KVIKKGUIDE CANES TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Hold OK

Transcription

KVIKKGUIDE CANES TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Hold OK
KVIKKGUIDE
CANES TRÅDLØS ROMTERMOSTAT
Hold OK knappen inne ca 10 sek til grønn diode blinker,trykk ok, lyser rødt, hold
knappen
på romtermostaten inne i ca 10 sek til det står Ini i display, nå lyser dioden grønt på
masteren. Trykk så på retur
knappen. Nå er termostaten programmert. Gjenta samme
prosedyre på neste kanal. Hvis du ønsker og tilmelde flere kurser på en romtermostat, bruk
piltastene og flytt til den kanalen du ønsker og bruke. (Husk og trykke ok så diode blir rød, så
flytt til neste kanal, trykk ok osv. så trykk så du får Ini på termostat)
Programmering av romtermostat uten display: Sett termostaten av , utfør samme
prosedyre på master, når rød diode lyser, sett termostat på
,grønn diode lyser på
master= programmert.
Når alle termostatene er programmert, monteres de i rommen de skal styre. Sett alle på max
temp og sjekk at alle aktuatorer åpner. (Blir blå)