Program - Om FSi

Transcription

Program - Om FSi
FORSVARS- OG
SIKKERHETSINDUSTRIENS
FORENING
40k
100 m100y10k
100c70m40k
INFO/ERFA
21-22 april 2015
Soria Moria Hotell og Konferansesenter,
Voksenkollveien 60, Oslo
TEKNOLOGI I MØTE MED
FORSVARETS NYE UTFORDRINGER
Tirsdag 21. april
Temabolk 2: Fremvoksende teknologier
0900
Registrering åpner
1030-1130
Action! - Bård Eker.
Et foredrag om kreativitet, innovasjon, høyt tempo
og hvilken betydning dette har for suksess
Sponsorpresentasjon- SAAB Technologies Norway
1130-1230 Lunsj
Konferanseleder: Siri Lill Mannes
1230-1240Konferanseåpning
Torbjørn Svensgård, Adm. dir FSi
1500-1520
3D printing; nye løsninger for Forsvaret
– nye muligheter for industrien
Rune Lausund, Sjefsforsker, FFI
1520-1540
Måling av fysiologiske data i felt
– En nøkkel til økt beslutningsstøtte for
operasjoner i krevende omgivelser
Trine Seeberg, Seniorforsker, SINTEF IKT
1540-1550Panelsamtale
1550-1610
Fra sjefens magefølelse
til datadrevne beslutninger
Morten Kamphaug, Prosjektleder AGS,
Kongsberg Defence and Aerospace
1610-1640
Pause/Kaffe
1640-1700
Hvordan tenkes det rundt fremvoksende
teknologier og nye kapasiteter i Hæren?
Dag Søberg, Oberst, Sjef materiellseksjonen Hærstaben
1400-1420Panelsamtale
1700-1720
Innspill fra petroleumsbransjen
– Teknologi for å løse produktivitetsutfordringer
Gunnar Hjelmtveit Lille, Direktør, OG21
1420-1500
1900
Aperitiff
1930
Middag
1240-1310Åpningsforedrag
Øystein Bø, Statssekretær, Forsvarsdepartementet
Temabolk 1: Sikkerhetspolitikk og teknologi
1310-1340
Trusler og risiki mot Norge i et endret sikkerhetsbilde
Jon Morten Mangersnes, Avd dir, E-tjenesten
1340-1400
Hvordan anvende teknologi og alternative kapasiteter.
Hvordan ser Forsvaret ut om 30 år?
John-Mikal Størdal, Adm.dir, FFI
Pause/Kaffe
Platinum sponsor
Silver sponsor
Onsdag 22. april
Temabolk 3: Forsvarsindustriens betingelser
og Forvarets oppgaver
0900-0930
EDA initiatives on defence industry
Rini Goos, Deputy Chief Executive,
European Defence Agency (EDA)
0930-1000
Hva vil EU med forsvarsindustrien?
Jon Gunnheim. Forsvarsråd, EU-delegasjonen
1000-1020Rammebetingelser
Forsvarsdepartementet
Prosjektorienteringer
Orientering fra kapasitetssjefene i FLO:
• Prosjektporteføljen – nåtid og fremtid
• Kompetanse- og kapasitetsutfordringer
• Levetidsunderstøttelse (vedlikeholds-/forsyningskonsept for nye systemer)
• Spørsmål/svar og diskusjon i uformell ramme
Møterom 1 (1. etg.)
1020-1050
Pause/Kaffe
1300-1430
1050-1120
Sivil støtte til Forsvaret i sikkerpolitisk krise og krig
Monica Endregard, Sjefsforsker, FFI
Møterom 2 (2. etg.)
1120-1150
Eksempler på samfunnsøkonomiske
effekter av forsvarsindustrien
Pål Remy Østbye, Director Advisory, Ernst & Young
Møterom Lillesal (1. etg.)
1300-1430
1300-1430
IKT – og Luftkapasiteter
Maritime kapasiteter
Land- og felleskapasiteter
1150-1200Avslutning
Torbjørn Svensgård, Adm dir, FSi
1200-1300
Lunsj
Platinum sponsor
Silver sponsor
FORSVARS- OG
SIKKERHETSINDUSTRIENS
FORENING
40k
100 m100y10k
100c70m40k