Hvordan bruke Hypernet Direkte SFO?

Transcription

Hvordan bruke Hypernet Direkte SFO?
Hvordan bruke Hypernet Direkte SFO?
Nå når dere har mottatt brukernavn og passord, kan dere gå inn på datamaskinen gjennom linken:
https://olderskog.direktesfo.no
Dere kommer da til denne startsiden:
Klikk på foresatte innlogging og bruk vedlagte brukernavn og passord. Denne siden kommer da opp:
Øverst til venstre står Deres navn samt barets navn. På forskjellige faner kan dere se på infotavlen,
om barnet, avtaler ++.
Det som er viktigst i første rekke er å legge inn avtaler. Disse avtalene kommer opp på våre
maskiner og kan være faste, som for eksempel om tidspunkt for å gå hjem. Etter hvert vil påmelding
til ferier o.a. også bli brukt her (ligger allerede inne). SFO har startet å bruke systemet og alle
foresatte SKAL og må bruke dette fra og med 26.11.14 (første dag på nye Olderskog skole/SFO).
Ettersom vi allerede har startet, er det fint at dere også bruker det nå, og gir oss tilbakemeldinger om
hvordan dette fungerer.
Brukerdokumentasjon blir også sendt ut elektronisk på epost, som et supplement til denne.
Dere kan også bruke smarttelefon for å komme til siden til Deres barn. Gratis App til dette finnes
både som Android og IPhone. Søk på hypernet og velg hypernet direkte foreldre. Samme brukernavn
og passord.
Det er lettere å legge inn de første opplysningene gjennom datamaskin, men også appene kan
brukes. Her er det lett å se når barnet er sendt hjem, dere kan melde inn andre hentetider osv. For
eksempel kan noen lure på om barnet er kommet til SFO om morgenen. Da kan dere her lett se at
barnet ankom SFO f.eks. kl. 07.17
Lagrer du appen på telefonen og den husker passordet, er det veldig enkelt.
NB: Som en konsekvens av at vi bruker det nye systemet, vil ikke oppholdstider som står i det gamle
systemet blir brukt. Men – ettersom det «gamle» systemet er det som danner grunnlag for regninger
og så videre, må endringer i plasstørrelser og oppsigelser skje der
(Hypernet SFO)
Og husk – systemet tas fullt i bruk fra og med 26. november 2014.
PS! Aktivitetsplaner, feriepåmelding f.o.m. juleferien 2014 og info kommer på
Hypernet Direkte!
Det blir eget foreldremøte for alle som trenger informasjon og veiledning på hvordan systemet
virker. Innkalling til dette kommer senere.
Olderskog SFO
Christian Lind, avd.leder Olderskog skole