Kontaktinformasjon SFO 2015

Transcription

Kontaktinformasjon SFO 2015
Kontaktinformasjon
Paradis SFO
TELEFONER OG E -POST
Administrasjon – avdelingsleder SFO:
ca. kl. 08.30 – 13.00
53 03 39 21
TELEFONER SFO Paradis Skole:
Kontor / Avd.leder SFO:
53 03 91 21 / 53 03 91 25
SFO / Sløyfen/gang 1.-3-trinn:
53 03 91 24, dette er vår hoved telefon for
foreldre, morgen og ettermiddag
SFO Trådløs, Sløyfen/kjøkken:
53 03 91 20
SFO / 4. trinn:
53 03 91 26
SFO mobiltelefon:
409 22 582, ute ettermiddag, SMS på mobilen
blir ikke lest
409 22 581, denne er med på tur:
Felles e-post adresse for:
Sissel Grimen, Turid Flotve, Stein Ove Lie og Inge Hassall;
[email protected]
Foreldre anbefales å bruke denne e-postadressen ved korte beskjeder ang. barna. Vi
alle kan lese denne posten, slik at ved fravær for noen av oss kan beskjeden bli
mottatt.
For annen mer direkte informasjon og kontakt med den enkelte kan våre individuelle
e-poster bli benyttet:
Avdelingsleder SFO:
Gruppeleder 1. – 2. trinn:
Gruppeleder 3. - 4. trinn:
Annet ansvar:
Grimen, Sissel [email protected]
Flotve, Turid [email protected]
Hassall, Inge [email protected]
Lie, Stein Ove [email protected]