Ukeplan for 1. trinn, uke 24

Transcription

Ukeplan for 1. trinn, uke 24
Ukeplan for 1. trinn, uke 24
Mål:
Norsk: Jeg kan alle bokstavene.
Lære diftongen øy.
Matematikk: Jeg kan forklare hvordan former ser ut.
Månedens sosiale mål:
Vi rydder fint etter oss
På skolen:
Norsk: Repetere bokstaver. Introdusere «sjanger»
(Eventyr, fortelling, faktatekst, dikt, vits og gåter)
Trene på diftongen øy.
RLE: Repetisjon
Matematikk: Former og figurer. Vi øver på å forklare
hvordan de ulike romfigurene ser ut, og å vite når
klokka er hel og halv.
Gym: Uteaktiviteter
Engelsk: Fruit and berries.
Musikk: Stopp, ikke mobb. Delesangen.
Natur og samfunn: Forsøk med vann.
Kunst- og håndverk: Gjør ferdig.
Uteskole: Tur i nærområdet.
Ukelekse: Lær å knytte skoene dine!
Husk at pennalet skal være i orden……..
Til tirsdag:
Leksefri pga.
planleggingsdag i går
Til onsdag:
Leksefri pga. idrettsdag
Til torsdag:
Til fredag:
Leselekse: Leseark og
nivåbok.
Leselekse: Leseark og
nivåbok.
Multi : s.70 og 71
Norsk: Gjør ark i perm.
Ukas melding hjem:
-1 B skal ha sommeravslutning torsdag 11. juni fra 1700-1900. Se eget skriv som ble delt ut tidligere ☺
-Det er ikke leksehjelp før sommeren.
-Vi bytter bøker lesebøker i lesemappa fredag – det blir siste gang før ferien.
Hilsen Marianne, Inger, Tore, Linda, Vivian og Kari
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Diftong-sang
Jeg er Salamis lille fisk og må ha ferie snart.
Jeg vil ha ferie snart, og mitt ønske er klart.
Jeg vil ha ferie og være for meg selv på en øy,
men sjefen sier at det ikke er noe gøy.
Så jeg sier
hØY, tØY, bØY, flØY, syltetØY!
Jeg sier
hØY, tØY, bØY, flØY, syltetØY!
Jeg sier hØY, tØY, bØY, flØY, syltetØY!
For sjefen vil ikke høre snakk om noen øy!
UKEPLAN FOR SFO
08.06
09.06
SFO er stengt
Utelek
pga.
Utegym eller
planleggingsdag. grupper
10.06
11.06
12.06
Varm mat
Kor
Hobby
Fredagsaktiviteter
Ute og inne
Mail til SFO-leder: [email protected]
[email protected]
• Dersom barnet ditt er syk en dag er det viktig at dere sender mail eller sms til SFO.
• Vi ser noen barn som ikke kommer inn på morgen-SFO om morgenen. Viktig at dere
foreldre passer på at barna kommer inn på SFO, dersom barnet skal på morgenSFO.