Aktivitetsplan for uke 32

Comments

Transcription

Aktivitetsplan for uke 32
MATHOPEN SFO
Velkommen til Langdager ved SFO
Dag
MANDAG 3/8
TIRSDAG 4/8
ONSDAG 5/8
TORSDAG 6/8
FREDAG 7/8
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
1 trinn: samling kl 10.00:
Bli kjent. Frilek
1 trinn: samling kl 10.00:
Bli kjent. Prosjekt:
«…som fisken i vannet»
1 trinn: samling kl 10.00:
Bli kjent. Prosjekt:
«…som fisken i vannet»
1 trinn: samling kl 10.00:
Bli kjent. Prosjekt:
«…som fisken i vannet»
1 trinn: samling kl 10.00:
Bli kjent. Prosjekt:
«…som fisken i vannet»
2 trinn: Frilek
2 trinn: Forming
2 trinn: Frilek
2 trinn: Milbanen;
aktiviteter med ball
2 trinn: kl. 1000
Tur til Skarfjellet
3-4 trinn: Frilek
3-4 trinn: Forming,
Prosjekt: «Vannets vei»
3-4 trinn: Tur til Fløyen
Oppmøte klokken 0900
3-4 trinn: Tur til
Hesteplasssen kl. 10.00
Prosjekt: «Vannets vei»
3-4 trinn:
Formingsaktivitet
Leselos og tilrettelagt
aktiviteter for
sommerlesing
Leselos og tilrettelagt
aktiviteter for
sommerlesing
Husk matpakke til alle måltidene og drikkeflaske.
Frokost: kl.0730-0830
Lunsj: kl.10.30
Mellommåltid: kl.13.30
Trivselsmål for august: Vi lager grupperegler ved SFO
Leselos og tilrettelagt
aktiviteter for
sommerlesing



Leselos og tilrettelagt
aktiviteter for
sommerlesing
Leselos og tilrettelagt
aktiviteter for
sommerlesing
Hovedaktivitetene/voksenstyrte aktiviteter ligger i tidsrommet fra ca. klokken 10.00 til kl. 14.00. Før og etter disse klokkeslettene er det lagt opp til fri lek for blant
annet kunne knytte nye vennskapsbånd, lære nye leker av hverandre med mer.
Vi er en LeseLos skole og SFO derfor vil det være fokus på aktiviteter tilknyttet lesing og leseforståelse/opplevelse gjennom hele året.
Ved SFO har vi trivselsmål som er forankret i skolens arbeid med sosiale ferdigheter og vi har ulike trivselsmål hver måned gjennom hele året.