Program

Transcription

Program
Agenda
Programkonferanse INI- og Luftsystemer
Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunerius gate 3, Oslo.
Torsdag 11. februar 2016
Tid
Tema
Ansvarlig
0830 - 0900
Registrering
FSi
0900 - 0910
Åpning av programkonferansen
FD og FSi
0910 - 0930
Ny stortingsmelding om forsvarsindustrien
FD/Avd.dir. Roar Smedsrød
0930 - 1000
Materiellplan med fokus på luftdomenet og INI
FD/KK Egil Bolæren-Hansen
1030 - 1100
Drifts-/understøttelseskonsept for F-35
LOI/Oberst Egil Sørstrønen
1100 - 1120
Pause/Kaffe
1120 - 1150
Erfaringer fra Bold Quest 2015 ev. planer 2016
CYFOR
1150 - 1210
Taktisk ledelsessystem & programporteføljen for
INI i et næringsstrategisk perspektiv
FD/Oblt. Leif Erik Jordan og
maj. Vidar Engmo
1210 - 1315
Lunsj
1315 - 1345
Kognitiv Cyber Security
IBM
1345 - 1405
Long Range Missiles for Air-to-Air and Air Defence
NAMMO
1405 - 1425
C2 Multi Mission Node
Kongsberg
1425 - 1445
Hvordan stoppe datalekkasje fra mobile enheter
Hiddn Security AS
1445 - 1500
Pause/Kaffe og forberedelse speed-dating
1500 - 1800
Speed-dating
1800
Middag/’mingling’
FSi, FD og Forsvaret