MÅNEDSBREV aug-sept 2015

Transcription

MÅNEDSBREV aug-sept 2015
SFO-NYTT
august/september
ROLLAND SFO
Nytt SFO- år med glade og
forventningsfulle barn! Vi er nå 117
barn til sammen på Kollåsen- og
Storåsen SFO!
I august benyttet vi langdagene til å
nyte fine dager sammen i en rolig start
etter ferien. Nye 1.trinns elever fikk tid til
å gjøre seg kjent med de andre barna,
de voksne og skolens arealer. På
programmet disse ukene hadde vi
blant annet gymaktiviteter i
Rollandshallen, såpeboblelek, disco,
isbar, formingsaktiviteter og masse
utelek blant annet suppelaging på
stormkjøkken og spikking.
Vi opplever at barna har funnet seg
godt til rette. Og etter en god oppstart
av skoleåret er vi nå kommet i gang
med de faste aktivitetene våre:
gymsal(AktiVane), bading, VIP,
formingsbord, datatid, fredags
kantinen, månedlig bursdagsfeiring og
kino mm.
Vi har hatt fokus på vennskap
og det å bli trygge på hverandre, og vi
på SFO fortsetter med vennskap som
tema nå i september. Vi fyller ukene
med blant annet vennskapssanger,
lager vennskapskort, vi danser
vennskapsfloka og prøver oss på
BlimE-dansen. Barna får lage
vennskapsarmbånd som samles
inn, og deretter får alle barna
«trekke» seg et
vennskapsarmbånd. Vi snakker
om vennskap og hva
vennskapsarmbåndet symboliserer. Vi
runder av med en stor vennefest der vi
serverer vennskapsvafler! 
Målet vårt med disse aktivitetene er at
barna vet hva en god venn er,
hvordan man blir en god venn og ikke
minst at barna vet hvor godt det er å
ha en god venn!
Det er også noen nye aktiviteter på
ukeplanen vår. Vi inviterer barna til
eventyrstund/høytlesning og mulighet
for å slappe av til lydbok hver uke. Vi
prøver også ut en voksenstyrt
idrettsaktivitet om mandagene, men
også dette er selvsagt
frivillig. Vi håper dette blir
populært blant mange av
barna.
SFO er først og fremst barnas
fritidsarena, og det viktigste i barnas
hverdag er sosialt samspill med andre
barn. Derfor er det også viktig at vi
legger til rette for frilek! Vi fyller opp
skuffer og skap med nye
fargeblyanter, spill og leker og står
klare til å hjelpe og veilede SFObarna
våre
Vi gleder oss til å ta fatt på høsten, og
ser fram til samarbeid med dere
hjemme!
Vennlig hilsen alle oss på Rolland SFO
-Husk å sjekke hjemmesiden vår. Der
finner du blant annet bilder fra
langdagene i august!