Aktivitetsplan SFO høsten 2015

Transcription

Aktivitetsplan SFO høsten 2015
Aktivitetsplan for Olsborg SFO
Høsten 2015.
Måned
Aktivitet
August
Tilvenning
Høst.
Male bilder.
SFO-avis.
Mat på SFO. 
16.sept
September
Oktober
November
Torsdag 19.
og fredag
20. nov.
Desember
Januar
Metode
Bli kjent med unger og voksne på SFO.
Høstbilder med forskjellige teknikker. Maling
på staffeli.
Vi forbereder SFO- avis.
Salatbar. Forskjellige grønnsaker, pasta og
kylling.
Barna er med å tilberede måltid.
Torsdag 1.oktober
Høstferie – Heldags-SFO. Behovsskjema kommer.
Fredag 2. oktober
Høstferie. SFO stengt pga. kurs/planlegging.
Sløyd
Sløydsal. Vi sager, pusser og spikrer. Hva blir
det til slutt?
SFO-avis
Vi jobber med avisa.
Mat på SFO.
Fisk i spennende form.
14. oktober.
Barna er med å tilberede måltid på SFO.
Ull
Vi lager forskjellige ting av ull.
SFO-avis
Vi jobber med avisa.
Pepperkakeby.
Vi kjevler, steker og pynter mange hus,
utstilling på SFO.
Mat på SFO. 
Lasagne med salat og brød.
11. november
Barna er med å tilberede måltid på SFO.
Heldags-SFO
Heldags-SFO.
Forskjellige aktiviteter. Behovsskjema kommer.
Advent.
Jul.
SFO-avis
Mat på SFO. 
Julebord 9. desember
Juletradisjoner.
Julepynt og julegaver.
Vi jobber med avisa.
Julebord for barna i SFO. Info. kommer.
Mandag 4. jan. 2016
Skolestart
Se baksiden
 SFO-avisa: Vi blir å jobbe med å få til en SFO- avis som vi skal ha
ferdig i løpet av skoleåret. Derfor blir det litt jobbing med avisa
hver måned. Tenker vi skal ha den ferdig til en foreldrekaffe
som vi skal ha ut i 2016.
 Mat på SFO: Vi har varm mat på onsdager når 1-4 klasse har
skolefri.
 Av og til (når vi har ledig kapasitet) har vi varm mat på andre
dager.
 Fast aktivitet: Hver fredag blir det fysisk aktivitet i
gymsal/hall/ute fra ca. kl. 12.45-13.45.
 Planleggingsdager der SFO er stengt: fredag 2. oktober 2015,
fredag 26. februar og fredag 6.mai 2016.
 Bursdagsfeiring: Vi henger ut flagg når et barn har bursdag og vi
synger bursdagssang for barnet. Vi har ikke kaker, is ol.
 Husk at vi spiser 2 ganger på skolefrie dager, ca. kl. 11.00 og
14.00.