NOR SWE

Transcription

NOR SWE
Boxi
Swedish
Norwegian
Tryck på den främre knappen för
följande funktioner:
Trykk på frontknappen for følgende
funksjoner.
Tryck
Trykk
Strömanslutning
Nätverksportar
Anslut andra nätverksenheter här.
Till exempel router, medieserver,
nätverkskrivare, VoIP-adapter.
Strømtilkobling
Strömbrytare
Kabeluppsamlare
Krokar för uppsamling och
organisation av kablarna.
När knappen lyser med blått sken fungerar
Boxi-enheten korrekt.
Knappen lyser blått når Boxi fungerer som
den skal.
AV/PÅ bryter
Kabelholder
Nettverksporter
Koble til andre nettverksenheter her. For eksempel
ruter, media server, nettverksskriver, VOIP adapter osv.
Holdere som organiserer
og samler kablene.
Tryck i 2 sekunder
Trykk i 2 sekunder
Hårddiskfack
Två hårddiskfack för
antingen 2,5- eller
3,5-tumshårddiskar
Knappen blinkar i blått och innehållet
från den anslutna USB-lagringsenheten
kopieras till den interna hårddisken.
Knappen blinker blått når innholder fra en
tilkoblet USB lagringsenhet kopieres til
Boxi’s interne harddisk.
Hard Disk Holdere
To harddisk holdere
for 2.5" eller 3.5"
harddisker.
När knappen blinkar rött finns det ett fel i Boxi-enheten.
Ta bort den anslutna USB-lagringsenheten och starta om
Boxi-enheten. Se även bruksanvisningen till
Boxi-enheten på www.KooBrick.com.
Knappen blinker rødt når en feil har
oppstått. Koble fra eventuelle tilkoblet
USB lagringsenhet og start Boxi på nytt.
Se også Boxi brukermanual på
www.KooBrick.com
Se även bruksanvisningen till Boxi-enheten på www.KooBrick.com
Se også Boxi brukermanual på www.KooBrick.com
USB Port
Anslut en USB-lagringsenhet
till porten och kopiera innehållet
till Boxi-hårddisken.
Du måste aktivera den här funktionen
i Boxi-enhetens administrationspanel
före användning.
USB port
Koble en USB lagringsenhet
til denne porten som en
ekstern harddisk eller kopier
innholder til Boxi’s interne
harddisk.
Denne funksjon må aktiveres
i Boxi konfigurasjonsmeny før
bruk.
Boxi
Installation Guide
2
1
Power Outlet
Koobrick WiFi
Koobrick Boxi
USB Hard Drive
(WiFi Router)
Network Cable
Network Cable
Power Cable
1 Anslut nätadapter
Anslut nätadaptern till
Boxi-enhetens strömanslutning
och till ett jordat nätuttag.
Koble til strøm
Koble strømadapteret til Boxi
og sett den andre enden i en
jordet stikkontakt på veggen.
2
USB Cable
Ansluta Boxi till ett nätverk
Anslut en nätverkskabel från
den gula LAN-porten på Koobrick
WiFi-enheten till en av de gula
LAN-portarna på Boxi-enheten.
Du kan använda en router istället
för en Koobrick WiFi-enhet.
3
Koble Boxi til nettverket
Koble en nettverkskabel fra
en av KooBrick WiFi’s gule
LAN porter (eller en annen
ruter) til en av de gule Boxi
LAN portene.
Support
email: [email protected]
Web: www.koobrick.com
+47 23 32 30 76
Norway
+46 08 38 30 00
Sweden
Denmark +45 70 70 21 22
Konfigurera Boxi (PC)
Kör Boxi-enhetens CD-skiva och
följ instruktionerna på skärmen.
Boxi-guiden vägleder dig genom
konfigurationen av Boxi-enheten.
Se även bruksanvisningen till
Boxi-enheten på www.KooBrick.com
Boxi konfigurasjon (PC)
Kjør medfølgende Boxi CD
plate og følg instruksjonene
på skjermen. Boxi veiviseren
vil guide deg gjennom
konfigurasjonen. Se også
Boxi brukermanualen på
www.KooBrick.com
Finland
Netherlands
Belgium
Luxembourg
Switzerland
3 Konfigurera Boxi (Mac)
Kör Mac Boxi Finder från Boxi cd, så
välj Boxi från den visade listan. Logga
in på Boxi-enhetens administrationspanel.
Standardanvändarnamn: admin
Standardlösenord: 1234
Öppna Settings & Tools.
Starta QUICK SETUP och följ
instruktionerna på skärmen.
Se även bruksanvisningen till
Boxi-enheten på www.KooBrick.com
Boxi konfigurasjon (Mac)
Kjør MacBoxiFinder fra Boxi CD
og velg så din Boxi fra listen som
kommer opp. Logg inn på Boxi
administrasjonsside.
Standard brukernavn: admin
Standard passord: 1234
Trykk Settings & Tools.
Start QUICK SETUP og følg
instruksjonen som kommer på
skjermen. Se også
www.KooBrick.com
+ 358 09 455 21 22
+31 202622625 ( 020 2622625 )
+32 28807730 ( 02 28807730 )
+352 20204220 ( 20 204220 )
+41 43 544 00 11