Sentrale tlf.nr.: Kunnskap og glede, Nylund er stedet!

Transcription

Sentrale tlf.nr.: Kunnskap og glede, Nylund er stedet!
Skolens ansatte 2015/2016
Sentrale tlf.nr.:
Rektor:
Frøydis M.S. Anthonsen
Avdelingsleder:
Grete W. Pedersen
Avd.leder 5.-7./IKT/Særskilt norsk: Linda Stave
Avdelingsleder/Spes.ped:
Brynhild Skaar Halsne
Avd.leder/SFO og 1.klasse
Sesselja G. Gudjonsdottir
Skolekonsulent:
Liv Øie Puntervold
Biblioteklærer:
Michaela Haaland
Administrasjonen :
Adm.fax
Leder SFO :
SFO i åpningstiden
51 91 72 00
51 91 72 01
51 91 72 72
51 91 72 81
Helsesøster : Rannveig Soppeland
51 91 72 00
1a
1b
1c
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
3d
4a
4b
4c
5a
5b
Kontaktlærere:
Siv Kirstin Lund
Jarle Svensson
Siren R.Lode/Elisabeth Tørsdal
Marit Nordgulen
Lene Birkeland
Synne Veum Rydland
Marte Biland
Charlotte Strømme
Anna Hagen Laastad
Sarah Marie K. Kruiderink
Alice Angell-Olsen
Janne Merete Sandvik
Hanne Kirsti Svela
Elisabeth H. Tørsdal
Dagny Ottesen
Hanne Synnøve Tønnessen
Anders Firing
Marianne Larsen Munthe
John Inge Salte
Linda Sjursen
Siv Knarvik
Ida Lorentze Vik
Hans-Christian D. Olsen
Liv Runesdatter
Ansatte skole/SFO:
Nichlas Rasmussen
Rose M. Hanssen
Wenche Wigestrand
Ellen Wolff
Chris Frode Hansen
Mohammad Bonakdar
5c
6a
6b
Lisette Rott
Ingvild Holien
Jazz Rathore/Birte Vestersjø
Marianne Thorsnæs
Gunn Elisabeth Nilssen
Kristine Halvorsen
6c
Grethe Gjertson
Tord Hatleskog Nilsen
7a
7b
Hege Andresen
Wenche Gjøse
Fatima Akmese
Anita Davidsdottir
Kees Siep
Noi Davidson
Juan Romero
Jonas Bonadkar Velure
Hege E.Møller
Timelærere:
Bjørg Kari Frøvik
Hildebjørg Bratteli
Sigrid Bjørheim
Heidi Langeland
Odd Eskildsen
Visjon:
Skoledagens inndeling
Timelærere:
1.-4. Trinn
5.-7. Trinn
08.30-09.15
1. Time
1. Time
08.30-09.15
09.15-09.30
friminutt
2. Time
09.15-10.00
09.30-10.15
2. Time
friminutt
10.00-10.15
10.15-11.00
3. Time
3. Time
10.15-11.00
11.00-11.15
spisepause
spisepause
11.00-11.15
11.15-11.45
store fri
store fri
11.15-11.45
11.45-12.30
4. Time
4. Time
11.45-12.30
12.30-13.15
5. Time
5. Time
12.30-13.15
friminutt
13.15-13.30
6. Time
13.30-14.15
Elever som skal til SFO hentes av
ansatte i SFO, og registreres
Pedagogisk utviklingsarbeid pålagt
av Stavanger kommune:
1. Lesing, språk og begrepsutvikling
2.Tilpasset opplæring og mestring
3. Vurdering for utvikling
SFO:
1. Sosial kompetanse gjennom lek
2. Kultur, idrett og friluftsliv
3. Omsorg og trygghet
Nylund skole og SFO satser i tillegg på:
Prosjekt "Vitenhagen"
Kunnskap og glede, Nylund
er stedet!
Verdier:
-Nytenking
-Engasjement
-Samarbeid
-Ansvar
-Respekt
Vi ønsker engasjerte foreldre
som involverer seg i barnets
læring og fremgang
Skolens hjemmeside:
www.minskole.no/nylund
Skolens e-post adresse:
[email protected]