Her er noen viktige datoer å merke seg:

Transcription

Her er noen viktige datoer å merke seg:
6.mai 2015
SFO info mai og juni.
Da er vi kommet til mai og våren er her og barna kan være mer ute og nyte vårværet.
Glade barnestemmer høres over hele skoleplassen når aktivitetene pågår for fullt.
Vi fortsetter med våre aktiviteter både ute og inne. Det blir sommerfest i år også og
barna er i gang med å øve til forestillingene.
Her er noen viktige datoer å merke seg:
15. mai - SFO stengt (planleggingsdag)
19. mai - Førskoledagen. SFO barna 1-4.klasse går på tur kl. 13.00 – 15.15.
5. juni - SFO sommeravslutning/oppvisning kl.13.30 – 14.30.
Foreldre er hjertelig velkommen.
17. juni - Alvøen lekene. Skolen slutter kl.11.00, men SFO er åpen.
23. juni - Siste skoledag. Skolen slutter kl.11.00, men SFO er åpen.
24. – 30. juni - SFO langdager. Åpent fra kl. 07.30 – 16.30.
Husk påmeldingsskjema, leveres senest fredag 12.juni.
1. – 31.juli - SFO stengt (sommerferie)
3. – 14.august - SFO åpner igjen etter sommerferien.
- SFO langdager. Åpent fra kl. 07.30 – 16.30.
Husk påmeldingsskjema, leveres senest fredag 19.juni.
17. august - Skolestart.
Vedlegg:
Langdagsskjema for juni og august.
Alle vi på SFO vil benytte anledningen til å takke for skoleåret og ønske alle en riktig
god sommer. Vi sees igjen i august.
NB! Denne info og langdagsskjemaer blir sendt til alle som har e-post adresse
registrert. Dette kan dere også finne på SFO hjemmeside.
Med vennlig hilsen
Ansatte i 1.klasse: Torill, Elin Therese, Vibeke Karlsen, Vibeke Langøy, Marianne Karin og Merete.
Ansatte i 2.klasse: Margrethe(gruppeleder), Turid, Ingunn, Camilla og Sofie Vikne.
Ansatte i 3-4.klasse: Heidi (gruppeleder) og Sondre
Tone, Janne og Luisa Olsnes (Avdelingsleder SFO) [email protected]