Til foreldre og foresatte ved Eik skole: I denne utgaven av Eik

Transcription

Til foreldre og foresatte ved Eik skole: I denne utgaven av Eik
Eik-bladet
Nr. 2 – skoleåret 2015/2016
Til foreldre og foresatte ved Eik skole:
Om få dager åpner vi første luken i adventskalenderen, og vi står foran
en hyggelig førjulstid på Eik skole.
Allerede mandag 30.11 er vi i gang med adventssamling. Desember er
en måned forbundet med mange tradisjoner. Også desember 2015 være
derfor være preget av ”det vi alltid gjør”.
I denne utgaven av Eik-bladet kan du lese mer om dette:




Adventstiden på Eik skole
Åpningstider på SFO i skolens juleferie
Eikbarnas dag – takk til foreldrene på 2. trinn
Akebakke og sykkelcrossanlegg
Adventstiden på Eik skole:
Julemåneden er preget av mange og gode tradisjoner. En av disse
tradisjonene er felles adventssamlinger for hele skolen. Mandag
30. november og fredag 11. desember samles alle elever og ansatte i
samfunnssalen for en hyggelig stund med levende lys, fellessanger,
opplesing og elevinnslag.
Lucia markeres på Eik skole på adventssamlingen fredag 11.12. Det er
4. trinn som danner Luciatoget, og de vil være hovedinnslaget på
adventssamlingen samme dag. 4. trinn vil få mer detaljer om Luciadagen direkte fra sine kontaktlærere.
Også i år vil de klassene som ønsker det, ha omvendt
julekalender. I stedet for å få, snur man alt motsatt og gir. De som
ønsker det kan gi en liten sum til Slottsfjellet barnehjem hver dag. Mer
info kommer fra de ulike trinn.
Tradisjonen tro inviterer SFO til litt ekstra julekos for elevene som går
der. Nytt i år er at flere av arrangementene holdes når juleroen har
senket seg på skolen. Mandag 21.12 inviteres det til julebord.
Arrangementet holdes i litt høytidlige rammer, med fint dekkede bord,
god mat og underholdning. En sikker vinner! Mer info om jul på SFO
finner du på månedsbrevet for desember.
Mandag 14. desember kl. 18.00, arrangeres ”Vi synger jula
inn” i Eikhallen for hele skolen. Dette er årets julehøydepunkt for
mange Eik-folk. Til dette arrangementet inviteres smått og stort, unge
og gamle, familie og venner. Det er plass til 1600 mennesker i hallen, så
vær velkommen alle. Dørene åpnes kl. 17.40. Denne kvelden blir, som
vanlig, fylt av allsang og flotte elevinnslag fra alle syv årstrinn.
Arrangementet er obligatorisk for alle elevene og ses på som skoletid.
Tidsbruken avspaseres siste skoledag. Vi vil også benytte anledningen til
å samle inn penger til Slottsfjellet barnehjem i etterkant av
arrangementet. Velkommen!
Onsdag 16. desember er vi invitert av Eik kirke til julegudstjenester.
Kl. 09.00 får 5.-7. trinn besøke kirken, kl. 10.30 1. trinn og
barnehagebarn fra Mortenåsen barnehage, mens 2.-4. trinn besøker
kirken kl. 12.00. Kirkebesøket er et frivillig tilbud.
Utdanningsdirektoratet har i år gått ut med en anbefaling til alle landets
skoler om å ha en aktiv påmelding til julegudstjenester. Dere vil derfor
motta et slikt skriv i god tid før arrangementet som alle foresatte må
svare på. Svarfrist 14.12. Elevene som av ulike grunner ikke skal delta på
julegudstjenesten, vil få et annet undervisningstilbud på skolen mens
medelevene er på julegudstjeneste.
Siste skoledag før jul, fredag 18.12, slutter elevene kl. 11.30. SFO
holder åpent fra samme tidspunkt og stenger til vanlig tid kl. 16.30.
Åpningstider på SFO i skolens juleferie:
I elevenes juleferie har SFO åpent fra kl. 07.15-16.30 på følgende
dager: Mandag 21.12, tirsdag 22.12, onsdag 23.12, mandag 28.12 og
tirsdag 29.12. SFO er stengt på følgende dager: 24.12, 25.12, 30.12
(planleggingsdag), 31.12 og 01.01.16.
Første ordinære skoledag i 2016 er mandag 4. januar kl. 08.30.
Eikbarnas dag:
Eikbarnas dag lørdag 12.09.15 ble et meget vellykket arrangement.
Tusen takk til foreldrene som loset dagen i havn på en flott måte.
Akebakke og sykkelcross:
I slutten av oktober ble akebakke- og sykkelcrossområdet åpnet, med
spennende og flott sykkelaktivitet. Nå venter vi bare på snøen!
Med ønske om en flott førjulstid for alle.
Vennlig hilsen
Håkon Follesø
rektor