Aktivitetsplan sfo 2. trinn januar-februar-mars

Transcription

Aktivitetsplan sfo 2. trinn januar-februar-mars
Aktivitetsplan sfo 2. trinn januar-februar-mars 2015-16
Sfo
0730.1630
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
fredag
Skolen
begynner
0830
0830
0830
0830
0830
Skolen slutter
1315
1315
1315
1315
1230
1315-1400
1315-1400
1315-1400
1315-1400
1315-1400
Aktiviteter i
gymsal.
Mindre
grupper
med en
voksen
Frilek uteinne
Frilek uteinne
Fingerhekling
fellesprosjekt
alle på trinnet
papegøyebilder
Matlagingsgru
ppe
Innkryssing
Spise
(Ca. tider)
Faste aktiviteter
1400-1500
Rullering
Frilek ute-inne
Frilek uteinne
1410-1500
Rullerer slik at
alle som vil får
være med.
over en
periode med
samme «rett»
Så skifter vi
«rett» og
starter på nytt
igjen
Jordbærhagen
Koret for
medlemmer
Frilek ute-inne
Zeroaktiviteter.
Drama
Dans
Musikk/gitar
Vi tar en pause med fotball på grusbanen til det våres igjen 