Kreftgenomikk sett fra legemiddelindustrien

Transcription

Kreftgenomikk sett fra legemiddelindustrien
Kreftgenomikk
Ø  Hvorfor er dette viktig for Pfizer?
Ø  Hvorfor tror vi at dette er veien fremover?
Ø  Utfordringer som vi ser og opplever
Knut Martin Torgersen, PhD
Medisinsk Rådgiver,
Pfizer Onkologi
Estimated new cancer cases and deaths
worldwide (GLOBOCAN)
2
Jemal et al., CA Cancer J Clin 2011; 61:69-90
Our Mission
“
Our mission is to cure or control cancer
with breakthrough medicines. Working
together, we will advance the science
to deliver the right drug, at the
right time for each patient.
”
3
Towards Personalized Medicine
Medicines targeting
patient segments that
will have an optimal
response to therapy
Building disease
understanding to identify the
right pathways
and targets
Linking disease
understanding and
clinical outcomes
Segmented, not personalised
(5-20%+ patient subgroups,
not individuals)
ü  Pfizer Oncology is committed to developing personalized medicine to improve the
outlook for cancer patients worldwide
ü  We continue to invest in science aimed at allowing us to identify which patients will
respond to the right drug
NSCLC: Current landscape
1999
Histology-driven
selection1
2012
Targeting oncogenic
drivers
NO MUTATION
DETECTED
Adenocarcinoma
Squamous-cell carcinoma
Large cell carcinoma
AKT1
NRAS
MEK1
MET AMP
HER2
PIK3CA
BRAF 2%
DOUBLE
MUTANTS 3%
EML4-ALK
7%
KRAS
22%
EGFR
17%
LCMC incidence2
Actionable driver mutations identified in 54% of lung adenocarcinoma tumours
LCMC, Lung Cancer Mutation Consortium
1Figure:
2Kris
Massachusetts General Hospital, data on file;
MG, et al. Presented at ASCO 2011; Abstract CRA7506
Technology shift
Lung cancer of smokers vs non-­‐smokers Govindan et al. Cell.2012 Sep 14;150(6):1121-34.
Next Level
HUGO
Tech. Dev
Applied to
Disease
Next Level of “Evidence Based Medicine”
Next Level Of
Drug
development
• Study design
• Regulatory process
• Market access/Diagnostics
Next level of
clinical care
• Individualized and specific
• Clinical outcome
• Technology, QA, equal access
Next level of
patient
engagement
• Knowledge and control
• Trust and involvement
Next level of
Political tools
• New platform for political and legal
decisions
• Strengthen public health care
8
Current picture
Cure or Control
of Cancer
Cancer
genomics
Immune
therapy
9
Innføring av ny diagnostikk til
godkjent medisin:
Noen betrakninger
Hvem har (og tar) ansvaret?
Ø  Etablering av tester og QA prosesser
Ø  Når?
Ø  Ved godkjenning av medikamentet?
Ø  Basert på andre lands erfaringer?
Ø  Hvor lenge ville du akseptert å vente hvis du var kreftpasient?
Ø Utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer: Når, hvem, oppdatering?
Ø Implementering av nasjonale retningslinjer?
Ø ”tumorgruppe” vs patologer vs sykehusavdeling
Ø  Posisjon og rolle til patologer
Ø  Finansiering?
Ø  Opplæring?
Ø  Registrering i Kreftregisteret?
Ø Ønsker helsevesenet ”real life” data eller ikke?
Genomikk gir muligheter
Kreftgenomikk gir en mulighet til å gjøre et sprang og
etablere en klinisk infrastruktur som er:
Ø Effektiv – Alle kreftpasienter i Norge kan testes
Ø Rasjonell – Hvem vil ha effekt og ikke
Ø Tilpasningsdyktig – Løpende vurdering og opptak. Rask utvikling!!
Ø Kunnskapsdrivende – Biologisk og klinisk forståelse, helseøkonomi
Ø Rettferdig – Tilgang for alle
Hvordan lykkes med prosjektet?
Ø Innse at dette er et systemløft for Norsk helsevesen som danner
grunnlaget for persontilpasset medisin
Ø Krever tydelig politisk forankring og ledelse
Ø Klar strategi for kobling av forskningsprosjekter til etablering av
klinisk infrastruktur
Ø  Kliniske studier – en rett for alle kreftpasienter og arena for
samarbeid med industri
Ø  Integrering av ALLE fagdisipliner under plattformen
Ø  Eierskap og felles mål om at dette skal lykkes
Ø  Rammer og regler basert på kunnskap
Ø Dra på studietur!
Ø Kommunikasjonsplan!
Ø Problematisering er lett – Hva kan jeg gjøre for å være konstruktiv?
Focused on
What Truly Matters
Hvis du eller en av dine nærmeste ble diagnostisert
med en kreftsykdom i dag:
Hvem ville prøvd å få en
genetisk analyse?
Hvem ville gjort analysen i
Norge?
15

Similar documents