Brev til foreldre skolestartere 2015

Transcription

Brev til foreldre skolestartere 2015
72 54 10 18 SFO 1.tr (1.etg)
72 54 10 19 SFO 1.tr (2.etg.)
TRONDHEIM KOMMUNE
Strindheim skole
Baseleder: Ingunn Andresen
SFO-leder: Stian Rosvoll tlf.
72 54 10 06
Foreldre/foresatte
SFO 1.trinn, skoleåret 2015/2016
OPPSTART SFO, 1.trinn høsten 2015
Vi på SFO åpner mandag 3. august, og flere av barna
kommer allerede da. Det vil bli en jevn strøm av
nye barn helt fram til skolestart. I år arrangerer
vi åpne dager i 1.trinnsarealene i forkant av SFOstart: Torsdag 30.- og fredag 31. juli i tidsrommet
9-16. Målet er at dere og barnet har muligheter til
å bli mer kjent i arealene og uteområdet.
Inngangsbillett: At barnet har med en voksen og
matpakke i tidsrommet dere velger å besøke oss i.
For barna er dette det første virkelige møtet med
skolen, og det er viktig at det oppleves trygt og
godt for barna. Vi er opptatt av at alle skal føle
seg velkommen, og prøver å innarbeide gode rutiner
fra første dag.
For å få til en ryddig, praktisk og trygg oppstart,
har vi delt barna inn i
 2 puljer for de barna som starter mandag 3.aug.
 1 pulje for de barna som starter tirsdag 4.aug.
 1 pulje for de barna som starter mandag 10.aug.
Dette for at vi skal kunne ta i mot så mange på ei
uke. Se vedlegget med barnets fargekoder for
informasjon om hvilken dag barnet ditt starter, og
om det er kl 8.30 eller kl.12.
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Telefaks:
TRONDHEIM KOMMUNE
Strindheim skole
7004 TRONDHEIM
Bromstadvegen 1
+47 72541000
+47 72541001
Organisasjonsnummer
: NO 942 110 464
E-postadresse:
Internettadresse:
www.trondheim.kommune.no/strindheim-skole
Side 2
TRONDHEIM KOMMUNE
Strindheim skole
Vår referanse
Stian Rosvoll
Vår dato
25.06.14
I de påfølgende dagene, etter at barnet ditt har
hatt sin oppstartdag, vurderer dere selv hvor lenge
barnet deres skal være på SFO. Det er jo dere som
kjenner barnet best, og vurder ut i fra det hvor
mye tid som trengs på tilvenning. Vi har åpent fra
7.15-16.30 hver dag. Kontakt baseleder Ingunn
Andresen for eventuelle spørsmål. SFO er stengt 13.
og 14. august pga. studiedager.
I ukene før skolestart serverer SFO ett måltid midt
på dagen, og frukt på ettermiddagen. Hvis barna
skal være lange dager på SFO, ta med ekstra
matpakke til eventuell frokost/ettermiddagsmat. SFO
ordner alltid med drikke.
I likhet med skolen,
benytter SFO areal både i
1.etg. og 2.etg. (Inngang
D). Barna leker sammen
med sine venner uavhengig
av etasje hvis de ønsker
det.
Dagsrytme på oppstartsdagen
o Bli kjent /navneskilt
o Samling
o Mat / frukt
o Lek inne/ute
NB! Det er viktig at alle melder seg inn i boka vår
når de kommer, og melder seg ut når de drar.
Med hilsen
SFO-Leder Strindheim SFO