4 Skolefritidsordningen

Transcription

4 Skolefritidsordningen
Dagsrytme
07.30-08.15 MorgenSFO i hallen.
12.15-13.45 SFO åpner igjen
13.45 Mat
14.00-15.30 Aktiviteter
16.30 SFO stenger.
SFO
Mobil:
Base 1:
Base 2:
Sfo-leder: 51 33 82 04
Siri H. Dahl Nymo
Anne Siri H.D. Korslund
Mari Nygård Sømme
Sølvi Strøm
Karoline Kittelsen
Ellen H. Palmer
Pia Lindland (perm)
Natalia Nunes Dos Santos
Eleni Manolatou
André Tveit
Nicholas Raugstad
Ann Cecilie Storøy
Kristine Johannesen
Aud-Tove Berge (lærling)
Emilie Bøgelund (lærling)
Livet handler
ikke om å finne
seg selv, men om
å skape seg selv
(George Bernhard Shaw)
979 52 912
905 68 509
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
På https://sandnes.ist-asp.com/
sandnespub kan du endre eller si
opp plassen i SFO. Husk oppsigelsestid på 2 måneder etter dag 1 i
neste måned. Du finner vedtekter
på www.sandnes.kommune.no
Sfo har egen hjemmeside under
http://www.bestsammen.no
SFO forvalter barnas fritid. Hvert enkelt barn skal få omsorg
gjennom tilstedeværelse og nærhet. Vi skal se hele barnet, lytte
og respektere det. Barnet skal få oppleve å bli tatt på alvor. Vi
har ansvar for barnets trygghet og sikkerhet i SFO
Vi ønsker fornøyde foreldre, som er trygge på at barna blir tatt
godt vare på hos oss. Dere er våre viktigste støttespillere, og åpen
kommunikasjon og nært samarbeid er viktig for arbeidet vårt i
SFO
Sørbø SFO er et tilbud for elever i 1.-4.tr. Vi har åpent alle skoledager
mellom kl. 07.30 og 08.15 og mellom kl.12.30/13.45 og 16.30.
I skolens ferier/fridager har vi åpent fra kl. 07.30 til 16.30. Det er mulig å
kjøpe enkeltdager for alle i 1.-4.trinn, ta kontakt med SFO leder om dette.