feb
Mars
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Energibruk vs klima
140 000
700
120 000
600
100 000
500
80 000
400
60 000
300
40 000
200
20 000
100
-
0
Jan
Feb
Mars
Apr
Mai
Termisk
Jun
Jul
Elektrisitet
Aug
Graddager
Sep
Okt
Nov
Des
Energibruk vs besøkende
140 000
16 000
120 000
14 000
12 000
100 000
10 000
80 000
8 000
60 000
6 000
40 000
4 000
20 000
2 000
-
Jan
Feb
Mars
Apr
Mai
Termisk
Jun
Jul
Elektrisitet
Aug
Sep
Besøkende
Okt
Nov
Des
Fordeling fjernvarme
350 000
37.9
300 000
250 000
23.5
200 000
22.4
150 000
13.9
100 000
50 000
-
6.6
2.7
6.8
Bassengvannskondensator
- Lite driftstid BVK
- Vannet i bassenget er varmt nok
- Ubrukt potensialet
- Koble BVK til terapi vannkrets
Fordeling fjernvarme
45 000
40 000
35 000
30 000
Idrettsbasseng
Boblebad
25 000
Damegarderobe
Herregarderobe
20 000
Ventilasjon
Terapibasseng
15 000
Rest
10 000
5 000
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November Desember
Dusjvann til idrettshallen
- Det ble lagt et rør istedenfor en ny varmtvannsbereder
- Svømmehallen leverer varmtvann på 55 grader
- Mye folk i hallen
- Bare 14 dusj i gjennomsnittet per dag
- Omtrent 10 000 kWh per år
Elektrisitet
7%
13.5 %
Konklusjon
- Eksempel fra et bad sør i Norge
- Satt in målere (~ 250 000 NOK)
- Brukte informasjonen til å forbedre drift
- Tilbakebetalingstid på under ett år
- Vanligvis kan man gå ut i fra ett eller to år
Wolfgang Kampel
13. Mars 2015
Senter for Idrettsanlegg og –teknologi (SIAT)
Spørsmål?

Similar documents