BRUKSANVISNING

Transcription

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
----------
METER for solcellesystem med doble batterier
----------
For caravans, bobiler og båter
----------
PAKKENS INNHOLD:
Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende veggmontering
10 m kabel
MONTERINGSMÅL:
4 monteringshull, Ø 4,0 (0.16)
mm (tommer)
Modell EPIP20-DB
DISPLAY-SYMBOLER:
Solcelle
Batteri
Batteritemperatur
Enhet
Innendørstemperatur
Programmering
Feilindikator
Rotasjon
Bakgrunnsbelysning
Selvtest
Lysdioder ovenfor displayet
1. ”CHARGE” (grønn): Tent diode indikerer ladning
2. ”ERROR” (rød): Tent diode indikerer feilfunksjon
AVLESING AV DATA:
Knapper, fra venstre til høyre: K1-K4, eller Next , Left , Right , Set .
Informasjon vises på displayet i fire grupper i følgende rekkefølge:
Solcellepanel, batteri 1, batteri 2, øvrige data. Benytt K2 eller K3 for å ta fram data innen samme
gruppe. Symbolene
indikerer repetisjon innen en gruppe. K1 benyttes for å bytte til neste
gruppe av data, i henhold til nedenstående:
Solcellepanel
Next
Batteri 1
Next
Next
Batteri 2
Temperatur & tid
Data setting instructions: on reading display, press K4 for setting and next data, then save it. K1
Next
Benytt K1 for å gå videre uten å lagre endringer. Benytt K4 for å lagre endringer.
Benytt K2 og K3 for å endre funksjon i henhold til nedenstående:
K4 for
programmering
Temperaturenhet (°C / F)
K1/K4
K1/K4
K1/K4
K1/K4
Bakgrunnsbelysning, timer (forvalgt verdi: 30 sek)
Bakgrunnsbelysning, lysstyrke (forvalgt verdi: FuLL)
Automatisk gjentagelse av data (forvalgt verdi: Auto)
Tidsinnstilling, timer (0-23; endre med K2 / K3)
K1/K4
Tidsinnstilling, minutter (0-59; endre med K2 / K3)
K1/K4
Avslutt
1. Temperaturenhet:
 dEg.℃
 dEg.F
Celsius (℃)
Fahrenheit (F)
2. Bakgrunnsbelysning: Ved normal bruk kommer bakgrunnsbelysningen til å bli tent så snart
noen av knappene trykkes inn, under forutsetning at kontrollpanelet er innkoblet.
Bakgrunnsbelysningen kan stilles in i henhold til nedenstående:
OFF: Bakgrunnsbelysningen konstant slukket
On: Bakgrunnsbelysningen konstant tent
B: 30 Bakgrunnsbelysningen tent i 30 sek
B: 20 Bakgrunnsbelysningen tent i 20 sek
B: 10 Bakgrunnsbelysningen tent i 10 sek
B: 05 Bakgrunnsbelysningen tent i 5 sek
OBS: Tiden regnes fra seneste knappetrykket.
Lysstyrken kan stilles inn I 2 stillinger:
FuLL: Sterk
HALF: Svak
3. Datagjentagelse. Automatisk eller manuell i henhold til nedenstående:
Auto: Data innen gruppen kommer til å skifte hvert 3. sekund. Bruk K1 for å skifte gruppe; bruk
K2 / K3 for å gå bakover / forover innen gruppen.
OFF: Data innen gruppen kommer ikke til å skifte før noen av knappene K1-K3 trykkes inn.
4. Tidsinnstilling (timer, minutter): Endre med K2 / K3; lagre med K4.
Selvtest: Gjennom når som helst samtidig å trykke inn K3+K4, starter en selvtest som automatisk
kommer til å vise aktuelle data, slik som vises i fig. 4. Om displayet viser no, betyr dette at panelet
ikke er korrekt innkoblet. (Med korrekt innkobling, kommer data til å bli vist.) Om ingen
batteritemperatursensor er tilkoblet kommer et termometer samt teksten no til å bli vist; ved
korrekt innkobling kommer batteritemperaturen til å bli vist. Teksten OPEn betyr enten at ikke
noe batteri er tilkoblet, eller at spenningen er for høy. Korrekt informasjon kommer til å bli vist
ved korrekt tilkobling.
K3+K4
Selvtest
Fig. 4
Displayet skifter 2 ganger per sekund
Selvtest avsluttet
Nullstilling: Gjennom når som helst samtidig å trykke inn K1+K2,kommer lagret informasjon
(maks- og min-verdi, Ah) til å bli nullstilt.
ØVRIG INFORMASJON:
Tekniske data:
Nominell spenning:
Sterk bakgrunnsbelysning:
Svak bakgrunnsbelysning:
Belysning / LED-indikering fra:
Arbeidstemperatur:
Displayets arbeidstemperatur:
Luftfuktighet:
Tilslutningskabel:
12 V; min-spenning (anbefalt): 8,0 V
< 23 mA,
< 20 mA
< 17 mA
-40℃ - +60℃
-10℃ - +40℃
0-100 %
RJ45 (8-ledere), 10 meter
Feilindikatoren
tennes ved nedenstående tilfeller. Kontroller, og rett opp ved behov.
Indikatoren kommer til å slukke når feilen er rettet opp.
1. Om noe batteri ikke er tilkoblet, ved avbrudd eller ved overspenning
2. Om batteritemperatursensoren ikke er tilkoblet
3. Overladning
4. Kortslutning i solcellepanelet
Telekommunikasjonsport: Ved feilaktig tilkobling kommer displayet til å vise fire streker (”_”), og
det hjelper ikke å trykke på noen av knappene. Displayet kommer til å vise rett verdi når kabelen
er korrekt tilkoblet.
OBS: Viste data baseres på informasjon via tilkoblingskabelen. For lang kabel kan gi feilaktig
informasjon. Også interferens fra annen elektronikk kan lede til feilaktige data. Data oppdateres
hvert 20. sekund.
Batterinivåindikator: Hver strek tilsvarer 20 prosent av batterikapasiteten. Blinkende strek
indikerer en mellomverdi – blinkende 1. strek = 1-19 % kapasitet, blinkende 2. strek = 21-39 %
o.s.v.
OBS: Indikeringen baseres på batterispenningen, med utgangspunkt fra at full ladningsspenning
tilsvarer 100 % kapasitet og hel utladning tilsvarer 0 % kapasitet.
Batterikapasitet, Ah: Antallet amperetimer (Ah) er produktet av ladestrømmen og tiden. (1 A i
løpet av 1 time gir 1 Ah.) Jo lavere ladestrømmen er, desto mindre eksakt er verdien. Min.
ladestrøm for indikering er 1 A.
(all rights reserved )