DBS Kondis Magnetic 330

Transcription

DBS Kondis Magnetic 330
Treningscomputer til Magnet Kondis 330
Funksjonsindikatorer:
A:
S:
D:
T:
0:
C:
♥
Autoscan.
Current Speed.
Trip Distance.
Elapsed Time.
Odometer.
Calories.
Puls Rate.
=
=
=
=
=
=
Hastighet
Tilbakelagt distanse
Forløpt tid
Akkumulert tilbakelagt distanse
Kaloriforbruk
Hjertefrekvens
Funkjsonsbeskrivelse:
MODE
Funksjon
Action
Auto - Av/På
Start/stopp
Så lenge treningssykkelen er i bevegelse vil displayet være aktivt.
Etter 4 minutters stillstand slukkes displayet automatisk
Autoscan
Press knappen til pilen peker på "A".
Displayet veksler mellom å vise de 5 visbare funkjonene Speed,
Time, Odometer og Calorie
Speed
Hastighet
Trykk knappen til pilen peker på "S" for å vise hastighet.
Trip Distance
Tilbakelagt distanse.
Trykk på knappen til pilen peker på "D" for å vise tilbakelagt distanse
Elapsed time
Forløpt tid
Trykk på knappen til pilen peker på "T" for å vise forløpt tid.
Odometer
Tilbakelagt distanse.
Trykk på knappen til pilen peker på "O" for å vise totalt tilbakelagt
distanse
Calories
Kalorier
Trykk på knappen til pilen peker på "C" for å vise antall forbrukte
kalorier.
Pulsrate
Hjerteftekvens
-
Trykk på knappen til et hjerte "♥" viser i displayet.
-
Fest sensoren i øreflippen. Gni øreflippen godt for å få god
blodsirkulasjon.
-
Fest ledningen med klipsen så sensoren ikke sjenerer under
treningen.
MODE
Trykk ned knappen i 3 sekunder for å nullstille alle verdier
™ Før du tar trimsykkelen i bruk, - les innstruksjonene nøye.
™ Er du i tvil om din helsetilsand? Start treningen i samarbeid med din lege.
™ Føler du ubehag under trening? Avbryt og ta eventuellt kontakt med din
lege.
™ Før bruk av sykkelen:
√
Kontroller at alle kabelkontakter er faste og koblet opp til instrumentet.
√
2 stk. type AA 1,5 V batterier plasseres i batterikassen, på undersiden av
instrumentpanelet.
™ Om det oppstår feil:
√
Sjekk om batterier og kabler er i orden.
√
Om ingen verdier endres under sykling, sjekk avstand mellom speed-sensor og
magnet. Må ikke overstige 3-5 mm.
√
Om enkelte segment av displayet ikke viser, ta ut batteriene og vent 15 sekunder.
Sett inn batteriene, og prøv på nytt.
√
Registreres ujevn eller feil pulsanvisning på displayet, kan årsaken skyldes svak
kontakt mellom hånden og kontaktpunktene på håndtaket. Fukt hånden, eventuellt
med en svak saltoppløsning i vannet (ca 1 - 3 %).
Made by:
Øglænd DBS A.S
Postboks 385
4303 Sandnes, Norway