Bryterbetjening og displayvisning 3 fase 230

Transcription

Bryterbetjening og displayvisning 3 fase 230
Betjeningsveiledning for Kamstrup elmåler
Normalvisning
Summert strømforbruk A+
Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.
Summert strømproduksjon A-
Reaktiv energi R+
Reaktiv energi R-
Summert strømforbruk A+
Strøm levert til nettet.
Målt i kWh.
Målt i kvarh.
Målt i kvarh.
Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.
OBIS-kode
Menyvalg.
Faseindikering
L1, L2 og L3 lyser individuelt ved
innkommende spenning på aktuell fase.
Pilene indikerer strømretning.
Displaytest
Lyser opp alle segmenter i displayet
(blinker – 1. / 1 sek.”)
Optisk infrarødt øye
For avlesning av verdier og programmering
Med trykknappen skifter displayet visning,
av måleren.
skiftet skjer når knappen slippes.
S0 diode
Ca. 2 minutter etter siste trykk vil displayet
Blinker 1000 ganger per kWh.
automatisk skifte tilbake til normalvisning.
+Q
+
L1
Kun for nettselskapet
Display konfiguration 3827
Serienummer
+
L2
Trippteller, strømforbruk
kWh. Nullstilles ved å trykke inn
knappen i 3 sek.
+P
+
L3
Manuell frakobling
Aktiv effekt
Se ”Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren”.
Nåværende forbruk i kW.
55121693_A1_NO_08.2015
Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren.
Frakobling:
Ved hjelp av trykknappen velges displayvisningen nedenfor.
OBS! I dette tilfellet kan ikke tilkobling skje.
+Q
+
L1
+
L2
+P
OBIS kode
Identifikationsnummer
+
L3
Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles fra
Fase indikering
og den røde dioden lyser.
L 1, L2 og L3 lyser individuelt ved
spænding på fasen.
Tilkobling:
Den røde dioden underOptisk
displayetinfrarødt
skal blinke. øje
+
+
L2
+
L3
Med denne knappen skifter
man displayvisning
Med knappen skifter displayet - skiftet sker
For aflæsning og p rogrammer- BRYTERDIODE
når knappen slippes.
ing af data
Slukket: Tilkoblet
Konstant
Frakoblet efter
og blokkert
Ca. 2rød:minutter
sidste knaptryk skifter
Blinkene rød: Klar for tilkobling
displayet automatisk til at vise opsummeret
S0 diode
elforbrug i kWh.
Blinker 1000 gange pr. kWh.
+Q
L1
TRYKKNAPP
+P
Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles til
og den røde dioden slukker.
55121693_A1_NO_08.2015