Infoskriv til foreldre 27 08 14.pdf

Transcription

Infoskriv til foreldre 27 08 14.pdf
Iglemyr SFO, 27.08.14
[email protected]
Telefon: 51973266/85
Mobil telefoner: De er på fra kl. 12.00: Båten: 913 44 608
Brua:915 70 174
2. trinns-rommet: 915 98 112
Nede for 3. 0g 4. trinn: 480 50 476
Til Foreldre og Foresatte!
Da er skolen i gang og de fleste barna begynner å finne seg til rette med skole og SFO. For de som har
behov for Morgen SFO så er den på Nede SFO fra 07.25 til 08.15. 2.-3.-og 4.trinn rydder og går ut i
garderoben kl. 08.00 og 1.trinn 08.05. Vi voksne hjelper 1.trinns-elevene ute i garderoben og ser til at
de får med seg ransel og evt. ekstra tøy. Dersom enkelte barn virker utrygge er vi med de ut i
skolegården og ser til at de kommer til rett klasserom.
Etter skolen er de barna som har klasserom på Brua og Båten igjen der, de som går i 1 A er fordelt på
Båten og Brua når det er SFO og blir hentet eller fulgt dit.
Vi tok i bruk en avdeling for kun 2.trinn når skolen startet 19.08. Det er rom nr. 20 oppe vi bruker.
Dette var klasserommet til 3. trinn i fjor. Det er garderobe og inngang fra den nyoppussede
skolegården. Barna kan ha yttertøy og ranselen i SFO garderoben til de skal hjem. Skal barnet være til
16.30, kan klær og ransel hentes ned mot slutten av dagen.
Vi jobber med å få på plass en ukeplan som skal vise dagsrytme og styrte aktiviteter/stasjoner.
Tenker at vi får denne klar i neste uke. De vil bli lagt ut på SFO `s hjemmeside.
Skolekoret begynte 25.08.14. det er et tilbud til 2. -3.- og 4. i SFO tid. 2. trinn – og 3. trinn øver kl:
13.30 – 14.15 i musikkrommet og 4.trinn: 14.20 – 15.30 samme sted. Dersom dere ønsker at barnet
deres skal begynne i koret, må dere selv ta kontakt med dirigenten (se skolens hjemmesider)
Vi får låne Austråtthallen tirsdag 13.45 – 15.00 for 3. og 4. trinn og fredag 13.45 – 15.00 for 1. og 2.
trinn. Vi vil la barna spise før vi går dit: 13.30 på tirsdager og 13.15 på fredager.
Vi vil tilby aktiviteter som forming, fotball i ballbingen, aktivitet/lek i Pudi for å nevne noe. Det vil
også være anledning til lek.
Skolen tilbyr leksehjelp, den skjer rett etter skoletid. Påmelding til den skjer via skolen. De barna som
skal benytte seg av dette tilbudet vil komme på SFO etter leksehjelpen.
Vi begynner å bli kjent med de nye barna og ser fram til et godt samarbeid med alle «nye» og
«gamle» foreldre og foresatte. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post dersom dere lurer på noe.
Åse Garred, SFO- leder