SKOLESTART I HORTEN KOMMUNE 2016

Transcription

SKOLESTART I HORTEN KOMMUNE 2016
SKOLESTART I HORTEN KOMMUNE 2016
Barne- og ungdomsskolene i Horten Kommune starter opp mandag 15.august
Barneskolene:
Ungdomsskolene:
Fagerheim skole
1.trinn møter kl.09.30.
2. - 7.trinn møter kl.08.30
SFO starter opp 2.august
Borre ungdomsskole
Alle elever møter kl. 08.30.
Granly skole, midlertidig plassert på KarlJohansVern
1.trinn møter kl. 09.00.
2. - 7. trinn møter kl. 08.30
SFO starter opp 2.august
Lillås skole
1. trinn møter kl. 09.00
2. - 7. trinn møter kl. 08.30
SFO starter opp 2.august
Lysheim skole
1. trinn møter kl. 09.00
2. - 7. trinn møter kl. 08.30
SFO starter opp 2.august
Nordskogen skole
1.trinn møter kl. 10.00
2. - 7.trinn møter kl. 08.30
SFO starter opp 2.august
Nordstua SFO begynner 2.august
Sentrum skole
Alle trinn møter kl. 08.30 i øvre skolegård
SFO starter opp 3.august
Åsgården skole
2. – 7. trinn starter kl. 08.30
1. trinn starter kl. 9.00
SFO starter opp 2.august
Holtan ungdomsskole
Alle elever møter kl. 08.30.
Orerønningen ungdomsskole
Alle elever møter kl. 08.30.
Dagavlastningstilbud starter 2.august.
Horten kommunale voksenopplæring:
Undervisning på dagtid starter mandag 15. august kl. 08.30.
Norskkurs på kveldstid starter 25. august kl.17.30 (Nivå A1-B1).
Norskkurs på høyere nivå (B2) starter 23. august kl. 17.30, med
forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.
For elektronisk påmelding benytt vår hjemmeside
www.hortenvoksenopplæring.no
For informasjon og søknad om opplæring kan du kontakte
skolen fra 1. august.
Skoleskyss for Granly skole til KJV er beskrevet i eget dokument
som finnes på Granly skoles hjemmeside under ”Praktisk
informasjon”.
Skolebussene går ellers som vanlig.
Henvendelser om plass i Skolefritidsordning (SFO), bytte av
skoler eller andre opplysninger i forhold til skolestart, skjer til
den enkelte skole.
Tjenesteområde skole