Info fra skolen 5 mars

Transcription

Info fra skolen 5 mars
litt fra skolen
informasjonsmøte, 5.mars
SFO
Vanlig åpningstid 07.30 – 16.30
•
• Levering
– på buss fra Varden skole, med avgang 07.30
– direkte på SFO Lynghaugparken
• Henting
– på SFO Lynghaugparken
– på Varden skole, ettermiddagsbuss går fra Lynghaugparken 15.15
(ankomst Varden 15.30)
• Langdager (skolefrie dager med åpen SFO)
– morgenbuss fra Varden 07.30 og 08.30
– ettermiddagsbuss fra Lynghaugparken 15.15 og 16.15
• Voksne på bussene
• Meldesystem for fravær /sykdom
skolebuss
• Avgang fra Varden 08.00 – skolestart 08.30
– 5.-7.klasse
• Avgang Varden 08.30 – skolestart 09.00
– 1.- 4. klasse
• Hver elev tilhører bestemt buss (Buss A: Per, Trine …Buss B :
Anne, Bjørn… osv)
• Elever som mangler på bussen uten meldt fravær følges opp via
kontoret ved ankomst skolen
Skolemelk, som før, bestilling på nett «Varden skole»
Informasjon om busstilhørighet og meldesystem for fravær kommer
Avtaleskjema om buss for elever på 1.-4.trinn
om morgenen
• påmelding SFO buss 1.- 4.
• levering SFO på Lynghaugparken
• påmelding skolebuss 1.-4.
om ettermiddagen
• påmelding SFO buss 1.- 4.
• levering SFO på Lynghaugparken
• påmelding skolebuss 1.-4.
Avtaleskjema om buss for elever på 5.-7.trinn
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/varden-skole