månedsplan for vbb søre ål sfo september 2015 registreringsskjema

Transcription

månedsplan for vbb søre ål sfo september 2015 registreringsskjema
MÅNEDSPLAN FOR VBB SØRE ÅL SFO
SEPTEMBER 2015
UK
E
37
MANDAG
TIRSDAG
7
Brainstorming
høstbilder
8
Frilek
TEMA:
HØST
ONSDAG
9
Produksjon av
høstbilder
TORSDAG
FREDAG
10
Frilek
11
Tema; Blomster
17
Frilek ute.
18
Gå en tur i område.
24
Frilek
25
Gå en tur til
leketoppen.
Skogenhallen
38
14
Produksjon av
høstbilder
15
Frilek ute.
16
Tema: Høsten.
Frilek inne/ute
39
40
21
Tema: Høsten
Gjøre ferdig til
utstilling
22
Frilek ute.
28
Høstferie. Se eget
program/ Ark.
29
Høstferie. Se eget
ark.
23
Høstfest i Lavvo
med foreldre.
VBB har ansvaret
for servering og
utstilling.
30
Høstferie. Se eget
ark.
VIKTIG INFO: Vil minne alle på at barna deres skal ha med varme og gode klær etter været. Samt regntøy ved
regn. Og at barna deres må ha med nok mat og drikke hver dag til skoledagen, samt SFO ettermiddag. Husk å
krysse ut barna deres når dere henter barna på ettermiddagen. Linda Nyeng er ny på SFO, og er sammen med
Andre Sveen mandager og onsdager skoleåret 2015/2016. Da holder vi til nede i 3.klasserommet eller ute til kl
15.30, etter det er vi oppe i 1.klasse. Tirsdag, torsdag og fredag er de sammen med 2.klasse.
Frem mot jul er hovedfokus julegryta, så i oktober og november vil mye av tiden gå med til produksjon for salg.
Kontaktinfo:
Tlf: 61 26 73 28
Mobil: 99 29 99 05
E-post: [email protected]
Beskjeder til SFO send SMS til 03686 og start melding med SAL SFO”klasse”, f.eks. SAL SFO3.
REGISTRERINGSSKJEMA FOR DEG MED PLASS I SØRE ÅL SFO 2015/2016
Skjemaet returneres SFO så fort som mulig.
Barnets navn:
Trinn:
____________________
____________________
 Hvem kan hente barnet utenom foresatte:
Navn
Telefonnr:
 Hvem kan vi kontakte hvis vi ikke får tak i foresatte?
Navn
Telefonnr:
 Hvordan vil du/dere ha månedsplan eller annen informasjon fra SFO på:
□ E-post. Må oppgi e-postadresse: ______________________
□ Med postmappa.
□ Skal sendes til begge foresatte.
□ E-post:
_____________________________
_____________________________
□ Med postmappa.
 Vi godkjenner at bilder tatt av SFO kan brukes
□
Kun internt
□
Internt og lokalpresse/media.
Ved eventuelle endringer vil vi ha beskjed så fort som mulig.
_______
Dato
________________________________________________
Underskrift foresatte