rutiner ved oppstart av skoledagen i barneskolen

Transcription

rutiner ved oppstart av skoledagen i barneskolen
TRONDHEIM KOMMUNE
Åsveien skole og ressurssenter
Sist revidert nov. 2015
RUTINER VED OPPSTART AV SKOLEDAGEN
I BARNESKOLEN
Mål
-
sikre enhetlig framgangsmåte
-
sikre en effektiv oppstart av undervisningen
-
hver enkelt elev skal føle seg sett
Fokus på hilsen/høflighet!
 klokka 7.30: SFO åpner
 klokka 8.00: ytterdørene til SFO låses
 klokka 8.10: skoleklokka ringer
-
ytterdør åpnes av læreren som har timen
alle elever som er ute går til garderoben sin, henger fra seg yttertøyet og setter seg
på garderobeplassen sin
SFO-ansatt følger elevene som er på SFO fra SFO-basen til garderoben
læreren som skal ha første time møter elevene i garderoben, følger dem i engelsk
kø til klasserommet og hilser på hver enkelt elev i det de går inn i klasserommet
blikk-kontakt med hver enkelt elev
ved starten om morgenen skal det være opprop og føring av fravær
elevene står ved pulten /sitter i lyttekroken, felles hilsen
u:\041090\admin\1 nettsiden\1 planer, reglement, retningslinjer og ordninger\retningslinjer og ordninger\10 rutiner ved oppstart av skoledagen i barneskolen.doc